Ewch i’r prif gynnwys
Xuan Wang

Dr Xuan Wang

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Tsieineaidd

Ysgol Ieithoedd Modern

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Tsieinëeg yn MLANG a Deon Coleg y Cyd BNU-Caerdydd.

Ar hyn o bryd rwy'n gwasanaethu fel Cadeirydd ac Ymddiriedolwr Cymdeithas Addysgu Iaith Tsieineaidd Prydain. Rwyf hefyd yn Aelod o'r Cyngor ac yn Gynrychiolydd y Deyrnas Unedig i'r European Association of Chinese Teaching.   

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Dong, J., Du, C., Juffermans, K., Li, J., Varis, P. and Wang, X. 2012. Chinese in a superdiverse world. Presented at: Anéla 2012 Applied Linguistics Conference, Lunteren, Netherlands, 9-11 May 2011 Presented at de Jong, N. et al. eds.Papers of the Anela 2012 Applied Linguistics Conference. Eburon pp. 349-366.

2011

0

Articles

Book sections

Books

Conferences

 • Dong, J., Du, C., Juffermans, K., Li, J., Varis, P. and Wang, X. 2012. Chinese in a superdiverse world. Presented at: Anéla 2012 Applied Linguistics Conference, Lunteren, Netherlands, 9-11 May 2011 Presented at de Jong, N. et al. eds.Papers of the Anela 2012 Applied Linguistics Conference. Eburon pp. 349-366.

Websites

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn rhyngddisgyblaethol, sy'n cwmpasu meysydd fel ieithyddiaeth gymdeithasol a chymhwysol, anthropoleg ieithyddol, diwylliant poblogaidd, cyfathrebu digidol, astudiaethau treftadaeth ac astudiaethau Tsieineaidd. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn sosioieithyddiaeth globaleiddio, ac mae fy ngwaith ers 2014 wedi canolbwyntio ar ddeall defnydd iaith, gwneud hunaniaeth a newidiadau cymdeithasol wrth globaleiddio Tsieina. Rwyf hefyd yn gwneud ymchwil mewn dysgu ail iaith ac addysgeg gyda ffocws ar Tsieinëeg Mandarin. Rwy'n croesawu ceisiadau PhD yn y meysydd hyn. 

Addysgu

Rwyf wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Rhaglen Tsieinëeg ac wedi dysgu ar ystod o fodiwlau ar BA Tsieinëeg Modern a BA Tsieinëeg, gan gynnwys:

 • Iaith Tsieineaidd Mandarin
 • Tsieinëeg arbenigol
 • Cyflwyniad Ieithyddiaeth Tsieineaidd
 • Cymdeithas a Diwylliant Tsieina
 • Bywyd yn Tsieina: Canllaw ymarferol
 • Sinema Tsieineaidd
 • Seminarau Theori a Dulliau Cyfieithu

Rwyf hefyd wedi cyfrannu at addysgu a goruchwylio MA Astudiaethau Cyfieithu ac MA Diwylliannau Byd-eang. 

Bywgraffiad

Mae gennyf BA mewn Saesneg (Hubei, Tsieina), MA mewn TESOL ac Ieithyddiaeth Gymhwysol (UCL, y DU) gyda rhagoriaeth, a PhD mewn Sosioieithyddiaeth (Tilburg, Yr Iseldiroedd). Yn ogystal, mae gen i TAR mewn iaith (UCL) a Diploma Ôl-raddedig mewn Addysgu Tsieinëeg fel Iaith Dramor (SOAS). 

Cyn ymuno â Chaerdydd ym mis Hydref 2017, cefais swyddi addysgu ac ymchwil ym Mhrifysgol Llundain (y DU), KU Leuven (Gwlad Belg), Prifysgol Tilburg a Phrifysgol Maastricht (Yr Iseldiroedd). 

Anrhydeddau a dyfarniadau

2019-2021: Dyfodol Caerdydd

2018-2019: Gwobr Cyfraniad Eithriadol Caerdydd

2017-2018: MLang Gwobr Athro Mwyaf Ysbrydoledig (enwebiad) 

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Addysgu Tsieinëeg Prydain (Dirprwy Gadeirydd, 2020-presennol)
 • Cymdeithas Astudiaethau Tsieineaidd Prydain
 • International Pragmatics Association 
 • Cymdeithas Addysg Tsieineaidd Ewrop
 • Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Addysgu Iaith Tsieineaidd

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn clywed am geisiadau ôl-raddedig ar gyfer ymchwil yn y meysydd canlynol:

 • sosioieithyddiaeth, globaleiddio, ac ymylon
 • iaith, diwylliant a hunaniaeth yn Tsieina gyfoes
 • Ieithyddiaeth Tsieineaidd
 • addysgeg iaith a dysgu digidol

Arolygiaeth: 

2018-2021: Abigail Gasgoyne (Ysgoloriaeth DTP Gydweithredol ESRC) yn gwerthuso polisi diwylliannol Cymru gan gyfeirio at gyfnewidfeydd Sino-Gymreig.

2022-2026: Shanshan Xie (Ysgoloriaeth CSC) Cronotopau, Arwyddion a Newidiadau: Astudiaeth Tirwedd Ieithyddol Ethnograffig o Tsieina Peri-drefol.