Ewch i’r prif gynnwys
Phil Smith

Dr Phil Smith

(Translated he/him)

Cydymaith Ymchwil, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
SmithPR1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79865
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE), sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar gymrodoriaeth a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (HCRW). Mae'r ymchwil hon yn archwilio trawsnewidiadau ôl-16 a chyrchfannau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yng Nghymru, sydd wedi cael eu cyfeirio allan o ysgol brif ffrwd ac sy'n mynychu uned cyfeirio disgyblion (PRU).

 • Bydd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda grŵp o bobl ifanc dros dair blynedd, er mwyn dysgu mwy am y cyrchfannau y maent yn symud i mewn iddynt a'u barn a'u profiadau o'r cyfnod pontio hwn. Bydd y rhan hon o'r prosiect yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau creadigol ac ethnograffig.
 • Byddaf hefyd yn cyfweld â gweithwyr proffesiynol perthnasol am eu rolau a'r prosesau sy'n gysylltiedig â chefnogi'r bobl ifanc hyn gyda'u trawsnewidiadau.
 • Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud o fewn ysgolion, am arferion gwahardd, yn benodol mewn perthynas â phobl ifanc â phrofiad o ofal.
 • Yn ogystal, byddaf yn gweithio gyda thîm Banc Data Cysylltu Gwybodaeth Ddienw Diogel (SAIL) ym Mhrifysgol Abertawe i ddysgu mwy am y berthynas rhwng bod yn ddysgwyr UCD â phrofiad gofal yng Nghymru, a chyrchfannau yn y dyfodol.

Cyn y gymrodoriaeth hon, gweithiais ar nifer o brosiectau ymchwil pwysig yn CASCADE, gan gynnwys y Prosiect Lles ac Anghydraddoldebau Plant (CWIP) a'r Treial Gweithwyr Cymdeithasol mewn Ysgolion (SWIS).

Mae fy niddordebau ymchwil yn bennaf yn canolbwyntio ar brofiadau addysgol a bywydau pobl ifanc a rolau ac arferion y gweithwyr proffesiynol ac oedolion allweddol eraill sy'n eu cefnogi. Mae fy nghefndir mewn gwaith ieuenctid a chymuned ac astudiaethau plentyndod ac mae gen i brofiad o ddefnyddio ystod o ddulliau ymchwil ansoddol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2019

2018

2017

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gosodiad

Monograffau

Ymchwil

My research interests include:

 • Children and young people
 • Education and ethnography
 • Professional roles and practices
 • Poverty and child welfare
 • Youth and community work
 • Alternative education provision
 • School exclusions
 • Educational transitions
 • Creative and participatory research

Addysgu

 • Lectures and seminars on a range of educational topics including policy enactment; the use of participatory and creative research methods with young people; inclusion and exclusion debates; alternative provision; education inequalities

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

 • PhD, Prifysgol Caerdydd
 • MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • PGDip / MSc Gwaith Ieuenctid a Chymunedol, Prifysgol Metropolitan Manceinion

Safleoedd academaidd blaenorol

2019 - presennol: Cydymaith Ymchwil, CASCADE, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

2015-2018: Cynorthwy-ydd Ymchwil, CASCADE, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

 • 2023 - Diwedd Pwyllgor Grŵp Llywio Homlessness Ieuenctid Cymru (EYHC)
 • Adolygydd cyfnodolyn, British Educational Research Journal
 • Adolygydd cyfnodolion, International Journal  of Educational and Life Transitions
 • Adolygydd cyfnodolyn, Journal of Children's Services
 • adolygydd cyfnodolion, chwaraeon, addysg a chymdeithas
 • Adolygydd cyfnodau, The British Journal of Social Work