Ewch i’r prif gynnwys
Daniel Wincott

Yr Athro Daniel Wincott

Blackwell Professor of Law and Society

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n dal Cadair y Gyfraith a Chymdeithas Blackwell yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd. Rwy'n gweithio yn ei Ganolfan Llywodraethiant Cymru.   Rwyf wedi cyfarwyddo Rhaglen Llywodraethiant ar ôl Brexit y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ers 2018 ac rwy'n Gyfarwyddwr Ymchwil ei fenter UK in a Changing Europe yng Ngholeg y Brenin, Llundain. Mae'r rolau hyn wedi cynnwys cydlynu dros 40 o brosiectau ymchwil unigol ESRC.

Gwyddonydd gwleidyddol/dadansoddwr polisi yn ôl cefndir, mae fy niddordebau ymchwil yn eang ac yn rhyngddisgyblaethol (ar draws gwleidyddiaeth, y gyfraith, astudiaethau cymdeithasol-gyfreithiol, polisi cymdeithasol a chyhoeddus). Maent yn croesawu gwleidyddiaeth diriogaethol gymharol y DU a chymharol, cyfraith gyfansoddiadol a gwleidyddiaeth, agweddau'r cyhoedd a gwleidyddiaeth hunaniaeth genedlaethol, polisi cymdeithasol a'r wladwriaeth les yn ogystal â theori a dulliau gwleidyddol a chymdeithasol-gyfreithiol. Rwy'n cydweithio ar nifer o brosiectau ymchwil ar raddfa fawr, gan gynnwys Astudiaeth Etholiad Cymru, Rhwng dau Undeb a WISERD (pob un a ariennir gan ESRC) ac Arolygon Dyfodol Lloegr/Cyflwr yr Undeb

Yn Gymrawd Canolfan Newid Cyfansoddiadol Prifysgol Caeredin, rwyf wedi cynnal Cymrodoriaeth Athro Anrhydeddus yn ei Hysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol. Rwy'n Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Fel Pennaeth Ysgol y Gyfraith Caerdydd o 2013, gan arwain ei uniad â Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn ystod 2013/14. Yna lluniais a gweithredais ehangiad trawsnewidiol Cysylltiadau Rhyngwladol yng Nghaerdydd – gan benodi 18 aelod newydd o staff ar bob lefel yn ystod 2015.   Daeth fy nghyfnod fel Pennaeth i ben yn 2016.

Rwyf wedi bod yn aelod o Rwydwaith Cynghori Strategol yr ESRC ac, yn gynharach, ei Bwyllgor Ymchwil.  Gwasanaethais hefyd ar goup rheoli Canolfan Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru. Ar hyn o bryd yn aelod o fyrddau golygyddol Journal of Law and Society a Chwarterol Cyfreithiol Gogledd Iwerddon, roeddwn yn Olygydd y Journal of Common Market Studies.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

  • Wincott, D. 2018. Brexit and the state of the United Kingdom. In: Diamond, P., Nedergaard, P. and Rosamond, B. eds. The Routledge Handbook of the Politics of Brexit. London and New York: Routledge, pp. 15-26.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Articles

Book sections

Books

Monographs

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn eang ac yn rhyngddisgyblaethol, gan gwmpasu arweinyddiaeth a chydweithio helaeth.  Rwy'n cyfarwyddo rhaglen Llywodraethiant ar ôl Brexit ESRC ac yn gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Ymchwil ei raglen UK in a Changing Europe . Mae fy ymchwil cydweithredol arall a ariennir gan ESRC yn cynnwys Astudiaeth Etholiad Cymru, Rhwng dau Undeb prosiect mawr a Chanolfan Ymchwil WISERD - ac rwy'n cydweithio ar Arolygon Dyfodol Lloegr/Cyflwr yr Undeb.

Ers 2016 rwyf wedi golygu rhifynnau/symposia arbennig The Political Quarterly, y British Journal of Politics and International Relations, y Journal of Common Market Studies a Regional Studies

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae fy nghyhoeddiadau sy'n canolbwyntio ar Brexit wedi datblygu dadansoddiadau newydd o gyfansoddiad tiriogaethol 'Eingl-Brydeinig' y DU a rôl Hunaniaeth Diriogaethol Gymharol sy'n egluro gwleidyddiaeth genedlaethol (Saesneg, Albanaidd, Cymru) dewis pleidlais Brexit, gan ymbil cwestiynau sylfaenol am fodelau confensiynol o wleidyddiaeth Prydain a chyfraith gyfansoddiadol. Mae cyhoeddiadau ar bolisi cymdeithasol yn codi cwestiynau tebyg am naratifau safonol am dirweddoldeb a hanes y wladwriaeth les.

Dros y tymor hwy, mae fy ymchwil yn aml wedi ymgysylltu â chwestiynau damcaniaethol a methodolegol yn ogystal â dadansoddi empirig. Maent wedi croesi:

  • datganoli a llywodraethu tiriogaethol
  • agweddau'r cyhoedd a barn y cyhoedd
  • Cyfraith Gyfansoddiadol a Gwleidyddiaeth
  • Theori a dadansoddiad gwladwriaeth lles cymharol
  • Integreiddio Ewropeaidd, yn enwedig polisi cymdeithasol a'r gyfraith.

Mae fy llyfrau diweddar yn sôn am rai o'r themâu hyn:

  • The Political Economy of European Welfare Capitalism (Palgrave 2012, cyd-awdur gyda Colin Hay)
  • Dinasyddiaeth ar ôl y Genedl-wladwriaeth (Palgrave 2013, cyd-olygydd gyda Ailsa Henderson a Charlie Jeffery)
  • Archwilio'r 'cyfreithiol' mewn astudiaethau cymdeithasol-gyfreithiol (Palgrave 2015, cyd-olygydd gyda David Cowan).

Bywgraffiad

Symudais i Gaerdydd o fod yn Gadeirydd mewn Gwleidyddiaeth Ewropeaidd a Cymharol ym Mhrifysgol Birmingham a chefais swyddi cynharach yn y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgolion Caerlŷr a Warwick. Cwblheais fy PhD ar 'Ffurfweddiadau polisi 'gwladwriaethau lles' a rôl menywod yn y gweithlu mewn cymdeithasau diwydiannol datblygedig' yn Ysgol Economeg a Gwyddor Wleidyddol Llundain.