Ewch i’r prif gynnwys
Sankar Meenakshisundaram

Dr Sankar Meenakshisundaram

Uwch Ddarlithydd mewn Cemeg Gorfforol

Ysgol Cemeg

Email
Sankar@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75748
Campuses
Y Ganolfan Ymchwil Drosiadol, Llawr 3, Ystafell 3.16, Heol Maindy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Links

Research Groups: Physical Chemistry and Cardiff Catalysis Institute

Research Interests

 • Developing strategies for the synthesis of supported monometallic and bimetallic nanoparticles based catalysts
 • Catalyst development for CO2 utilization $acirc; synthesis of cyclic, dimethyl and poly carbonates.
 • Catalyst development for renewable feedstock valorisation (cellulose, hemicellulose and lignin)
 • Mechanistic investigation of catalytic processes using kinetic and in-situ spectroscopic methods.

For more information, click on the 'Research' tab above.

 

Teaching

CH0001 Fundamental Aspects of Chemistry

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2004

Articles

Book sections

Ymchwil

 • Datblygu strategaethau ar gyfer synthesis nanoronynnau monometalig a deumetalig a gefnogir ar gyfer cymwysiadau catalytig
 • Datblygu catalydd ar gyfer defnyddio CO2 .
 • Datblygu catalydd ar gyfer gwerthuso porthiant adnewyddadwy (cellwlos, hemicellulose a lignin)
 • Ymchwiliad mecanyddol i brosesau catalytig gan ddefnyddio dulliau sbectrosgopig cinetig ac yn y fan a'r lle.
 • Datblygu catalyddion heterogenaidd ar gyfer trawsnewidiadau sy'n draddodiadol wedi'u catalysu'n unffurf

Strategaethau Synthesis Catalydd

Yn y thema hon, mae gennym ddiddordeb mewn datblygu strategaethau syml ac effeithiol ar gyfer synthesis o gatalyddion sy'n seiliedig ar nanoronynnau monometalig a deumetalig â chymorth ar gyfer trawsnewidiadau organig amrywiol gan gynnwys ocsidiad dethol, hydrogeniad dethol / hydrogenolysis ac adweithiau trosglwyddo auto hydrogen. Yr her yw paratoi'r catalyddion hyn gyda rheolaeth fanwl gywir dros faint, cyfansoddiad a nanostrwythur / siâp trwy diwnio'r paramedrau synthesis. Rydym yn dylunio methodolegau newydd trwy gyfuno agweddau ar wyddoniaeth berthnasol, nanodechnoleg a nodweddu catalydd. Mewn rhan arall o'r thema hon, ein nod yw dylunio catalyddion heterogenaidd sy'n weithredol, yn sefydlog ac yn ddetholus ar gyfer y trawsnewidiadau organig uchod.

Cyfeirnodau

 1. Paalanen, et al. Gwyddoniaeth a Thechnoleg Catalysis, 3 (2013) 2869.
 2. Sankar et al. ACS Nano 6 (2012) 6600.
 3. Sankar et al. Chemistry: A European Journal. 17 (2011) 6524.
 4. Macino et al. Catalysis Natur 3 (2020) 683.

Porthiant Adnewyddadwy

Yn y thema hon, ein nod yw datblygu systemau catalytig (metel a gefnogir, ocsidau metel cymysg, polyoxometalates, zeolites, hybrid anorganig-organig) ar gyfer gwerthuso deunyddiau adnewyddadwy fel CO2, cydrannau biomas lignocellulosic (cellwlos, hemicellulose a lignin). Ar gyfer yr adweithiau valorisation CO2, ein nod yw datblygu catalyddion heterogenaidd ar gyfer synthesis (a) carbonadau cylchol o epocsidau a CO2, (b) trawsesterification carbonadau cylchol i baratoi carbonad dimethyl a glycolau a (c) synthesis o polycarbonadau o epocsidau a CO2.

Cyfeirnodau

 1. Patent yr Unol Daleithiau: 6,924,379, Patent Indiaidd (Roddwyd).
 2. Sankar et al. Catalysis Cymhwysol A: Cyffredinol 276 (2004) 217.
 3. Sankar et al. ChemSusChem 3 (2010) 575.
 4. Luo et al. Cyfathrebu Natur 6 (2015) 6540. 
 5. Mitchell et al. Gwyddoniaeth a Thechnoleg Catalysis 11 (2021) 779.
 6. Mitchell et al. Faraday Discussions (2021) - Yn y Wasg

Ymchwiliad Mecanistaidd

Yn y thema hon, rydym yn defnyddio methodolegau sbectroscopig, cinetig ar y safle i ddeall mecanwaith adweithiau catalytig (adweithiau ocsideiddio, hydrogeniad a hydrogen trosglwyddo auto). Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon yn rhaglen datblygu catalydd i ddylunio catalyddion mwy gweithredol a dethol. Er enghraifft, gwnaethom ddefnyddio dull sbectrosgopig EPR i ddeall y rheswm y tu ôl i ffurfio bron i 99% o benzaldehyd yn ystod ocsidiad aerobig dewisol catalytig alcohol benzyl er gwaethaf y ffaith bod benzaldehyde yn ocsideiddio'n hawdd i asid benzoic ar dymheredd ystafell mewn aer. Canfuom fod olion alcohol benzyl (swbstrad) yn atal ocsidiad benzaldehyd trwy ddiffodd y radicaliaid yn ddetholus (Ffigur isod).

