Ewch i’r prif gynnwys

Trosolwyg

Cwblheais fy ngradd mewn Cemeg gyda Phrofiad Diwydiannol yn 2002 o Brifysgol Caerdydd cyn symud i'r Ysgol Fferylliaeth i ymgymryd â PhD mewn darpariaeth drawsdermol. Yn dilyn hyn, cwblheais swydd ôl-ddoethurol yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd cyn derbyn Cymrodoriaeth Marie Curie yn 2010 i astudio yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Vanderbilt, Nashville, TN. Yn 2013 enillais gymrodoriaeth NISHCR/Wellcome Trust cyn gweithredu fel cyd-ymchwilydd a Chymrawd Ymchwil ar Wobr Ymchwil MRC. Dechreuais fy swydd bresennol fel Darlithydd yn yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol ym mis Tachwedd 2016.

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2001

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Chris's research is focused on the role of oxidised lipids in health and disease. Recent advances in analytical techniques have significantly expanded the knowledge on lipids and they are no longer considered as merely cell membrane constituents. They can now be considered as bioactive mediators involved in a range of cellular and physiological processes from blood clotting and immune cell response to maintaining our skins barrier function.

Chris is currently focused on the role of these lipids in wound healing and skin disease, with particular interest in the crosstalk between skin cells and bacteria that make up the skins microbiome. In collaboration with other members of the School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Chris is developing novel skin models using 3D printing to study skin disease and the immunological control of skin cancer progression.

Addysgu

Blwyddyn 1 - Systemau Corff Dynol

Arweinydd y Modiwl

Addysgu - Systemau Cynhwysedd, Sgerbwd a GI