Ewch i’r prif gynnwys

Dr Emma Thomas-Jones

Research Fellow - Senior Trial Manager in Infections and Devices

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
Thomas-JonesE@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 708F, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Brif Gymrawd Ymchwil ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr ar gyfer Is-adran Ymchwil Heintiau, Llid ac Imiwnedd yn y Ganolfan Treialon Ymchwil .

Mae fy meysydd ymchwil mewn heintiau cyffredin mewn gofal sylfaenol (e.e. UTI), biofarcwyr ar gyfer heintiau a sepsis. Rwy'n cynnal ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn profi effeithiolrwydd ymyriadau gyda'r nod o leihau ymwrthedd gwrthfiotigau. 

Mae gennyf wybodaeth a phrofiad helaeth mewn methodoleg treialon a llywodraethu ymchwil.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Articles

Conferences

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

 • Clefydau, llid ac imiwnedd
 • Biofarcwyr a dyfeisiau pwynt gofal
 • Gofal Sylfaenol
 • Sepsis
 • Stiwardiaeth gwrthficrobaidd

Grantiau

2021: AMDDIFFYN CYFLYM: treial clinigol addasol o frechu AZD7442 a SARS-CoV-2 mewn cleifion sydd wedi'u hatal imiwnoimiwnedd sy'n agored iawn i haint â firws SARS-CoV-2 (Prif Ymchwilydd ar gyfer CU ac Arweinydd Astudiaeth CTR) £3.1M 

2020:  Galwad Adfer Cyflym COVID NIHR - Procalcitonin: Gwerthusiad o ddefnydd gwrthfiotig mewn cleifion ysbyty COVID-19 (Astudiaeth PACH). (Ymchwilydd Principial ar gyfer CU ac arweinydd astudiaeth CTR). £731,859

2020: Sêr Cymru (Welsh Governement) - COPE CYMRU - PROFIADAU CYHOEDDUS COVID-19 yng Nghymru: Astudiaeth hydredol dulliau cymysg o agweddau, credoau ac ymddygiad mewn ymateb i'r pandemig coronafeirws. (Prif Ymchwilydd). £127,871

2020:  Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (Ymchwil ar gyfer RfPPB Budd Cleifion a Chyhoeddus) - PrEdiction o Risg a Chyfathrebu outcomE yn dilyn torri aelodau isaf mawr - astudiaeth gydlafuratiVE (PERCEIVE). (Cyd-ymgeisydd). £229,225

2020: Ymchwil Gofal Iechyd Cymru (Cyllid Seilwaith Llywodraeth Cymru) - PRIF GANOLFAN. (Cyd-ymgeisydd). £4.8M

2020:  Gwerthuso Effeithiolrwydd a Mecanwaith NIHR (EME) - MR-Pro-adrenomedullin (MR-proADM) a Gwerthusiad ImiwnoArbenigol o hyd gwrthfiotig dan arweiniad procalcitonin mewn Plant â Haint ar gyfer Haenu Effeithiolrwydd (PRECISE). (Arweinydd astudiaeth Cyd-Brif Ymchwilydd ac Arweinydd Astudiaeth CTR).  £385,451

2019: Gwerthuso Effeithiolrwydd a Mecanwaith NIHR (EME) - Imiwnoglobwlin mewnwythiennol mewn enseffalitis hunanimiwn mewn Oedolion: Hap-dreial a reolir gan placebo dwbl-ddall (ENCEPH-IG). (Prif Ymchwilydd ar gyfer CU ac arweinydd astudiaeth CTR).  £2,734,732.

2019: Asesiad Technoleg Iechyd NIHR (HTA) - Gwerthusiad PROcalcitonin a NEWS ar gyfer adnabod sepsis yn amserol a'r defnydd gorau posibl o wrthfiotigau yn yr Adran Achosion Brys (PRONTO). (Prif Ymchwilydd ar gyfer CU ac arweinydd astudiaeth CTR), £1,964,286.

2019: Asesiad Technoleg Iechyd NIHR (HTA) - Therapi Azithromycin ar gyfer Clefyd Cronig yr Ysgyfaint Cynaeddfedrwydd – Treial AZTEC. (Cyd-ymgeisydd), £2,518,929.