Cyfeirnodau

 1. Sankar et al., Cyfathrebu Natur, 5 (2014), 3332.
 2. Nowicka et al., Ffiseg Gemegol Ffisegol, 15 (2013) 12147.
 3. Sankar et al., Faraday Discussions, 145 (2010) 341.

 

I gael rhagor o wybodaeth am brosiectau penodol sydd ar gael gyda Dr Sankar Meenakshisundaram, adolygwch adran Catalysis a gwyddoniaeth ryngwyneb ein themâu prosiect ymchwil.

Addysgu

Arweinydd y Modiwl

CH5150 - Cyflwyniad i Gemeg Werdd a Chynaliadwy

 

Darlithydd

CH3411 - Deunyddiau Catalytig ar gyfer Cemeg Werdd

 

Modiwlau Ymarferol

CH5210 - Labordai Cemeg Bellach

 

Bywgraffiad

B. Sc. mewn Cemeg, Coleg Sant Xavier, Tirunelveli, India (1998), M.Sc. mewn Cemeg, Y Coleg Americanaidd, Madurai, India (2001), PhD mewn Catalysis Heterogenaidd, Labordy Cemegol Cenedlaethol, Pune, India (2007, Dr. P. Manikandan), Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgol Caerdydd, y DU (2007-2011, Yr Athro Graham J. Hutchings FRS), Marie-Curie Cymrawd Ymchwil Ryng-Ewropeaidd, Prifysgol Utrecht, Yr Iseldiroedd (2011-2013, Yr Athro B. M. Weckhuysen), Cymrawd Ymchwil y Brifysgol, Sefydliad Catalysis Caerdydd, Ysgol Cemeg Prifysgol Caerdydd (2014 - 2019), Darlithydd mewn Cemeg Ffisegol (2019 - 2023), Uwch Ddarlithydd (2023 - hyd y dyddiad) Sefydliad Catalysis Caerdydd, Ysgol Cemeg, Prifysgol Caerdydd . 

Anrhydeddau a gwobrau

 1. Cymrodoriaeth Ymchwil Iau ac Uwch (2002) gan y Cyngor Ymchwil Gwyddonol a Diwydiannol (CSIR), India ar gyfer Ymchwil PhD.
 2. Darlithyddiaeth (2001) gan y Cyngor Ymchwil Gwyddonol a Diwydiannol (CSIR), India.
 3. Cymrodoriaeth Ewropeaidd Marie Curie ar gyfer Datblygu Gyrfa (2011) gan yr Asiantaeth Ymchwil, FP-7.
 4. Cydymaith Ymchwil er Anrhydedd (2011-2014), Prifysgol Caerdydd, y DU.
 5. Cymrodoriaeth Ymchwil y Brifysgol (2014) gan Brifysgol Caerdydd, y DU.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 1. Junior & Senior Research Fellowship (2002) by the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), India for PhD Research.
 2. Lectureship (2001) by the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), India.
 3. Marie Curie Intra European Fellowship for Career Development (2011) by the Research Executive Agency, FP-7.
 4. Honorary Research Associate (2011-2014), Cardiff University, UK.
 5. Chancellor's Research Fellowship (2014) by the Cardiff Catalysis Institute, Cardiff University, UK.

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of 

- Supported Metal Nanoparticles for Selective Organic Transformations (Oxidation, Hydrogenation).

- Heterogeneous Catalysts for CO2 conversion to value added products.

- Supported Single - Atom Catalysts for Selective Organic Transformations (Oxidation, Hydrogenation). 

- Fundamental Understanding of Catalyst Synthesis. 

- Catalytic Biomass Conversion.

Goruchwyliaeth gyfredol

Saleha Maashi Maashi

Saleha Maashi Maashi

Myfyriwr ymchwil

Chijuka Obayi

Chijuka Obayi

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Dr. Susana Guadix Montero (2014 - 2018)

https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/125611/

 

Claire Mitchell (2015 - 2019)

https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/133537/

 

Dr. Maha Alreshidi 

 

Dr. Heba Alsharif 

 

Ms. Kennedy Jones (cyflwynwyd)

 

Dr. Lifeng Xiao 

 

 

 

 

 

 

 

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • catalysis heterogenaidd
 • Synthesis, nodweddu a chymhwyso catalyddion metel â chymorth
 • Catalysis a mecanweithiau adweithiau
 • Nanotechnoleg