Ewch i’r prif gynnwys
David Shackleton

Dr David Shackleton

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
ShackletonD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10787
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 2.07, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am a Lecturer in English Literature at Cardiff University. My research and teaching focuses on modern and contemporary literature and the environment. I am particularly interested in the ways in which literature engages—or fails to engage—with the current environmental crisis.

My first book, called Anthropocene Modernism: Time, History, and the Novel, is under contract with Oxford University Press. This book assesses the environmental politics of British modernism in relation to the idea of the Anthropocene—a proposed geological epoch in which humans have fundamentally changed the Earth system. This project grew out of my AHRC-funded doctoral thesis, and has already issued in articles in Modernism/modernity, Victorian Literature and Culture, and The Review of English Studies.

Turning to more recent speculative fiction, my second book project is called ‘Visions of the Future: Afrofuturism, Risk, and the Environment’. This project analyses novels by Octavia E. Butler and N. K. Jemisin, films by Wanuri Kahiu and Ryan Coogler, and music by Sun Ra and Janelle Monáe, reading them alongside various policy documents, scenarios, and risk reports. It argues that Afrofuturism provides counter-visions of the future that are urgently needed to combat climate capitalism, and the way in which it continues to foreclose the futures of many Black lives.

Cardiff Environmental Cultures:

I am a founding member and convenor of Cardiff Environmental Cultures, an interdisciplinary research group that aims to interrogate the cultural, historical, and theoretical forces that shape our relationships with the environment. The group aims to:

 • support research and teaching about environmental issues;
 • foster debate between researchers, activists, and the public about the current environmental emergency;
 • help imagine and implement better possible futures.

If you’d like to join the group, suggest an item for the Reading Group, or present in the Research Seminar Series, please contact me at shackletond@cardiff.ac.uk.

GW4 ‘Rhetoric and Practices of Green Recovery in Cities’:

I am leading the GW4 Generator Fund project 'Rhetoric and Practices of Green Recovery in Cities’. Rhetorics of ‘green recovery’ have emerged with the desire to ‘build back better’ from the COVID-19 pandemic. Yet the precise policies and practices associated with this rhetoric remain undefined. This interdisciplinary project investigates the way that ‘future scenarios’ are used to construct and contest knowledge about climate change and transitions to net zero. It focusses on four cities in the South West—Bath, Bristol, Cardiff, and Exeter.

Our key research themes are:

 • Pledges and policies to achieve net zero, and how the politics of knowledge production interacts with policy at the city-scale;
 • Interactions between activist groups and formal governance structures;
 • The role of rhetoric and narrative in perceptions of climate change and environmental policy;
 • How different actors are mobilising rhetorics of green recovery.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2017

Articles

Books

Websites

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil:

 • Llenyddiaeth a Diwylliant Modernaidd
 • ffuglen hapfasnachol, gan gynnwys ffuglen wyddonol, ffuglen hinsawdd a dyfodoliaeth hapfasnachol
 • Llenyddiaeth fodern a chyfoes a'r amgylchedd
 • Gwleidyddiaeth a Gweithrediaeth Amgylcheddol

Prosiectau Ymchwil:

Cyhoeddwyd fy llyfr cyntaf, British Modernism and the Anthropocene: Experiments with Time, gan Oxford University Press. Mae'r llyfr hwn yn asesu gwleidyddiaeth amgylcheddol moderniaeth mewn perthynas â'r syniad o'r Anthropocene—epoc daearegol arfaethedig lle mae bodau dynol wedi newid system y Ddaear yn sylfaenol. Mae'n archwilio sut roedd modernwyr Prydeinig fel H. G. Wells, D. H. Lawrence, Olive Moore, Virginia Woolf, a Jean Rhys yn defnyddio mathau o chwalu naratif - gan gynnwys darnau darnio a chyfnewid heb ddigwyddiadau—i ddatgelu cyfyngiadau cynlluniau ystyrlon dynol, negodi'r berthynas rhwng gwahanol raddfeydd a mathau o amser, cynhyrchu gwybodaeth am risg ecolegol, ac yn cofrestru gwahanol fathau o asiantaeth nonhuman. Tyfodd y prosiect hwn o fy nhraethawd doethurol a ariennir gan AHRC, ac mae eisoes wedi cyhoeddi mewn erthyglau a adolygwyd gan gymheiriaid mewn Moderniaeth/moderniaeth, Llenyddiaeth a Diwylliant Fictoraidd, a'r Adolygiad o Astudiaethau Saesneg.

