Ewch i’r prif gynnwys
Rossi Setchi FLSW FIET FIMechE FBCS

Yr Athro Rossi Setchi

FLSW FIET FIMechE FBCS

Athro mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel a Chyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil ar gyfer AI, Roboteg a Systemau Peiriant Dynol (IROHMS)

Yr Ysgol Peirianneg

Email
Setchi@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75720
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell S/2.41, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Trosolwg

Mae'r Athro Rossi Setchi yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn Athro Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel yn yr Ysgol Peirianneg. Hi yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil mewn AI, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol (IROHMS) a Chyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan Systemau Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghaerdydd (CAMSAC).

Mae gan Rossi hanes nodedig o ymchwil mewn ystod o feysydd gan gynnwys AI, roboteg, peirianneg systemau, gweithgynhyrchu ychwanegion, cynaliadwyedd diwydiannol, Systemau Seiber-Ffisegol a Diwydiant 4.0, ac, yn benodol, mae wedi adeiladu enw da rhyngwladol am ragoriaeth mewn AI symbolaidd sy'n cael ei yrru gan wybodaeth, semanteg gyfrifiadurol a systemau dynol-beiriant. Mae ei llyfrau golygedig ar Dylunio a Gweithgynhyrchu Cynaliadwy ymhlith y cyhoeddiadau Springer gorau sy'n mynd i'r afael â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig (SDGs) pwysig.

Dros gyfnod o 25 mlynedd, mae'r Athro Setchi wedi gweithio gyda mwy na 150 o gyd-awduron ac wedi cyfrannu dros 280 o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid gan gynnwys 16 o lyfrau wedi'u golygu a dros 120 o erthyglau cyfnodolion, wedi sicrhau cymorth grant allanol gwerth cyfanswm o fwy na £26 miliwn a'i oruchwylio i gwblhau 28 o fyfyrwyr PhD yn llwyddiannus. Mae hi wedi cydweithio â dros 20 o brifysgolion yn y DU a 30 o brifysgolion tramor, 15 o sefydliadau ymchwil a 30 o gwmnïau diwydiannol o fwy nag 20 o wledydd yn Ewrop, Asia ac Awstralia. Mae wedi darparu arweinyddiaeth ymchwil ar dros 30 o brosiectau cydweithredol a ariennir gan gyrff cyllido gwledydd Prydain a thramor, gan gynnwys y Gymdeithas Frenhinol, yr Academi Beirianneg Frenhinol, EPSRC a'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hi wedi cwblhau prosiectau ymchwil gyda llawer o gwmnïau yn y DU gan gynnwys Airbus, BAE Systems, Bosch UK, Brass Bullet, Carlisle Brake and Friction, Celsa,  Continental Teves, Costain, Ford, Highways England, Primasil Silicones, Panalpina, Qioptiq, Renishaw, Sandvik Osprey a'r Bathdy Brenhinol yn ogystal â nifer o gwmnïau o Ewrop gan gynnwys Schneider Electric, SAP, Siemens, neuroConn, a Meytec o'r Almaen, Robotiker a Robotnik o Sbaen, Centro Ricerche Fiat, FIDIA SCA, Stile Bertone a Hewlett Packard o'r Eidal, Smart Brain o Norwy, Pertimm o Ffrainc a llawer mwy. Amlygwyd ei phrosiect FP7 SRS ar robotiaid lled-annibynnol a reolir o bell i gefnogi pobl oedrannus gartref yn adroddiad blynyddol Adran Ymchwil a Datblygu Iechyd y DU ac fe'i cynhwyswyd mewn adroddiad arall gan Kay Swinburne ASE fel enghraifft o brosiect effaith uchel (yr unig un o Gymru). Fe'i cyflwynwyd mewn digwyddiadau proffil uchel yn Nhŷ'r Arglwyddi, Palas San Steffan a Chynhadledd UE-Japan yn Tokyo.

Mae'r Athro Setchi wedi cyfrannu nodiadau allweddol gwahoddedig mewn cynadleddau mawreddog gan gynnwys Fforwm Gweithgynhyrchu High-Eng, Beijing, Tsieina, 2023, 3DP 2022, Singapore, CJUMP 2022, Jinan, Tsieina, HCIS 2020, Split, Croatia, IC3A 2020, Lucknow, India, IWAMA 2019, Plymouth, UK, GCSM 2018, Lexington, UDA, SDM 2018, Gold Coast, Awstralia, ISSE 2017, Tsu, Japan, KES 2015, Singapore, IJSS 2015, Sapporo, Japan, Cyngres Peirianneg IIUM 2015, Kuala Lumpur, Malaysia a chyflwynwyd darlithoedd gwahoddedig mewn llawer o brifysgolion o'r radd flaenaf yng Ngholombia, Tsieina, Ffrainc, yr Almaen, Japan, Singapore, Sbaen, y DU ac UDA.

