Ewch i’r prif gynnwys
Stephanie Ward

Dr Stephanie Ward

(hi/ei)

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Modern Cymru

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
WardSJ2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75277
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 4.28, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n hanesydd Prydain fodern sydd â diddordeb arbennig yn hanes Cymru. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar hanes bywyd dosbarth gweithiol ym Mhrydain rhwng y rhyfel gan gynnwys hunaniaethau rhywedd, diwylliant gwleidyddol, mudiadau cymdeithasol, polisi cymdeithasol a bywyd teuluol. Mae gen i ddiddordeb yn y berthynas rhwng dinasyddion a'r wladwriaeth thema a archwiliwyd yn fy monograff Unemployment and the State: The Means Test and Protest yn y 1930au De Cymru a Gogledd-ddwyrain Lloegr (Gwasg Prifysgol Manceinion, 2013). Rwyf wedi cyhoeddi ar wleidyddiaeth menywod dosbarth gweithiol, hunaniaethau rhywedd dynion a phatrymau carwriaethau ymhlith pobl ifanc dosbarth gweithiol. Fi yw Golygydd Hanes cyfres 'Astudiaethau Rhyw yng Nghymru' Gwasg Prifysgol Cymru.

 

Diddordebau ymchwil

 • Hanes economaidd a chymdeithasol y Gymru fodern
 • Hanesion cymharol a rhanbarthol Prydain
 • Diweithdra, polisi cymdeithasol, mudiadau cymdeithasol a gwleidyddol gan gyfeirio'n benodol at iselder economaidd y 1930au ym Mhrydain
 • Hanes rhywedd gan gynnwys astudiaethau o wrywdod, priodas, teulu a hunaniaeth ym Mhrydain yr ugeinfed ganrif

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2020

2019

2017

 • Ward, S. 2017. History and heritage. In: Loughran, T. ed. A Practical Guide to Studying History: Skills and Approaches. Bloomsbury Academic, pp. 282-301.

2015

2013

2012

2011

2008

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Projectau

Rhyw yn y Gymru fodern

Beth Jenkins, Paul O'Leary, Stephanie Ward (eds), Rhyw mewn Hanes Modern Cymru: Safbwyntiau ar Wrywdod a Ffeinaliaeth yng Nghymru o 1750 i 2000 (UWP, 2023).

Mae'r casgliad arloesol hwn o draethodau yn cyflwyno ail-werthusiad o ryw fel categori o ddadansoddiad yn hanes modern Cymru.

Gweithgareddau Prosiect:

Symposiwm: 'Safbwyntiau newydd ar fenyweidd-dra a gwrywdod yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif', Prifysgol Caerdydd, Medi 2019.

 

Teuluoedd a'r Wladwriaeth ym Mhrydain Fodern, c.1919 - 1969

Mae'r prosiect hwn yn ceisio archwilio'r berthynas rhwng teuluoedd a'r wladwriaeth yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif. Mae'n archwilio sut yr ymyrrodd y wladwriaeth ym mywyd y teulu a sut y bu i gynrychioliadau poblogaidd o deuluoedd siapio rhyngweithiadau o'r fath. Hanfodol i ddeall y berthynas rhwng teuluoedd a'r wladwriaeth yw sut ymatebodd unigolion a theuluoedd i bolisi cymdeithasol a chyfarfyddiadau bob dydd â chynrychiolwyr y wladwriaeth. Mae'r prosiect yn defnyddio nifer o astudiaethau achos rhanbarthol i gynnig persbectif cymharol.

 

Gweithgareddau y Prosiect

'Diwylliant Gwleidyddol Du mewn Trefi Porthladd Interwar' - Prosiect Grant Bach BA/Leverhulme

Nod y prosiect ymchwil hwn yw datgelu profiadau o actifiaeth wleidyddol ymhlith dinasyddion Du Prydeinig yn
rhwng Prydain a Phrydain. Bydd yn archwilio sut i ail-greu'r hanes hwn o ystyried natur ddarniog y cynradd.
deunydd ffynhonnell ac ymyleiddio profiadau Du Prydeinig yn yr hanesyddiaeth. Bydd yr ymchwil yn
canolbwyntio'n bennaf ar brofiadau dynion a menywod o dras Affricanaidd a Gorllewin Indiaidd a oedd yn byw yn
cymunedau ethnig amrywiol sefydledig yn ninasoedd porthladd Dwyrain Llundain, Lerpwl a Chaerdydd. Y
Prif uchelgais y prosiect yw datgelu profiadau gwleidyddol yng nghyd-destun bywyd bob dydd a theuluol.
yn y cyfnod cyn cenhedlaeth Windrush.

Addysgu

Is-raddedig

 • Dyfeisio Gwlad: Gwleidyddiaeth, Diwylliant a Threftadaeth - 20 credyd (HS1109)
 • Hanes mewn Ymarfer - 20 credyd (HS1119)
 • Gwleidyddiaeth a'r Bobl ym Mhrydain Fodern (HS6221)
 • Hanes Trafod - 20 credyd (HS6201)
 • Gwneud Hanes - 20 credyd (HS6202)
 • Traethawd Hir - 30 credyd (HS1801)

Ôl-raddedig

 • Cymru, 1880au-1980au - 20 credyd (HST084)
 • Traethawd hir

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau

 • 2004-2008 PhD mewn Hanes: 'The Means Test and the Unemployed in South Wales and the North-East of England, 1931-39', Prifysgol Aberystwyth
 • 2003-2004 MA Hanes Economaidd a Chymdeithasol Cymru, Prifysgol Aberystwyth
 • 2000-2003 BA (Anrh) Hanes, Prifysgol Aberystwyth

Trosolwg gyrfa

 • 2016 - Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Modern Cymru, Prifysgol Caerdydd
 • 2009 – Darlithydd Hanes Modern Cymru, Prifysgol Caerdydd
 • 2008 – 2009 Darlithydd mewn Hanes Economaidd a Chymdeithasol, Prifysgol Aberystwyth

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • ESRC 1 + 3 Studentship

Aelodaethau proffesiynol

Meysydd goruchwyliaeth

 • Ugeinfed canmlwyddiant hanes Cymru.
 • Rhywedd ym Mhrydain yr ugeinfed ganrif.
 • Mudiadau cymdeithasol a diwylliannau gwleidyddol.
 • Polisi cymdeithasol a llywodraeth leol.

Goruchwyliaeth gyfredol

Myya Helm

Myya Helm

Myfyriwr ymchwil

Michael Jonas

Michael Jonas

Myfyriwr ymchwil

Martyn Thomas

Martyn Thomas

Myfyriwr ymchwil