Ewch i’r prif gynnwys
Marysia Zalewski

Yr Athro Marysia Zalewski

Director of People and Environment

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
ZalewskiM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88822
Campuses
8 Ffordd y Gogledd, Ystafell 1.06, 8 North Road, Caerdydd, CF10 3DY
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae gen i raddau o Brifysgol East Anglia a Phrifysgol Cymru, Aberystwyth.

Mae'r rhan fwyaf o'm gwaith yn ymwneud ag astudio gwleidyddiaeth fyd-eang gan ddefnyddio damcaniaethau ffeministaidd beirniadol. Rwyf wedi cyhoeddi'n eang yn y maes  hwn (saith llyfr o fri rhyngwladol, ac awdur neu gyd-awdur dros 50 o draethodau/erthyglau mewn allbynnau a adolygir gan gymheiriaid). Cefnogwyd fy ymchwil gan yr Academi Brydeinig, Cymdeithas Frenhinol Caeredin, Ymddiriedolaeth Carnegie ar gyfer Prifysgolion yr Alban a'r Cyngor Prydeinig.

Rwy'n derbyn Ysgoloriaeth Nodedig a ddyfarnwyd gan y Gymdeithas Astudiaethau Rhyngwladol a ddyfarnwyd yn 2013. Roedd hyn ar gyfer fy mhroffil ymchwil rhyngwladol yn enwedig wrth ddatblygu IR beirniadol yn y ddisgyblaeth, ac ar gyfer mentora ysgolheigion iau. Fi oedd yr ysgolhaig Prydeinig cyntaf i dderbyn y wobr arbennig hon ers ei sefydlu yn 1990.

Ar hyn o bryd rwy'n un o Olygyddion Prif Olygydd y cyfnodolyn International Feminist Journal of Politics ac yn gyd-olygydd cyfresi'r gyfres lyfrau Creative Interventions in Global Politics (Rowman & Littlefield International).

Mae fy ymchwil wedi'i lleoli ar groestoriadau theori cysylltiadau rhyngwladol beirniadol, theori ffeministaidd (a luniwyd yn fras), damcaniaeth queer a theori wleidyddol. Mae fy dull o ymholi (yn fras) yn ôl-strwythurol. Ar hyn o bryd rwy'n cymryd rhan mewn prosiectau beirniadol ar drais rhywiol yn erbyn dynion, dyfodol trais rhywiol, perfformiad a chynhyrchu gwybodaeth mewn gwleidyddiaeth ryngwladol ac ysgrifennu creadigol yn IR.

Mae gen i brofiad rheoli helaeth (gan gynnwys bod yn Bennaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberdeen (2011-2014)).

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2019

2018

2015

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

'Wel, beth yw'r persbectif ffeministaidd ar Bosnia?', Materion Rhyngwladol, 1995, 71:2, 339-356.

  • Wedi'i ddewis fel un o ddeg erthygl uchaf y 1990au (i ddathlu 100 mlynedd o Faterion Rhyngwladol yn 2020) https://medium.com/international-affairs-blog/100-years-of-chatham-house-top-ten-articles-from-the-1990s-36103d56079b

Bywgraffiad

Mae fy nghyhoeddiadau diweddaraf yn cynnwys:

Security Unbound: Spectres of Feminism in Trump-Time (2020). Astudiaethau Diogelwch Critigol 8(1): 1-14. 

'Anghofio(ting) ffeministiaeth? Ymchwilio i berthynas mewn cysylltiadau rhyngwladol',Cambridge Review of International Affairs, 2019, 32:5, 615-635. DOI: 10.1080/09557571.2019.1624688.

Trais rhywiol yn erbyn dynion a bechgyn mewn gwleidyddiaeth fyd-eang. Cyd-olygwyd gyda'r Athro Elisabeth Prügl (Geneva), yr Athro Maria Stern (Gothenburg) a Paula Drumond (Prifysgol Gatholig Pontifical Rio de Janeiro), Llundain ac Efrog Newydd: Routledge. 2018.

'Heb feddwl trais rhywiol mewn oes neoryddfrydol o derfysgaeth ysblennydd', Astudiaethau Beirniadol ar Derfysgaeth, 2015, 8:3, 1-17. http://dx.doi.org/10.1080/17539153.2015.1094253  

'Cymryd Trais Ffeministaidd o ddifrif mewn Feminist International Relations' International Feminist Journal of Politics, 2013, 15:3, 293-313. http://www.tandfonline.com/eprint/qQp3FtJ5gvWuY459cQNh/full

'Ceisio peidio ag ysgrifennu llyfr academaidd (tra ar yr un pryd yn ceisio ysgrifennu un)'

Critical Methods in Studying World Politics: Creativity and Transformation (Gwasg Prifysgol Caeredin), a olygwyd gan Dr Erzsebet Strausz, Dr Shine Choi a Dr Anna Selmeczi. 2020.

'Rhywedd/au' mewn Rhyw a Thrais. Golygwyd gan Laura J Shepherd. Edward Elgar. 2019.

'Ysgogi dadleuon am drais rhywiol' mewn trais rhywiol yn erbyn dynion a bechgyn mewn gwleidyddiaeth fyd-eang. Cyd-olygodd gyda'r Athro Elisabeth Prügl (Geneva), yr Athro Maria Stern (Gothenburg) a Paula Drumond (Prifysgol Gatholig Pontifical Rio de Janeiro). Llundain ac Efrog Newydd: Routledge. 2018.