Mae'r Athro Setchi yn Beiriannydd Siartredig, Proffesiynol TG Siartredig a Pheiriannydd Ewropeaidd. Mae'n Gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, Cymrawd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, Cymrawd Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain, ac Uwch Aelod IEEE. Mae Rossi yn aelod o Bwyllgor Technegol IFIP ar Arloesi â Chymorth Cyfrifiadur (WG5.4), Pwyllgor Technegol IFAC ar Systemau Peiriant Dynol (WG4.5) a Tasglu IEEE ar Ddeallusrwydd Dynol-Tebyg i Gymdeithas Cudd-wybodaeth Gyfrifiadurol IEEE. 

Am nifer o flynyddoedd bu'n ymddiriedolwr Cynllun Addysg Peirianneg – Cymru (EESW), elusen sy'n annog myfyrwyr chweched dosbarth i astudio peirianneg, ac ar hyn o bryd mae'n aelod o Fwrdd Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg (2018-2023). Mae hi wedi gweithredu fel beirniad ar sawl achlysur (e.e. ers 2015 ar Wobrau Made in Wales a "We Made It!" Competition) ac yn aml mae'n cyfrannu fel panelydd a siaradwr i ddigwyddiadau a dadleuon cyhoeddus fel yr Uwchgynhadledd Gweithgynhyrchu Financial Times yn 2019 a'r bwrdd crwn ar Weithgynhyrchu a drefnwyd gan Business Insider Cymru yn 2024. Yn 2021 cadeiriodd ford gron ar Ddyfodol AI ac IP, a drefnwyd mewn cydweithrediad ag IPO mewn ymateb i ymgynghoriadau'r Llywodraeth ar yr angen am newidiadau i'r fframweithiau IP presennol.

Mae gan yr Athro Setchi brofiad sylweddol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol wrth werthuso ansawdd ac effaith ymchwil. Mae hi'n aelod o Goleg Adolygu Pier EPSRC ers 2003 ac mae wedi cadeirio llawer o Baneli EPSRC. Hi oedd yr unig gynrychiolydd prifysgol ar banel o naw arbenigwr o Ewrop a oedd yn rhan o werthusiad canol tymor y Partneriaethau Cyhoeddus Preifat yn Horizon 2020. Mae hi wedi cynorthwyo'r Sefydliad Ewropeaidd Arloesi a Thechnoleg gyda chyngor polisi ar Gymunedau Arloesi Gwybodaeth (KICs) mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Ychwanegol. Ar hyn o bryd mae'r Athro Setchi yn Arholwr Allanol ym Mhrifysgol Hong Kong ac yn aelod o'r Panel Peirianneg REF2021 (UoA 12).

Anrhydeddau a gwobrau

 • 2023: Gwobr Dysgwr y Flwyddyn
 • 2019: Athro Ymweld Nodedig ym Mhrifysgol Shandong, Tsieina
 • 2017: Athro Gwadd ym Mhrifysgol Nanjing Awyrenneg a Astronautics, Tsieina.
 • 2017: Uwch Gymrodoriaeth Tan Chin Tuan mewn Peirianneg ym Mhrifysgol Dechnolegol Nanyang, Singapore.
 • 2015: Gwobr am Gyfraniad Eithriadol i Systemau Peirianneg Gwybodaeth, a ddyfarnwyd yn KES 2015, Singapore.
 • 2004: Gwobr Donald Julius Groen a ddyfarnwyd gan IMechE am bapur cyfnodolyn ym maes gweithgynhyrchu digidol a chyfraniad cyffredinol at weithgynhyrchu.
 • 1999: Gwobr Clwb Literati yn cael ei dyfarnu am bapur cyfnodolyn ar fodelu cyfrifiadurol a roboteg.

Yn ogystal, mae papurau a gyd-awdurwyd gyda'i myfyrwyr PhD a Research Associates wedi derbyn Gwobrau Papur Gorau yn IEEE LifeTech 2020, Kyoto, Japan, SDM 2016, Chania, Gwlad Groeg, KES 2016, Efrog, y DU, KES 2013, Kitakyushu, Japan, a KES 2012, San Sebastian, Sbaen.

