Ewch i’r prif gynnwys
Keir Waddington  BA MA PhD

Yr Athro Keir Waddington

(e/fe)

BA MA PhD

Athro Hanes (Absenoldeb Astudio 2022/3)

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy ymchwil ryngddisgyblaethol yn canolbwyntio ar y rhyng-gysylltiadau rhwng hanes meddygol ac amgylcheddol, 1800 hyd heddiw.

Mae fy ngwaith presennol yn archwilio'r cyd-gyd-drafodaethau hyn trwy feddwl am iechyd a llygredd yn amgylchedd gwledig Fictoraidd ac Edwardaidd, y berthynas rhwng yr hinsawdd ac iechyd y cyhoedd gan ganolbwyntio ar realiti byw sychder, a dadansoddiad o ddulliau o gydweithio rhwng y dyniaethau a'r gwyddorau nawr ac yn hanesyddol. Mae'r olaf yn un o brif weithgareddau Menter y Dyniaethau Gwyddoniaeth, prosiect mawr yr wyf yn ei arwain ar y cyd â'r Athro Martin Willis (llenyddiaeth Saesneg). Mae mwy o wybodaeth am y Fenter Dyniaethau Gwyddoniaeth ar gael ar ei gwefan (https://cardiffsciencehumanities.org). 

Mae fy arbenigedd addysgu yn cwmpasu hanes trefol, hanes yr amgylchedd, a hanes cymdeithasol meddygaeth, a hanes Prydain ac Ewrop yn fwy eang yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Rwy'n croesawu ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr ymchwil sydd â diddordeb mewn astudio hanes cymdeithasol meddygaeth a gwyddoniaeth a hanes amgylcheddol; ac ymholiadau gan grwpiau cyhoeddus neu allfeydd cyfryngau sydd â diddordeb yn fy ymchwil a'm hysgolheictod.

I gael rhagor o wybodaeth am fy mhrosiectau a chyhoeddiadau ymchwil presennol, cliciwch ar y tab perthnasol uchod.

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1997

 • Andrews, J., Briggs, A., Porter, R., Tucker, P. and Waddington, K. 1997. History of Bethlem. Abingdon: Routledge.

1995

1994

Articles

Book sections

Books

Exhibitions

Monographs

Ymchwil

Research interests

 • Social History of Medicine
 • Environmental history
 • Victorian Public Health
 • Victorian urban history
 • Literature, Science, and Medicine
 • Historical theory and methods

Current research projects

Health and pollution regulation in the Victorian and Edwardian rural environment

This project bridges environmental history and the medical humanities to investigate health and pollution regulation in the Victorian and Edwardian rural environment. The project uses a cross-regional analysis to explore how rural communities engaged with poor environmental quality as well as the development and limits of regulation and the actors involved. I focus particularly on ideas and practices of expertise and authority, landscape and isolation, as well as notions of backwardness and agency, to investigate the physical and regulatory infrastructures put in place to address rural environmental concerns.

Drought and the rural environment

From 1884 onwards, Britain experienced a series of major droughts, which reached their peak in the ‘Long Drought’ (1890-1909). Using rural Wales as a case study, this project explores vulnerabilities to water scarcity during periods of drought to examine the material and socio-political impact of water scarcity and the resulting environmental and health problems faced in rural areas. In addressing how droughts in rural communities were physical and social phenomena that generated considerable alarm about infectious disease, the project explores how periods of water scarcity were an important determinant in improvements to rural water provision.

Industrial river pollution

Drawing on the idea that industrial nuisances ‘emerged gradually, in geographically particularlised way’ (Pontin), this project explores the materiality of industrial waste in rivers to examine how polluted water was a damaging, if inescapable by-product of local economies. From this starting point, it investigates the politics of intervention and strategies of control adopted by rural sanitary authoirites and their attempts to police river pollution. Central to this examination is the conflicts that emerged and how these conflicts provide insights into not only practices of intervention, but also into the difficulties of working across boundaries/borders and the interconnections between the rural, quasi-urban, and urban places. The project also considers the role of rural nuisance inspectors, the difficulties of tackling industrial waste, and how communities turned to rural authorities to clean-up their environment. Finally, the project considers whether any tangible environmental benefit resulted from these activities.

ScienceHumanities

to find out more about this collaborative project, visit the blog at: https://cardiffsciencehumanities.org/

Addysgu

Is-raddedig

 • Cyfansoddiad y Byd Modern - 20 credyd
 • Hanes mewn Ymarfer - 20 credyd
 • Prydain Fodern - 20 credyd
 • Darllen Hanes - 20 credyd
 • Hanes Trafod - 20 credyd
 • Gwneud HIstory - 20 credyd
 • Hanes Amgylcheddol - 20 credyd
 • Mayhem and Murder - 20 credyd
 • Traethawd Hir - 40 credyd

Ymchwil ôl-raddedig

Rwy'n derbyn myfyrwyr PhD â chymwysterau addas sydd â diddordeb ym mhob agwedd ar hanes cymdeithasol meddygaeth, hanes amgylcheddol a hanes cymdeithasol sy'n gysylltiedig â Phrydain y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif yn ogystal â meysydd cysylltiedig yn hanes trefol a chymdeithasol Fictoraidd.

Bywgraffiad

Ymunais â'r Ysgol Hanes ac Archaeoleg fel Cymrawd Ymchwil ym mis Medi 1999, ac ers hynny rwyf wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau yn yr Ysgol o Gyfarwyddwr Ôl-raddedigion i Gyfarwyddwr Ymchwil ac Ymgysylltu ac yn fwy diweddar fel Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu a Chyfarwyddwr Astudiaethau Anraddedig. Ers 2019 roeddwn yn Bennaeth Hanes.

