Ewch i’r prif gynnwys
Agustin Valera Medina BEng(Hons), MSc, PhD, FHEA IMechE FLSW

Yr Athro Agustin Valera Medina

BEng(Hons), MSc, PhD, FHEA IMechE FLSW

Cyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Arloesi Sero Net
Athro - Addysgu ac Ymchwil

Yr Ysgol Peirianneg

Email
ValeraMedinaA1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75948
Campuses
Adeiladau'r Frenhines-Adeilad Canolog, Ystafell C4.05, 5 The Parade, Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

2006-09 PhD Peirianneg Fecanyddol. Thesis Title: Strwythurau cydlynol a'u heffeithiau ar brosesau sy'n digwydd mewn hylosgiadau chwyrli ar gyfer tyrbinau. Prifysgol Caerdydd, Cymru, Y Deyrnas Unedig. Astudiaethau mewn ôl-fflach, sefydlogrwydd fflam, dadansoddiad strwythurol o losgwyr a hylosgi tanwydd amgen mewn tyrbinau nwy ar gyfer lleihau allyriadau.  Rhif 576982 Reg. (CEng).

2005-06 MSc mewn Peirianneg Geoamgylcheddol. Ymhlith y modiwlau roedd: Geocemeg, rheoli uwch, deddfau amgylcheddol, ynni adnewyddadwy, lliniaru NOx gan ddefnyddio llosgwyr swirl. Prifysgol Caerdydd, Cymru, Y Deyrnas Unedig. Myfyriwr Dosbarth Cyntaf.

1998-02 BEng (Hons) Peirianneg Fecanyddol mewn Thermo-ynni a Gwella Amgylcheddol. Ymhlith y modiwlau roedd: thermodynameg cymhwysol (10/10), themâu dethol ar gynhyrchu ynni (10/10), mecaneg deunydd (9/10), dylunio Strwythurol (10/10), dynameg hylif (9/10). Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mecsico. Myfyriwr Dosbarth Cyntaf. Reg. Na. 3832876.

PROFIAD

Cyrhaeddiad 2012. Athro ym Mhrifysgol Caerdydd. Deinameg Hylosgi a thermofluids. 2009-2012 Arweinydd Prosiect a Chydymaith Ymchwil (Lefel 7). CIATEQ A.C., Cyngor Cenedlaethol Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Cynorthwy-ydd Ymchwil 2007-09, Canolfan Ymchwil Tyrbinau Nwy (GTRC) a'r Ganolfan Ymchwil mewn Ynni, Gwastraff a'r Amgylchedd (CREWE) ym Mhrifysgol Caerdydd. 2006-09 Darlithydd Cynorthwyol a Goruchwyliwr, Prifysgol Caerdydd. 2003-05 Arweinydd Prosiect a Pheiriannydd Prosiect. Assa Abloy, Diwydiant Locks Gweithgynhyrchu. Cynorthwy-ydd Ymchwil 2002-03. Sefydliad Gwyddoniaeth Deunyddiau, UNAM.

Peirianneg Fecanyddol, Gweithgynhyrchu a Meddygol
Ynni a'r Amgylchedd


ANRHYDEDDAU A GWEITHGAREDDAU

Dyfernir gan Dr. Barnés de Castro (Rheithor Prifysgol UNAM) am gael graddau gorau'r genhedlaeth 1994-1997. * Aelod o'r Rhaglen Cyflawniad Academaidd Uchel, UNAM (1998 i 2002). * Aelod o Sefydliad TELMEX (1998 i 2002). Derbynnydd yr ysgoloriaeth. * Dyfarnwyd ysgoloriaeth gan y Sefydliad Gwyddor Deunyddiau (2001 i 2002) i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil sy'n gysylltiedig â deunyddiau. Dyfarnwyd ysgoloriaeth gan CONACYT (2002) i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil sy'n gysylltiedig â deunyddiau thermodrydanol. * Y Wobr Gyntaf yn y Fforwm Ymchwilwyr Ifanc, Sefydliad Ynni, Prifysgol Caerdydd (2006). * Gwobr Gyntaf yn y Gynhadledd ar Drosglwyddo gwres a throsglwyddo màs a hydrodynameg mewn llifoedd chwyrlio, Moscow, Rwsia, 2008. * Ail Wobr yn y Fforwm Ymchwilydd Ifanc mewn Hylosgiad, Sefydliad Ffiseg, y DU, 2009. * Derbynnydd y Wobr ar gyfer Papur System Ynni Daearol Gorau AIAA, 2010 a 2013. * Gwobr am y papur gorau yng nghynhadledd SEE SDEWES 2018.* Aelod o'r System Genedlaethol o Ymchwilwyr (SNI-1), Mecsico, 2010. *Derbynnydd Gwobr am Ymgysylltu Rhyngwladol â Mecsico drwy'r Gronfa Seedcorn, Prifysgol Caerdydd (2015). *Derbynnydd Gwobr am Ymchwil ar Fecaneg Hylif Sylfaenol gyda KU Leuven, Prifysgol Caerdydd (2016). *Derbynnydd y Wobr Arloesi a Gwobrau Cynaliadwy, Sefydliad Ynni De Cymru, Prifysgol Caerdydd (2017 a 2019).*Athro Gwadd Prifysgol Jiangsu (2021). *Derbynnydd y Wobr am y papur ASME Gorau yn y sesiwn "Hylosgi, Tanwydd ac Allyriadau" (2024).  

AELODAETH (Career Oriented) * Sefydliad Hylosgi, Adran Prydain. Sefydliad Ynni, Llundain. * Sefydliad Awyrenneg a Gofodwyr Americanaidd, AIAA. * Peiriannydd Siartredig, IMechE (Aelod Corfforaethol, CEng). Memb. Num. 80096373 * System Genedlaethol o Ymchwilwyr, SNI * Cymdeithas Peirianwyr Mecanyddol Mecsico, SOMIM, aelod gweithredol.* Adran Prydain Sefydliad Hylosgi Aelod o'r Pwyllgor (2018 - 2022). *Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA). * Sefydliad Ffiseg, Aelod Cyswllt. *Aelod Coleg EPSRC, 2016. *Aelod o'r Rhwydwaith Tyrbinau Ewropeaidd, is-grŵp Tyrbin Nwy Ammonia. *Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru. 

INTERNATIONAL PEER-REVIEWS 

*Cyngor Cenedlaethol Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Mecsico (PROINNOVA, INNOVATEC, Ysgoloriaethau Rhyngwladol, Gwobrau Cenedlaethol Ifanc); *EPSRC, UK: Projectau ymchwil, Pynciau ynni; * Sylfeini Ymchwil Fflandrys (FWO): Adolygydd allanol, 8hylosgi ac egni; *Canolfan Monitro a Dadansoddi Ymchwil ac Addysg Uwch, Lithwania: Ynni a Chynaliadwyedd; *Comisiwn Deddfwriaethol-Dinasyddion ar Minnesota Resources, UDA; Cyngor Ymchwil Gwyddorau Naturiol a Pheirianneg Canada (NSERC); * Gwerthusiad Canolfan Genedlaethol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Kazakhstan (NCSTE); *Academi'r Ffindir; Cronfa ar gyfer Ymchwil Wyddonol-FNRS (Gwlad Belg); Rhaglen Trafnidiaeth ac Ynni Môr Nordig (Sgandinafia); Sefydliad Astudiaethau Uwch Dyffryn Loire (Ffrainc); Deanship o Oruchwyliaeth a Chydlynu Ymchwil (Saudi Arabia); CNRS, Ewrop Swyddfa Ymchwil a Chydweithrediad Rhyngwladol (Ffrainc); Y Comisiwn Ewropeaidd (Rhaglen ERC); Safbwyntiau TTW (yr Iseldiroedd); Gweithredu Costau (Undeb Ewropeaidd).

