Ewch i’r prif gynnwys
Emma Yhnell BSc (Hons), PhD, PGCert, MRSB, SFHEA, FLSW, NTF.

Dr Emma Yhnell BSc (Hons), PhD, PGCert, MRSB, SFHEA, FLSW, NTF.

Uwch Ddarlithydd

Ysgol y Biowyddorau

Email
YhnellE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75135
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell C1.16, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Amdanaf

Rwy'n gyfathrebwr ac addysgwr gwyddoniaeth brwdfrydig, egnïol ac arobryn sy'n angerddol am wneud gwyddoniaeth yn fwy difyr, cynhwysol a hygyrch. Fel cyfrannwr academaidd a rheolaidd y genhedlaeth gyntaf at radio a theledu lleol yn ogystal â sylwebydd ar gyfer y Ganolfan Cyfryngau Gwyddoniaeth, rwy'n frwd dros rannu fy ngwybodaeth a newid meddyliau pobl sy'n meddwl yn nerfus nad yw gwyddoniaeth ar eu cyfer nhw. Gallaf ddod â'm harbenigedd mewn ymchwil wyddonol, ymgysylltu â'r cyhoedd, addysgeg ac addysgu i'm gwaith.

Cefais radd BSc Anrhydedd mewn Biocemeg cyn cwblhau PhD mewn Niwrowyddoniaeth Ymddygiadol a chlefyd Huntington. Yna cefais gymrodoriaeth ymchwil fawreddog i weithio gyda theuluoedd sydd wedi'u heffeithio gan glefyd Huntington. Rwy'n angerddol am addysgu a dysgu, ac wedi cael fy achredu gyda Chymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch. Mae gen i hefyd Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Treialon Clinigol o Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain,  a gwblheir yn rhan-amser trwy ddysgu o bell. Rwyf bellach yn gweithio fel Darlithydd mewn Niwrowyddoniaeth, yn addysgu'r genhedlaeth nesaf o egin wyddonwyr.

Rwy'n siaradwr cyhoeddus brwd ac yn anelu at ysbrydoli fy nghynulleidfa gyda fy brwdfrydedd heintus a'm gallu i gyflwyno sesiynau rhyngweithiol a hygyrch. Rwyf wedi adeiladu enw da am untanglo'r technegol academaidd a'i gyfieithu i gynnwys difyr, perthnasol a hygyrch. Credaf fod dealltwriaeth ac ymgysylltiad y cyhoedd mewn ymchwil yn hanfodol.  Rwy'n llysgennad Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) ac yn aml gellir dod o hyd iddo mewn digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd ac allgymorth sy'n ennyn diddordeb y cyhoedd mewn gwyddoniaeth ac ymchwil. Rwy'n gyfathrebwr gwyddoniaeth brwd ac wedi cyhoeddi sawl darn cyfathrebu, yn ogystal â fy mhrif ymchwil.

I gael rhagor o wybodaeth am fy ngweithgareddau cyfathrebu gwyddoniaeth, gweler fy ffrwd Twitter (@EmmaYhnell) a fy ngwefan bersonol (emmayhnell.com).

Cyhoeddiad

2022

 • Carter, R., Drew, L., Ivan, A., Watt, S. and Yhnell, E. 2022. Simply the brain. Dorling Kindersley.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Articles

Book sections

Books

Conferences

Other

Thesis

Ymchwil

Research Overview:

My research largely focuses on neurodegenerative diseases. My previous fellowship funded by Health and Care Research Wales focused on using computerised cognitive training for people with Huntington's disease. I am interested in disorders of the brain and what can be done to help people who are living with these disorders.

Alongside traditional research I have growing research interests in pedagogy and research regarding science communication and public engagement.

