Ewch i’r prif gynnwys
Jeremy Segrott

Dr Jeremy Segrott

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Meddygaeth

cymraeg
Siarad Cymraeg
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n uwch-ddarlithydd yn y Ganolfan Ymchwil Treialon a Chanolfan DECIPHer.

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar dri phrif faes:

 • datblygu a gwerthuso ymyriadau rhianta a hybu iechyd yn seiliedig ar deuluoedd
 • Cryfhau cysylltiadau rhwng ysgolion a rhieni/teuluoedd
 • gweithredu ymyriadau cymhleth, gan gynnwys gwerthusiadau prosesau o fewn RhCT a gwerthusiad arall

Prosiectau cyfredol

Optimeiddio a dichonoldeb rhaglen rianta Triple P ar gyfer cyflwyno o bell. Sefydliad Nuffield: £342,022.  Prif Inveesigator.

Deall rôl amgylcheddau a pholisïau ysgolion uwchradd fel ysgogwyr cysylltedd ysgolion i atal pryder ac iselder (Cyfnod Protoyping). Wellcome - Prif Ymchwilydd.  £99,000).   https://wellcome.org/what-we-do/data-science-and-health-trustworthy-data-science/wellcome-data-prizes

Hapdreial rheoledig clwstwr aml-ganolfan i werthuso effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd KiVa i leihau bwlio mewn ysgolion cynradd: Treial KiVa y DU. PHR NIHR – Arweinydd Cyd-Ymchwilydd/gwerthuso prosesau, £2,567,131. 

Astudiaeth ddichonoldeb ar hap o raglen llythrennedd emosiynol yn yr ysgol (Zippy's Friends) ar gyfer plant ag anableddau deallusol, NIHR HTA – Cyd-ymchwilydd, £552,030.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Rwy'n Uwch Ddarlithydd yn y Ganolfan Ymchwil Treialon a Chanolfan DECIPHer,

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar dri phrif faes:

 • datblygu a gwerthuso ymyriadau rhianta a hybu iechyd yn seiliedig ar deuluoedd
 • Cryfhau cysylltiadau rhwng ysgolion a rhieni/teuluoedd
 • gweithredu ymyriadau cymhleth, gan gynnwys gwerthusiadau prosesau o fewn RhCT a gwerthusiad arall

Mae gen i ddiddordeb hir mewn ymgysylltu a chynnwys y cyhoedd. Yn DECIPHer fi yw'r arweinydd academaidd ar gyfer cyfranogiad y cyhoedd. 

 

Prosiectau ymchwil cyfredol:

 

Bywgraffiad

Aelodaethau proffesiynol

Cyn-lywydd, Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Atal (EUSPR)

Meysydd goruchwyliaeth

Myfyrwyr PhD cyfredol:

 • Amanda Holland - Sut mae Arsylwi ac Asesu Ymwelwyr Iechyd y Baban (HOAI) yn cael ei weithredu a'i integreiddio i ymarfer ymwelwyr iechyd bob dydd? 

Myfyrwyr EdD presennol:

 • Victoria Pugh - Dulliau ysgol gyfan o ymdrin â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Dulliau rhieni a theuluoedd o hyrwyddo iechyd y boblogaeth
 • Ymyriadau mewn ysgolion
 • Cryfhau cysylltiadau rhwng ysgolion a theuluoedd
 • Gweithredu ymyriadau cymhleth
 • Ymchwil ansoddol mewn iechyd y boblogaeth