Cyfnodolion: Trosi a Rheoli Ynni; Journal of SAGE, Advances in Mechanical Engineering; Egni; Ingenieria, Investigacion y Tecnologia; Int Journal of Energy Research; Ynni a thanwydd; Peirianneg Thermol Gymhwysol; J Gwyddoniaeth a Pheirianneg Nwy Naturiol; ITECKNE; Cymdeithas Peirianwyr Mecanyddol Mecsico; Trosglwyddo gwres Int J; Int J Hydrogen Energy; Ynni (Elsevier); ASME Turbo Expo; J of Combustion; Gwyddor Hylosgi Rhifiadol; Symposiwm Hylosgi; Symposiwm Hylosgi; IONICS (Springer); Ymchwil Morwrol Pwylaidd; Ffynonellau Ynni, Rhan A: Adfer, Defnyddio ac Effeithiau Amgylcheddol (T &F); International Journal of Multiphase Flow.

Cadeirydd y sesiwn: Cynhadledd Ryngwladol Ynni Cymhwysol (2016-2018); SDEWES (2018, 2019); Cynhadledd NH3 (2018); Gweithdy Amonia, KAUST (2022); Symposiwm y Sefydliad Hylosgi, Sesiwn Carbon Isel (2024). 

Golygydd Gwadd: J o Cynhyrchu Glanach; Amonia fel Vector Ynni (MDPI).

Bwrdd Golygyddol: Journal of Thermal Sciences (Springer); Y Gymdeithas Frenhinol, Amonia Perspectives in the UK (Ammonia to Power); Egni (MDPI); Technoleg a Rheolaeth Carbon Isel (Springer).

Aelod o'r Pwyllgor Gwyddonol: Cynhadledd Int ar Ynni, Ecoleg a'r Amgylchedd, Awstralia, 2018; Electrofuels, TBMCE Slofenia, 2018; SDEWES 2019, 2020; SDEWES Latinamericanaidd, yr Ariannin, 2020; Cyfarfod Cyd-losgi Prydeinig-Ffrengig 2020; Gweithdy Amonia ASPACC 2021; Symposiwm 1af ar Ynni Ammonia, 2022; Aelod Panel Adolygu Rhaglen Gorwelion STFC; Gweithdy Hylosgi Amonia ASPPC.

Prif Siaradwr: Cyngres Turbomachinery, Queretaro, Mecsico. 2014; Sefydliad Ynni, Prifysgol Caerlŷr, Lloegr, y DU. 2015; Cynhadledd Rhagoriaeth Ymchwil, Sefydliad Peirianneg, UNAM, Mecsico, 2015; Cyfres Seminarau Hylosgi Tyrbinau Nwy (Sefydliadau 10), Mecsico, 2015; Seminar Blwyddyn y DU-Mecsico, Academi Peirianneg Mecsico, 2015; Datgarboneiddio Penrhyn Yucatan, Cronfa Newton, Mecsico, 2017; Fforwm Energies Newydd, Synnergy, Llundain, 2017; SMARTCATS COST-GWEITHREDU (Cludwyr Smart a Thechnolegau), Napoli, 2019; 14eg Cynhadledd Ryngwladol ar Ynni ar gyfer Amgylchedd Glân, Madeira, 2019; 3ydd Ysgol Haf Ryngwladol, Sefydliad Hylosgi, Shanghai, Tsieina, 2020; 7fed Cynhadledd Ryngwladol ar Ddeinameg Hylif, Sendai, Japan, 2020; Cynhadledd CIDER 2nd, Orizaba, Mecsico, 2021; Tanwydd Amgen yr 21ain Ganrif, IMechE, Llundain, y DU, 2021; Symposiwm Hylosgi Glân, KAUST, Saudi Arabia, 2021; Cynhadledd Cymdeithas Hydrogen Mecsico 2021, Merida, Yucatan; Dyfodol Propulsion, Nottingham, 2021; Canolfan Mario Molina, cydweithrediad amonia / hydrogen BEIS-PACT, 2022; Cyfarfod ar y Cyd rhwng Prydain-Ffrainc, Tanwydd Carbon Isel, 2022; Gweithdy Hydrogen ac Amonia, INEEL, Mecsico, 2022;  Gweithdy Rhyngwladol ar Ffrwydradau a Llifau Adweithiol, Technoleg Inst Beijing, 2022; Darlith wahoddedig, IMechE Welsh Brand, Caerdydd, y DU, 2022; Cynhadledd Ryngwladol 19eg ar Ddeinamig Hylif, Tohoku, Japan, 2022; Cyfarfod Hylosgi Ewropeaidd, Rouen, Ffrainc, 2023; Cyfarfod Hylosgi Môr y Canoldir, Luxor, Yr Aifft, 2023; 2il Symposiwm ar Ynni Ammonia, Orleans, Ffrainc, 2023; Gweithdy Hylosgi Tsieina ar y Cyd 1af Tsieina/UK Ammonia, Caerdydd, 2023; IGTC 2023, 50fed Pen-blwydd Araith Cyweirnod, Kyoto, Japan, 2023; Cynhadledd y Byd 14eg ar Ynni Hydrogen, Tulum, Mecsico, 2024; 3ydd Symposiwm ar Ynni Ammonia, Shanghai, Tsieina, 2024.   

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Articles

Book sections

Books

Conferences

Thesis

Ymchwil

Contracts

TitlePeopleSponsorValueDuration
Selective exhaust gas recirculation for carbon capture with gas turbinesMarsh R, Bowen P, Valera-Medina AEPSRC109989101/10/2014 - 30/09/2017
BRISK- The European Research Infrastructure for Thermochemical Biomass ConversionBowen P J, Valera-Medina AEC (FP7)26493001/10/2011 - 30/09/2015
Advanced gas turbine cycles for high efficiency and sustainable future conventional generationBowen P, Marsh R, Crayford A, Valera-Medina AEPSRC via Imperial College London44349401/04/2015 - 31/03/2018
Flexible and Efficient Power Plant: Flex-E-PlantBowen P, Marsh R, Morris S, Valera-Medena AEPSRC via Loughborough35059701/03/2013 - 30/09/2017
Injection mass measurementValera Medina A, Giles A, Morris SRicardo UK Ltd1600006/01/2014 - 28/02/2014
Visualisation of Honda 125 125cc CarburettorValera Medina A, Giles A, Morris SRicardo1250008/05/2013 - 07/07/2013
Decoupled Green Energy SupplyValera-Media A, Bowen PJ, Marsh R, Crayford ATSB (Innovate UK)28500001/01/2015 - 31/12/2017
Combustion characteristics of ammomia-based mixtures for power-generation applicationsValera-Medina A, Crayford A, Bowen P, Marsh RSiemens AG16100001/04/2014 - 30/09/2014