Gan droi at ffuglen hapfasnachol fwy diweddar, fy ail brosiect ymchwil yw 'Gweledigaethau'r Dyfodol: Affrofuturiaeth, Risg, a'r Amgylchedd'. Mae'n archwilio sut mae Afrofuturism—mudiad diwylliannol Affrodiasporig sy'n ehangu sy'n rhychwantu llenyddiaeth, ffilm, ffotograffiaeth a cherddoriaeth—yn addo ysbrydoli ffurfiau newydd ar wleidyddiaeth a gweithrediaeth amgylcheddol. Gan ddadansoddi nofelau gan Octavia E. Butler a N. K. Jemisin, ffilmiau gan Wanuri Kahiu a Ryan Coogler, a cherddoriaeth gan Sun Ra a Janelle Monáe, dadleuaf fod Affrofuturiaeth yn darparu gwrthweledigaethau o'r dyfodol sydd eu hangen ar frys i frwydro yn erbyn cyfalafiaeth hinsawdd, a'r ffordd y mae'n parhau i ragweld dyfodol llawer o fywydau Duon.

Grantiau Ymchwil a Chyllid:

2022     Cymrodoriaeth Sefydliad Andrew W. Mellon, The Huntington (2 fis), '"Failing Economies and Tortured Ecologies": Octavia E. Butler's Climate-Changed Worlds'

2022     Yr Academi Brydeinig (Co-I), 'Lleisiau, Gofodau, a Graddfeydd Llywodraethu Amgylcheddol yn Ne-orllewin Prydain'

     Gwobr Cronfa Generadur GW4 GW4 (PI), 'Rhethreg ac Arferion Adfer Gwyrdd mewn Dinasoedd'

     Gwobr Cronfa Hadau Crucible GW4 GW4 (Co-I), 'Stories of Hope: Eco-Emotions in Transitions to Net Zero'

     Gwobr Cynllun Symposiwm ECR GW4 GW4 (PI), 'Newid Hinsawdd: Gwyddoniaeth a Chymdeithas'

Grant Teithio Sefydliad Haf Colby 2020    , i fynychu Sefydliad Haf Colby yn y Dyniaethau Amgylcheddol, Waterville, Maine

2019     Prifysgol Basel, Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau, honorarium i draddodi darlith gwadd

Grant Bach Cymdeithas Llenyddiaeth a Gwyddoniaeth Prydain (BSLS) 2018    , i gyflwyno ymchwil yn Symposiwm Neuadd Radclyffe, Birkbeck, Prifysgol Llundain

Bwrsariaeth Ysgol Haf T. S. Eliot 2014    

Gwobr Efrydiaeth AHRC 2010–12     (cyllid doethurol llawn), Prifysgol Rhydychen

Ysgoloriaeth Coleg 2010–12     (Celfyddydau), Coleg St Catherine, Prifysgol Rhydychen

2010–12     Ysgoloriaeth Mary Blaschko, Coleg Linacre [gwrthodwyd]

Addysgu

Ym mlwyddyn academaidd 2023–24, rwy'n addysgu'r modiwl canlynol:

 • Gweledigaeth y Dyfodol: Newid Hinsawdd a Ffuglen (Blwyddyn 3)