Research Funding: 

 • Science Stitches – communicating science through fashion. Wellcome Trust Institutional Strategic Support Fund 2019. A. de Almeida, M. et al.
 • Resources to EngAge Children from socially-deprived areas in environmental Health (REACH) Wellcome Trust Institutional Strategic Support Fund 2019. S. Morgan, E. Yhnell & K Berube.
 • The Society for Applied Microbiology 2019 ‘Microbiology Scrabble’ Z. Bayram-Weston, Y.Nigam & E. Yhnell.
 • The Anatomical Society Public Engagement and Outreach Grant ‘Snap Anatomy’ awarded to Z. Bayram-Weston and E. Yhnell.
 • Health and Care Research Wales Fellowship Award 1st October 2016 – 30th September 2019. Dr Emma Yhnell Principle Investigator.
 • Jacques & Gloria Gossweiler Foundation 1st April 2016 – 30th September 2017. Dr Emma Yhnell - Lead Applicant, Prof Monica Busse, Dr Claudia Metzler-Baddeley and Prof Anne Rosser.
 • Biochemical Society Scientific Outreach Grant September 2017 ‘Giant Genes’ awarded to Dr Emma Yhnell.

Addysgu

Rwy'n addysgwr arobryn ar ôl ennill Gwobr Addysgu Cymdeithas Biocemegol (Gyrfa Gynnar) 2023 ac wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Athro Addysg Uwch y Flwyddyn Biowyddorau 2022. Rwyf hefyd yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Rwy'n angerddol am wneud addysgu'n gynhwysol, yn hygyrch ac yn ysbrydoledig i ddysgwyr.

Trosolwg dysgu:

Rwy'n darlithio mewn ystod eang o bynciau yn Ysgol y Biowyddorau, gan gwmpasu niwrowyddoniaeth, biocemeg, bioleg foleciwlaidd a mecanweithiau clefydau. Mae gennyf ddiddordeb parhaus mewn ymchwil addysgeg sy'n cynnwys ymchwil i arferion derbyn, polisïau a gweithdrefnau. Rwyf wedi cael adborth rhagorol ar fy dulliau arloesol a brwdfrydig o addysgu.

Mae fy rolau mewnol yn cynnwys:

 • Arweinydd Academaidd ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd (2021 - presennol).
 • Arweinydd Academaidd ar gyfer Cyfleuster E-Ddysgu ac Asesu (eLEAF) (2020-2021).
 • Tiwtor Derbyn (Niwrowyddoniaeth).
 • Tiwtor Personol.
 • Modiwl Arwain CE5194 Clefydau ac Anhwylderau'r Ymennydd (2016 - 2021).
 • Modiwl Arwain Cyfathrebu Gwyddoniaeth BIT056 (2021 - Presennol).
 • Dirprwy Arweinydd Modiwl BI2431 Brain and Behaviour (2020 - presennol).
 • Aelod o'r Pwyllgor Rhwydwaith Cyfrannwr Cyhoeddus.

Mae fy rolau allanol yn cynnwys:

 • Cyfathrebu Gwyddoniaeth ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd mewn Gwyddoniaeth.
 • Cynnwys y cyhoedd a chleifion mewn ymchwil.
 • Pwyllgor Ymchwil Cymru (Cynrychiolydd Gyrfa Gynnar yng Nghynrychiolydd Gyrfa Gynnar Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).
 • Pwyllgor Cymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain (BNA) (Cydraddoldeb ac Amrywiaeth).
 • Pwyllgor Trefnu Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd.
 • British Science Association Biological Science Adran Cynullydd.

Rwy'n arweinydd modiwl, yn ddarlithydd ac rwyf hefyd yn cynnal ymchwil addysgeg ar arferion addysgu.

Bywgraffiad

Education and Qualifiations

2016 - 2018 Postgraduate Certificate in Clinical Trials, London School of Hygiene and Tropical Medicine (via distance)

2017 - Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)

2012 - 2015 PhD Behavioural Neurosciences, Cardiff University

2009 - 2012 BSc (Hons) Biochemistry, Cardiff University

Career Overview

2016 - 2019 Health and Care Research Wales Fellow, Cardiff University

2015 - 2016 Research Associate, Cardiff University

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobr Rhagoriaeth Addysgu Cymdeithas Biocemegol 2024 (Gyrfa Gynnar).

