Ewch i’r prif gynnwys
Rowan Yemm

Dr Rowan Yemm

(hi/ei)

Darlithydd

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd mewn Ymarfer Fferylliaeth yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd ac rwy'n Gyfarwyddwr Rhaglen y rhaglen ôl-raddedig Presgripsiynu Annibynnol. Rwyf hefyd yn Gyfarwyddwr Cwrs Cyswllt ar gyfer y diploma ôl-raddedig mewn Fferylliaeth Glinigol.

Mae fy nghyfraniadau addysgu israddedig MPharm yn cynnwys seicoleg iechyd, newid ymddygiad a sgiliau ymgynghori uwch. Rwyf hefyd yn dysgu dulliau ymchwil ar lefel ôl-raddedig. Yn flaenorol, rwyf wedi gwasanaethu fel aelod academaidd o Bwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol

Cymwysterau

 • MPharm, Prifysgol Dwyrain Anglia, 2009
 • Aelod o'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, 2010
 • PhD mewn Ymarfer Fferylliaeth, Prifysgol East Anglia, 2014
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu Prifysgol, 2016
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch, 2016

Cyhoeddiad

2024

2023

2020

2018

2017

2014

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar brofiadau gofal iechyd; o safbwynt y claf a'r darparwyr gofal iechyd. Mae hyn yn cynnwys cymhwyso cysyniadau o fewn theori pyscholeg iechyd a newid ymddygiad, gofal iechyd cynhwysol gan gynnwys dewis a dewisiadau cleifion ar gyfer darpariaeth gwasanaeth gofal iechyd, a phrofiadau o ddiwylliannau gwaith o fewn gofal iechyd. Mae gennyf ddiddordeb brwd hefyd mewn datblygu a chymhwyso Rhagnodi Annibynnol (IP) a sgiliau ymgynghori uwch mewn fferylliaeth, sy'n gysylltiedig â fy rôl fel Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs IP. 

Sgiliau ymchwil

 • Cyfweliad ansoddol a dadansoddiad
 • Dylunio holiadur a dadansoddi data meintiol
 • Dylunio a dadansoddi Arbrawf Dewis Gwahaniaethu

Addysgu

Israddedig 2023/24: Glynu a phersbectifau cleifion; Seicoleg iechyd a newid ymddygiad; Sgiliau ymgynghori uwch

Ôl-raddedig 2023/24: Rhaglen Rhagnodi Annibynnol; Asesu cleifion a chymryd hanes; Sgiliau ymgynghori uwch; Cyfweld ysgogol; Gwneud penderfyniadau ar y cyd; Cymhwysedd diwylliannol a gofal iechyd cynhwysol; Dulliau ymchwil

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Emyr Jones

Emyr Jones

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Profiad cleifion
 • Gwybodaeth i gleifion
 • Ymarfer fferylliaeth glinigol ac ymarfer fferylliaeth
 • Asesu a gwerthuso addysg