2018:  Asesiad Technoleg Iechyd NIHR (HTA) - "Rheoli Hidrandenitis Suppurativa (THESEUS). (Cyd-ymgeisydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £629,000

2017: Asesiad Technoleg Iechyd NIHR (HTA) - "Hyd a arweinir gan fiomarciwr o Driniaeth Gwrthfiotig mewn Plant yn yr ysbyty gyda haint bacteriol wedi'i gadarnhau neu a amheuir (BATCH). (Prif Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £1.5M

2017: Asesiad Technoleg Iechyd NIHR (HTA) - Rheoli gofal sylfaenol symptomau llwybr wrinol is mewn dynion: Datblygu a dilysu cymorth diagnostig a gwneud penderfyniadau (PRIMUS). (Cyd-ymgeisydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £1.6M

2016: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (RfPPB) - Treial clinigol cam II sy'n archwilio'r defnydd o cathetrau perineural ar ôl torri aelodau isaf mawr mewn oedolion ag ischaemia aelod critigol (PLACEMENT) (Prif Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £210,552.

2015: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Cyllid seilwaith yr Uned Treialon Clinigol 2015-18. (Cyd-ymgeisydd), £2.9m

2014: NIHR Health Service & Delivery Research (HS&DR) - System Rhybudd Cynnar Pediatrig (PEWS): Defnyddio ac Osgoi Marwolaethau (PUMA). (Cyd-ymgeisydd ac Arweinydd Astudiaeth CTR), £1.9M

2013: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru RfPPB - Cefnogi penderfyniadau rhagnodi gwrthfiotig ar gyfer heintiau wlser traed diabetig: ymchwiliad i gywirdeb diagnostig biofarcwyr llidiol. (Cyd-ymgeisydd ac arweinydd astudio SEWTU), £195,920.

2011: Asesiad Technoleg Iechyd NIHR (HTA) - Steroidau Llafar ar gyfer Datrys otitis cyfryngau gydag effusion (OME) Mewn Plant (OSTRICH) (Cyd-ymgeisydd ac arweinydd astudio SEWTU), £1.3M

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau

 • 1997: PhD "Yr amcangyfrif o gyfaint plasma cylchredeg gan ddefnyddio startsh hydroxyethyl wedi'i labelu'n fflwroleuol". Ysgol y Biowyddorau Moleciwlaidd a Meddygol, Prifysgol Cymru, Caerdydd.
 • 1993: BSc mewn Biocemeg a Ffisioleg (Cydanrhydedd), Prifysgol Cymru, Coleg Caerdydd.

Trosolwg gyrfa

 • 2020 - ymlaen: Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran Heintiau, Llid ac Imiwnedd, yn y Ganolfan Treialon Ymchwil.
 • 2019 - ymlaen: Uwch Gymrawd Ymchwil, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd.
 • 2011 - 2019: Cymrawd Ymchwil (Uwch Reolwr Treial), Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd.
 • 2010 – 2011: Cymrawd Ymchwil Dros Dro (Uwch Reolwr Prawf), Uned Dreialon De Ddwyrain Cymru, Prifysgol Caerdydd
 • 2009 – 2010: Cydymaith Ymchwil (Rheolwr Treial), Uned Dreialon De-ddwyrain Cymru, Prifysgol Caerdydd.
 • 1999 – 2008: Uwch Wyddonydd, Technoleg Golau Moleciwlaidd (GenProbe Inc.), Caerdydd
 • 1997 – 1999: Cydymaith Ymchwil, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Cymru, Caerdydd.

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Gymdeithas Gofal Sylfaenol Academaidd (SAPC).
 • Aelod o BSAC

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygydd grant ar gyfer Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar gyfer Budd Cleifion a Chyhoeddus (RfPPB), Ysgol Ymchwil Gofal Sylfaenol NIHR.  
 • Adolygydd grant ar gyfer dyfarniadau cyllid MRC Hyder mewn Cysyniad a MRC Agosrwydd at Ddarganfod
 • Aelod o Bwyllgor Ymchwil a Datblygu Cwm Taf
 • Aelod o Bwyllgor Strategaeth Ymchwil Gofal Sylfaenol HCRW
 • Aelod o'r pwyllgor llywio ar gyfer Fforwm Ymchwil Canolfan y De Orllewin
 • adolygydd cyfnodolion ar gyfer BMJ, BMJ Open, British Journal of General Practice, Trials, a BMC Series (Clefydau Heintus, Ymarfer Teulu).

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Biomarciwr dan arweiniad gwneud penderfyniadau gwrthficrobaidd
 • ymwrthedd gwrthficrobaidd
 • Methodoleg treialon clinigol