Pwyllgorau Technegol a Byrddau Cynghori

 • 2018-presennol:Bwrdd Cynghori Strategol y Cymoedd Tech; I-Form Pwyllgor Cynghori Gwyddonol UCD, Iwerddon.
 • 2017-presennol: Tasglu MIEEE ar Gudd-wybodaeth tebyg i Bobl Cymdeithas Gwybodaeth Gyfrifiadurol IEEE.
 • 2016-presennol: Pwyllgor Technegol IFIP ar Arloesi â Chymorth Cyfrifiadur (WG5.4) a Phwyllgor Technegol IFAC ar Systemau Peiriant-Dynol (WG4.5)
 • 2013-presennol: Cadeirydd Cymdeithas Dylunio a Gweithgynhyrchu Cynaliadwy KES gyda mwy na 500 o aelodau ledled y byd.
 • 2010-presennol: Bwrdd Gweithredol KES International. Mae cymdeithas KES yn gymuned sy'n cynnwys miloedd o wyddonwyr ymchwil sy'n gweithio mewn tri maes allweddol: Systemau Gwybodaeth a Pheirianneg sy'n Seiliedig ar Wybodaeth a Deallus, Ynni a Chynaliadwyedd Adnewyddadwy, a Throsglwyddo Gwybodaeth ac Arloesi.

Swyddi bwrdd rheoli a chynghori

Canolfan Systemau Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghaerdydd (CAMSAC)

Canolfan Ymchwil ar gyfer AI, Roboteg a Systemau Peiriant Dynol

Bwrdd Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg

Canolfan Ymchwil SFI ar gyfer Gweithgynhyrchu Uwch (I-Form), Iwerddon

Grŵp Cynghori Arbenigol Ymchwil (REAG), Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO)

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Ymchwil

Thema ymchwil: Mecaneg, Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch

Ym maes gweithgynhyrchu gwerth uchel, mae cyfraniad Rossi at ddysgu yn cynnwys astudiaethau damcaniaethol ac arbrofol o nanogyfansoddion metel, gweithgynhyrchu ychwanegion aml-ddeunydd a gweithgynhyrchu cynaliadwy. Mae ei thîm wedi cyflawni gwell dealltwriaeth o'r mecanweithiau ffrithiant a gwisgo macroscale a nanoscale, dynameg yr ymfudiad gronynnau wedi'i atgyfnerthu ac effaith heneiddio, ail-fwyndoddi, ac ôl-brosesu laser ar ansawdd y cydrannau a weithgynhyrchir gan ddefnyddio ystod eang o bowdrau metel a nanogyfansawdd. Er enghraifft, mae ein hymchwil wedi dangos bod ychwanegu nanoronynnau yn arwain at ddileu microcraciau, sy'n her ymchwil sylweddol. Mae ein gwaith arloesol mewn aml-ddeunyddiau yn cynnwys modelu damcaniaethol o ddyddodiad powdr aml-ddeunydd a rhyngweithio laser â powdrau ar draws traciau sganio lluosog a haenau adeiladu gwahanol. Mae ein hastudiaethau'n darparu dealltwriaeth fanwl o esblygiad pwll tawdd, ffurfio diffygion a morffoleg trac deunyddiau lluosog a adneuwyd ar yr un ac ar draws haenau gwahanol. Mae'r astudiaethau hyn wedi arwain at weithredu ymarferol mewn sawl cwmni gweithgynhyrchu yng Nghymru, gan gynnwys Airbus, Continental Teves, Qioptiq a'r Gweilch Sandvik, ac maent wedi denu cyllid ymchwil i Gymru trwy brosiectau a ariennir gan y Gymdeithas Frenhinol, yr Academi Beirianneg Frenhinol, EPSRC a'r Cyngor Prydeinig.

