Ewch i’r prif gynnwys
Andrew Westwell  PhD PGCE HE

Yr Athro Andrew Westwell

PhD PGCE HE

Athro Cemeg Meddyginiaethol

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Email
WestwellA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75800
Campuses
Adeilad Redwood , Ystafell 1.31B, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Ymunais â'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol ym mis Ionawr 2006. Fy niddordebau ymchwil:

 • Darganfod cyffuriau gwrth-ganser ac antiparasitig.
 • Dadansoddiad cemegol o sylweddau seicoweithredol newydd.

Yn benodol, mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddarganfod a datblygu cyn-glinigol ymgeiswyr cyffuriau gwrthganser newydd sy'n targedu clefyd datblygedig a metastatig, achos marwolaeth yn >90% o gleifion canser.

Cymwysterau

 • PhD mewn cemeg organig synthetig, Prifysgol Leeds (1990-1993)
 • BSc (Anrh) Cemeg, Prifysgol Leeds (1987-1990)

Newyddion

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2001

Erthyglau

Gwefannau

Llyfrau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Ar ôl hyfforddi mewn cemeg organig synthetig, prif ffocws fy ngweithgareddau ymchwil yn ystod y blynyddoedd diwethaf fu ym maes cemeg feddyginiaethol a darganfod cyffuriau canser.

Rwy'n fferyllydd meddyginiaethol sydd â phrofiad helaeth o ddylunio, synthesis a gwerthuso biolegol moleciwlau bach ar gyfer darganfod cyffuriau a diagnosteg. Gellir rhannu fy niddordebau ymchwil yn y categorïau canlynol:

 • Darganfod cyffuriau gwrth-metastatig (ataliad Bcl-3)
 • Targedu bôn-gelloedd canser ar gyfer apoptosis dethol (ataliad c-Flip)
 • Pro-niwcleotidau theranostig newydd (ProTides)
 • Ymgeiswyr cyffuriau newydd yn targedu schistosomiasis
 • Nodweddu sylweddau seicoweithredol newydd, o bersbectif lleihau niwed

Dylunio a darganfod cyffuriau canser

Yn flaenorol, rwyf wedi bod yn rhan o amrywiaeth o brosiectau darganfod cyffuriau canser, gan ddefnyddio dulliau sgrinio celloedd i nodi cyfansoddion newydd o ddiddordeb. Mae un o'r prosiectau darganfod hyn wedi arwain at adnabod asiant newydd a aeth ymlaen i dreial clinigol (Phortress). Mae'r diddordebau ymchwil presennol wedi'u cyfeirio at y meysydd canlynol:

 • Targedau rhyngweithio protein-protein mewn canser
 • Sefydlu dethol apoptosis mewn celloedd canser
 • Delweddu diagnostig mewn canser gan ddefnyddio Tomograffeg Allyrru Positron. 
 • Nodweddu sylweddau seicoweithredol newydd (Prosiect WEDINOS), a gynhaliwyd ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Ysbyty Llandochau).

Cydweithredwyr

Prifysgol Caerdydd
 • Andrea Brancale (Prifysgol Cemeg a Thechnoleg, Prague)
 • Yr Athro Richard Clarkson (Ysgol y Biowyddorau)
 • Yr Athro Arwyn Jones (Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol)
 • Dr. Stephen Hiscox (Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol)
Allanol
 • Josie Smith, Dean Acreman, Joanne Rogers, Mary Busby (prosiect WEDINOS, Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Cymru)
 • Yr Athro Karl Hoffmann (Prifysgol Aberystwyth, Cymru)

Arbenigedd Allweddol

 • Cemeg feddyginiaethol a dylunio cyffuriau
 • Nodweddu cyffuriau dadansoddol

Cyllid ymchwil cyfredol

 • Ymchwil Canser Cymru 2020-21  : Datblygu PROTACs newydd.
 • 2012-       Iechyd Cyhoeddus Cymru (Llywodraeth Cymru) / GIG Cymru: Prosiect Sylweddau Seicoweithredol Newydd – Gweithredu yng Nghymru. Cyfraniad: dadansoddiad cyffuriau gan sbectrosgopeg NMR.

Addysgu

 • PH1125  Priodweddau cemegol a biolegol moleciwlau cyffuriau
 • PH2112  Egwyddorion dylunio cyffuriau
 • PH3115  Optimeiddio dylunio cyffuriau
 • PH3202  Methodoleg ymchwil
 • PH4116  Ymchwil fferylliaeth neu brosiect ysgoloriaeth
 • PH4117  Gwyddorau fferyllol, ymarfer fferylliaeth a'r boblogaeth (arweinydd modiwl)

Bywgraffiad

Proffil gyrfa

Graddiais gyda gradd mewn Cemeg o Brifysgol Leeds yn 1990, ac yna cwblheais PhD mewn cemeg organig synthetig o'r un adran dan oruchwyliaeth yr Athro Chris Rayner. Yn dilyn swydd ôl-ddoethurol dwy flynedd yn yr Adran Cemeg ym Mhrifysgol Loughborough dan oruchwyliaeth yr Athro Jonathan Williams ar y pryd yr Athro Chris Moody, cefais fy mhenodi'n Gymrawd Ymchwil yn y Labordai Ymchwil Canser ym Mhrifysgol Nottingham, gyda'r Athro Malcolm Stevens. Cefais fy mhenodi'n Ddarlithyddiaeth a ariannwyd gan Cancer Research UK yn 2001 yn yr Ysgol Fferylliaeth yn Nottingham, a symudais i'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddoniaeth Fferyllol yn 2006 i ymgymryd â swydd fel Uwch-ddarlithydd mewn Cemeg Feddyginiaethol. Cefais fy nyrchafu yn Ddarllenydd yn 2013, ac yn Athro yn 2016.

Gwasanaeth gwyddonol a phroffesiynol

Rwy'n gwasanaethu fel aelod Annibynnol o'r Bwrdd (Prifysgol) ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (ers mis Awst 2021).

Rwy'n cadeirio bwrdd rheoli Canolfan Feddygol Caerdydd (https://www.cardiff.ac.uk/medicentre), menter ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Rwy'n gyn-Drysorydd i Gymdeithas Ymchwil Canser Prydain, sefydliad elusennol o dros 1000 o weithwyr proffesiynol canser, ac wedi bod yn rhan o drefnu nifer o gynadleddau sy'n gysylltiedig ag ymchwil canser.

Gwobrau / aelodaeth o gyrff proffesiynol

 • Enillydd gwobr goffa'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol Malcolm Campbell 2003 (gydag MFG Stevens a TD Bradshaw).

 • Aelod o Gymdeithas Ymchwil Canser Prydain ac Ewrop (BACR ac EACR).
 • Rwy'n gwasanaethu fel aelod bwrdd gwyddonol ar gyfer y grŵp PAMM (Ffarmacoleg a Mecanweithiau Moleciwlaidd), adran labordy o'r EORTC.