Ewch i’r prif gynnwys
Marc Williams

Dr Marc Williams

Uwch Diwtor Academaidd / Uwch Ddarlithydd Anrhydeddus

Yr Ysgol Seicoleg

cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Rwy'n gweithio ar raglen ddoethurol seicoleg glinigol de Cymru. Mae fy rôl yn cynnwys goruchwylio traethodau ymchwil doethurol, cefnogi hyfforddeion, marcio aseiniadau, darparu ymarfer myfyriol, a darlithio. Rwy'n trefnu amserlen y drydedd flwyddyn yn unol â'r cwricwlwm, sy'n cael ei lywio gan ofynion HCPC a BPS. Rwy'n cydlynu Cefnogi, sef cynllun mentora cynhwysol DClinPsy de a gogledd Cymru.

I work on the south Wales doctoral programme in clinical psychology. My roles include supervising doctoral theses, supporting trainees, marking assignments, providing reflective practice, and delivering teaching. I organise the third year timetable as per the curriculum, which is informed by HCPC and BPS requirements. I coordinate the north and south Wales DClinPsy Cefnogi Inclusive Mentoring Scehme.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2017

2014

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys anhwylderau bwyta a deall perthynas pobl â'u hamgylchedd, yn enwedig o ran effaith newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys anhwylderau bwyta a deall perthynas pobl â'u hamgylchedd, yn enwedig o ran effaith newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

Bywgraffiad

Undergraduate education

2004-2007: BA(Hons) Experimental Psychology, Oxford University (First Class)

Postgraduate education

2009-2012: Doctorate in Clinical Psychology, King's College London

2018-2023: PhD, Psychology, Cardiff University

Employment

2022-present      Lecturer, Prifysgol Caerdydd

2017-present      Senior Tutor, South Wales Doctoral Programme in Clinical Psychology, Prifysgol Caerdydd

2017-2020         Clinical Psychologist, Intestinal Failure Service, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

2013-2017         Clinical Psychologist, Salford Eating Disorder Service, Greater Manchester West NHS Foundation Trust

2013-2013         Clinical Psychologist, Lighthouse Healthcare, Y Trallwng

2009-2012         Trainee Clinical Psychologist, South London & Maudsley NHS Foundation Trust

2008-2009         Assistant Psychologist, St Mary's HospitalImperial College Healthcare NHS Trust

2007-2008         Assistant Psychologist, Ysbyty Bronglais, Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen