Ewch i’r prif gynnwys
Aris Syntetos  BSc, MSc, PhD, PGCert, FIMA

Yr Athro Aris Syntetos

(e/fe)

BSc, MSc, PhD, PGCert, FIMA

Athro Ymchwil Nodedig, Cadeirydd DSV

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
SyntetosA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76572
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell C21, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
sbarc|spark, Ystafell 00.27, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Athro Gwyddor Penderfyniad ac yn dal y DSV Cadeirydd Logisteg a Gweithgynhyrchu. Rwy'n sylfaenydd a Chyfarwyddwr Sefydliad Gweithgynhyrchu, Logisteg a Rhestr y Brifysgol-Diwydiant PARC (sy'n cwmpasu RemakerSpace Prifysgol Caerdydd). Rwyf wedi sefydlu ac yn gofalu am bartneriaeth strategol y Brifysgol gyda DSV® ar hyn o bryd. Cyn ymuno â Chaerdydd, bûm yn gwasanaethu yng nghyfadrannau Prifysgol Salford (Canolfan Ymchwil Weithredol ac Ystadegau Cymhwysol), ac Ysgol Fusnes Copenhagen (Athro Otto Monsted, yr Adran Gweithrediadau).

Yng Nghaerdydd, rwy'n ymchwilio i ragolygon a rheoli ansicrwydd ar gyfer gwella penderfyniadau stocrestr, gweithgynhyrchu, logisteg a chadwyni cyflenwi. Rwyf wedi cael y clod am uno'r disgyblaethau (siloed gynt) o ragweld ac optimeiddio stocrestrau, ac rwy'n adnabyddus yn bennaf am Amcangyfrif Syntetos-Boylan, dull rhagweld safonol, a'r dull Syntetos-Boylan-Croston o ddosbarthu rhagolwg. Mae fy llyfr 2021 gyda John Boylan wedi'i grynhoi yn y fideo hwn.

Mae fy ngwaith yn adlewyrchu cydweithio â mwy na 40 o brifysgolion a chwmnïau ledled y byd, ac mae wedi cael ei gefnogi gan gronfeydd sy'n fwy na £5 Miliwn (bron pob un ohonynt rwyf wedi'u sicrhau fel Prif Ymchwilydd ac mae bron pob un ohonynt wedi'i ddyfarnu i'm Prifysgol gysylltiedig). Rwyf wedi cael fy nghyflwyno mewn allfeydd academaidd blaenllaw (megis Gwyddorau Penderfyniadau, European Journal of Operational Research, Journal of Operations Management, a Production & Operations Management), ac mae gen i tua 10,000 o ddyfyniadau i'm gwaith.

Rwyf wedi cynghori llawer o sefydliadau ar faterion sy'n ymwneud â rhagweld rhestr eiddo ac mae sawl dull/algorithm yr wyf wedi'u cyd-ddatblygu yn cael eu defnyddio gan gorfforaethau meddalwedd mawr. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn gweithio'n agos gyda: Accolade Wines, British Telecommunications (BT), Brother International, DSV, grŵp Excelitas (Qioptiq), Ocado, a'r grŵp Ymateb Effeithlon i Ddefnyddwyr (ECR) (yr wyf yn gweithio drwyddo gyda manwerthwyr mwyaf Ewrop). Gellir gweld crynodeb o'm heffaith ddiweddar yma.

Rwy'n Olygydd yr IMA Journal of Management Mathematics (IMAMAN, Oxford University Press) a Golygydd Cyswllt FORESIGHT®, cyhoeddiad yr Athrofa Ryngwladol Daroganwyr (IIF) sy'n canolbwyntio ar ymarferydd. Gweithiais fel Cyfarwyddwr yr IIF yn 2014 - 2022, ac ar hyn o bryd rwy'n gwasanaethu ym Mhwyllgor Gweithredol y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Stocrestrau (ISIR).

Ym Mhrifysgol Caerdydd, rwyf wedi derbyn gwobrau am ragoriaeth mewn addysgu ôl-raddedig, Gwobr Goruchwyliwr Doethurol Eithriadol Prifysgol Caerdydd 2016, a Gwobr Arloesi ac Effaith Prifysgol Caerdydd 2016 a 2019 mewn Busnes am fy ngwaith gyda Panalpina World Transport Ltd. (DSV bellach) a Qioptiq Ltd., yn y drefn honno.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2001

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Rwy'n gweithio ym maes Gwyddor Penderfyniadau, ac mae gen i ddiddordeb mewn datblygu rhestr eiddo a / neu fodelau busnes sy'n ddamcaniaethol drylwyr ond ymarferol hyfyw ac effeithiol a / neu ragweld algorithmau a modelau busnes.

