Ewch i’r prif gynnwys
Saloomeh Tabari MBA Programme Director

Dr Saloomeh Tabari

MBA Programme Director

Darlithydd mewn Marchnata a Strategaeth

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
TabariS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11760
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell Room F05, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd yn yr adran Marchnata a Strategaeth. MBA Cyfarwyddwr Rhaglen yn Ysgol Busnes Caerdydd. Rwy'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA).

Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud yn bennaf ag agweddau amrywiol ar ymchwil defnyddwyr, cyfathrebu rhyngddiwylliannol, deallusrwydd diwylliannol, a marchnata trwy ddefnyddio dulliau ansoddol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2019

2017

2016

2013

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Prif ddiddordebau ymchwil

 • Ymchwil defnyddwyr
 • Cymhwysedd cyfathrebu rhyngddiwylliannol / cyfamaethu defnyddwyr
 • Marchnata gwasanaeth
 • Cyfryngau cymdeithasol ac ymddygiad defnydd
 • Noad digidol
 • Segmentau a'r farchnad
 • Defnyddwyr ethnig
 • Defnyddwyr unigol
 • Dulliau ymchwil ansoddol

Addysgu

Rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer y modiwlau canlynol:

 • BST357 Marchnata Rhyngwladol (Marchnata MSc)
 • BS3725 Cyfathrebu Hysbysebu a Marchnata (BA, Blwyddyn 3)-(2022-2023)

Goruchwyliwr Prosiect Marchnata (MSc Marchnata)

Bywgraffiad

Prior to joining Cardiff, I worked as a Senior Lecturer in Marketing at Huddersfield University and MBA Course Leader at Sheffield Hallam University.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Associate Editor of Journal of Islamic Marketing
 • External Examiner at Oxford Brooks (MSc Marketing)
 • Ad-hoc journals and international conferences reviewer

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd, rwy'n goruchwylio dau fyfyriwr PhD (rhyngwladol) yn allanol.

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD sy'n dymuno ymchwilio i'r meysydd canlynol:

 • Dylanwad diwylliant a chyfathrebu rhyngddiwylliannol ar brofiad ac ymddygiad cwsmeriaid
 • Agwedd defnyddwyr, profiad ac ymddygiadau prynu mewn cyd-destun deallusrwydd trawsddiwylliannol a diwylliannol (CQ)
 • Dylanwad cymhwysedd cyfathrebu rhyngddiwylliannol (ICC) mewn cyd-destun trawsddiwylliannol
 • Archwilio gwahanol genedlaethau a'u hymddygiad defnydd
 • Defnyddwyr unigol a'u profiad a bwriad prynu
 • Dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol, marchnata a brandio dylanwadol
 • Noad digidol, diwylliant o weithio o unrhyw le
 • A phynciau patrymau ymddygiad a defnydd defnyddwyr ehangach

Dulliau: ansoddol

Anogir darpar ymgeiswyr PhD i anfon cynnig ymchwil i TabariS@cardiff.ac.uk ac amlinellu eu pwnc ymchwil a'u nod a'u methodoleg a ffefrir.

Arbenigeddau

 • Ymddygiad defnyddwyr
 • Diwylliant defnyddwyr
 • Astudiaethau amlddiwylliannol, rhyngddiwylliannol a chroes-ddiwylliannol
 • Marchnata dylanwadwyr
 • Marchnata