Ewch i’r prif gynnwys
Bahman Rostami-Tabar

Dr Bahman Rostami-Tabar

(Translated he/him)

Darllenydd mewn Gwyddor Penderfyniad a Yrrir gan Ddata

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
Rostami-TabarB@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70723
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell C08, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

 Mae Bahman yn Ddarllenydd (Athro Cyswllt) mewn Gwyddor Penderfyniad a Yrrir gan Ddata yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, y DU.

Bahman yw sylfaenydd a Chadeirydd mentrau Darogan er Daioni Cymdeithasol a noddir gan Sefydliad Rhyngwladol y Daroganwyr a chyfarwyddwr cyntaf y Lab Data er Budd Cymdeithasol yn Ysgol Busnes Caerdydd. Yn ei ymchwil, mae wedi bod yn datblygu a defnyddio offer a thechnegau dadansoddol i wella'r broses o wneud penderfyniadau mewn gweithrediadau gofal iechyd, y trydydd sector, a logisteg a chadwyni cyflenwi iechyd a dyngarol byd-eang. Mae wedi bod yn gweithio gyda nifer o sefydliadau gan gynnwys y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Asiantaeth yr Unol Daleithiau dros Ddatblygiadau Rhyngwladol a John Snow, Inc.

Cyfeirir ei nodau ymchwil tuag at ddefnyddio offer a thechnegau Gwyddor Data a Rheoli i lywio'r broses o wneud penderfyniadau mewn rheoli gweithrediadau a chadwyni cyflenwi, ac o'r herwydd cyfrannu'n gadarnhaol at ddatblygiadau diwydiannol a chymdeithasol.

Mae gan Bahman Ph.D. mewn Peirianneg Cynhyrchu o Brifysgol Bordeaux, Ffrainc. Enillodd ei B.Sc. mewn Peirianneg Ddiwydiannol o Brifysgol Technoleg K.N.Toosi, Tehran, Iran, a'i M.Sc. Peirianneg Ddiwydiannol o Brifysgol Tarbiat Modares, Tehran.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2008

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb mewn datblygu methodolegau arloesol wrth ragfynegi ar gyfer goo cymdeithasol a pha mor ragweld, nawr castio a .

Prif ddiddordebau ymchwil

 • Data Driven Rhagweld (yn seiliedig ar gynnwys, Machine Learning)
 • Rhagweld Cyfres Amser
 • Agregiad Hierarchaidd ac Amserol
 • Rhagfynegiad er lles cymdeithasol
 • Modelu rhagfynegol mewn gofal iechyd
 • Rhagweld a Rheoli Rhestr mewn Shain Cyflenwi
 • Rhagweld a gwneud penderfyniadau

Addysgu

Teaching commitments

 • Operations Analytics
 • Strategic Supply Chain Management

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • 2016 - Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch, Prifysgol Coventry, UK
 • 2014 - Ph.D., Peirianneg Cynhyrchu. Traethawd ymchwil o'r enw 'ARIMA Demand Forecasting by Aggregation', Prifysgol Bordeaux, Ffrainc
 • 2010 - M.Sc., Systemau Gwybodaeth, ECE Paris, Ffrainc
 • 2009 - Hyfedredd yn yr iaith Ffrangeg, Université de Poitiers , Ffrainc
 • 2008 - M.Sc., Peirianneg Diwydiannol, Prifysgol Modares Tarbiat, Tehran, Iran
 • 2002 - B.Sc., Peirianneg Ddiwydiannol, KN Toosi Uni. Technoleg Tehran, Iran (4 blynedd).

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2009 - 2013 Campus France Scholarship award
 • 2013 MIM best paper award (IFAC)
 • 2017 International Symposium on Industrial Engineering and Operations Management, Best Track Paper Award, Bristol, UK

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2015 - 2016: Lecturer in Supply Chain Management, School of Strategy and Leadership, Coventry University, UK.
 • 2013 - 2015: Postdoctoral Research Fellowship, Industrial Engineering Lab, Ecole Centrale Paris, France.

Meysydd goruchwyliaeth

PhD Supervision

I welcome enquiries from potential PhD students in the areas of supply chain forecasting and forecasting for social good(health, humanitarian, disaster, enviromental, education, ...) and Forecasting by aggregation.

Goruchwyliaeth gyfredol

Mingzhe Shi

Mingzhe Shi

Tiwtor Graddedig

Zihao Wang

Zihao Wang

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Rhagweld Cyfres Amser
 • Dysgu peirianyddol
 • Gwyddor Penderfyniad a yrrir gan ddata
 • Rhagfynegiad er lles cymdeithasol
 • Cysoni Rhagolwg Hierarchaidd ac Amserol