Ewch i’r prif gynnwys
David Shackleton

Dr David Shackleton

(e/fe)

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
ShackletonD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10787
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 2.07, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae fy ymchwil ac addysgu yn canolbwyntio ar lenyddiaeth fodern a chyfoes a'r amgylchedd. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y ffyrdd y mae llenyddiaeth yn ymgysylltu—neu'n methu ymgysylltu—â'r argyfwng amgylcheddol presennol.

Fy llyfr cyntaf yw British Modernism and the Anthropocene: Experiments with Time (Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2023). Mae'r llyfr hwn yn asesu gwleidyddiaeth amgylcheddol moderniaeth Brydeinig mewn perthynas â'r syniad o'r Anthropocene—epoc daearegol arfaethedig lle mae bodau dynol wedi newid system y Ddaear yn sylfaenol. Tyfodd y prosiect hwn o fy nhraethawd doethurol a ariennir gan AHRC, ac mae wedi cyhoeddi erthyglau mewn Moderniaeth/moderniaeth, Llenyddiaeth a Diwylliant Fictoraidd, a'r Adolygiad o Astudiaethau Saesneg.

Gan droi at ffuglen hapfasnachol fwy diweddar, gelwir fy ail brosiect llyfr yn 'Visions of the Future: Afrofuturism, Risk, and the Environment'. Mae'r prosiect hwn yn dadansoddi nofelau gan Octavia E. Butler a N. K. Jemisin, ffilmiau gan Wanuri Kahiu a Ryan Coogler, a cherddoriaeth gan Sun Ra a Janelle Monáe, gan eu darllen ochr yn ochr ag amrywiol ddogfennau polisi, senarios ac adroddiadau risg. Mae'n dadlau bod Affrofuturiaeth yn darparu gwrthweledigaethau'r dyfodol sydd eu hangen ar frys i frwydro yn erbyn cyfalafiaeth hinsawdd, a'r ffordd y mae'n parhau i ragweld dyfodol llawer o fywydau Duon.

Gyda'r Athro Nedine Moonsamy (Prifysgol Johannesburg), rwy'n golygu rhifyn arbennig o Astudiaethau Ffuglen Fodern o'r enw 'Ffuglen Blanedol: Llenyddiaeth Affricanaidd a Newid yn yr Hinsawdd'. Mae'r alwad am bapurau ar gael yma.

Diwylliannau Amgylcheddol Caerdydd:

Rwy'n un o sylfaenwyr a chynullydd Diwylliannau Amgylcheddol Caerdydd, grŵp ymchwil rhyngddisgyblaethol sy'n ceisio archwilio'r grymoedd diwylliannol, hanesyddol a damcaniaethol sy'n siapio ein perthynas â'r amgylchedd. Mae'r grŵp yn anelu at:

 • cefnogi ymchwil ac addysgu am faterion amgylcheddol;
 • meithrin dadl rhwng ymchwilwyr, gweithredwyr a'r cyhoedd ynghylch yr argyfwng amgylcheddol presennol;
 • helpu i ddychmygu a gweithredu dyfodol gwell posibl.

Os hoffech ymuno â'r grŵp, awgrymu eitem ar gyfer y Grŵp Darllen, neu bresennol yn y Gyfres Seminarau Ymchwil, cysylltwch â mi yn shackletond@cardiff.ac.uk.

GW4 'Rhethreg ac Arferion Adfer Gwyrdd mewn Dinasoedd':

Rwy'n arwain prosiect Cronfa Generaduron GW4 'Rhethreg ac Arferion Adferiad Gwyrdd mewn Dinasoedd'. Mae rhethreg 'adferiad gwyrdd' wedi dod i'r amlwg gyda'r awydd i 'adeiladu'n ôl'n well' o bandemig COVID-19. Eto i gyd, mae'r union bolisïau ac arferion sy'n gysylltiedig â'r rhethreg hon yn parhau i fod heb eu diffinio. Mae'r prosiect rhyngddisgyblaethol hwn yn ymchwilio i'r ffordd y defnyddir 'senarios yn y dyfodol' i adeiladu a herio gwybodaeth am newid yn yr hinsawdd a phontio i sero net. Mae'n canolbwyntio ar bedair dinas yn y De Orllewin—Caerfaddon, Bryste, Caerdydd, a Chaerwysg.

