Ewch i’r prif gynnwys
Abubakar Sha'Aban

Dr Abubakar Sha'Aban

Cydymaith Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
ShaabanA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87853
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell Canolfan Dystiolaeth Covid-19 Cymru, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Rwy'n Fferyllydd ac ymchwilydd academaidd sydd â phrofiad cyfoethog mewn meddygaeth wedi'i phersonoli ar gyfer clefydau cardiofasgwlaidd. Mae gennyf ddiddordeb arbennig hefyd mewn ymchwil sylfaenol ar wallau gofal iechyd a diogelwch cleifion gan ddefnyddio dulliau ansoddol a meintiol.

Rydw i wedi gwneud nifer o ymchwil sy'n gysylltiedig â COVID-19. Fy mhapur ar orlwytho gwybodaeth COVID-19 yw'r ail bapur mwyaf perthnasol ym maes gorlwytho gwybodaeth COVID-19. Mae'r astudiaeth hon, gyda phedair astudiaeth ansawdd uchel arall, yn cael ei chynnal gan gronfa ddata Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) o dystiolaeth COVID-19.

Ar hyn o bryd rwy'n cynnal ymchwil a gwerthuso sylfaenol mewn meysydd lle mae angen wedi cael tystiolaeth fel rhan o broses adolygu tystiolaeth gyflym Canolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac mewn trafodaeth â rhanddeiliaid y Ganolfan (viz). Llywodraeth Cymru, arweinwyr iechyd a gofal, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), diwydiant, sectorau elusennol a chyhoeddus,  a sefydliadau academaidd eraill).

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2018

Erthyglau

Gwefannau