Rwyf wedi gweithio, ac yn parhau i wneud hynny, ar ragolwg rhestr galw ysbeidiol. Mae'r gwaith hwn yn arbennig o berthnasol i gadwyni cyflenwi rhannau sbâr (ac ar ôl gwerthu). Rwyf hefyd yn gweithio ar ragolygon stocrestrau yng nghyd-destun cadwyni cyflenwi dolen gaeedig (economi gylchol) a gweithgynhyrchu ychwanegion (3DP yn benodol) cadwyni cyflenwi wedi'u galluogi. Mae fy ngwaith bob amser wedi cael ei danlinellu nid yn unig gan bryderon ariannol ond hefyd yn amgylcheddol, ac yn fwy diweddar cymdeithasol. Rwyf bob amser wedi bod yn cyn-feddiannu gyda lleihau darfodiad stocrestrau, ac yn fwy diweddar, gyda chyfleoedd i atal darfodiad a gynlluniwyd yn gyfan gwbl.

Mae fy niddordebau ymchwil presennol yn ymwneud â'r meysydd canlynol:

 • Rhagweld cadwyn gyflenwi ystadegol a beirniadol
 • Stocrestr, a gwallau stocrestr, modelu mathemategol a rheoli
 • Uniad dadansoddol a chysyniadol o Stocrestrau-Rhagweld
 • Rhagfynegi rhestr eiddo yn: i) rhannau sbâr, ii) ar ôl gwerthu, iii) manwerthu, iv) dolen agos, v) cadwyni cyflenwi 3DP-alluog
 • Rhestr (a/neu) Rhagweld ar gyfer cynaliadwyedd amgylcheddol: lleihau neu ddileu darfodedigaeth
 • Rhestr (a/neu) Rhagweld er lles cymdeithasol

Prosiectau ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth a ariennir

[Nid yw prosiectau a ariennir yn unig / a ariennir yn uniongyrchol gan y Diwydiant a grantiau bach (o dan £20K) wedi'u cynnwys yma]

 • Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC): EP/D062942/1, 2006-08 (£192,950), 'Ar ddatblygu diffiniadau gweithredol wedi'u llywio gan theori o batrymau galw', Cynllun Grant Cyntaf. Arweinydd/unig ymchwilydd.
 • Bwrdd Strategaeth Technoleg (TSB): Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gydag Offerynnau Falfiau a Mwy (VIP Cyf.) - KTP 6202, 2006-08 (£166,839), Maes Pwnc: 'Rheoli Rhestr a TG mewn Amgylchedd Cyfannol'. Cyd-ymchwilydd (PI: John Davies).
 • EPSRC: EP/F012632/1, 2007-08 (£62,144), 'Rheoli Rhagweld a Stocrestrau: Pontio'r Bwlch'. Prif Ymchwilydd (CI: John Boylan).
 • EPSRC: EP/G006075/1, 2009-10 (£72,190), 'Masnacheiddio datrysiad rheoli rhestr eiddo ar gyfer eitemau galw ysbeidiol'. Arweinydd/unig ymchwilydd.
 • EPSRC: EP/G070369/1, 2009 (£20,000), 'Mapio Gwybyddol, Dynameg System ac Effaith Bullwhip'. Prif Ymchwilydd (CIs: Brian Dangerfield, John  Boylan).
 • Innovate UK: Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Killgerm Ltd. - KTP ELCT01, 2010-2012 (£170,413), prosiect rhyngddisgyblaethol ar 'Ddatblygu Capasiti Ymchwil yn y Diwydiant Rheoli Pla'. Cyd-ymchwilydd (PI: Gai Murphy).
 • EPSRC: EP/G003858/1, 2009-2013 (£266,595), 'Defnyddio'r dulliau grwpio a chrebachu i ragweld galw tymhorol is-agregau'. Prif Ymchwilydd (CIs: Huijing Chen, John Boylan).
 • EPSRC ac Innovate UK: Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Panalpina World Transport Ltd. - KTP 9208, 2013-2015 (£133,998), Maes pwnc: 'Darogan Ystadegol a Rheoli Rhestr mewn Cyd-destun 3PL'. Prif Ymchwilydd/Ymchwilydd Unigol.
 • EPSRC ac Innovate UK: Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Ddwbl gyda Panalpina World Transport Ltd. - KTP 10165, 2016-2018 (£285,967), Maes pwnc: 'VS traddodiadol. 3D Argraffu Galluogi Rheoli Rhestr '. Prif Ymchwilydd (CIs: Rossi Setchi, Frank Lacan, Xun Wang).
 • EPSRC a Llywodraeth Cymru: Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Qioptiq Ltd. - KTP 10171, 2016-2018 (£160,281), Maes pwnc: 'Rhagolygon Ffurflenni mewn Cyd-destun Ail-weithgynhyrchu / Dolen gaeedig'. Prif Ymchwilydd (CI: Mohamed Naim).
 • EPSRC: EP/P008925/1, 2017-2019 (£711,899), 'Rhwydweithiau Ailgynhyrchu Gwydn: Rhagweld, Gwybodeg a Holons'. Prif Ymchwilydd (CIs: Mohamed Naim, Ying Liu).
 • EPSRC ac Innovate UK: Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gydag OCADO - KTP 10165, 2019-2021 (£202,660), maes pwnc: 'Optimeiddio Trafnidiaeth / Llwybro'. Cynghorydd Academaidd (PI: Emrah Demir).
 • Llywodraeth Cymru: Canolfan Atgyweirio, Ailwneud, Ailgynhyrchu ac Ailddefnyddio Prifysgol Caerdydd, 2020a (£488,040). Prif Ymchwilydd (CI: Dan Eyers).
 • Llywodraeth Cymru: Canolfan Atgyweirio, Ailwneud, Ailgynhyrchu ac Ailddefnyddio Prifysgol Caerdydd, 2020b (£95,000), Prif Ymchwilydd (CI: Dan Eyers).
 • Llywodraeth Cymru: Prosiect Arbenigedd Smart 82505, 2021 (£324,683), 'Galluogi Ail-bwrpasu - Trawsnewid Cynnyrch a Chydweithio Cysylltiedig'. Prif Ymchwilydd (CIs: Dan Eyers, Thanos Goltsos, Andy Davies).
 • ESRC: Collaborative DTP PhD studenthip, 2022-2026 (£155,048), 'Rhagweld gwelliannau ar gyfer Gweithrediadau Iechyd a Chynllunio Teulu Atgenhedlol Gwell mewn Cadwyni Cyflenwi Iechyd Byd-eang'. Gyda chefnogaeth Asiantaeth Gwladwriaethau Unedig ar gyfer Datblygu Rhyngwladol (USAID). 2il oruchwyliwr (gyda Bahman Rostami-Tabar a Federico Liberatore).
 • Llywodraeth Cymru: Ehangu galluoedd AC (RemakerSpace), 2022 (£67,670), 'Gweithgynhyrchu Hybrid Cylchol (CHM) o bowdrau cynaliadwy ar gyfer prosesau gweithgynhyrchu ychwanegyn Cyfuno Gwelyau Powdwr (AM) trwy ailgylchu sgrapiau peiriannu.' Cyd-ymchwilydd (PI: Debajyoti Bhaduri, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd).
 • Llywodraeth Cymru: Prosiect Arbenigedd Clyfar, 2024 (£79,543), 'Ehangu RemakerSpace'. Prif Ymchwilydd (CIs: Dan Eyers, Rebecca Travers, Franck Lacan).