Ein prif bynciau ymchwil yw:

 • Addewidion a pholisïau i gyflawni sero net, a sut mae gwleidyddiaeth cynhyrchu gwybodaeth yn rhyngweithio â pholisi ar raddfa y ddinas;
 • Rhyngweithio rhwng grwpiau gweithredol a strwythurau llywodraethu ffurfiol;
 • Rôl rhethreg a naratif mewn canfyddiadau o newid yn yr hinsawdd a pholisi amgylcheddol;
 • Sut mae gwahanol actorion yn defnyddio rhethreg adferiad gwyrdd.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2017

Articles

Books

Websites

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil:

 • Llenyddiaeth fodern a chyfoes a'r amgylchedd
 • Llenyddiaeth a Diwylliant Modernaidd
 • ffuglen hapfasnachol, gan gynnwys ffuglen wyddonol, ffuglen hinsawdd a dyfodoliaeth hapfasnachol
 • Llenyddiaeth y Byd a Ffuglen Planedol
 • Gwleidyddiaeth a Gweithrediaeth Amgylcheddol

Prosiectau Ymchwil:

Fy llyfr cyntaf yw British Modernism and the Anthropocene: Experiments with Time (Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2023). Mae'r llyfr hwn yn asesu gwleidyddiaeth amgylcheddol moderniaeth mewn perthynas â'r syniad o'r Anthropocene—cyfnod daearegol arfaethedig lle mae bodau dynol wedi newid system y Ddaear yn sylfaenol. Mae'n archwilio sut roedd modernwyr Prydeinig fel H. G. Wells, D. H. Lawrence, Olive Moore, Virginia Woolf, a Jean Rhys yn defnyddio mathau o chwalu naratif - gan gynnwys darnau darnio a chyfnewid darnau heb ddigwyddiadau—i ddatgelu cyfyngiadau cynlluniau ystyrlon dynol, negodi'r berthynas rhwng gwahanol raddfeydd a mathau o amser, cynhyrchu gwybodaeth am risg ecolegol, ac yn cofrestru gwahanol fathau o asiantaeth nonhuman. Tyfodd y prosiect hwn o fy nhraethawd doethurol a ariennir gan AHRC, ac mae eisoes wedi cyhoeddi mewn erthyglau a adolygwyd gan gymheiriaid mewn Moderniaeth/moderniaeth, Llenyddiaeth a Diwylliant Fictoraidd, a'r Adolygiad o Astudiaethau Saesneg.

Gan droi at ffuglen hapfasnachol fwy diweddar, fy ail brosiect ymchwil yw 'Gweledigaethau'r Dyfodol: Affrofuturiaeth, Risg, a'r Amgylchedd'. Mae'n archwilio sut mae Afrofuturism—mudiad diwylliannol Affrodiasporig sy'n ehangu sy'n rhychwantu llenyddiaeth, ffilm, ffotograffiaeth a cherddoriaeth—yn addo ysbrydoli ffurfiau newydd ar wleidyddiaeth a gweithrediaeth amgylcheddol. Gan ddadansoddi nofelau gan Octavia E. Butler a N. K. Jemisin, ffilmiau gan Wanuri Kahiu a Ryan Coogler, a cherddoriaeth gan Sun Ra a Janelle Monáe, dadleuaf fod Affrofuturiaeth yn darparu gwrthweledigaethau o'r dyfodol sydd eu hangen ar frys i frwydro yn erbyn cyfalafiaeth hinsawdd, a'r ffordd y mae'n parhau i ragweld dyfodol llawer o fywydau Duon.

Gyda'r Athro Nedine Moonsamy (Prifysgol Johannesburg), rwy'n golygu rhifyn arbennig o Astudiaethau Ffuglen Fodern o'r enw 'Ffuglen Blanedol: Llenyddiaeth Affricanaidd a Newid yn yr Hinsawdd'. Mae'r alwad am bapurau ar gael yma.

Grantiau Ymchwil a Chyllid:

2024     Cyllid Symudedd Ymchwil Taith, Prifysgol Cape Town a Phrifysgol Johannesburg, 'Ffuglen Planedol: Llenyddiaeth Affricanaidd a Newid yn yr Hinsawdd' 

2022     Cymrodoriaeth Sefydliad Andrew W. Mellon, The Huntington (2 fis), '"Failing Economies and Tortured Ecologies": Octavia E. Butler's Climate-Changed Worlds'

2022     Yr Academi Brydeinig (Co-I), 'Lleisiau, Gofodau, a Graddfeydd Llywodraethu Amgylcheddol yn Ne-orllewin Prydain'

     Gwobr Cronfa Generadur GW4 GW4 (PI), 'Rhethreg ac Arferion Adfer Gwyrdd mewn Dinasoedd'

