Ewch i’r prif gynnwys
Sarah Youde  FHEA CSci

Dr Sarah Youde

(hi/ei)

FHEA CSci

Technegydd Ymchwil (diwylliant meinwe)

Ysgol Deintyddiaeth

Email
YoudeS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 12081
Campuses
Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, Ystafell 4.417, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Trosolwyg

 • Rwy'n ddirprwy reolwr labordy ac arbenigwr diwylliant meinwe sy'n rheoli'r cyfleusterau Diwylliant Meinwe yn yr adran Gwyddorau Llafar a Biofeddygol.
 • Rwy'n darparu hyfforddiant i'r holl staff newydd, gan gynnwys sesiynau cynefino diogelwch, gan sicrhau cysondeb parhaus ar draws defnyddwyr.
 • Rwy'n rheoli gofynion iechyd a diogelwch ar gyfer y cyfleusterau sy'n sicrhau, dilynir deddfwriaeth gyfredol.
 • Rwy'n sicrhau bod offer yn cael ei gynnal i sicrhau diogelwch defnyddwyr y hwyluswyr.

Cyhoeddiad

2016

2009

2008

2006

2005

2000

1998

1996

Articles

Ymchwil

 • Rwy'n darparu arbenigedd technegol i wneud gwaith prosiect ymchwil gan gynnwys astudiaethau peilot, cwblhau gwaith prosiect i'w gyhoeddi a gweithio'n annibynnol ar brosiectau tymor byr a chanolig.
 • Rwy'n gwneud ymchwil ar gyfer cyllidwyr mewnol ac allanol.

Addysgu

 • Rwy'n darlithio ar y cyrsiau MSc Bioleg Lafar a CITER (Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd) sy'n cael eu rhedeg gan yr adran.
 • Rwy'n darparu sesiynau ymarferol i'r myfyrwyr sy'n ymgymryd â'r cyrsiau hyn.
 • Ar hyn o bryd rwy'n ymgymryd â'r Cynllun Datblygu Cymrawd a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd.

Bywgraffiad

Fy swydd bresennol yw dirprwy reolwr labordy ac arbenigwr diwylliant meinwe ar gyfer adran y Gwyddorau Llafar a Biofeddygol yn yr ysgol Ddeintyddol.  

 

Ymchwil ac addysgu

 • Rwy'n darlithio, ac yn rhedeg sesiynau ymarferol ar gyfer y cyrsiau MSc Bioleg Lafar a Sefydliad Meinweoedd Caerdydd (CITER) a gynhelir gan yr adran.  
 • Rwy'n ymgymryd ag ymchwil annibynnol, yn cynnal astudiaethau peilot ar gyfer PI .
 • Rwy'n goruchwylio myfyrwyr sy'n cyflawni prosiectau diwylliant meinweoedd.
 • Rwy'n cynnal diwylliannau i unigolion sydd â llwyth gwaith trwm neu sydd i ffwrdd.
 • Rwyf wedi creu a chynnal banc celloedd celloedd di-mycoplasma.
 • Rwy'n ymwneud â Gwyddoniaeth mewn Iechyd gan ddarparu diwrnodau blasu i fyfyrwyr lefel AS.
 • Rwyf i, ynghyd ag aelodau eraill o'r tîm technegol, yn darparu profiad gwaith labordy ar gyfer myfyrwyr lefel UG.
 • Rwy'n darparu profiad gwaith labordy ar gyfer rhaglen Career Confident, Prifysgol Caerdydd, GOWales gynt.

Rheoli TC

 • Cyn dechrau gweithio yn niwylliant meinweoedd, mae pob aelod a myfyriwr adrannol newydd yn cael cyflwyniad TC, sy'n cynnwys elfen lafar ac ymarferol; mae'r anwythiad ymarferol yn cael ei gynnal ar sail 1:1.  
 • Rwyf wedi creu'r deunydd sefydlu ac rwy'n gyfrifol am ei ddiweddaru.  
 • Rwy'n penderfynu cymhwysedd y defnyddiwr newydd gan sicrhau eu bod yn ddiogel i weithio ar eu pennau eu hunain.
 • Rwy'n darparu cyngor a chymorth technegol ad hoc, arbenigedd technegol manwl fel arbrofion cynllunio.
 • Rwy'n cadeirio cyfarfodydd grŵp defnyddwyr TC.
 • Yr wyf yn y pwynt cyswllt ar gyfer peirianwyr o ran offer TC.

Diogelwch

 • Rwy'n ysgrifennu ac yn diweddaru asesiadau risg a gweithdrefnau gweithredu safonol ar gyfer y labordai diwylliant meinwe.
 • Rwy'n cynrychioli TC ar y pwyllgor iechyd a diogelwch adrannol.
 • Rwy'n cynnal gwiriadau diogelwch.
 • Rwy'n Ddirprwy Warden Tân.

Dyletswyddau tîm ac adran

 • Rwy'naintain rhestr yr holl offer yn yr adran.
 • Rwy'n rheoli'r weithdrefn weithredu safonol adrannol a'r canolfannau data asesu risg.
 • Rwy'n archebu ar gyfer yr adran gyfan gan ddefnyddio system feddalwedd Oracle.

Dyletswyddau prifysgol

 

    · Rwy'n aelod o Addasiad Genetig y brifysgol ac Asiantau Biolegol Diogelwch Cyn ommittee.  

     · Rwy'n aelod o bwyllgor adolygu Biobank y Brifysgol.  

     · Rwy'n aelod o'r tîm sy'n trefnu Cynhadledd Staff Technegol Prifysgol Caerdydd a gynhelir ym mis Mehefin 2023.

 

Rolau ehangach

 

       · Rwy'n aelod o'r pwyllgor sy'n trefnu cynhadledd flynyddol yr IST a gynhelir ym mis Medi 2023.

       · Rwy'n cynnal gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd trwy CITER yn fy rôl fel Llysgennad STEM.

 

  Phd  

Rôl proteinau straen wrth gychwyn clefyd thyroid hunanimiwn. Prifysgol Caerdydd 1997. 

Gradd:

B.Sc (Hons) Dosbarth Gwyddorau               Biofeddygol I Prifysgol             Caerdydd 1992.

 

 

 

 

 

 

PD

 

 

 
Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Graddiais o'r Rhaglen Herschel ar gyfer Menywod mewn Arweinyddiaeth Dechnegol, 2022.
 • Enillais wobr William O'Grady i dechnegwyr 2018, sy'n rhan o Wobrau Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd.
 • Cefais fy enwebu ar gyfer Technegydd Biowyddoniaeth y Flwyddyn Cymdeithas Frenhinol Bioleg AU 2018.

Aelodaethau proffesiynol

 • Rwy'n Wyddonydd Siartredig Cofrestredig.
 • Rwy'n aelod o'r IST.

Safleoedd academaidd blaenorol

 

Pwyllgorau ac adolygu

 • Rwy'n aelod o'r pwyllgor sy'n trefnu cynhadledd IST ar gyfer 2023.

Meysydd goruchwyliaeth

 • Rwy'n goruchwylio myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig y mae eu prosiectau'n cynnwys diwylliant meinweoedd.

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Celloedd bonyn
 • diwylliant cell