Supervised Students

TitleStudentStatusDegree
CHEMICAL ENGINEERING AND REACTOR DESIGN OF A FLUIDISED BED GASIFIERAL FARRAJI Abbas Abdulkareem MahmoodCurrentPhD
HEAT TRANSFER STUDIES ON GASIFICATION WITH NANOPARTICLES FOR THE PRODUCTION OF STEM FOR POWER INCREASE IN GAS TURNINE. SPECIALISATION - MECHANICAL ENGINEERING/RENEWABLE ENERGYALAKAISHI Ahmed Salih ShakerCurrentPhD
DESIGN OF A CONDENSATE RECOVERY SYSTEM FOR HUMIDIFIED ADVANCED TURBINE CYCLES - SPECIALISATION - MECHANICAL AND THERMAL ENGINEERING.AL DOBOON Ali Ibraheem MohammedCurrentPhD
Flame stability limits with different fuels for gas turbine combustors. (Mechanical Engineering/thermal power).ALSAEGH Ali Safa NouriCurrentPhD
Computer control of a combustion process on suppressing fluctuationOKON Aniekan AkpanCurrentPhD
SIMULATION AND VALIDATION OF USE OF ALTERNATIVE FUELS IN GAS TURBINESHATEM Fares A HatemCurrentPhD
FUEL FLEXIBILITY AND PLANT EFFICIENCY FOR FUTURE GAS TURBINE ENGINESKURJI Hayder JabbarCurrentPhD
Effects Of Geometry and Gas Composition on Swirling FlowsBAEJ HeshamGraduatePhD
Thermosacoustic studies on alternative fuels for aeroderivative engines.XIAO HuaCurrentPhD
ESTIMATION OF THE PROBABILITY OF SUCCESS OF THE SHALE GAS PRODUCTION BY EVALUATING THE RISK OF HYDRAULIC FRACTURING ACTIVITIES.MAYEN ESPINOSA Lizbeth ValeriaCurrentPhD
AN EXPERIMENTAL AND MODELLING STUDY OF GAS TURBINE FUEL INJECTOR OPTIMISATIONALFAHHAM Mohammed Abdulridha HusseinCurrentPhD
Heat transfer analysis towards the boundary layer and its impacts on flashback for highly enriched hydrogen blends. (Mechanical Engineering/thermal power).ALBOSHMINA Najlaa Ali HusseinCurrentPhD
Convective Heat Transfer using Nano-Particles (Specialisation - Mechanical Engineering/ Thermal Power Mechanics)FATLA Oula Muhammed HadawiCurrentPhD
Development of Rapid Annealing Without Induction.CASTANEDA GUTIERREZ OTERO Victor EduardoCurrentPhD
ALTERNATIVE AND MICRO PROPULSION SYSTEMSDULAIMI Zaid Maan HasanCurrentPhD

Addysgu

Modiwl

Rhif

Lefel

Myfyrwyr (cyfartaledd)

Oriau Darlithio  / Blwyddyn

Thermofluids 1

(Arweinydd Modiwl)

EN1103

Blwyddyn 1af

200-230

18

Trosglwyddo gwres a thermodynameg

EN2041

2il flwyddyn

160-180

18

Mecaneg Hylif

EN3034

Y drydedd flwyddyn

80-95

12

Prosiect y llynedd

EN3100

Y drydedd flwyddyn

5

Arolygiaeth

Dylunio Adeiladu Integredig

EN4102

MEng

35-43

12

Tanwydd a Systemau Ynni

ENT765

Msc

10-14

9

Astudiaethau Ynni

ENT763

Msc

120-145

18

Astudiaeth Achos (Hydref)

ENT766

Msc

10-26

12

Astudiaeth Achos (Gwanwyn) a Thraethawd Hir

(Tiwtor Blwyddyn)

ENT766/ ENT676

Msc

2-3/45

Arweinydd Goruchwyliaeth/Modiwl

Gwyddoniaeth Hylosgi

---

DPP

10-15

24

Meysydd goruchwyliaeth

 • Llifoedd chwyrlïo a hydrodynameg, Arbrofol a CFD
 • Thermoacwstig Instabilities mewn Tyrbinau Nwy
 • Peirianneg Biomimetig ar gyfer Rheoli Haenau Ffin
 • Chwistrelliad Aml-gam gyda Thanwydd Amgen (Bios / H2 / NH3)
 • Astudiaethau sefydlogi ôl-fflach ar gyfer Cymysgeddau Hydrogenedig Uchel
 • Hydrogen ac Amonia ar gyfer Storio Ynni a Chynhyrchu Pwer
 • Gwella Trosglwyddo Gwres ar gyfer Prosesau Dur, Gwydr a Sment
 • Gwella Biomas Gasification gan ddefnyddio Microdonnau
 • Datblygu technegau cracio NH3 trwy ddyfeisiau oeri
 • Uwch Beiciau Humidified gan ddefnyddio atmosfferau anadweithiol

Goruchwyliaeth gyfredol

Lydia Schoina

Lydia Schoina

Myfyriwr ymchwil

Aland Escudero Ornelas

Aland Escudero Ornelas

Arddangoswr Graddedig

Marina Kovaleva

Marina Kovaleva

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Amonia
 • Hydrogen
 • Tanwydd amgen
 • Thermodynameg a throsglwyddo gwres