Ewch i’r prif gynnwys
Lawrence Wilkinson

Yr Athro Lawrence Wilkinson

Scientific Director, Neuroscience and Mental Health Research Institute.

Yr Ysgol Seicoleg

Email
WilkinsonL@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70357
Campuses
Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Mae Lawrence Wilkinson yn Athro Geneteg Ymddygiadol, swydd sydd ganddo ar y cyd yn YsgolionMeddygaeth a Seicoleg Prifysgol Caerdydd.

Mae gweithgareddau ymchwil yr Athro Wilkinson yn canolbwyntio ar sut mae mecanweithiau genetig ac epigenetig yn dylanwadu ar y ffordd y mae'r ymennydd yn gweithredu. Mae'n gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn y Grŵp Geneteg Ymddygiadol (BGG) a Chanolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig y Cyngor Ymchwil Meddygol yng Nghaerdydd a chydag academyddion a chydweithwyr diwydiannol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae'r Athro Wilkinson a'i gydweithwyr yn y BGG yn dod ag arbenigedd penodol mewn modelau genetig cyn-glinigol i'r Sefydliad Ymchwil, gyda phwyslais cryf ar symud canfyddiadau o fodelau cyn-glinigol i well dealltwriaeth o salwch meddwl a niwrolegol mewn pobl.

Gan weithio ochr yn ochr â chydweithwyr o'r Ysgol Seicoleg a Chanolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, mae ymchwil gyfredol yr Athro Wilkinson yn canolbwyntio ar: effeithiau epigenetig ar yr ymennydd ac ymddygiad; effeithiau cromosom rhyw ar ymddygiad a risg ar gyfer anhwylder meddwl; perthnasedd swyddogaethol genynnau risg ar gyfer sgitsoffrenia a; ffurfiau teuluol o ddementia.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1984

1982

Articles

Book sections

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar faes geneteg/epigenetig ymddygiadol sy'n esblygu'n gyflym, gyda phwyslais ar wybyddiaeth. Mae prif ddiddordebau ymchwil cyfredol yn cynnwys gwaith ar glefyd Alzheimer a dementias eraill; amrywiolion genynnau sy'n dylanwadu ar sylw ac ymateb byrbwyll; effeithiau newydd sy'n gysylltiedig ag X ar ymddygiad; ac effeithiau mewnargraffu genomig ar wybyddiaeth ac ymddygiad.

Mae canfyddiadau allweddol diweddar yn cynnwys tystiolaeth y gallai afreoleidd-dra tau yn AD fod yn gysylltiedig â phrosesu annormal o ddarnau APP C-derfynell trwy effeithiau penodol ar actifadu MAPK, tystiolaeth ar gyfer effeithiau tauopathi ar weithrediad blaen a gyfryngir gan newidiadau mewn niwrocemeg serotonin, mecanweithiau genetig awtosomol ac X-gysylltiedig newydd sy'n dylanwadu ar ofn, sylw ac ymddygiad byrbwyll a darganfod effeithiau genynnau mewnargraffedig X-gysylltiedig ar swyddogaeth wybyddol.

Meysydd goruchwyliaeth

Postgraduate research interests

If you are interested in applying for a PhD, or for further information  regarding my postgraduate research, please contact me directly (contact details available on the 'Overview' page), or submit a formal application.