Prif gyfraniad Rossi at ddysgu mewn AI sy'n Canolbwyntio ar Bobl yw datblygu algorithmau newydd ar gyfer rhesymu cyd-destunol a gwybyddiaeth estynedig. Ei phrif ffocws yw ar AI tebyg i fodau dynol datblygedig sy'n addasu i gyd-destun (a ddiffinnir fel bodau dynol, amgylchedd a thasg) mewn amser real. Mae hyn yn cynnwys ystyriaethau o strwythurau meddyliol, prosesau gwybyddol, ymddygiadau, a gwneud penderfyniadau cymhleth. Er enghraifft, mae ein modelau dysgu peiriannau newydd ar gyfer dysgu arferion dyddiol a darganfod patrymau newydd yn y gweithgareddau dyddiol a gyflawnir gan unigolion yn integreiddio gwybodaeth gofodol gyd-destunol amlfoddol i nodi patrymau sy'n sensitif i amser a chanfod annormaleddau. Y brif her ymchwil y mae ei hymchwil yn mynd i'r afael ag ef yw'r angen am AI mwy derbyniol, rhagweladwy ac eglurhaol. Mae ei dulliau newydd sy'n seiliedig ar Semanteg Cyfrifiannol yn creu, darganfod, rheoli a rhesymu gyda gwybodaeth mewn meysydd amrywiol gan gynnwys dylunio ac arloesi, eiddo deallusol, Systemau Seiber-Ffisegol a diagnosteg feddygol. Maent wedi arwain at well creadigrwydd, ymwybyddiaeth sefyllfaol, rhyngweithio greddfol ac ansawdd bywyd gwell. Er enghraifft, mae un o ddulliau semantig nofel Rossi yn defnyddio sgemâu delwedd i werthuso, profiad meintiol a systematig o ystyr (defnyddioldeb) a phrofiad o emosiwn (affect). Ym maes Rhyngrwyd Pethau, mae tîm Rossi yn defnyddio rhesymu semantig gyda pharamedrau traws-haen o bensaernïaeth rhwydwaith heterogenaidd i reoli a gwneud y gorau o berfformiad rhwydweithiau symudol. Mae'r tîm wedi cyflogi semanteg, am y tro cyntaf, i feintioli'r tebygolrwydd o ddryswch oherwydd tebygrwydd yn ystyr geiriol nodau masnach. Mae ymchwil Rossi mewn AI a semanteg wedi arwain at brosiectau gydag IPO, Carlisle Brakes a Ffrithiant, a Continental Teves, i gyd wedi'u lleoli yng Nghymru. Mae wedi denu symiau sylweddol o arian ymchwil i Brifysgol Caerdydd a Chymru drwy brosiectau Ewropeaidd gyda chwmnïau Ewropeaidd gan gynnwys Fiat, Stile Bertone, Pertimm a Smart Brain.

Contractau Diweddar

Dros gyfnod o 25 mlynedd, mae'r Athro Setchi wedi gallu sicrhau, gyda chydweithwyr, gymorth grant allanol gwerth cyfanswm o fwy na £26 miliwn. Mae hi wedi cydweithio â dros 20 o brifysgolion yn y DU a 30 o brifysgolion tramor, 15 o sefydliadau ymchwil a 30 o gwmnïau diwydiannol o fwy nag 20 o wledydd yn Ewrop, Asia ac Awstralia. Mae hi wedi darparu arweinyddiaeth ymchwil ar dros 30 o brosiectau cydweithredol a noddir gan gyrff cyllido yn y DU a thramor. Gweler contractau diweddar yr Athro Setchi yn y tabl isod.

Rhestr o gontractau diweddar

Setchi, R., Evans, S. E.

Teitl: Trawsnewid Canolfannau Diwydiannau Sylfaen (TransFIRe), dan arweiniad Prifysgol Cranfield

Noddwr: UKRI

Gwerth: £345,810 (ar gyfer Caerdydd), Hyd: 1/07/21 - 30/06/23

............................................................

Setchi, R., Allen, S., Jones, D.

Canolfan Ymchwil mewn AI, Roboteg a Systemau Dynol-Peiriant (IROHMS)

Noddwr: WEFO a Phrifysgol Caerdydd

Gwerth: £5.4m; Hyd: 1/04/19 – 01/01/23

............................................................

Setchi, R., Naim, M. ac Wythnosau, I.

Teitl: ASTUTE 2020

Noddwr: Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)

Gwerth: cyfanswm o £4,762,654 (ar gyfer Caerdydd), cyllid allanol £3,168,181, 60% ar gyfer ENGIN; Hyd: 1/07/15 – 30/09/22

Partneriaid: Cwmnïau gweithgynhyrchu o Gymru, Prifysgolion Cymru

............................................................

Setchi, R., Naim, M. ac Wythnosau, I.

Title: ASTUTE 2020 - DWYRAIN

Noddwr: Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)

Gwerth: cyfanswm o £4,249,716 (ar gyfer Caerdydd), cyllid allanol £2,049,315, 60% ar gyfer ENGIN; Hyd: 1/10/17 – 30/09/22

Partneriaid: Cwmnïau gweithgynhyrchu o Gymru, Prifysgolion Cymru

............................................................

Setchi, R., Spasic, I.

Title: Chwiliad Celf Blaenorol gyda chymorth AI

Noddwr: BEIS/Diwydiant

Gwerth: £88,200

Hyd: 21/01/19 – 20/10/19

Partner: IPO

............................................................

Wythnosau, I. (PI), Setchi, R., Gumbleton, M., Westwell, A., Naim, M., Sloan, A.

