Ewch i’r prif gynnwys
Subhajit Sarkar

Dr Subhajit Sarkar

Darlithydd
Grŵp Seryddiaeth
Grŵp Offeryniaeth Seryddiaeth
Canolfan Caerdydd ar gyfer Ymchwil a Thechnoleg Astroffiseg

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
SarkarS3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14790
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Gogledd, Ystafell N / 2.20, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd prifysgol ac astroffisegydd sy'n gweithio ym maes planedau all-solar. Rwy'n ymwneud â datblygu cenadaethau ac arsyllfeydd newydd i nodweddu atmosfferau ecsoblanedau, yn enwedig cenhadaeth ESA Ariel, yn ogystal â Twinkle a chenhadaeth EXCITE NASA. Rwyf hefyd yn cymryd rhan mewn arsylwadau ecsoblanedol cylch 1 a chylch 2 JWST mewn cydweithrediad ag IoA Caergrawnt.  Mae gen i ddiddordeb mewn deall prosesau atmosfferig a planedol mewn is-Neptunes cyfundrefn dymherus a chewri nwy, a sut mae'r rhain yn ymwneud â chwestiynau sylfaenol ffurfio planed ac amrywiaeth y boblogaeth allblanedol.  Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn astrobioleg, yn enwedig y potensial ar gyfer biosfferau mewn is-Neptunes tymherus a chewri nwy, sut y gallwn bennu amlder bydoedd sy'n dwyn bywyd (y fL ffactor yn yr hafaliad Drake) a sut y gallai arsylwadau ecsoblanedol allu cyfyngu damcaniaethau o darddiad bywyd.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2006

2005

2004

Articles

Conferences

Monographs

Thesis

Websites

Ymchwil

Ffocws ymchwil

 • Datblygu arsyllfeydd a chenadaethau ecsoblaned newydd
  • Ariel: arolwg sbectrosgopig ar raddfa fawr cyntaf o atmosfferau ecsoblanedol.
   • Datblygais fersiynau gwreiddiol o efelychydd arsylwi ExoSim / ArielSim a Piblinell Lleihau Data Ariel (ADaRP).  Rwy'n arwain y Gweithgor Efelychiadau ac rwy'n ymwneud â nifer o weithgorau segment a gwyddoniaeth eraill ar y ddaear. Rwy'n ymwneud â datblygu piblinell ddata Ariel.  Rwy'n Gyd-I ar grant UKSA Cardiff Ariel.
  • CYFFRO: arsyllfa sbectrosgopeg ecsoplanet pwrpasol cyntaf ac arsyllfa alloblanedol gyntaf a gludir gan falŵn
   •  Cydweithredwr NASA / Cyd-ymchwilydd
  • Twinkle: telesgop gofod arloesol a arweinir gan y DU ar gyfer sbectrosgopeg exoplanet
   • Datblygu efelychydd TwinkleSim a chyfrannu at amcangyfrifon perfformiad. Bellach yn aelod o'r Tîm Gwyddoniaeth Twinkle helpu i lunio nodau cenhadaeth a gwyddoniaeth. 
 • Sbectrosgopeg atmosfferig Exoplanet
  • Is-Neptunes:
   • Cyd-I ar JWST Cycle 1 GO rhaglen 2722:
    'Chemical Disequilibrium in a Temperate sub-Neptune'. Tua 20 awr. Rydym yn defnyddio NIRISS, NIRSpec a MIRI i gael sbectrwm trosglwyddo'r is-Neifion K2-18 b o 0.6 i 12 micron.
   • Cyd-I ar JWST Cycle 2 GO rhaglen 3557:
    'A JWST Search for Missing Methane'. Tua 70 awr.   Byddwn yn defnyddio NIRISS, NIRSpec a MIRI i gael sbectra trosglwyddo ar gyfer 4 planed is-Neptune / Neifion o faint Neifi.
  • Cewri nwy tymherus (gyda Luke Booth):
   • Datblygu dulliau modelu ac arsylwi i nodweddu'r boblogaeth alloblanedol hon nad yw'n cael ei deall yn wael.
   • Arwain gweithgor Cool Gas Giant ar gyfer Twinkle a siapio'r rhestr darged i berfformio arolwg sbectrosgopig cyntaf erioed o gewri nwy oer.
  • Iau poeth:
   • Datblygu piblinell JexoPipe ar gyfer JWST a chymhwyso hyn i sbectra Iau poeth.
 • Astrobioleg
  • DRAKE (Ymchwil Ymroddedig ar gyfer Hyrwyddo Gwybodaeth am Exobiology): cenhadaeth ofod arfaethedig i ddod o hyd i amlder bywyd yn y Galaxy gan ddefnyddio sbectrosgopeg cludo (gweler y papur yn MNRAS).
  • Biosfferau mewn is-Neptunes tymherus a chewri nwy

Datblygwyd meddalwedd

 • ExoSim, ExoSim_N, JexoSim (efelychydd JWST), TwinkleSim, ADaRP, JexoPipe

Addysgu

Addysgu israddedig cyfredol

 • PX4245 / PXT145 Exoplanets a'r Chwilio am Oes: Trefnydd Modiwlau
 • PX2140 Sêr a Phlanedau: Dirprwy Drefnydd Modiwl

