Ewch i’r prif gynnwys
Carolyn Strong

Yr Athro Carolyn Strong

Athro Marchnata a Strategaeth

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
StrongC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75286
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell R07, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Rwy'n Athro  Marchnata a Strategaeth yn Ysgol  Busnes Caerdydd lle rwy'n  addysgu marchnata gyda ffocws ar sut y gall marchnata gyfrannu'n gadarnhaol at gymdeithas. Rwy'n Gymrawd Ymgysylltu â Gwerth Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd ac yn Gymrawd Arloesi Gwyddorau Cymdeithasol ASPECT .

Rwy'n Gyfarwyddwr Ystadau Academaidd Ysgolion Busnes Caerdydd, swydd sydd hyd yma wedi gweithredu cynaliadwyedd ac economi  gylchol yn llwyddiannus  ym  mhob un o brosiectau datblygu ac adnewyddu gofod Ysgolion Busnes. Ar hyn o bryd rwy'n aelod o  Fwrdd Rheoli Ysgol Busnes Caerdydd.  

Rwyf wedi cyhoeddi yn Journal of Business Research, Marketing Letters, European Journal of Marketing a Journal of Advertising, ymhlith eraill. Rwyf wedi cyhoeddi casgliad golygedig o gyfraniadau marchnata moesegol a chymdeithasol; ac rwy'n gweithio ar lyfr newydd o astudiaethau achos menter busnesau bach. Fi yw Prif Olygydd  hirsefydlog  y Journal of Strategic Marketing.   

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd a'r cyfraniadau cadarnhaol y gall marchnata eu gwneud i gymdeithas, yn enwedig cymunedau lleol, mentrau cymdeithasol a  dulliau ecolegol o ymdrin â busnes.

Carolyn yw Cadeirydd  Cynhadledd yr Academi Farchnata 2024 - https://academyofmarketing.org/am2024-conference/

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2014

2013

2003

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Current Reseach interests

 • Social Enterprise
 • Small business marketing strategy
 • Consumer behaviour
 • Public value

Recent publications

Martin, B, and C Strong, 2017. The trustworthy brand: effects of conclusion explicitness and persuasion awareness on consumer judgments, Marketing Letters, 1-13.

Strong, C. and  B. Martin, 2014. Effects of perspective taking and entitlement on consumers . Journal of Business Research 67 (9), 1817-1823.

Strong, C. and R. Bayliss, L. McGiven, 2017. Communication Apprehension in the large lecture teaching environment: An Information Technology Intervention. ABS Learning and Teaching Experience Conference.

Addysgu

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n  arwain ac yn darparu addysgu ar wahanol raglenni israddedig ac  ôl-raddedig. Mae fy addysgu yn ystod y flwyddyn academaidd hon yn cynnwys:

 • Entrepreneuriaeth a Busnesau Newydd, Blwyddyn Olaf UG Rheoli Busnes

 • Rhaglen Rheoli Brand, Cymorth i Dyfu

 

Bywgraffiad

Qualifications

 • PhD Cardiff University 2000
 • MBA Cardiff University 1992
 • MA Marketing, Bristol Polytechnic 1990
 • BA Home Economics, Liverpool Polytechnic 1988

 

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Marchnata