Tiwtor Personol y Flwyddyn Prifysgol Caerdydd 2023 - Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (ESLAs).

Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch 2022.

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru 2022 (Cymrawd ieuengaf erioed).

Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd - Seren Rising (Academaidd) - 2021

Terfynwr - Royal Society of Biology (RSB) Athro Addysg Uwch y Flwyddyn y Biowyddorau 2021.

I'm a scientist get me out of here Cystadleuaeth Genedlaethol Cyfathrebu Gwyddoniaeth ar gyfer plant ysgol Mai 2021.

Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd 2021 – Wedi'i enwebu gan fyfyrwyr fel aelod staff mwyaf dyrchafol y flwyddyn.

Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd – Rising Star Early Career Academic 2021. Ar y rhestr fer

Enillydd Cystadleuaeth Cyfathrebu Gwyddoniaeth FameLab Cymru 2019

Gwobr Ymgysylltu â'r Cyhoedd Cymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain (BNA) 2018

Darlith Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Charles Darwin 2018

Gwobr Ymchwilydd Ifanc Sefydliad Meinweoedd Caerdydd (CITER),  2017

Womenspire Chwarea Teg Rising Star 2017, Terfynwr

Llysgennad STEM mwyaf ymroddedig yng Nghymru yn rownd derfynol Ebrill 2017

WeAreTheCity Rising Star Nomination, Mawrth 2017

Cyflwyniad Ymchwil SET for Britain yn Nhŷ'r Senedd, 2016.

Enillydd Gwobr Ysgrifennu Cyfathrebu Gwyddonol y Gymdeithas Biocemegol, 2015

Sgwrs PhD Gorau yn y Digwyddiad Lloeren Gyrfaoedd mewn Niwrowyddoniaeth ar gyfer NECTAR, Galway, Iwerddon 2014.

Cyrhaeddodd restr fer Gwobr Ysgrifennu Gwyddoniaeth Max Perutz, MRC Llundain, 2013.

Tystysgrif Ymchwilwyr Bioleg mewn Ysgolion, Prifysgol Caerdydd, 2013.

Aelodaethau proffesiynol

Rhwydwaith Addysgwyr Biowyddoniaeth

Aelod o'r Gymdeithas Frenhinol Bioleg 

Cymrawd y British American Project Tachwedd 2021

Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER)

Ffederasiwn y Cymdeithasau Niwrowyddoniaeth (FENS)

Cymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain (BNA).

Yr Academi Addysg Uwch (AFHEA, FHEA, SFHEA).

Rhwydwaith Clefyd Huntington Ewrop (EHDN).

Llysgennad Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Cymdeithas Biocemegol.

Safleoedd academaidd blaenorol

Uwch Ddarlithydd, Addysgu ac Ysgolheictod, Ysgol y Biowyddorau (Awst 2021 - presennol).

Darlithydd, Addysgu ac Ysgoloriaeth, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd (Medi 2019 - Gorffennaf 2021).

Cymrawd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl, Prifysgol Caerdydd (Medi 2016 - Medi 2019)

Darlithydd yn y Ganolfan Addysg a Datblygiad Proffesiynol Parhaus (Ionawr 2016 – presennol)

Cydymaith Ymchwil, Grŵp Atgyweirio Ymennydd Prifysgol Caerdydd (Hydref 2015 – Mawrth 2016)

Myfyriwr PhD, Grŵp Atgyweirio Ymennydd, Prifysgol Caerdydd (Medi 2012 – Medi 2015)

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o'r Bwrdd ALBA (Rhwydwaith Amrywiaeth Byd-eang mewn Niwrowyddoniaeth)

Llywodraeth Cymru Ecwiti mewn STEM Board

Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar STEM

Panel Cynghori Polisi Cymdeithas Biocemegol

Pwyllgor Cyfathrebu Ffederasiwn Cymdeithasau Niwrowyddoniaeth Ewropeaidd

Adolygydd grantiau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

Pwyllgor Cymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain - Ecwiti ac Amrywiaeth

Ymgysylltu

Array