Yn ystod cyfnod o 'chwalfa hinsawdd', mae beirniaid llenyddol yn gofyn fwyfwy sut mae llenyddiaeth yn ymgysylltu—neu'n methu ymgysylltu—â'r argyfwng amgylcheddol presennol. Bydd y modiwl hwn yn archwilio sut mae awduron a gwneuthurwyr ffilm ers y 1960au wedi dychmygu bydoedd newid hinsawdd, yn aml trwy ddefnyddio genres o ffuglen hapfasnachol fel ffuglen ddystopaidd, Afrofuturism a cli-fi (ffuglen hinsawdd). Gan gwmpasu nofelau gan awduron fel Octavia E. Butler a Margaret Atwood a ffilmiau fel Black Panther (2018), byddwn yn ystyried pa genres sydd orau am bortreadu newid yn yr hinsawdd a ffenomenau cysylltiedig megis corwyntoedd, sychder, colli bioamrywiaeth a difodiant rhywogaethau. Byddwn yn defnyddio ystod o ddulliau ecocritical diweddar i'n helpu i ddadansoddi'r gwahanol nofelau a ffilmiau, a byddwn yn ymchwilio i'r berthynas rhwng mudiadau actifyddion ffuglen ac amgylcheddol, megis Extinction Rebellion a Sunrise. Trwy gydol y cyfnod hwn, byddwn yn gofyn cwestiynau gwleidyddol mawr. Sut mae newid yn yr hinsawdd yn gysylltiedig â materion rhywedd, hil, ac anghydraddoldeb byd-eang? Sut gallai ffuglen ein helpu i ddeall bygythiad newid hinsawdd? A sut y gallai ein helpu i feithrin mathau newydd o ofal amgylcheddol, a mathau newydd o weithgarwch?

Yn flaenorol, rwyf wedi dysgu:

 • Spectral Ffeministinities (MA), gyda Dr Becky Munford
 • Cynrychioli Ras yn America Gyfoes (Blwyddyn 3), gyda Dr Alix Beeston
 • Drama Fodern: Tudalen, Llwyfan, Sgrin (Blwyddyn 3)
 • Sgandal a dicter: Llenyddiaeth ddadleuol yr ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain (Blwyddyn 2)
 • Drama: Tudalen a Llwyfan (Blwyddyn 1)

Rwyf wedi fy achredu fel Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA). 

Bywgraffiad

I joined Cardiff University as a Lecturer in English Literature in 2018, having previously taught at the University of Exeter and the University of Oxford.

Professional Appointments:

 • Lecturer in English Literature (Teaching and Research). School of English, Communication and Philosophy, Cardiff University. 2021–present.
 • Lecturer in English Literature (Teaching and Scholarship). School of English, Communication and Philosophy, Cardiff University. 2018–2021.
 • Lecturer in English (Education and Scholarship). Department in English, University of Exeter. 2017–2018.
 • Part-Time Tutor (Dissertation Supervisor). University College, University of Oxford. 2016–2017.
 • Part-Time Tutor (Dissertation Supervisor and Admissions Interviewer). St Catherine’s College, University of Oxford. 2010–2017.
 • Part-Time Tutor (Course Designer and Leader). Oxford Programme for Undergraduate Studies, University of Oxford. 2010–2014.

Education:

 • D.Phil. in English Literature, University of Oxford, 2015
 • M.A. in English Literature (Distinction), University College London, 2009
 • B.A. in Philosophy (First Class), University of Cambridge, 2007

Invited Lectures and Presentations:

