Ewch i’r prif gynnwys
Kasongo Shutsha

Mr Kasongo Shutsha

Myfyriwr PhD/Cynorthwy-ydd Ymchwil

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Trosolwyg

Bywgraffiad

 • PhD - Effeithiau Tir yn cwmpasu newidiadau ar yr hinsawdd a'r gyllideb ynni wyneb - Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd, Prifysgol Caerdydd (2020 - presennol)
 • MSc - Gwyddorau Newid Hinsawdd a Pholisi - Ysgol Gwyddorau Daearyddol, Prifysgol Bryste (2017 - 2019)
 • BSc - Gwyddorau Daearyddol - Ysgol y Gwyddorau, Université Libre de Bruxelles (2013 - 2016)

Diddordebau

 • Modelu hinsawdd
 • Prosesau arwyneb tir
 • Amcangyfrifon evapotranspiration
 • Synhwyro o bell

Ymchwil

Mae fy ymchwil presennol yn canolbwyntio ar asesu dylanwad newidiadau gorchudd tir fel datgoedwigo ar gyllideb ynni'r wyneb a'r hinsawdd. Rwyf hefyd yn ymchwilio i sut mae'r newid tir hwn yn effeithio ar evapotranspiration. Mae newidiadau gorchudd tir yn achosi amrywiad sylweddol mewn priodweddau ffisegol yr arwyneb fel evapotranspiration ac albedo arwyneb.

Felly, rwy'n ceisio asesu'r newidiadau bio-geoffisegol a achosir gan newid gorchudd tir a'r effeithiau dilynol ar y system hinsawdd. Rwy'n defnyddio modelau system ddaear i fodelu'r ddeinameg tir-hinsawdd hyn ac yn casglu data ar y ddaear o orsafoedd meteorolegol fel tyrau FLUXNET i werthuso fy modelu hinsawdd.

Addysgu

 • Cymerais ran yn arddangosfa'r EA2308 - Synhwyro o Bell a Dadansoddi Gofodol yn 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, a 2023-2024. Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddadansoddi newidiadau mewn prosesau amgylcheddol. Gwneir y dadansoddiad hwn trwy Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol fel Peiriant Google Earth. Cefnogais y myfyrwyr ail flwyddyn wrth ddatblygu eu sgiliau codio yn Injan Ddaear Google a'u dealltwriaeth o ddeinameg amgylcheddol.
 • Cymerais ran yn arddangosfa'r EA3322 - Newid Hinsawdd Byd-eang yn 2021-2022, 2022-2023, a 2023-2024. Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddadansoddi newidiadau hinsawdd presennol ac yn y dyfodol a'u cysylltiad â chyfnodau daearegol y gorffennol. Cefnogais y myfyrwyr trydedd flwyddyn i ddeall ymchwil yn y gorffennol a'r presennol ar analogau paleo.
 • Cyfrannais at arddangosiad EA1309 - Sesiwn Maes Ymarferol yn 2021-2022 a 2022-2023. Mae'r cwrs hwn yn helpu myfyrwyr blwyddyn gyntaf i ddeall y Gwasanaethau Ecosystemau Trefol a'r math o orchudd tir yng nghanol dinas Caerdydd yn well.
 • Cynorthwyais i arddangos yr EA2317 - Ymarfer Maes yng Ngogledd Caerdydd yn 2021-2022. Mae'r daith maes hon yn canolbwyntio ar ddadansoddi'r mathau o orchudd tir a defnydd tir yng Ngogledd Caerdydd. Cynorthwyais i arwain myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar draws gwahanol safleoedd.
 • Dangosais hefyd ar gyfer yr EA2315 - System Cefnfor ac Atmosffer yn 2022-2023 a 2023-2024, a'r EA2330 - Diraddio Tir Her Fawr yn 2023-2024.
 • Rwyf hefyd wedi helpu ers 2021-2022 yn y rhaglenni gwaith maes preswyl: EA1305, EA2307, EA2312.

Bywgraffiad

Aelodaethau proffesiynol

 • GW4 Connect (Mai 2023 i'r presennol): Rhaglenni ecwiti, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI) o brifysgolion GW4 i gysylltu ymchwilwyr ôl-raddedig o gefndiroedd amrywiol.  

Arbenigeddau

 • Newid hinsawdd
 • Gwyddor newid hinsawdd
 • Prosesau newid hinsawdd
 • Climatoleg
 • Daearyddiaeth amgylcheddol