Ewch i’r prif gynnwys
Elizabeth Wren-Owens

Dr Elizabeth Wren-Owens

Deon Addysg Ôl-raddedig Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Darllenydd mewn Astudiaethau Eidaleg a Chyfieithu

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
Wren-OwensEA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76438
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell 2.12, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

My research interests include:

 • Antonio Tabucchi in European contexts
 • Twentieth Century Italian Narrative
 • Socio-political engagement in literature and links between culture and citizenship
 • Travel writing
 • Detective fiction
 • Italian diasporic and migrant writing
 • Italians in Wales: comparative perspectives
 • Translating cultures

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2018

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Ymchwil

My current research project focuses on reading the Italian writer Antonio Tabucchi in European contexts, focusing on issues of translation, remembering Fascism and the significance of Lisbon for European writers. I also research the Italian community in Wales, in particular the way in which this diasporic narrative has developed in relation to other Italian migrant narratives. I have recently published on Italian Welsh narrative and café culture, on first-wave Italian American and African Italian autobiographies, on Sandro Onofri and the Italian Left’s response to racial violence in Italy, and on Tabucchi’s response to Pessoa. Previous publications have addressed socio-political engagement in Italian literature, particularly in the work of Sciascia and Tabucchi, representations of empire in Tabucchi, Italian detective fiction and the usefulness of Lacan’s notion of the real in understanding Tabucchi’s texts.

I am one of the general editors of the New Readings journal and co-director of the Representing Migration and Mobility in European Culture (RMMEC) research network at Cardiff.

Addysgu

At Cardiff I teach modules on Italian migration, detective fiction memories of fascism, Innovations in European fiction, translation and study skills. I am also involved in language teaching for Erasmus students. At postgraduate level I am involved with the MA in Translation Studies and supervise PhD students.I am the School co-ordinator for incoming Erasmus students.

I am able to supervise postgraduate research in the following areas:

 • Twentieth Century Italian narrative
 • Migrant identities and narrative
 • Concepts of socio-political engagement in literature
 • Italian travel writing
 • Italian detective fiction

Bywgraffiad

Graddiais o Brifysgol Warwick yn 2001 gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Ffrangeg ac Eidaleg, yna cwblheais radd Meistr mewn Eidaleg ym Mryste (2002) a PhD mewn Astudiaethau Eidaleg yn Warwick (2006), gan ganolbwyntio ar ymgysylltiad cymdeithasol-wleidyddol yng ngwaith Antonio Tabucchi a Leonardo Sciascia. Ymunais â Chaerdydd yn 2007, ar ôl dysgu gynt ym Mhrifysgolion Warwick, Bryste a Chaerfaddon.

Aelodaethau proffesiynol

I am a member of the Society for Italian Studies, the Association for the Study of Modern Italy and the American Association of Italian Studies. I peer review scholarly articles for a number of journals, and also review books.

I am external examiner for the Italian programme at UEA.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Astudiaethau Cyfieithu ac Astudiaethau Addasu
 • Naratif Eidalaidd yr ugeinfed ganrif
 • Adeiladu hunaniaethau cenedlaethol, cenedlaethol a rhanbarthol
 • Hunaniaethau mudol a naratif
 • Cysyniadau o ymgysylltiad cymdeithasol-wleidyddol mewn llenyddiaeth
 • Ysgrifennu teithio Eidaleg
 • Ffuglen ditectif Eidalaidd

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio traethodau ymchwil PhD ar:

 • Pwerau Llunio Cyfieithu Ffantasi Epig yn yr Oes Cyfryngau Cymdeithasol: Addasiad Arabeg o The Game of Thrones
 • Hunaniaethau Creadigol: Cynrychioliadau o Hunaniaeth Trawswladol mewn Cynhyrchu Diwylliannol Eidalaidd Cyfoes

Ar hyn o bryd rwy'n ymgynghorydd ar ddau brosiect ôl-raddedig:

 • TransIT: Llawer o Diasporas o Un Eidal Trawswladol (Marie Sklodowska-Curie Actions Global Gymrodoriaeth Ôl-ddoethurol)
 • Adeiladu Tŷ Cyhoeddi Cyfieithu Romansch (AHRC SWW DTP Alumni Fellowship)

 

 

 

Prosiectau'r gorffennol

Bourdieu, Amlieithrwydd, a Mewnfudo: Deall sut mae mewnfudwyr amlieithog ail genhedlaeth yn atgynhyrchu arferion ieithyddol gydag ieithoedd lleiafrifol nad ydynt yn awtochthonaidd yng Nghaerdydd, Cymru

Cyfryngu ideolegol wrth Gyfieithu Testunau Geopolitical: Astudiaeth Achos Saesneg-Cwrdaidd.

'Arall' yr Eidal: Astudiaeth o Hunaniaeth Calabrian Trawswladol

Straeon Amlieithog: Ysgrifennu, Cyfieithu a Darlunio ar gyfer Plant mewn Cyd-destunau Iaith Leiafrifol