Title: Dwyrain a Gorllewin ACCELERATOR

Noddwr: WEFO

Gwerth: £3,200,650

Hyd: 01/06/18 - 31/05/21

 

 

Addysgu

Yr Athro Setchi yw Cyfarwyddwr y cwrs gradd MSc mewn Peirianneg Fecanyddol Uwch. Mae ei haddysgu yn seiliedig ar ddull adlewyrchol, rhesymegol ac arloesol ac ar ymrwymiad llwyr i'r ansawdd uchaf.

Mae'n gweithio'n agos gyda diwydiant ac mae wedi goruchwylio nifer fawr o brosiectau UG ac MSc gyda chwmnïau diwydiannol gan gynnwys Airbus, BAE Systems, Bosch UK, Orange Box, Qioptiq, Panalpina, Renishaw a'r Bathdy Brenhinol. Mae ei chyfrifoldebau addysgu yn cynnwys Astudiaeth Achos Mecanyddol Uwch ENT636 / ENT637, Systemau Mesur ENT604 a Mecatroneg EN4100. Modiwlau a addysgir yn y gorffennol: EN3033 Deunyddiau a Gweithgynhyrchu, EN2909 Dylunio Cynnyrch ac Integreiddio Systemau, EN2008 Cyfrifiadura 2, EN3905 Gweithgynhyrchu a Reolir Cyfrifiadurol a mwy.

Bywgraffiad

Derbyniodd yr Athro Rossi Setchi ei gradd Anrhydedd Ddwbl mewn Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol (dosbarth cyntaf, Summa Cum Laude) o Brifysgol Dechnolegol Moscow yn Rwsia, a'i PhD o Brifysgol Caerdydd, y DU. Ymunodd â'r Ysgol Peirianneg fel Darlithydd yn 2000; cafodd ei dyrchafu'n Uwch-ddarlithydd yn 2007 ac yn Gadeirydd Personol yn 2011. Roedd hi'n aelod o'r Panel Peirianneg REF2021 (UoA 12).

Addysg

 • PhD mewn Systemau Gweithgynhyrchu Deallus, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU.
 • Dipl. Eng. mewn Peirianneg Drydanol a Mecanyddol, gradd anrhydedd dwbl (dosbarth cyntaf), MEng mewn Awtomeiddio a Roboteg, Moscow Prifysgol Dechnolegol, Moscow, Rwsia.

Arweinyddiaeth Wyddonol: Cynadleddau Rhyngwladol ers 2020

 • 2023: Golygydd Cyswllt (4.5. Mecatroneg, roboteg a chydrannau - Systemau Peiriant Dynol) ar gyfer22ain Cyngres y Byd IFAC 2023, Yokohama, Japan, Cadeirydd Sesiwn Arbennig yn KES 2023, Athen, Gwlad Groeg a SDM 2023, Bari, yr Eidal. Gwahoddwyd Cadeirydd Sesiwn Arbennig yn KES 2023, Athen, Gwlad Groeg a SDM 2023, Bari, yr Eidal. Adolygydd ar gyfer ICRA 2023, Gweithdy Roboteg Esbonadwy. Aelod o Bwyllgor Gwyddonol Cynhadledd Ryngwladol IC3DP ar Ddylunio ar gyfer Argraffu 3D, Ynys Jeju, De Korea.
 • 2022: Cadeirydd Gwahoddedig Sesiwn Arbennig yn KES 2022, Verona, Yr Eidal a dwy sesiwn wahoddedig yn SDM 2022, Split, Croatia. Aelod o Bwyllgor Gwyddonol Rhyngwladol Cynhadledd Fyd-eang ar Argraffu 3D a Gweithgynhyrchu Ychwanegion, Valencia, Sbaen. Cadeirydd anrhydeddus yr 8fed Int Conf ar Dylunio a Gweithgynhyrchu Cynaliadwy SDM-22, Split, Croatia.
 • 2021: Cadeirydd gwadd sesiwn arbennig yn KES 2021, Szczecin, Gwlad Pwyl. Cadeirydd Anrhydeddus y 7fed Int Conf ar Dylunio a Gweithgynhyrchu Cynaliadwy SDM-21, Split, Croatia.
 • 2020: Aelod o Bwyllgor Gwyddonol Rhyngwladol DESIGN 2020, Dubrovnik, Croatia, Cadeirydd Anrhydeddus y 7fed Int Conf ar Dylunio a Gweithgynhyrchu Cynaliadwy (SDM-20), Split, Croatia, Cadeirydd Gwahoddedig 2 sesiwn Arbennig yn KES 2020, Verona, Yr Eidal.