Addysgu

Addysgu - Prifysgol Caerdydd

Mae fy amser yn cael ei neilltuo 100% i ymchwil (a throsglwyddo gwybodaeth).

Yn flaenorol, yn Ysgol Busnes Caerdydd, bûm yn dysgu Modelu Logisteg, Dadansoddi Gweithrediadau a Rheoli Gweithrediadau yn rhaglenni MSc yr Adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau (LOM). Rwyf wedi cyfrannu'n sylweddol at ddatblygu'r cwricwlwm (e.e. modiwl Dadansoddi Gweithrediadau) ac wedi derbyn gwobrau am ragoriaeth mewn addysgu ôl-raddedig.

Addysgu - Yn rhyngwladol

Yn ogystal â'r DU, rydw i wedi dysgu'n rhyngwladol yn Tsieina, Colombia, Denmarc, Ffrainc, Gwlad Groeg, yr Eidal a Latfia. Roedd yr holl gyrsiau ym meysydd Rheoli Gweithrediadau, Ymchwil Weithredol (Gwyddoniaeth Rheoli) ac Ystadegau Cymhwysol.

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • 2005 Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch, Prifysgol Salford, UK
 • Gwasanaeth Milwrol 2001-2003 – Groeg Cenedlaethol
 • 2001 PhD mewn Ymchwil Weithredol, Prifysgol Brunel, y DU (ysgolheictod academaidd a nawdd diwydiannol)
 • 1996 MSc mewn Rheoli Ansawdd, Prifysgol Stirling, UK
 • 1995 Hyfedredd mewn Iaith a Llenyddiaeth Eidaleg, Universita di Perugia, Yr Eidal
 • 1994 Diploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Ansawdd ac Ystadegol, EU, Menter Socrates (Athens, Brwsel, Nice) (ysgoloriaeth academaidd)
 • 1994 Hyfedredd mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Caergrawnt, DU
 • 1993 BSc (4 blynedd) mewn Gweinyddu Busnes, Prifysgol Piraeus (Ysgol Astudiaethau Diwydiannol Graddedig gynt), Athen, Gwlad Groeg (ysgoloriaeth a roddwyd trwy arholiadau mynediad y Brifysgol Gyhoeddus Genedlaethol).

