Ewch i’r prif gynnwys
Yizhi Wang

Dr Yizhi Wang

Darlithydd mewn Cyllid

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
WangY510@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 13227
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell Q09A, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr. Yizhi Wang, FHEA, yn Ddarlithydd (athro cynorthwyol) mewn Cyllid ym Mhrifysgol Caerdydd, Ysgol Busnes Caerdydd, y DU.

Yizhi Wang wedi cael ei drochi ym maes Cyllid ers blynyddoedd lawer. Mae wedi ennill profiad ymchwil rhagorol. Cyhoeddodd yn eang mewn cyfnodolion academaidd blaenllaw a dyluniodd lyfr tiwtorial R yn annibynnol yn ymwneud ag econometreg ariannol (500+ tudalen). Yn ogystal, mae wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau academaidd.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys Financialization ac Econometreg. Fel awdur sengl, awdur cyntaf neu awdur cyfatebol, mae ymchwil Yizhi yn cael ei gyhoeddi'n eang mewn cyfnodolion ABS-ranked, megis, ymhlith eraill, Dadansoddi Risg, y Journal of Economic Behavior & Organization, Energy, Energy Economics, Journal of Commodity Markets, Technological Forecasting and Social Change, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, International Review of Financial Analysis. Enillodd Wobr Papur Gorau Sefydliad Cyllid Rhyngwladol ac Economeg Shanghai.

At hynny, Yizhi Wang yw Golygydd Prif Lythyrau Ymchwil Cyllid Elsevier (ABS2*), ac yn Olygydd Cyswllt ar gyfer yr Adolygiad Rhyngwladol o Ddadansoddiad Ariannol (ABS3*), a'r Ymchwil mewn Busnes a Chyllid Rhyngwladol (ABS2*). Yizhi Wang hefyd yn gweithredu fel adolygydd cymheiriaid ar gyfer mwy na deg o allfeydd academaidd blaenllaw mewn Cyllid. Gellir dod o hyd i'w waith ymchwil yn ei broffil Google Scholar (https://scholar.google.com/citations?user=IsuZ_AYAAAAJ&hl=en&oi=ao).

Mae gan Yizhi Wang ei gronfa ddata Digital Asset Indices ei hun, gan gynnwys Mynegai Ansicrwydd Polisi Cryptocurrency (UCRY Policy), Mynegai Ansicrwydd Pris Cryptocurrency (UCRY Price), Mynegai Sylw Amgylcheddol Cryptocurrency (ICEA), Mynegai Sylw CBDC (CBDCAI), Mynegai Ansicrwydd CBDC (CBDCUI), a Mynegai TSylw Tocynnau An-Fungible (NFTsAI). Bydd yr holl fynegeion yn cael eu diweddaru'n chwarterol a gellir eu lawrlwytho o (https://sites.google.com/view/cryptocurrency-indices/home?authuser=0).

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Ariannol, Econometreg

Proffil Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=IsuZ_AYAAAAJ&hl=en&oi=ao

Golygyddol

Araith cynadleddau a seminarau

  • 2023  2il Gynhadledd Ryngwladol Fintech Caerdydd. Cyd-gadeiryddion.
  • Cynhadledd Cyllid Cynaliadwy Caerdydd 2023  . Cyd-gadeiryddion.
  • 2023  Central University of Finance and Economics - seminar FinTech Siaradwr gwahoddedig.
  • 2022  Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Cyllid America.
  • 2021  Prifysgol Renmin Tsieina - Darnau a Blociau (Blockchain) Gweithdy. Siaradwr gwahoddedig.
  • Cynhadledd Ryngwladol Adolygiad Cyllid Tsieina 2021  . Prifysgol Shanghai Jiao Tong.
  • 2021  useR - Cyflwyniad Tiwtorial.  Sefydliad Technoleg Ffederal y Swistir yn Zürich, Y Swistir.
  • 2021  7fed Cynhadledd Ryngwladol Ysgolheigion Cyllid Ifanc. Prifysgol Rhydychen a Phrifysgol Peking.
  • Cynhadledd Flynyddol 2021  yr Arian, Macro, Cymdeithas Gyllid, Prifysgol Caergrawnt.

 

Addysgu

Mae Yizhi Wang yn Gymrawd Academi Addysg Uwch y DU (FHEA). Mae Yizhi wedi ymrwymo'n llwyr i addysg, sy'n ymroddedig i addysgu, ac yn gwella ei alluoedd addysgu yn gyson trwy gadw at fframweithiau AACSB ac EQUIS. Mae'n canolbwyntio ar wella sgiliau personol a phroffesiynol, yn parhau i fod yn ymwybodol o ac yn ymdrechu i ddilyn yr enghreifftiau a osodwyd gan addysgwyr mwy profiadol, ac mae'n awyddus i osod esiampl dda i fyfyrwyr trwy ei foeseg. Mae Yizhi yn ymdrechu'n ddyfal i ddatblygiad hirdymor ei yrfa addysgu.

Mae galw mawr am y myfyrwyr dan oruchwyliaeth Yizhi yn y farchnad swyddi, gan sicrhau swyddi mewn sefydliadau academaidd a chwmnïau ariannol fel Prifysgol Rhydychen, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, ymhlith eraill.

Ar hyn o bryd mae'n dysgu'r modiwl israddedig BS2514: Marchnadoedd a Sefydliadau Ariannol (Gwerthusiad dysgu: 4.7/5 yn 22/23; 4.9/5 yn 23/24). Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr PhD, cyfrannodd hefyd at y modiwlau ôl-raddedig BU7510: Econometreg Ariannol a Gwyddor Data, BU7508: deilliadau, a BU7505: Theori Buddsoddi.

 

 

Bywgraffiad

Aelodaethau proffesiynol

Cymdeithas Cyllid America

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau:

Pwyllgor Ymchwil Ysgol Busnes Caerdydd

 

Grwpiau Ymchwil:

Grŵp Ymchwil Fintech Caerdydd

Grŵp Ymchwil Cyllid Cynaliadwy Caerdydd

Grŵp Ymchwil Amgylcheddol, Ecolegol, Extinction Accounting, Governance and Economics

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwyf ar gael i oruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn y Cyllido.