Arweinyddiaeth Wyddonol: Gwaith Golygyddol Diweddar

 • Golygydd gwadd rhifyn arbennig ar weithgynhyrchu ychwanegion integredig strwythur materol ar gyfer cyfnodolyn peirianneg fecanyddol Tsieineaidd: Ffiniau gweithgynhyrchu ychwanegyn. Golygyddion: Dongdong Gu, NUAA, Tsieina, Jihong Zhu, Rossi Setchi, Yicha Zhang.
 • Golygydd Gwadd ar gyfer casgliadau Erthygl Rhyngwynebau Dynol-Peiriant Peirianneg ar gyfer Adroddiadau Gwyddonol Natur. Golygyddion: Sanja Dogramadzi, Prifysgol Sheffield, y DU, Rossi Setchi, Prifysgol Caerdydd, y DU, Woon-Hong Yeo, Georgia Tech, UDA.
 •  Golygydd Gwadd ar gyfer casgliad Erthygl Additive Manufacturing of Composites ar gyfer y Journal of Virtual and Physical Prototeipio (NVPP), 2024. Golygyddion: Dongdong Gu, NUAA, Tsieina, Amit Bandyopadhyay, Prifysgol Wladwriaeth Washington, UDA, Rossi Setchi, Prifysgol Caerdydd, y DU, Bilal Gökce, Prifysgol Wuppertal, Yr Almaen

Dyfarnu diweddar ar gyfer cynghorau ymchwil a rhaglenni gwyddonol: UK 

 • 2015 - 2022: Cadeirydd Panel EPSRC/DST ar gyfer Datrysiadau Gwydn NetworkPlus (2022), Gweithgynhyrchu Ymatebol (2021), Cymrodoriaethau Sefydliad Turing EPSRC / AI (2020), Canolfannau Hyfforddiant Doethurol (2018), Grantiau Portffolio (2017), Cenedl Lewyrchus (2017), Dylunio'r Dyfodol 1 (2015). Diolch i chi lythyrau i gydnabod cyfraniad sylweddol i Adolygiad Cymheiriaid EPSRC (2019, 2021, 2023).
 • 2012 - 2024: Aelod Panel ESRC ar gyfer Panel NetworkPlus Smarter Made Manufacturing Made (2021). Aelod Panel Blaenoriaethu EPSRC (2024), Grantiau Rhaglen (2020), Canolfannau Gweithgynhyrchu (2018), Dylunio gan Science (2016), Dylunio'r Dyfodol 2 (2015), Cyllid Cyfalaf ar gyfer Canolfannau Hyfforddiant Doethurol (2014), Canolfannau Hyfforddiant Doethurol (2013), a Systemau Gweithgynhyrchu Hyblyg ac Ailgyflunio (2012). Aelod Panel ESRC ar gyfer Gweithgynhyrchu Made Smarter NetworkPlus (2021)

Dyfarnu diweddar ar gyfer cynghorau ymchwil a rhaglenni gwyddonol: Rhaglenni Ymchwil Ewropeaidd

 • 2024: adolygydd prosiect ar gyfer prosiectau Horizon AWARE, SYFRDAN, CONVERGING ac AI-PRISM. Arbenigwr gwerthuso ar gyfer HORIZON-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01 a HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-03. 
 • 2023: Adolygydd prosiect Horizon "Rhwydwaith Seilwaith Ymchwil Roboteg Ewrop" (TERRINet). Arbenigwr gwerthuso ar gyfer Horizon HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07.
 • 2022: Arbenigwr gwerthuso ar gyfer EIT Manufacturing ar Ffatrïoedd sy'n Canolbwyntio ar Bobl. Arbenigwr gwerthuso ar gyfer Horizon EIC PATHFINDEROPEN a EISMEA-TRANSITION ac WIDERA.
 • 2021: Arbenigwr gwerthuso ar gyfer Horizon TWIN-OPEN, TWIN-TRANSITION a EIC PATHFINDER.
 • 2018-2020: Arbenigwr gwerthuso ar gyfer galwadau Trawsnewid Digidol H2020 FETOPEN, DT-ICT. ADOLYGYDD PROSIECT AR GYFER PROSIECTAU DIGICOR, DigiCor ac openMOS.
 • 2017: Cynghorydd polisi yn y Sefydliad Ewropeaidd Arloesi a Thechnoleg; maes arloesi: Cymunedau Arloesi Gwybodaeth (KICs) mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Ychwanegol

Dyfarnu diweddar ar gyfer cynghorau ymchwil a rhaglenni gwyddonol: Cynghorau Ymchwil Tramor

