Ewch i’r prif gynnwys
Elisabeth Von Dem Hagen

Dr Elisabeth Von Dem Hagen

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Seicoleg

Email
VonDemHagenE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70151
Campuses
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Research summary

My research interests involve studying the neural mechanisms behind emotion processing and social cognition more generally. I am also interested in how the processing of social signals, like faces and eye gaze, may differ in Autism Spectrum Disorders. To address these questions, I use a combination of behavioural and neuroimaging approaches, including various structural and functional MRI techniques.

Teaching summary

At the UG level, I teach on and am module coordinator for the Year 2 Thinking, Emotion and Consciousness (PS2023) module. I also give Year 2 academic tutorials, supervise Final Year projects, and act as a personal tutor.

At the PG level, I teach on the MSc Neuroimaging: Methods and Applications course and act as an MSc dissertation supervisor. Finally, I also teach and act as personal tutor on the MSc Children’s Psychological Disorders course, as well as supervising dissertation projects.

Cyhoeddiad

2023

2022

2019

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2002

Articles

Websites

Ymchwil

Pynciau ymchwil a phapurau cysylltiedig

Mae fy ymchwil yn ymwneud yn fras â phrosesu gwybodaeth gymdeithasol, ac yn enwedig systemau'r ymennydd sy'n sail i brosesu signalau cymdeithasol, fel wynebau a syllu ar y llygaid. Yn benodol, mae prosiectau cyfredol yn ymchwilio i sut mae cyd-destun yn effeithio ar brosesu signalau cymdeithasol, a sut mae'r ymennydd yn cyfuno gwybodaeth o'r gwahanol signalau hyn (ee Teufel et al, 2019; Ward et al, 2023). Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn sut mae gwybodaeth emosiwn o'r wyneb a'r corff yn cael eu hintegreiddio, a beth all hyn ei ddweud wrthym am egwyddorion sy'n llywodraethu prosesu gwybodaeth gymdeithasol yn yr ymennydd.

Mae gennyf ddiddordeb hefyd yn y modd y mae prosesu gwybodaeth gymdeithasol yn newid yn ystod y datblygiad (e.e. Ward et al, 2023), a sut y gallai fod yn wahanol mewn pobl ag  Awtistiaeth (e.e. von dem Hagen et al, Cerebral Cortex, 2014; von dem Hagen et al, Soc Cogn Effeithio ar Niwrosci, 2013). Mae'r prosiectau cyfredol yn cynnwys archwilio cydamseriad cymdeithasol (ee Bowsher-Murray et al, 2022) ac anawsterau adnabod emosiwn mewn plant, ac ymchwilio i'r defnydd o robotiaid humanoid mewn rhyngweithio cymdeithasol â phlant awtistig.

Mae fy ymchwil yn cynnwys cyfuniad o ddulliau ymddygiadol a niwroddelweddu, gan gynnwys seicoffiseg, olrhain llygaid, MRI swyddogaethol, ac MRI trylediad.

Cyllid Ymchwil

2020-2021 - Gwobr Trawsddisgyblaethol Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF, £48,069

2012-2013 - Gwobr Canmlwyddiant MRC, £52,530

Cydweithredwyr ymchwil

Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru

Rhwydwaith Niwroamrywiaeth Niwroddatblygiadol GW4

Uned Asesu Niwroddatblygiad (NDAU)

Christoph Teufel (Ysgol Seicoleg/CUBRIC, Prifysgol Caerdydd)
Catherine Jones (Ysgol Seicoleg/CUCHDS/WARC, Prifysgol Caerdydd)
Stephanie van Goozen (Ysgol Seicoleg/CUCHDS, Prifysgol Caerdydd)

Punit Shah (Prifysgol Caerfaddon)

Stephan de la Rosa (MPI, Tuebingen)

Addysgu

Modules:

 • PS2023 Thinking, Emotion and Consciousness
 • PST704 Neurodevelopmental Disorders I: Neurobiology
 • PST706 Child Assessment Methods II: Developmental Neuroimaging Workshop
 • PST517 Clinical Neuroimaging

Project/Dissertation Supervision:

 • Final Year Project supervision
 • MSc Neuroimaging Methods & Applications dissertation supervision
 • MSc Children's Psychological Disorders dissertation supervision

Personal & Academic tutor for UG and MSc students

Bywgraffiad

Undergraduate education

BSc in Physics and Physiology, McGill University, Canada

Postgraduate education

MSc in Medical Physics, University of Toronto, Canada
Thesis: High angular resolution diffusion Magnetic Resonance for the determination of fibre structure

PhD in Psychology, Royal Holloway University of London, UK
Thesis: Magnetic Resonance Imaging of the visual system in humans with albinism

Employment

 • 2020-Present - Senior Lecturer, Cardiff University
 • 2015-2020 - Lecturer, Cardiff University
 • 2006-2014 - Investigator Scientist, then Senior Investigator Scientist, MRC Cognition & Brain Sciences Unit, Cambridge
 • 2010-2014 - Guest Lecturer, Dept of Physiology, Development & Neuroscience, University of  Cambridge
 • 2007-2014 - Associate Lecturer, Open University
 • 2006 - Post-doctoral Researcher, Dept of Psychology, University of York

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordebau ymchwil ôl-raddedig

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am PhD, neu am ragor o wybodaeth am fy ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â mi'n uniongyrchol (manylion cyswllt ar gael ar y dudalen 'Trosolwg'), neu gyflwyno cais ffurfiol.

Myfyrwyr presennol

Özge Gezer (dyddiad dechrau Hydref 2020; dan oruchwyliaeth ar y cyd â S. van Goozen)

Carly McGregor (dyddiad dechrau Hydref 2021; dan oruchwyliaeth ar y cyd â C. Jones, C. Wallbridge)

Laura Dixon (dyddiad dechrau Hydref 2022; dan oruchwyliaeth ar y cyd â C. Teufel)

Goruchwyliaeth gyfredol

Carly McGregor

Carly McGregor

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Dr Abigail Finn, PhD 2024. 'Integreiddio emosiwn o'r wyneb a'r corff yn yr ymennydd dynol.'
 • Dr Claire Bowsher-Murray, PhD 2023. 'Cydamserol rhyngbersonol a chysylltiad mewn plant sy'n datblygu fel arfer
  a phlant ag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol sy'n dod i'r amlwg."
 • Dr Isobel Ward, PhD 2021. 'Prosesu gwybodaeth yn yr ymennydd cymdeithasol'
 • Dr Marek Pedzwiatr, PhD 2021. 'Ymchwilio i rôl ystyr delwedd a gwybodaeth flaenorol mewn rheolaeth symudiad llygad dynol.'