Ewch i’r prif gynnwys
Angela Ruiz Del Portal

Angela Ruiz Del Portal

Athro mewn Dylunio Cynaliadwy a Threfol

Ysgol Bensaernïaeth

Email
RuizDelPortalA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70003
Campuses
Adeilad Bute, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Trosolwyg

Cyfrifoldebau

Rwy'n rhan o'r MA Dylunio Trefol (MAUD) a'r timau addysgu ystafell Meistr Gwyddoniaeth Bensaernïol. Fel darlithydd, rwy'n cyfrannu at y modiwl a rennir Earth and Society yn y graddau MSc ac at wahanol fodiwlau MAUD gan gynnwys Stiwdio yr Hydref, Spring Studio, Urban Design Research Methods. Rwyf hefyd yn goruchwylio traethodau hir MAUD.

MA Dylunio Trefol - Ysgol Pensaernïaeth Cymru - Prifysgol Caerdydd

Cyhoeddiad

2015

2014

Conferences

Addysgu

Proffil addysgu

Dirprwy Arweinydd Modiwl yn Spring Studio; Tiwtor uned yn Stiwdios yr Hydref a'r Gwanwyn (MA UD); tiwtor seminar mewn Dulliau Ymchwil Dylunio Trefol (MA UD); Goruchwylydd traethawd hir yn MA UD; Arweinydd modiwl yn y Ddaear a'r Gymdeithas (ASM).

Ers 2018 mae gen i Gymrodoriaeth o'r Academi Addysg Uwch (FHEA)

Bywgraffiad

Derbyniais fy ngradd Pensaernïaeth o L'Escola Tecnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya, yn 2004. Cefais 7 mlynedd o brofiad gwaith yn cydweithredu mewn prosiectau adeiladu a dylunio trefol mewn arferion yn Barcelona. Symudais i'r DU a chwblhau fy ngradd MSc mewn Theori ac Ymarfer Dylunio Cynaliadwy (TPSD) o WSA, yn 2011. O fewn WSA ac ers 2012, mae fy mhrofiad addysgu yn ymestyn o ddatblygu a chyflwyno cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus* i ddarlithio ac addysgu stiwdio mewn rhaglenni ôl-raddedig mewn Dylunio Cynaliadwy a Dylunio Trefol**. Rwyf wedi bod yn rhan o baneli adolygu ar gyfer Stiwdios Dylunio Trefol, Prosiect Dylunio Cynaliadwy, a Dylunio Mega-adeiladau Cynaliadwy ar lefel ôl-raddedig, a Dylunio ym mlwyddyn 1 BSc Astudiaethau Pensaernïol. Rwyf hefyd wedi cyfrannu sesiynau i sawl ysgol haf ryngwladol y tu allan i Brifysgol Caerdydd.

*Rhaglen Hyfforddiant Cynaliadwyedd yr Amgylchedd Adeiledig (BEST) - Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel. Prosiect Hyfforddiant Sector Ynni Cymru (WEST) yn y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI) 

**MA mewn Dylunio Trefol - MSc mewn Dylunio Amgylcheddol Adeiladau - MSc mewn Mega-Adeiladau Cynaliadwy - MSc mewn Theori ac Ymarfer Dylunio Cynaliadwy (wedi'i ddiffodd)

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA) (2018)
 • Gwobr Cyfraniad Eithriadol, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Prifysgol Caerdydd (2016)

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Les Ateliers Internationaux de Maîtrise d'Oeuvre Urbaine de Cergy-Pontoise (2012 - 2014)
 • Aelod o Col.legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) - Corff  Proffesiynol Penseiri Catalwnia (2005-2010)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2023-presennol: Darlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • 2018-2023:     Athro, Prifysgol Caerdydd
 • 2015-2018:     Tiwtor, Prifysgol Caerdydd
 • 2012-2015:     Cynorthwy-ydd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Pensaernïaeth gynaliadwy
 • Cynaliadwyedd
 • Dylunio trefol
 • trefolaeth gynaliadwy