Skip to main content
Marc Williams

Dr Marc Williams

Senior Academic Tutor / Honorary Senior Lecturer

School of Psychology

cymraeg
Welsh speaking

Overview

Rwy'n gweithio ar raglen ddoethurol seicoleg glinigol de Cymru. Mae fy rôl yn cynnwys goruchwylio traethodau ymchwil doethurol, cefnogi hyfforddeion, marcio aseiniadau, a darlithio. 'Dwi hefyd yn gadeirydd i'r Is-Bwyllgor Ecwiti a Chynrychiolaeth.

Mae fy mhrif ffocws ymchwil ar anhwylderau bwyta, ac yn enwedig rôl emosiwn, trawma, a’r llais anorecsig. Yn fwy diweddar rwyf wedi datblygu diddordeb mewn iechyd meddwl yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd.

I work on the south Wales doctoral programme in clinical psychology. My roles include supervising doctoral theses, supporting trainees, marking assignments, and delivering teaching. I also chair the Equity and Representation Subcommittee.

My main research focus is eating disorders, and particularly the role of emotion, trauma, and the anorexic voice. More recently I have developed an interest in mental health in the context of the climate crisis.

Publication

2023

2022

2021

2020

2017

2014

Articles

Thesis

Research

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys anhwylderau bwyta a deall perthynas pobl â'u hamgylchedd, yn enwedig o ran effaith newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

My research interests include eating disorders and understanding people's relationship with their environment, especially with respect to the impact of climate change and biodiversity loss.

Biography

Undergraduate education

2004-2007: BA(Hons) Experimental Psychology, Oxford University (First Class)

Postgraduate education

2009-2012: Doctorate in Clinical Psychology, King's College London

2018-2023: PhD, Psychology, Cardiff University

Employment

2022-present      Lecturer, Cardiff University

2017-present      Senior Tutor, South Wales Doctoral Programme in Clinical Psychology, Cardiff University

2017-2020         Clinical Psychologist, Intestinal Failure Service, Cardiff and Vale University Health Board

2013-2017         Clinical Psychologist, Salford Eating Disorder Service, Greater Manchester West NHS Foundation Trust

2013-2013         Clinical Psychologist, Lighthouse Healthcare, Welshpool

2009-2012         Trainee Clinical Psychologist, South London & Maudsley NHS Foundation Trust

2008-2009         Assistant Psychologist, St Mary's HospitalImperial College Healthcare NHS Trust

2007-2008         Assistant Psychologist, Bronglais Hospital, Pembrokeshire and Derwen NHS Trust