Ewch i’r prif gynnwys
Martin Weinel

Dr Martin Weinel

Cydymaith Ymchwil

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd cymdeithasol gydag ystod eang o ddiddordebau sy'n rhychwantu gwahanol feysydd academaidd gan gynnwys STS, cymdeithaseg gwybodaeth, astudiaethau sefydliadol, cymdeithaseg gwaith ac astudiaethau cymdeithasol-gyfreithiol. Rwy'n gwneud ymchwil ansoddol yn bennaf ond nid wyf yn amharod i edrych ar rifau. 

Rwyf hefyd yn undebwr llafur gweithredol ac rwyf bob amser yn ceisio bod yn atblygol a defnyddio fy arbenigedd proffesiynol i geisio gwella amodau gwaith yn fy Mhrifysgol fy hun, sydd yn anffodus wedi dadrithio oherwydd model cyllido AUI deublyg ac arferion rheoli gwael. 

Rydw i hefyd yn amgylcheddwr sy'n cael ei fflyrtio gan y diffyg ymateb i'r her fwyaf sy'n wynebu dynoliaeth (ac unrhyw ffurfiau bywyd eraill) ar yr unig blaned y gwyddom ei bod. Er nad yw'n hedfan mwyach a pheidio â bwyta cig a gynhyrchir yn ddiwydiannol, rwy'n dal i fod yn gysylltiedig â nifer o arferion sy'n dinistrio'r blaned ac am hynny rwy'n teimlo'n euog iawn.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Priaulx, N. M. and Weinel, M. 2013. Understanding "understanding" in science communication. In: Goodwin, J. ed. Ethical Issues in Science Communication: A Theory-Based Approach: Proceedings of a Conference at Iowa State University, May 30 - June 1, 2013. Ames, IA: Great Plains Society for the Study of Argumentation, pp. 217-228.
 • Priaulx, N. M. and Weinel, M. 2013. Enabling Science Communication: Skilling up audiences to Listen. Presented at: Ethical Issues in Science Communication: A Theory-Based Approach, Iowa State University, Ames, IA, USA, 30 May - 1 June 2013.
 • Priaulx, N. M. and Weinel, M. 2013. Rethinking moral expertise. Presented at: Bioethical Expertise, Queen's University, Belfast, Northern Ireland, 6-7 June 2013.
 • Priaulx, N. M., Weinel, M. and Wrigley, A. 2013. Are moral philosophers moral experts?. Presented at: SEESHOP7, Tempe, Phoenix, Arizona, 20-24 May 2013.
 • Priaulx, N. M. and Weinel, M. 2013. Understanding "understanding" in science communication. In: Goodwin, J. ed. Ethical Issues in Science Communication: A Theory-Based Approach: Proceedings of a Conference at Iowa State University, May 30 - June 1, 2013. Great Plains Society for the Study of Argumentation, pp. 217-228.
 • Weinel, M. 2013. Imitation games and comparative research. Presented at: Annual Conference of the Society for Social Study of Science (4S), San Diego, CA, 9-12 October 2013.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Gwefannau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

 • Cymdeithaseg Gwybodaeth Wyddonol: dadleuon gwyddonol; Cynhyrchu a dilysu gwybodaeth wyddonol
 • Astudiaethau mewn Arbenigedd a Phrofiad: dosbarthu arbenigedd, gwneud penderfyniadau technegol; Perthynas rhwng penderfyniadau technegol a gwleidyddol
 • Cymdeithaseg Gwaith: Systemau Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol; mewnosod technoleg i gyd-destunau gwaith; Anghenion sgiliau a chymhwysedd yn y dyfodol yn y diwydiant dur
 • Astudiaethau cymdeithasol-gyfreithiol: arbenigedd gwyddonol mewn lleoliadau cyfreithiol; canfyddiadau o'r byd academaidd cyfreithiol

Prosiectau Ymchwil

 • Gêm Efelychu ERC (IMGAME) (2011-2016): Datblygu dull ymchwil gwyddorau cymdeithasol newydd i fesur arbenigedd rhyngweithio
 • Drones RFCS ar gyfer monitro annibynnol o blanhigion dur (DroMoSPlan) (2016-2019): Gwella diogelwch gweithwyr a lleihau costau cynnal a chadw sylweddol trwy fonitro ac arolygu gweithfeydd dur gyda math newydd o dronau hedfan annibynnol
 • Prosiect Horizon 2020 WaterWatt (2016-2019): Gwella effeithlonrwydd ynni mewn cylchedau dŵr diwydiannol gan ddefnyddio gamification ar gyfer hunanasesu ar-lein, meincnodi a chymorth penderfyniadau economaidd
 • Erasmus + Sector Sgiliau Aliiance: Cynghrair Sgiliau Dur Ewropeaidd (ESSA) (2019-2023): Nod y prosiect yw datblygu Glasbrint ar gyfer Agenda EuropeanSteelSkills cynaliadwy, wedi'i yrru a'i chydlynu gan y diwydiant dur (ESSA). Bydd yr Agenda yn cyflwyno strategaeth ar gyfer bodloni gofynion sgiliau presennol ac yn y dyfodol, ac yn treialu datblygiad modiwlau ac offer ar gyfer adeiladu ymwybyddiaeth a gweithredu sgiliau newydd ar gyfer diwydiant sy'n gystadleuol yn fyd-eang. Y nod yw bod yn barod i ragweld gofynion sgiliau newydd a datblygu gweithgareddau ymarferol rhagweithiol i fodloni gofynion y diwydiant yn y dyfodol.
 • Horizon Europe Data a deallusrwydd artiffisial datganoledig ar gyfer diwydiant meteleg Ewropeaidd cystadleuol a gwyrdd ALCHIMIA (2022-2025): Nod ALCHIMIA yw adeiladu platfform yn seiliedig ar Ddysgu Ffederal (FL) a Dysgu Parhaus (CL) i helpu diwydiannau meteleg Ewropeaidd mawr ddatgloi potensial llawn AI i gefnogi'r trawsnewidiadau sydd eu hangen i greu prosesau cynhyrchu o ansawdd uchel, cystadleuol, effeithlon a gwyrdd. 

Addysgu

 

Bywgraffiad

Aelodaethau proffesiynol