Gwaith golygyddol

 • Prif olygydd (2022 - ) – IMA Journal of Management Mathematics – IMAMAN (Gwasg Prifysgol Rhydychen, OUP)
 • Cyd-olygydd yn y Prif (2009 - 2022) – IMAMAN (OUP)
 • Golygydd Cyswllt (2006 - 2020) – Journal of the Operational Research SocietyJORS (Taylor Francis)
 • Golygydd Cyswllt (2013 - ) – FORESIGHT – Sefydliad Rhyngwladol y Daroganwyr (cyhoeddiad sy'n canolbwyntio ar ymarferwyr)
 • Golygydd Cyswllt (2007 - 2009) – IMAMAN (OUP)
 • Cyd-olygydd gwadd: IMAMAN. Rhifyn arbennig ar 'Rhagweld ar gyfer Rheoli Stocrestrau', rhifyn 2, 2008
 • Cyd-olygydd gwadd: JORS®. Rhifyn arbennig ar 'Rhagweld a Chynllunio'r Gadwyn Gyflenwi', rhifyn 3, 2011
 • Cyd-olygydd (gyda D. Petrovic) o Lawlyfr Keynotes and Short Papers Handbook, The 53rd Conference of the UK Operational Research Society (OR 53), 2011, ISBN 0- 903440-49-0.
 • Cyd-olygydd gwadd: OMEGA. Rhifyn arbennig ar 'Darogan mewn Gwyddoniaeth Rheoli', rhifyn 6, 2012
 • Cyd-olygydd gwadd: OR INSIGHT®. Rhifyn arbennig ar brif bapurau o'r OR 53, rhifyn 3, 2012
 • Cyd-olygydd gwadd: IMAMAN. Rhifyn arbennig ar brif bapurau o'r OR 53, rhifyn 4, 2013.
 • Cyd-olygydd gwadd: International Journal of Production Economics (IJPE). Rhifyn Arbennig ar bapurau o'r 19eg Symposiwm Rhyngwladol ar Ymchwil Rhestr (ISIR, 2016), cyfrol 209, 2019.
 • Cyd-olygydd gwadd: IJPE. Rhifyn Arbennig ar bapurau o'r 20fed Symposiwm Rhyngwladol ar Ymchwil i Stocrestrau (ISIR, 2018), 2020.
 • Cyd-olygydd gwadd: IJPE. Rhifyn Arbennig ar bapurau o'r 21ain Symposiwm Rhyngwladol ar Ymchwil i Stocrestrau (ISIR, 2022), sy'n parhau.

Aelodaethau proffesiynol

 • Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA, Cymrodyr)
 • Sefydliad Rhyngwladol y Daroganwyr (IIF, Bwrdd y Cyfarwyddwyr, Cyfarwyddwr Etholedig, 2014-2022)
 • Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil i Stocrestrau (ISIR, Pwyllgor Gwaith, Cadeirydd Etholedig: Adran Rhagweld Stocrestrau, 2016-)
 • Pwyllgor Athrawon mewn Ymchwil Gweithredol (COPIOR, Ysgrifennydd Etholedig, 2017-2021)
 • Y Gymdeithas Ymchwil Weithredol (ORS), a wasanaethwyd yn flaenorol (a etholwyd) yn y Cyngor Cyffredinol, 2011-2014)
 • Cymdeithas Rheoli Gweithrediadau a Chynhyrchu (POMS)
 • Sefydliad y Gwyddorau Ymchwil a Rheoli Gweithrediadau (INFORM)

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu ceisiadau PhD yn unrhyw un o'r meysydd craidd sydd o ddiddordeb i mi:

 • Rhagweld cadwyn gyflenwi ystadegol neu farnol
 • Stocrestr, ac anghywirdebau stocrestr, modelu mathemategol a rheoli
 • Uniad dadansoddol a chysyniadol o Stocrestrau-Rhagweld
 • Rhagfynegi Rhestr yn: i) rhannau sbâr, ii) ar ôl gwerthu, iii) manwerthu, iv) dolen agos, neu v) cadwyni cyflenwi 3DP-alluog
 • Rhestr (a/neu) Rhagweld ar gyfer cynaliadwyedd amgylcheddol: lleihau neu ddileu darfodedigaeth
 • Rhestr (a/neu) Rhagweld er lles cymdeithasol

Goruchwyliaeth gyfredol

Gavin Ford

Gavin Ford

Myfyriwr ymchwil

Zhongtian Jin

Zhongtian Jin

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Modelau a darogan economaidd
 • Dadansoddi busnes
 • Ymchwil gweithrediadau
 • Rheoli cynhyrchu a gweithrediadau
 • Cynllunio a gwneud penderfyniadau