     Gwobr Cronfa Hadau Crucible GW4 GW4 (Co-I), 'Stories of Hope: Eco-Emotions in Transitions to Net Zero'

     Gwobr Cynllun Symposiwm ECR GW4 GW4 (PI), 'Newid Hinsawdd: Gwyddoniaeth a Chymdeithas'

Grant Teithio Sefydliad Haf Colby 2020    , i fynychu Sefydliad Haf Colby yn y Dyniaethau Amgylcheddol, Waterville, Maine

2019     Prifysgol Basel, Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau, honorarium i draddodi darlith gwadd

Grant Bach Cymdeithas Llenyddiaeth a Gwyddoniaeth Prydain (BSLS) 2018    , i gyflwyno ymchwil yn Symposiwm Neuadd Radclyffe, Birkbeck, Prifysgol Llundain

Bwrsariaeth Ysgol Haf T. S. Eliot 2014    

Gwobr Efrydiaeth AHRC 2010–12     (cyllid doethurol llawn), Prifysgol Rhydychen

Ysgoloriaeth Coleg 2010–12     (Celfyddydau), Coleg St Catherine, Prifysgol Rhydychen

2010–12     Ysgoloriaeth Mary Blaschko, Coleg Linacre [gwrthodwyd]

Addysgu

Ym mlwyddyn academaidd 2023–24, rwy'n addysgu'r modiwl canlynol:

 • Gweledigaeth y Dyfodol: Newid Hinsawdd a Ffuglen (Blwyddyn 3)

Yn ystod cyfnod o 'chwalfa hinsawdd', mae beirniaid llenyddol yn gofyn fwyfwy sut mae llenyddiaeth yn ymgysylltu—neu'n methu ymgysylltu—â'r argyfwng amgylcheddol presennol. Bydd y modiwl hwn yn archwilio sut mae awduron a gwneuthurwyr ffilm ers y 1960au wedi dychmygu bydoedd newid hinsawdd, yn aml trwy ddefnyddio genres o ffuglen hapfasnachol fel ffuglen ddystopaidd, Afrofuturism a cli-fi (ffuglen hinsawdd). Gan gwmpasu nofelau gan awduron fel Octavia E. Butler a Margaret Atwood a ffilmiau fel Black Panther (2018), byddwn yn ystyried pa genres sydd orau am bortreadu newid yn yr hinsawdd a ffenomenau cysylltiedig megis corwyntoedd, sychder, colli bioamrywiaeth a difodiant rhywogaethau. Byddwn yn defnyddio ystod o ddulliau ecocritical diweddar i'n helpu i ddadansoddi'r gwahanol nofelau a ffilmiau, a byddwn yn ymchwilio i'r berthynas rhwng mudiadau actifyddion ffuglen ac amgylcheddol, megis Extinction Rebellion a Sunrise. Trwy gydol y cyfnod hwn, byddwn yn gofyn cwestiynau gwleidyddol mawr. Sut mae newid yn yr hinsawdd yn gysylltiedig â materion rhywedd, hil, ac anghydraddoldeb byd-eang? Sut gallai ffuglen ein helpu i ddeall bygythiad newid hinsawdd? A sut y gallai ein helpu i feithrin mathau newydd o ofal amgylcheddol, a mathau newydd o weithgarwch?

Yn flaenorol, rwyf wedi dysgu:

 • Spectral Ffeministinities (MA), gyda Dr Becky Munford
 • Cynrychioli Ras yn America Gyfoes (Blwyddyn 3), gyda Dr Alix Beeston
 • Drama Fodern: Tudalen, Llwyfan, Sgrin (Blwyddyn 3)
 • Sgandal a dicter: Llenyddiaeth ddadleuol yr ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain (Blwyddyn 2)
 • Drama: Tudalen a Llwyfan (Blwyddyn 1)

Rwyf wedi fy achredu fel Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA). 

Bywgraffiad

Ymunais â Phrifysgol Caerdydd fel Darlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg yn 2018, ar ôl dysgu ym Mhrifysgol Caerwysg a Phrifysgol Rhydychen yn flaenorol.

