Ewch i’r prif gynnwys
Julie Wych  BSc (Hons), MSc, PhD

Dr Julie Wych

(Mae hi'n)

BSc (Hons), MSc, PhD

Cyswllt Ymchwil – Ystadegau

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Ymunais â'r Ganolfan Ymchwil Treialon yn 2020 fel Cydymaith Ymchwil mewn Ystadegau. Mae gen i brofiad o ymchwil treialon clinigol mewn clefyd cardiofasgwlaidd, canser a diabetes Math 1. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ym mhartneriaeth fyd-eang INNODIA, lle fi yw'r ystadegydd treial ar gyfer MELD-ATG a Ver-A-T1D, nod y treialon ymyrraeth glinigol hyn a gynhelir o fewn INNODIA, yw atal y dirywiad pellach mewn swyddogaethau celloedd beta mewn pobl â T1D sydd newydd gael diagnosis, gan fynd i'r afael â'r system imiwnedd neu'r celloedd beta trwy wahanol ddulliau triniaeth.

Cyhoeddiad

Ymchwil

Mae gen i brofiad o weithio mewn treialon ar hap grŵp cyfochrog, traws-dros-dro a chlwstwr, yn ogystal â materion ystadegol sy'n ymwneud â chyfrifiadau maint sampl mewn treialon clinigol. Mae gen i ddiddordeb mewn ystadegau treial, adrodd awtomataidd yn ogystal â threialu methodoleg,

Bywgraffiad

ADDYSG A CHYMWYSTERAU

 • MSc Ystadegau Meddygol - Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain (2014)
 • PhD Hydroleg - Coleg y Brenin, Llundain (2003)
 • BSc Daearyddiaeth - Coleg y Brenin, Llundain (1995)

TROSOLWG GYRFA

 • Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU (Mehefin 2020 - presennol): Cyswllt Ymchwil - Ystadegau
 • Uned Bioystadegau MRC, Ysgol Meddygaeth Glinigol Prifysgol Caergrawnt, Caergrawnt, y DU (2015 – 2020): Ystadegydd Ymchwilydd
 • Uned Cardiofasgwlaidd ac Epidemioleg, Adran Iechyd y Cyhoedd a Gofal Sylfaenol, Prifysgol Caergrawnt, Caergrawnt, DU (2014 – 2015): Cydymaith Ymchwil
 • Adran Daearyddiaeth, Coleg y Brenin, Llundain, DU (2000 – 2002): Darlithydd mewn Daearyddiaeth Ffisegol
 • Adran Daearyddiaeth, Coleg y Brenin, Llundain, DU (1995 – 1999): Cynorthwy-ydd Ymchwil

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig MRC i gydnabod cyfraniad eithriadol i waith Uned Bioystadegau'r Cyngor Ymchwil (Ebrill, 2019)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU (Mehefin 2020 - presennol): Cyswllt Ymchwil - Ystadegau
 • Uned Bioystadegau MRC, Ysgol Meddygaeth Glinigol Prifysgol Caergrawnt, Caergrawnt, y DU (2015 – 2020): Ystadegydd Ymchwilydd
 • Uned Cardiofasgwlaidd ac Epidemioleg, Adran Iechyd y Cyhoedd a Gofal Sylfaenol, Prifysgol Caergrawnt, Caergrawnt, DU (2014 – 2015): Cydymaith Ymchwil
 • Adran Daearyddiaeth, Coleg y Brenin, Llundain, DU (2000 – 2002): Darlithydd mewn Daearyddiaeth Ffisegol
 • Adran Daearyddiaeth, Coleg y Brenin, Llundain, DU (1995 – 1999): Cynorthwy-ydd Ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Biostatistics
 • Treialon clinigol
 • Modelu ac efelychu