Addysgu israddedig blaenorol

 • PX1127 Planet Earth: Trefnydd Modiwlau
 • PX2140 Sêr a Phlanedau: darlithydd gwadd
 • PX1127 Planet Earth: Dirprwy Drefnydd Modiwl
 • Rhaglennu strwythuredig PX2134: goruchwyliwr Lab
 • Ymarfer Mathemategol PX1125 ar gyfer Gwyddorau Ffisegol: Marciwr
 • Dulliau Mathemategol PX1222 ar gyfer Ffisegwyr 2: Marciwr

Arall

 • Rwy'n goruchwylio prosiectau ymchwil PhD, MPhys, MSc a BSc (gweler y dudalen oruchwylio)

Bywgraffiad

Education

 • PhD, Astrophysics, Cardiff University
 • MSc (Distinction), Space Science, University College London
 • Diploma in Physics (Distinction), Open University
 • MA, Natural Sciences, Cambridge University
 • MB, BChir, Medicine, Cambridge University
 • Grad. Cert. Applied Sciences, Space Studies, University of South Australia
 • Space Studies Program, International Space University

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Royal Astronomical Society
 • Fellow of the Higher Education Academy

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2022- Presennol: Darlithydd mewn Nodweddu Exoplanet, Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2017-2021: Cyswllt Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgol Caerdydd
 • 2013-2017: Myfyriwr Ymchwil Ôl-raddedig, Prifysgol Caerdydd
 • 2003-2005: Ymweld Ymchwilydd, Meddygaeth Gofod a Swyddfa Systemau Gofal Iechyd, NASA Johnson Space Center, Houston.
 • 2003-2005: Darlithydd Anrhydeddus mewn Gwyddorau Bywyd Gofod, Adran y Gofod a Ffiseg Hinsawdd, Coleg Prifysgol Llundain

Allgymorth a'r Cyfryngau

 • Cyfweliad Caffi Gwyddoniaeth BBC Radio Wales am daith ofod ARIEL (Ebrill 2018).
 • Cyfweliad podlediad Pythagoraidd Seryddiaeth am TESS, ARIEL a theithiau ecsoblaned eraill (Ebrill 2018).
 • Exoplanet yn siarad ar gyfer Rhaglenni Haf Lefel AS Caerdydd 2018/19.
 • Gwylio sêr a thelesgop yn arsylwi gyda Sgowtiaid (Gwanwyn 2019).
 • Sgwrs seryddiaeth ar-lein gyda Sgowtiaid (Gaeaf 2020).
 • Cyfweliad cylchgrawn 'All About Space' am genhadaeth Ariel ('Rise of the Exoplanet Hunter') (Jan 2021).
 • Fideo YouTube cenhadaeth twinkle ('Yr Aelodau Sefydlu') (Awst 2021).
 • Cyfweliad podlediad Pythagoraidd Seryddiaeth am raglen arsylwi JWST (Rhagfyr 2021).
 • Fideo YouTube Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Caerdydd am JWST (Rhagfyr 2021).
 • Cyfweliad BBC News Wales am exoplanets a JWST (Gorffennaf 2022).
 • Erthygl Newyddion a Barn Natur ar JWST (Chwefror 2023).
 • Datganiad i'r wasg NASA / ESA ar arsylwi JWST K2-18 b (Medi 2023)
 • Cyfweliad BBC News ('Bywyd estron yn y Bydysawd') (Medi 2023)
 • Cyfweliadau rhyngwladol K2-18 b gan gynnwys: Le Parisien, Hindustan Times, News9Live (India), cylchgrawn Kosmo (Yr Eidal) (Medi / Hydref 2023)
 • Gŵyl Ffiseg IoP, prif siaradwr ('Exoplanets and the Search for Life') (Tachwedd 2023)
 • Siaradwr Seryddiaeth ar Tap (Caerdydd) (Tachwedd 2023)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Fi yw'r tiwtor derbyn ôl-raddedig ar gyfer y Grŵp Seryddiaeth. 
 • Ar hyn o bryd rwy'n gwasanaethu ar y pwyllgorau ysgol canlynol: a) Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI), b) yr Amgylchedd a chynaliadwyedd.
 • Rwyf ar dîm rheoli Prosiect Ymgysylltu Ysgolion CHART-GEI a thîm rheoli'r Grŵp Offeryniaeth Seryddiaeth.
 • Rwyf wedi gwasanaethu o'r blaen ar bwyllgor Moeseg a phanel cymeradwyo MSc.
 • Aelod Panel JWST TAC ar gyfer cylch 3
 • Rwyf wedi dyfarnu cyhoeddiadau ar gyfer cyfnodolion gan gynnwys MNRAS, PASP a Nature.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwylio presennol

 • Rwy'n brif oruchwyliwr PhD ar gyfer Luke Booth sy'n ymchwilio i atmosfferau allblanedol.
 • Ar hyn o bryd rydw i ar y tîm goruchwylio fel mentor i ddau fyfyriwr PhD.
 • Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio'r prosiectau israddedig "Missions to the planets" a "Exoplanet transmission spectroscopy"

Goruchwyliaeth gyfredol

Luke Booth

Luke Booth

Myfyriwr PhD/Cynorthwy-ydd Ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Mae prosiectau israddedig ac MSc blaenorol yn cynnwys:  "Exomoon Habitable", "Sbectrosgopi trosglwyddo o ddŵr", "Dylunio telesgop i arsylwi awyrgylch planed tebyg i'r Ddaear", "Efelychiadau ar gyfer cenhadaeth gofod Twinkle", "Effaith smotiau sêr ar sbectrosgopeg trosglwyddo ecsoblaned"