 • 2023, 2024: Arbenigwr gwerthuso ar gyfer Academi'r Ffindir
 • 2020: Aelod o'r Panel ar gyfer Rhaglen Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch Singapore.
 • 2019: Gwerthuswr cynigion ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Cenedlaethol, Swyddfa'r Prif Weinidog, Singapore, Asiantaeth Ymchwil Slofacia
 • 2018: Gwerthuswr cynnig ar gyfer y Sefydliad Ymchwil – Fflandrys, Adolygydd y Ganolfan SMACC, VTT a TU Tampere, Y Ffindir
 • 2017: Cynghorydd polisi yn y Sefydliad Ewropeaidd Arloesi a Thechnoleg; maes arloesi: Cymunedau Arloesi Gwybodaeth (KICs) mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Ychwanegol Arbenigwr Gwerthuso Horizon 2020 5.ii. Arweinyddiaeth mewn technolegau galluogi a diwydiannol - Nanotechnolegau, Deunyddiau Uwch, Biotechnoleg a Gweithgynhyrchu a Phrosesu Uwch; H2020 adolygiad canol tymor. Ffocws: Partneriaethau Preifat-Cyhoeddus
 • 2016: Gwerthuswr cynnig ac aelod o'r Panel ar gyfer FFG Cyngor Ymchwil Awstria; maes ymchwil: Peirianneg Gweithgynhyrchu a Systemau Seiber-Ffisegol.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2017: Visiting Professor at Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China.
 • 2017: Tan Chin Tuan Exchange Fellowship in Engineering at Nanyang Technological University
 • 2015: Award for Outstanding Contribution to Knowledge Engineering Systems, awarded at KES 2015, Singapore
 • 2004: Donald Julius Groen Prize awarded by IMechE for a journal paper in the area of digital manufacturing and overall contribution to manufacturing
 • 1999: Literati Club Award awarded for a journal paper on computational modelling and robotics

Papers co-authored with her PhD students and Research Associates have received Best Paper Awards at SDM 2016, Chania, Greece, KES 2016, York, UK, KES 2013, Kitakyushu, Japan, and KES 2012, San Sebastian, Spain.

Aelodaethau proffesiynol

 • 2023: Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Aelod o Bwyllgor Craffu STEMM5.
 • 2022-2024: Aelod o Weithgor y Gymdeithas Frenhinol ar Technoleg Tarfu ar gyfer Ymchwil. Adroddiad 'Gwyddoniaeth yn Oes yr AI' i'w gyhoeddi ym mis Mai 2024.
 • 2017 - presennol: Aelod o Dasglu IEEE ar Gudd-wybodaeth Gyfrifiadurol IEEE.
 • 2016 - presennol: Aelod o Bwyllgor Technegol IFAC ar Systemau Peiriant Dynol (WG4.5).
 • 2015 - presennol: Aelod o Bwyllgor Technegol IFIP ar Arloesi â Chymorth Cyfrifiadur (WG5.4).
 • 2014 - presennol: Aelod Uwch IEEE.
 • 2013 - presennol: Cadeirydd Cymdeithas Dylunio a Gweithgynhyrchu Cynaliadwy KES gyda mwy na 500 o aelodau. Aelod o Fwrdd Gweithredol KES (ers 2010).
 • 2013-2015: Aelod o Dasglu Hygyrchedd Anableddau Gwybyddol a Dysgu Gweithgor W3C ar Brotocolau a Fformatau (PFWG).
 • 2011 - presennol: Aelod o'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth; Gwobrau mewn Arweinyddiaeth Ymarferol ar gyfer Rheoli Prifysgolion (2013), ac Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Arweinwyr Tîm Ymchwil (2011).
 • 2010 - presennol: Cymrawd Siartredig y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (FIET). Aelod Pwyllgor yr Adran Weithgynhyrchu a Rheoli, cangen Dwyrain De Cymru. Asesydd Technegol IET sy'n cefnogi Pwyllgor Cofrestru a Safonau IET.
 • 2009 - presennol: Cymrawd Siartredig Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (FIMechE). Ymgynghorydd Diwydiannol a benodwyd gan y Pwyllgor Adolygu Proffesiynol i helpu gydag asesu ceisiadau. Aelod o'r Panel Aseswyr sy'n cefnogi'r Pwyllgor Asesu Academaidd (AAC) a'r Bwrdd Cymwysterau ac Aelodaeth (QMB). Cyfweld ymgeiswyr CEng a FIMechE (2010-2014).
 • 2007 - presennol: Cymrawd Siartredig Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (FBCS).
 • 2006 - presennol: Proffesiynol TG Siartredig (CITP).
 • 2004 - presennol: Peiriannydd Ewropeaidd (Eur.Ing.) siartrwyd gan FEANI, aelod o Gymdeithas Ryngwladol y Peirianwyr (IAENG).
 • 2003 - presennol: Peiriannydd Siartredig (CEng)

