Ewch i’r prif gynnwys
Heather Rosemary Strange

Heather Rosemary Strange

Cydymaith Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
StrangeHR1@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 4ydd llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n gydymaith ymchwil ansoddol yn y Ganolfan Ymchwil Treialon (CTR). Rwy'n gweithio'n bennaf ym meysydd cymdeithaseg feddygol, astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg, a moeseg bio/feddygol. Rwy'n brofiadol yn y defnydd o ystod eang o ddulliau ymchwil ansoddol ac ethnograffig, ac mae gennyf ddiddordeb mewn gwaith gwyddoniaeth gweithredu a gwella. Roedd fy PhD (2015) yn astudiaeth empirig o ymddangosiad a chyfieithiad y dechnoleg profi cyn-geni newydd NIPD/NIPT (diagnosis/profi cynenedigol anfewnwthiol), y gwnes i recriwtio ystod eang o gleifion, clinigwyr a chyfranogwyr arbenigol ar ei gyfer. Gan dynnu ar y cyfrifon hyn, archwiliodd y traethawd ymchwil terfynol newid y ffin sefydledig rhwng arferion sgrinio cyn-geni a diagnosis cynenedigol, problem foesol, cymdeithasol a gwleidyddol NIPT/D, canoli profiadau a dadleuon terfynu/erthyliad, a chyfyngu a dadlediad dadl fiofoesegol. Ar hyn o bryd rwy'n brif ymchwilydd ar gyfer NEPTUNE, astudiaeth ddilynol o weithredu NIPT mewn sgrinio cyn-enedigol arferol yng Nghymru, ac yn gyd-gynullydd rhwydwaith ymchwil ansoddol y CTR. 

Cyn ymgymryd â'r ymchwil hon, cyfrannais at ystod eang o brosiectau ymchwil ansoddol a biofoesegol yn Cesagen, y Ganolfan ar gyfer Agweddau Economaidd a Chymdeithasol Genomeg a ariennir gan ESRC. Treuliais amser hefyd yn gweithio i'r Uned Arbenigol ar gyfer Tystiolaeth Ymchwil (SURE), a chyfrannodd at nifer o brosiectau a gydlynir gan Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd. O'r herwydd, cyfrannais at ystod eang o ddadleuon a thrafodaethau, gan gynnwys; moeseg dewis rhyw, cymhwyso technolegau biometrig newydd, safoni moeseg mewn biofancio ac iechyd y boblogaeth, gofal urddasol pobl hŷn, gofal pobl â dementia, a'r defnydd cymunedol o gyfryngau cymdeithasol ar-lein.

Prosiectau cyfredol a diweddar:

Prif ymchwilydd ar gyfer:

Mae'r prosiect NIPT (Profion Cyn-geni Anfewnwthiol) a ariennir gan HCRW Cymru: UNdErStanding and Improving the New Landscape of Preatal Screening (NEPTUNE)

Arweinydd ansoddol ar gyfer:

Ffrwd waith cyflymydd effaith ORION (ORganIsing of Nurses), sy'n cynnwys: ymgysylltu â'r cyhoedd/gwaith datblygu gwefannau (dolenni isod), datblygu a gwerthuso TRACT (offeryn sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gynlluniwyd i ddal cydrannau sefydliadol gwaith nyrsio) a datblygu llwyfan addysgol gan ddefnyddio'r technolegau digidol diweddaraf i integreiddio i baratoi ffurfiol addysg nyrsio ar gyfer cydrannau sefydliadol y rôl nyrsio. 

Yr astudiaeth Cynllun TG a ariennir gan NIHR (dichonoldeb a derbynioldeb ymyrraeth colli pwysau cyn-beichiogrwydd a gynlluniwyd)

 •  https://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/studies-and-trials/view/plan-it
 •  https://www.fundingawards.nihr.ac.uk/award/17/130/05

Astudiaeth TTTS a ariennir gan MRC (Datblygu triniaeth anfewnwthiol ar gyfer syndrom trallwyso dau wely)

 •  https://www.isrctn.com/ISRCTN33458649

Cydymaith ymchwil ansoddol ar gyfer:

Yr astudiaeth ProJudge a ariennir gan RCN (archwilio'r defnydd o farn broffesiynol mewn penderfyniadau staff nyrsio)

Astudiaeth PUMA a ariennir gan NIHR (system rhybudd cynnar pediatrig - Defnyddio ac Osgoi Marwolaethau): dulliau cymysg posibl cyn ac ar ôl astudio datblygiad, gweithredu a gwerthuso rhaglen i wella systemau rhybuddio cynnar pediatrig:

Mae'r prawf PLACEMENT (catheter anesthetig lleol perineural ar ôl torri aelodau isaf mawr) treial: 

 https://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/studies-and-trials/view/placement

 

 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2015

2010

2009

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Monograffau

Ymchwil

Current projects:

PUMA: Paediatric early warning system (PEWS): Utlisation and Mortaility Avoidance

A Prospective, mixed method, before and after study, set within four UK hospitals (two District General Hospitals and Two Specialist Children’s Hospitals): http://pumastudy.com/about-puma 

Background: UK paediatric mortality is highest in Europe; A recent survey revealed 85% paediatric inpatient units in the UK were using a track and trigger tool but there was huge variability in the tool being used and most of these were unpublished and un-validated; There is an urgent national need to develop an evidence based PEWS for UK practice.