Penodiadau proffesiynol:

 • Uwch Ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg (Addysgu ac Ymchwil). Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd. 2022–presennol.
 • Darlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg (Addysgu ac Ymchwil). Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd. 2021–2022.
 • Darlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg (Addysgu ac Ysgoloriaeth). Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd. 2018–2021.
 • Darlithydd mewn Saesneg (Addysg ac Ysgoloriaeth). Adran Saesneg, Prifysgol Exeter. 2017–2018.
 • Tiwtor Rhan-amser (Goruchwyliwr Traethawd Hir). Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Rhydychen. 2016–2017.
 • Tiwtor rhan-amser (Goruchwyliwr Traethawd Hir a Chyfwelydd Derbyniadau). Coleg St Catherine, Prifysgol Rhydychen. 2010–2017.
 • Tiwtor rhan-amser (Dylunydd Cwrs ac Arweinydd). Rhaglen Oxford ar gyfer Astudiaethau Israddedig, Prifysgol Rhydychen. 2010–2014.

Addysg:

 • D.Phil. mewn Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Rhydychen, 2015
 • MA mewn Llenyddiaeth Saesneg (Rhagoriaeth), Coleg Prifysgol Llundain, 2009
 • B.A. mewn Athroniaeth (Dosbarth Cyntaf), Prifysgol Caergrawnt, 2007

Cyflwyniadau a darlithoedd gwadd:

 • 'Wells and the Anthropocene'. Prif anerchiad cynhadledd Cymdeithas H. G. Wells: 'H. G. Wells and the Anthropocene: Time, Earth, and Us', Art Workers' Guild, Llundain, 21 Medi 2024
 • 'Octavia E. Butler's Kindred, Speculative Time, and Afrofuturism', Cardiff BookTalk, Prifysgol Caerdydd , 3 Mawrth 2021
 • 'Olive Moore, Ecoleg Queer, ac Anthropocene Moderniaeth', Prifysgol Copenhagen, 29 Ebrill 2020 [Canslo oherwydd Covid-19]
 • 'H. G. Wells and the Ghostly Effects of Time Travel', Prifysgol Copenhagen, 28 Ebrill 2020 [Canslo oherwydd Covid-19]
 • 'Utopias, Risg Ecolegol, a'r Anthropocene', Seminar Ymchwil Llenyddiaeth Fodern a Chyfoes, Diwylliant a Theori, Prifysgol Caerdydd, 22 Ebrill 2020 [Canslo oherwydd Covid-19]
 • 'H. G. Wells's Early Scientific Romances and Victorian Periodical Culture', Prifysgol Basel, 30 Ebrill 2019
 • 'Radclyffe Hall, Olive Moore, and Queer Ecology', '90 Years Since The Well of Loneliness: A Radclyffe Hall Symposium', Birkbeck, Prifysgol Llundain, 27 Gorffennaf 2018

Papurau'r Gynhadledd (dewisol):

 • 'Dyfodol Hinsawdd Affrica: Creu Senarios Hinsawdd y Dyfodol ar gyfer Ymgysylltu â Gwneuthurwyr Polisi yn Sychdiroedd Horn Affrica', Cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Affricanaidd y DU 2024, Prifysgol Oxford Brookes, 30 Awst 2024  
 • 'Dychmygu Pontio Ynni Byd-eang: Gwersi o Affricafuturiaeth', Cynhadledd SFRA 2024, Tartu, 9 Mai 2024
 • 'Llinell ffawt o boen': Trioleg Ddaear Broken N. K. Jemisin ac Ymwybyddiaeth Planedol Ddu', 'The Aesthetics of Geopower: Imagining Planetary Histories and Hegemonies' gynhadledd, Prifysgol Amsterdam, 4 Ebrill 2024
 • 'Inspiring Transitions: Afrofuturist Counter-Moods and Environmental Activism', Cynhadledd ASLE-UKI 2023, Prifysgol Lerpwl, 30 Awst 2023
 • 'Ffuglen Hinsawdd: Efrog Newydd 2140 gan Kim Stanley Robinson , Cyllid Gwyrdd a Risg Systemig', Cynhadledd ASLE 2023, Portland, Oregon, 10 Gorffennaf 2023
 • 'Ffuglen Planedol: Imbolo Mbue's How Beautiful We Were, Oil, and Environmental Activism', cynhadledd 'Gwneud a Dadwneud Affrica: Datblygiadau Byd-eang a Dyniaethau'r Amgylchedd', Prifysgol Talaith Osun, Osogbo, 27 Mehefin 2023
 • 'Ffuglen Solar: Noor, Ynni Adnewyddadwy, a Neo-Wladychiaeth Nnedi Okorafor yn Nigeria', 7fedCynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Lagos flynyddol, 'Ailfeddwl Decoloniality', Prifysgol Lagos, 23 Mehefin 2023
 • '""Methiannau economïau ac ecoleg arteithiol": Octavia E. Butler's Climate-Changed Worlds', Cynhadledd ASLE-UKI, Prifysgol Northumbria, Newcastle upon Tyne, 7 Medi 2022
 • 'Africanfuturism: Gwrthweledigaethau Datblygu Wanuri Kahui a Nnedi Okorafor', Cynhadledd Rithwir ASLE 2021, 2 Awst 2021
 • 'Olive Moore, Ecoleg Queer, ac Anthropocene Moderniaeth', Symposiwm Rhyngwladol MLA, Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, 25 Gorffennaf 2019
 • '"Temps Perdi": Taith Jean Rhys yn y tywyllwch, amser planhigfeydd, a Moderniaeth Anthroposen', 'Natur a Naratif: Ysgrifennu a Llenyddiaeth yn yr Anthroposen' Cynhadledd Ryngwladol yr Anthroposen, Prifysgol Saint Louis, Madrid, 22 Mehefin 2018
 • 'D. H. Lawrence, Ecoleg Amser, ac Anthropocene Moderniaeth', Symposiwm Moderniaeth Hanesyddol, Sefydliad Astudiaethau Saesneg, Prifysgol Llundain, 12 Rhagfyr 2016

