Ewch i’r prif gynnwys
James White

Yr Athro James White

(e/fe)

Dirprwy Gyfarwyddwr Treialon Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Boblogaeth

Yr Ysgol Meddygaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Trosolwg

Rwy'n Athro ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Treialon Iechyd y Boblogaeth yn y Ganolfan Ymchwil Treialon a DECIPHer (Canolfan Datblygu, Gwerthuso, Cymhlethdod a Gweithredu mewn Gwella Iechyd y Cyhoedd) ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae gennyf gontract anrhydeddus ym Mhrifysgol Bryste. Ffocws fy ymchwil yw deall sut mae ffactorau cymdeithasol, seicolegol, biolegol, ymddygiadol a genetig o bob rhan o gwrs bywyd, yn dylanwadu ar ymddygiadau sy'n effeithio ar iechyd a chlefydau cronig o bwysigrwydd iechyd cyhoeddus mawr: clefyd cardiofasgwlaidd a salwch meddwl. Nod y corff ymchwil hwn yn y pen draw yw atal afiechydon.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf rwyf wedi sicrhau dros £23M mewn cyllid grant cystadleuol.

Prosiectau cyfredol

Prosiectau a ddewiswyd yn y gorffennol

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Current research interests

 • Epidemiology of risk behaviours
 • Aetiology and prevention of drug use
 • Design and evaluation of school-based public health prevention interventions
 • The rigorous evaluation of complex interventions, in particular the use of natural experiments and cluster randomised trials
 • Mental health as a risk factor for somatic disease
 • Neighbourhood effects on mental health
 • Sexual health promotion
 • Homelessness
 • Development of cardiovascular risk factors in childhood and adolescence
 • Socioeconomic differentials in health
 • Systematic review and meta-analysis

Addysgu

Undergraduate

 • BSc Intercalated Clinical Epidemiology
 • Module leader for Research Methods 2 (Advanced research methods);
 • 5/6 Year MB BCh (Medical undergraduate) curriculum:
 • Health & Society Panel (Epidemiology & Public Health) year 2;
 • Health & Society Panel (Epidemiology & Public Health) year 3;
 • Academic mentor (Year 2 students)

Postgraduate

 • Master’s in Public Health (MPH): Assessor on Epidemiology and Statistical Methodology modules;
 • Master’s in Public Health (MPH): Dissertation supervision.

PhD students

I currently have four PhD students:

 • Luke Midgely, "Development of a new school-based intervention to prevent youth alcohol, tobacco and drug use" (ESRC)
 • Rhiannon Yapp, "Peer moderating and mediating effects upon parent-child relationships, school connectedness and adolescent substance use" (MRC)
 • Harriet Quinn Scoggins, "Development and feasibility testing of a school-based programme to prevent childhood burns" (Healing Foundation)
 • Kaiseree Dias, "Increasing physical activity in pre-school aged children: systematic review, individual participant meta-analysis and intervention pilot." (GW4 Studentship)

External courses

 • DECIPHer short course - Evaluating Complex Public Health Interventions.
 • Canadian Institute for Collaborative Learning Institute in Evaluation.
 • Welsh Government training for Assembly Ministers on natural experiments.

Bywgraffiad

Education and qualifications

 • Higher Education Academy Fellow, Postgraduate Certificate of Teaching and Learning, Cardiff University
 • Leadership and Management Development Programme for Research Team Leaders, Cardiff University.
 • PhD in “Development of Negative Body Image and Disordered Eating during Adolescence”
 • MSc in Social Science Research Methods
 • BSc in Psychology (Hons)

Current internal management

 • Centre for Trials Research (CTR) Equality, Diversity and Inclusivity lead for Race
 • Member of CTR Executive Management Committee
 • CTR lead for postgraduate research
 • College of Biomedical and Lifesciences College of Experts
 • Member of School of Medicine Research Degrees Committee
 • DECIPHer strategic board member
 • Unit of Assessment 3 REF coordinating group member

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • The Seymour Fisher Outstanding Body Image Dissertation Award

External Activities

 • Reviewer for NIHR Health Technology Assessment Programme
 • Reviewer for NIHR Public Health Research Programme
 • Reviewer for the MRC Joint Global Health Trials scheme
 • Reviewer for the MRC Population Health Scientist Fellowship scheme
 • Reviewer for the MRC Skills Development Fellowship scheme
 • Reviewer for the ESRC standard grants scheme
 • Reviewer for Cancer Research UK

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)
 • Member of the Cochrane Collaboration
 • Member of the United Kingdom Society for Behavioural Medicine
 • Member of the International Society for Behavioural Medicine

Safleoedd academaidd blaenorol

2022-date Professor / Deputy Director of Population Health Trials, Centre for Trials Research (CTR), Centre for Development, Evaluation, Complexity and Implementation in Public Health Improvement, Cardiff University.

2019-2022 Reader/ Deputy Director of Population Health Trials, Centre for Trials Research (CTR), Centre for Development, Evaluation, Complexity and Implementation in Public Health Improvement, Cardiff University.

2016-2019  Senior Lecturer in Public Health/ Deputy Director of Population Health Trials, Centre for Trials Research (CTR), Centre for the Development and Evaluation of Complex Interventions for Public Health ImpRovement, Cardiff University.

2014-2016  Lecturer in Public Health, Centre for the Development and Evaluation of Complex Interventions for Public Health ImpRovement, South East Wales Trials Unit, School of Medicine, Cardiff University.