Cyn ymgymryd â'r swydd yng Nghaerdydd, cefais swyddi yng Nghanolfan Wellcome ar Hanes Meddygaeth yn gweithio gyda Roy Porter ar Hanes Bethlem ac yna cymrodoriaeth ymchwil yn St Bartholomew's ac Ysgol Feddygaeth Frenhinol Llundain a deintyddiaeth yn ymchwilio i hanes addysg feddygol a chyfrannu at waith y Ganolfan Addysg Feddygol a Deintyddol. Rwyf hefyd wedi gweithio ym Mhrifysgol East Anglia.

Cynhaliais fy ngwaith doethurol yng Ngholeg Prifysgol Llundain a chynhaliais gymrodoriaeth yn y Sefydliad Ymchwil Hanesyddol.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Dyfarniadau cyfredol 

 • Cyd-ymchwilydd, Grant bach Rhwydwaith Arloesi Cymru ar gyfer Dyniaethau Ynni Cymru i ddatblygu cydweithrediadau ledled Cymru [gyda Gavin Williams, Caerdydd]

Gwobrau blaenorol ers 2014

 •     · Cyd-ymchwilydd, Ymddiriedolaeth Wellcome cyllid dilynol - ar gyfer prosiect ymchwil sy'n archwilio sut dychmygwyd dyfodol ar ôl y pandemig yn ystod Covid [gyda Martin Willis, Caerdydd]

      · Cyd-ymchwilydd, Llywodraeth Cymru yn Cefnogi Ymchwil Cydweithredol ac Arloesi yn Ewrop - i ddatblygu cydweithrediadau â Phrifysgol Duke [gyda Martin Willis, Caerdydd]

      · Cyd-ymchwilydd, Grant Bach Ymddiriedolaeth Wellcome yn y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol - ar gyfer cyfres o weithdai a digwyddiadau ymgysylltu sy'n archwilio croestoriadau meddygaeth a'r amgylchedd [gyda Newcastle, Bryste, a Lerpwl]

       · Cyd-ymchwilydd, Grant Bach Ymddiriedolaeth Wellcome yn y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol - ar gyfer prosiect ymchwil ar feddygaeth a'r dyfodol [gyda Martin Willis a James Castell, Caerdydd] 

      · Cyd-ymchwilydd, Cyllid Cychwynnwr Effaith ESRC - i ymgymryd ag ymchwil gychwynnol sy'n archwilio methodolegau, ac arferion prosiectau cydweithredol y dyniaethau a'r gwyddorau gyda'r bwriad o ddylanwadu ar gyfeiriadau a pholisïau'r dyfodol [gyda Martin Willis a Des Fitzgerald, Caerdydd]

      Cyd-ymchwilydd, AHRC, 'Pontio'r Bwlch' - ar gyfer rhwydwaith consortiwm GW4 gyda phrifysgolion Caerfaddon,   Bryste a Chaerwysg ar gyd-gynhyrchu ymchwil

      · Cyd-ymchwilydd, Ymddiriedolaeth ISSF Wellcome, Gwobr Gydweithredol y Dyniaethau Meddygol - i arwain ar ddatblygu prosiectau ymchwil y dyniaethau meddygol a gwyddoniaeth ar draws Prifysgol Caerdydd mewn ffurfiau cydweithredol gwreiddiol [gyda Julie Brown, Addysg Feddygol, Caerdydd]

       · Prif Ymchwilydd, Grant bach dyniaethau meddygol Ymddiriedolaeth Wellcome - i ymgymryd ag ymchwil ar Iechyd Cyhoeddus Gwledig yng Nghymru Fictoraidd ac Edwardaidd

Aelodaethau proffesiynol

Byrddau Golygyddol

 • Hanes Cymdeithasol Meddygaeth
 • Rwy'ndarlithio mewn Llenyddiaeth a Gwyddoniaeth, Gwasg Prifysgol Cymru

Cynghorau Ymchwil y DU

 • Coleg Asesu Rhyngddisgyblaethol UKRI

Byrddau a phwyllgorau cynghori

 • MedEnv (rhwydwaith ymchwil a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome)

 

Pwyllgorau ac adolygu

Cynghorau Ymchwil y DU

 • Cyfredol: Coleg asesu rhyngddisgyblaethol UKRI
 • 2021: Panel cynghori NERC ar ddadwladychu
 • 2013: Panel Hyfforddi Coleg Adolygu Cymheiriaid AHRC
 • 2011: Panel Gwyddoniaeth mewn Diwylliant AHRC
 • 2010: Cadeirydd, paneli Cymrodoriaeth AHRC
 • 2006-14: Coleg Adolygu Cymheiriaid AHRC (clod am 'gyfraniad rhagorol' i'r coleg adolygu cymheiriaid yn 2013)

Meysydd goruchwyliaeth

I supervise students on a range of topics on the social history of medicine and environmental history related to nineteenth- and twentieth-century Britain as well as related fields in Victorian urban and social history.

Among my present supervisees, topics under investigation include:

 • Cholera and the role of port sanitary authorities in Victorian Wales
 • Patient experiences in the asylum, 1870-1930
 • Social and economic change in rural Monmouthshire

Arbenigeddau

 • Hanes amgylcheddol
 • Hanes cymdeithasol meddygaeth
 • 19eg ganrif
 • Urban HIstory
 • Hanes Hinsawdd