Sefydliad Cynhadledd a Gweithdai:

 • 'Ffuglen Planedol: Llenyddiaeth Affricanaidd a Newid yn yr Hinsawdd', Gweithdy ym Mhrifysgol Johannesburg, 12 Gorffennaf 2024 (cyd-drefnydd gweithdy)
 • 'Dychmygu Dyfodol Amgylcheddol', Panel yng Nghynhadledd Rithwir ASLE 2021, 2 Awst 2021 (cadeirydd panel a siaradwr)
 • 'Newid yn yr Hinsawdd: Gwyddoniaeth a Chymdeithas', Symposiwm Gyrfa Gynnar GW4, Prifysgol Caerdydd, 3-4 Rhagfyr 2020 (cyd-drefnydd symposiwm)
 • 'First Catz Conference: History and English', Coleg St Catherine's, Rhydychen, 4 Chwefror 2013 (cyd-drefnydd y gynhadledd)

Adolygu:

adolygydd cymheiriaid erthyglau ar gyfer PMLA;  Moderniaeth/moderniaeth; Astudiaethau Modernaidd Ffeministaidd; Astudiaethau gwlân yn flynyddol; Ysgrifennu menywod; Clio: Cyfnodolyn Llenyddiaeth, Hanes ac Athroniaeth Hanes; a Pulse: The Journal of Science and Culture

Aelodaeth Broffesiynol:

 • Cymdeithas Astudiaethau Llenyddiaeth a'r Amgylchedd (DU ac Iwerddon)
 • Cymdeithas Ymchwil Ffuglen Gwyddoniaeth
 • Cymdeithas Astudiaethau Modernaidd Prydain
 • Rhwydwaith Modernaidd Cymru
 • Cymdeithas Ieithoedd Modern
 • Cyngor Cenedlaethol Athrawon Saesneg

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu ceisiadau neu ymholiadau anffurfiol gan ddarpar fyfyrwyr PhD y mae eu diddordebau ymchwil yn gorgyffwrdd â'm rhai i:

 • Llenyddiaeth fodern a chyfoes a'r amgylchedd
 • Llenyddiaeth a Diwylliant Modernaidd
 • ffuglen hapfasnachol, gan gynnwys ffuglen wyddonol, ffuglen hinsawdd a dyfodoliaeth hapfasnachol
 • Llenyddiaeth y Byd a Ffuglen Planedol
 • Gwleidyddiaeth a Gweithrediaeth Amgylcheddol

Byddai gennyf ddiddordeb hefyd mewn goruchwylio elfen hanfodol prosiectau ysgrifennu creadigol sydd â themâu amgylcheddol.

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio'r traethodau PhD canlynol:

 • Abbie Pink, 'Gwyddoniaeth Ffaith, Ffuglen a Dyfodol: Ymchwiliad i rôl ffuglen wyddonol a ffuglen hapfasnachol ar gyfer ail-fframio dulliau ymgysylltu ag amgylcheddau trefol ar gyfer cydweithio amlrywogaethau' (Gwobr Efrydiaeth DTP SWW, dan oruchwyliaeth Dr Jason Baskin, Prifysgol Exeter)
 • Hind Mulfi, 'Ymwybyddiaeth Rhyw ac Amgylcheddol mewn Llenyddiaeth Modernaidd: Virginia Woolf, D. H. Lawrence, James Joyce ' (Ysgoloriaeth PhD Llysgenhadaeth Frenhinol Saudi Arabia)