2010-2014 Research Fellow, Centre for the Development and Evaluation of Complex Interventions for Public Health ImpRovement, School of Medicine, Cardiff University.

2008-2010 Research Associate in Social Epidemiology, Department of Primary Care and Public Health, Cardiff University.

Pwyllgorau ac adolygu

Aelodaeth y Bwrdd

 • Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Tîm Adolygu Systematig.
 • Adran Lefelu a Chymunedau'r Deyrnas Unedig. Bwrdd cynghori academaidd ar gyfer eu Profion a Dysgu a Gwerthuso System.
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Bwrdd Ariannu Grantiau Ymchwil Iechyd.
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Pwyllgor Efrydiaeth Iechyd PhD.
 • Panel asesu pum-priming Rhwydwaith GENIUS. Partneriaeth Ymchwil Atal y Deyrnas Unedig.

Adolygwr

 • Academi Gwyddorau Meddygol
 • Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR
 • Rhaglen Ymchwil Iechyd Cyhoeddus NIHR
 • Cynllun Treialon Iechyd Byd-eang ar y Cyd MRC
 • Cynllun Cymrodoriaeth Gwyddonwyr Iechyd Poblogaeth MRC
 • MRC Clinical Research Training Fellowship
 • Cynllun Cymrodoriaeth Datblygu Sgiliau MRC
 • Cynllun grantiau safonol ESRC
 • Cancer Research UK: Grŵp Cynghori Tybaco; Pwyllgor Ymchwil y Boblogaeth;
 • Ymddiriedolaeth Wellcome: Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Syr Henry Wellcome

Aelod o'r pwyllgor llywio astudiaeth

 • Mae pathfinders tlodi plant yn gwerthuso. Llywodraeth yr Alban.
 • PReventing Gamblo Cysylltiedig Niwed yn y glasoed (RHAGLEN-A). Cyngor Ymchwil Meddygol Cynllun Datblygu Ymyrraeth Iechyd y Cyhoedd.
 • Datblygu a phrofi dichonoldeb ymyrraeth i wella rheolaeth dibyniaeth ar BZD a defnydd risg uchel sy'n gysylltiedig â'r marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau cynyddol yn yr Alban. Prif Swyddfa Gwyddonwyr, Llywodraeth yr Alban.
 • SAFE 2: Optimeiddio, profi dichonoldeb a threial peilot ar hap o SaFE: ymyrraeth iechyd rhywiol a pherthnasoedd iach ar gyfer Addysg Bellach. Ymchwil Iechyd y Cyhoedd y Sefydliad Ymchwil Iechyd Cenedlaethol (NIHR).

Aelodaeth pwyllgor llywio blaenorol

 • Gwahodd aelod o'r Grŵp Trawsbleidiol ar Anhwylderau Bwyta (Grŵp Llywodraeth Cynulliad Cymru); Grŵp cynghori arbenigol Maeth a Gordewdra Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 • Pwyllgor Llywio cymrodoriaeth NIHR, Dr Georgina MacArthur.

adolygydd cyfnodolion

 • British Medical Journal
 • International Journal of Epidemiology
 • Iechyd Cyhoeddus Lancet
 • JAMA Pediatrics
 • British Journal of Psychiatry

 

Meysydd goruchwyliaeth

PhD students

I currently have four PhD students:

 • Luke Midgely, "Development of a new school-based intervention to prevent youth alcohol, tobacco and drug use" (ESRC)
 • Rhiannon Yapp, "Peer moderating and mediating effects upon parent-child relationships, school connectedness and adolescent substance use" (MRC)
 • Harriet Quinn Scoggins, "Development and feasibility testing of a school-based programme to prevent childhood burns" (Healing Foundation)
 • Kaiseree Dias, "Increasing physical activity in pre-school aged children: systematic review, individual participant meta-analysis and intervention pilot." (GW4 Studentship)

Prosiectau'r gorffennol

Myfyrwyr PhD blaenorol:

Michael Day, "Gwella Iechyd rhagdybiaeth: Datblygiad ymyrraeth i dargedu ffactorau risg addasadwy lluosog ar gyfer canlyniadau amenedigol niweidiol", Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC) GW4 BioMed DTP. (Penodwyd yn 2023).

Kaiseree Dias, "Cynyddu gweithgarwch corfforol mewn plant cyn oed ysgol: adolygiad systematig, peilot meta-ddadansoddi ac ymyrraeth cyfranogwr unigol." Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC) GW4 BioMed DTP (Dyfarnwyd 2022). 

Rhiannon Yapp, "Effeithiau cymedroli a chyfryngu cyfoedion ar berthnasoedd rhwng rhieni a phlant, cysylltedd ysgolion a defnyddio sylweddau pobl ifanc". Ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Meddygol (Dyfarnwyd 2019).

Luke Midgely, "Datblygu a gweithredu polisïau atal camddefnyddio sylweddau mewn ysgolion: Astudiaeth achos ecolegol gymdeithasol dulliau cymysg yng Nghymru". Cyllid Canolfan Hyfforddiant Doethurol ESRC (Dyfarnwyd 2019).

Harriet Quinn Scoggins, "Datblygu a phrofi dichonoldeb rhaglen ysgol i atal llosgiadau plentyndod". Ariannwyd gan y Sefydliad Iechyd (Dyfarnwyd 2018).

 

Ymgysylltu

I am the Centre for Trials Research EDI lead for Race