Study aims: to Identify through a systematic review of the literature the evidence for the core components of a paediatric track and trigger tool; Develop a track and trigger tool implementation package for prospective evaluation; Evaluate the ability of the track and trigger tool to identify serious illness and reduce clinical events by examining core outcomes; Identify the contextual factors that are consequential for tool effectiveness; Identify the key ingredients of successful implementation and normalisation.

Key areas of interest:

Medical sociology, Science and technology studies/STS, bioethics, biopolitics, the sociology of reproduction, prenatal testing, palliative care, genetics and genomics.

Reviewer for:

Bioethics, Health Care Analysis, The Journal of Bioethical Enquiry, Science Technology and Human Values, The Journal of Community Genetics, Sociology of Health and Illness.

Addysgu

Teaching:

 • MSc Genetic Counselling (Cardiff University). Employed as a lecturer (teaching on bioethics, ethics and infertility,
  ethics and new technologies) from 2009 to present.
 • MSc Tissue Engineering (CITER). Employed as lecturer (teaching on bioethics) from 2013 - 2015.


Student supervision:

 • ShiHui Zhu, MSc Genetic Counselling dissertation. ‘Patient experiences of Non-invasive prenatal testing (NIPT) in the
  private sector’ (2017)
 • E. Anderson, MSc Genetic counselling dissertation. ‘Experiences of pre-implantation genetic diagnosis in Wales’
  (2016)
 • C. Giffney, MSc Genetic counselling dissertation. ‘Exploring Pre-implantation Genetic Diagnosis in Ireland’ (2011)
 • Amy Bamber, MSc Genetic counselling dissertation. ‘ Attitudes towards non invasive prenatal diagnosis in the Down
  syndrome community’ (2012)

Bywgraffiad

Education and qualifications

 • PhD (Social Sciences), Cardiff University, 2016
 • MA (Ethics and Social Philosophy), Cardiff University, 2007
 • BA Hons, first class (Philosophy), Cardiff University, 2004

Career overview

 • 2016 - present: Research Associate, Centre for Trials Research (CTR) / South East Wales Trials Unit (SEWTU), Cardiff University
 • 2014 - 2016: Research Support, Specialist Unit for Research Evidence (Sure), Cardiff University
 • 2011 - 2015: PhD student, School of Social Sciences, Cardiff University
 • 2008 - 2011: Research Assistant, ESRC Centre for the Economic and Social Aspects of Genomics (Cesagen), Cardiff University

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • National Institute for Social Care and Health Research (NISCHR), Health Studentship Award (2011), Welsh Government. 
 • DM Phillips Tylerstown Philosophy Prize (2006-07), Cardiff School of English, Communication and Philosophy, Philosophy Board of Studies

Smaller grant funders (for travel and research dissemination) include: the British Sociological Association, Cesagen, the Foundation for the Sociology of Health and Illness, the Health Technology and Society Research Group, the European Society for Human Genetics, the Federal Ministry of Education and Research (Germany) and the Economic and Social Research Council.

Aelodaethau proffesiynol

Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (BSA), dyddiad cofrestru 23/05/2012.

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2014 - 2016: Cymorth Ymchwil, Uned Arbenigol ar gyfer Tystiolaeth Ymchwil (Cadarn), Prifysgol Caerdydd
 • 2012 - 2014: Ymchwilydd maes ansoddol, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Caerdydd (Sefydliadau Anghofiedig Y Fenni a Chartrefi Gofal yn Gweithredu Diwylliannau Rhagoriaeth/DEWIS, prosiectau)
 • 2011 - 2015: Myfyriwr PhD, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • 2008 - 2011: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Canolfan Agweddau Economaidd a Chymdeithasol Genomeg (Cesagen), Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

 • Pwyllgor trefnu cyfres seminarau Cesagene, 2014-15
 • Pwyllgor trefnu Caffi Socsi Postgrad, 2011-12
 • Fforwm Ôl-raddedig ar Geneteg a Chymdeithas, pwyllgor digwyddiadau rhanbarthol (Cymru), 2012-13

Meysydd goruchwyliaeth

Myfyrwyr presennol

Judith Cutter, ymgeisydd PhD Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Archwilio'r Rhwystrau a'r Hwyluswyr i'r Derbyniad Atal Atal Cynenedigol Cynnar

Prosiectau'r gorffennol

 • Lisa Jones, traethawd hir MSc Cwnsela Genetig a Genomeg. Dulliau y mae rhieni'n eu cymryd i siarad â'u plant sy'n byw gyda syndrom Usher am y cyflwr: astudiaeth ansoddol (2022)
 • Kerry Metters, traethawd hir MPH. Sut mae menywod BAME yn profi gofal amenedigol yn Ne Cymru (2021).
 • ShiHui Zhu, traethawd hir MSc Cwnsela Genetig. 'Profiadau cleifion o brofion cynenedigol anfewnwthiol (NIPT) yn y
  Sector Preifat ( 2017)
 • Erin Anderson, traethawd hir cwnsela MSc genetig. 'Profiadau o ddiagnosis genetig cyn-fewnblannu yng Nghymru'
  (2016)
 • Claire Giffney, traethawd hir cwnsela MSc Genetig. 'Archwilio Diagnosis Genetig Cyn-fewnblannu yn Iwerddon' (2011)
 • Amy Bamber, traethawd ymchwil cwnsela MSc genetig. 'Agweddau tuag at ddiagnosis cynenedigol anfewnwthiol yn y Down
  Cymuned Syndrom ' (2012)

Arbenigeddau

 • Meddygaeth atgenhedlu
 • Polisi ymchwil, gwyddoniaeth a thechnoleg
 • Dulliau ymchwil ansoddol
 • ethnograffeg