Arholwr Allanol

 • 2013 - 2018: Arholwr Allanol 10 rhaglen MSc yng Ngrŵp Gweithgynhyrchu Warwick, Prifysgol Warwick: Rheoli E-Fusnes, Rheoli Busnes Peirianneg, Arloesi ac Entrepreneuriaeth, Rheoli Technoleg Ryngwladol, Rheoli Rhagoriaeth Busnes, Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu, Rheoli Busnes Prosesau, Rheoli Rhaglen a Phrosiect, Rheoli Gwasanaethau a Dylunio, Cadwyn Gyflenwi a Rheoli Logisteg.
 • 2012 - 2017: Arholwr Allanol 3 rhaglen MSc ym Mhrifysgol Brunel: MSc Dylunio Peirianneg Uwch, MSc Systemau Gweithgynhyrchu Uwch a MSc Rheoli Technoleg Pecynnu.
 • 2009 - 2014: Arholwr Allanol Dyfarniad a Phhwnc rhaglenni UG (Mecanyddol, Mecanyddol a Gweithgynhyrchu, a Pheirianneg Forol) ym Mhrifysgol Portsmouth, y DU.
 • 2005 - presennol: Arholwr Allanol myfyrwyr PhD ym Mhrifysgol Lorraine, Ffrainc (2017), Prifysgol Brunel (2016), Prifysgol Reading, UK (2015), Pompeu Fabra Brifysgol, Barcelona, Sbaen (2014), Strasbourg, Ffrainc (2014), Prifysgol Anna, India (2015, 2012, 2011 a 3 yn 2013), Prifysgol Caerfaddon, DU (2012), Prifysgol Griffith, Awstralia (2012), Prifysgol Deakin, Awstralia (2010, 2009 a 2008), Prifysgol Polytechnig Hong Kong (2012, a 2 yn fwy yn 2009), Prifysgol Rousse, Bwlgaria (2009), Prifysgol Agored, y DU (2007) a Phrifysgol Seville, Sbaen (2006).

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD yn y meysydd canlynol:

 • gweithgynhyrchu haen ychwanegyn (metel)
 • AI a roboteg
 • Systemau dynol-beiriant
 • Semanteg gyfrifiadurol

Myfyrwyr PhD dan oruchwyliaeth: Cyfredol

 • Sijie Yu, Gweithgynhyrchu ychwanegyn o ddeunyddiau magnetig meddal
 • Shuping Kang, Trosglwyddo Sgiliau ar gyfer Arholiadau Uwchsain o Bobl i Robotiaid
 • Mumin Biyiklioğlu, Cyfuniad Gwely Powdwr Laser o Alloy Magnetig Tymheredd Uchel Aml-Swyddogaethol
 • Tong Tong, Cydnabod a Rhagfynegi Bwriad Dynol
 • Benjamin Mason, Ôl-brosesu ar gyfer Gweithgynhyrchu Ychwanegion Metel
 • Awn Harbi Alghamdi, Cymorth Penderfyniad ar gyfer Ail-gynhyrchu.
 • Xiaodan Wang, Rhyngweithio Intuitive Dynol-Robot mewn Amgylcheddau Anstrwythuredig

Prosiectau'r gorffennol

Mae myfyrwyr PhD blaenorol wedi cwblhau prosiectau mewn Gweithgynhyrchu Ychwanegion (2022, 2020, 2019 a 2017), Cymorth Penderfyniadau Clinigol (2021, 2020, 2017 a 2015), Rheoli Newid Cynnyrch (2017), Dylunio ar gyfer Defnydd Intuitive (2016), Rhwydweithiau Heterogenaidd (2016), Ymwybyddiaeth Sefyllfaol (2016), Rhyngweithio Dynol-Gyfrifiadurol (2015), Cymorth Penderfyniad ar gyfer Cynaliadwyedd (2015), Asesiad Tebygrwydd Nod Masnach (2015), Gweithgynhyrchu Ffit (2014), AI (2013), Cymorth Diagnostig (2013), Clwstwr Semantig (2013), Cymorth Atgofion (2013), Rheoli Risg (2013 a 2009), Adfer Semantig (2012), Peirianneg Wybodaeth (2007), Adfer Gwybodaeth gan ddefnyddio Dysgu Peiriant a Phrosesu Iaith Naturiol (2006), a Dysgu Peiriant (2005).

Arbenigeddau

 • Gweithgynhyrchu ychwanegion
 • Deallusrwydd artiffisial
 • Roboteg
 • Semanteg
 • Peirianneg weithgynhyrchu