 • ‘Octavia Butler’s Kindred, Speculative Time, and Afrofuturism’, Cardiff BookTalk, Cardiff University, 3 March 2021
 • ‘Olive Moore, Queer Ecology, and Anthropocene Modernism’, University of Copenhagen, 29 April 2020 [Cancelled due to Covid-19]
 • ‘H. G. Wells and the Ghostly Effects of Time Travel’, University of Copenhagen, 28 April 2020 [Cancelled due to Covid-19]
 • ‘H. G. Wells’s Utopias, Ecological Risk, and the Anthropocene’, Modern and Contemporary Literature, Culture and Theory Research Seminar, Cardiff University, 22 April 2020 [Cancelled due to Covid-19]
 • ‘H. G. Wells’s Early Scientific Romances and Victorian Periodical Culture’, University of Basel, 30 April 2019
 • ‘Radclyffe Hall, Olive Moore, and Queer Ecology’, ‘90 Years Since The Well of Loneliness: A Radclyffe Hall Symposium’, Birkbeck, University of London, 27 July 2018

Conference Papers (Selected):

 • '"Failing Economies and Tortured Ecologies": Octavia E. Butler's Climate-Changed Worlds', ASLE-UKI Conference, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, 7 September 2022
 • ‘Africanfuturism: Wanuri Kahui’s and Nnedi Okorafor’s Counter-Visions of Development’, ASLE 2021 Virtual Conference, 2 August 2021
 • ‘Olive Moore, Queer Ecology, and Anthropocene Modernism’, MLA International Symposium, Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, 25 July 2019
 • ‘“Temps Perdi”: Jean Rhys’s Voyage in the Dark, Plantation Time, and Anthropocene Modernism’, ‘Nature and Narrative: Writing and Literature in the Anthropocene’ International Conference, Saint Louis University, Madrid, 22 June 2018
 • ‘Olive Moore, Queer Ecology, and Anthropocene Modernism’, ‘Modernist Life: The British Association for Modernist Studies International Conference 2017’, University of Birmingham, 29 June 2017
 • ‘D. H. Lawrence, Time Ecology, and Anthropocene Modernism’, Historical Modernisms Symposium, Institute of English Studies, University of London, 12 December 2016

Conference and Panel Organization:

 • ‘Imagining Environmental Futures’, Panel at ASLE 2021 Virtual Conference, 2 August 2021 (panel chair and speaker)
 • ‘Climate Change: Science and Society’, GW4 Early Career Symposium, Cardiff University, 3-4 December 2020 (symposium co-organizer)
 • ‘First Catz Conference: History and English’, St Catherine’s College, Oxford, 4 February 2013 (conference co-organizer)

Reviewing:

Peer Reviewer of Articles for PMLA, Modernism/modernity, Feminist Modernist Studies, Woolf Studies Annual, Pulse: The Journal of Science and Culture

Professional Memberships:

 • Association for the Study of Literature and Environment (UK and Ireland)
 • British Association for Modernist Studies
 • Modernist Network Cymru
 • Modern Language Association
 • National Council of Teachers of English

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu ceisiadau neu ymholiadau anffurfiol gan ddarpar fyfyrwyr PhD y mae eu diddordebau ymchwil yn gorgyffwrdd â'm rhai i:

 • Llenyddiaeth a Diwylliant Modernaidd
 • ffuglen hapfasnachol, gan gynnwys ffuglen wyddonol, ffuglen hinsawdd a dyfodoliaeth hapfasnachol
 • Llenyddiaeth fodern a chyfoes a'r amgylchedd
 • Gwleidyddiaeth a Gweithrediaeth Amgylcheddol

Byddai gennyf ddiddordeb hefyd mewn goruchwylio elfen hanfodol prosiectau ysgrifennu creadigol sydd â themâu amgylcheddol.

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio'r traethawd PhD canlynol:

Abbie Pink, 'Gwyddoniaeth Ffaith, Ffuglen a Dyfodol: Ymchwiliad i rôl ffuglen wyddonol a ffuglen hapfasnachol ar gyfer ail-fframio dulliau ymgysylltu ag amgylcheddau trefol ar gyfer cydweithio amlrywogaethau' (Gwobr Efrydiaeth DTP SWW, dan oruchwyliaeth Dr Jason Baskin, Prifysgol Exeter)