Ewch i’r prif gynnwys
You Zhou

Dr You Zhou

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
ZhouY58@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Tenovus, Ystafell GF16, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n arwain y labordy Meddygaeth Systemau (https://yz-lab.org/) yn y Sefydliad Ymchwil Prifysgol Imiwnedd Systemau a'r Is-adran Heintiau ac Imiwnedd, Prifysgol Caerdydd. Trwy gydol fy ngyrfa, rwyf wedi gweithio i, Sefydliad Iechyd y Byd, Sefydliad Cenedlaethol Iechyd a Lles y Ffindir, a Labordy Firoleg Allweddol y Wladwriaeth Tsieineaidd. Mae'r swyddi hyn wedi arwain at gyflwyniadau effeithiol mewn cynadleddau mawr (e.e., cyfarfod Sefydliad Iechyd y Byd mewn Maetheg, Gweithgarwch Corfforol a Gordewdra; Cyfarfod prosiect Fframwaith 7 yr UE) a nifer o wobrau gwyddonol, gan gynnwys Gwobr Gwyddonydd Ifanc o'r fforwm rhyngwladol dwyflynyddol, Fforwm Lipid Nordig. Mae fy labordy yn ymroddedig i ddatblygu dulliau/offer cyfrifiadurol a'u defnyddio ar y cyd â dulliau biolegol i gael dealltwriaeth ddyfnach o lid metabolaidd, gyda ffocws ar glefyd brasterog yr afu, ond heb fod yn gyfyngedig iddo. 

 

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

Articles

Addysgu

 • MSc Biowybodeg cyrsiau: Metabolomeg;  Dadansoddiad o'r llwybr a'r rhwydwaith.
 • Rhaglen MSc mewn Imiwnoleg Glinigol ac Arbrofol Gymhwysol: dadansoddiad rRNA 16s,  Dadansoddi llwybr
 • Goruchwyliwr ar gyfer prosiectau SSC: blwyddyn 1-4
 • Tiwtor Personol ar gyfer 10 MBBCH y flwyddyn
 • Panelydd gwerthuso ar gyfer myfyrwyr PhD, MD ac MRes
 • Arholwr mewnol traethodau ymchwil PhD ym Mhrifysgol Caerdydd
 • Arholwr allanol traethodau ymchwil PhD

Bywgraffiad

Trosolwg gyrfa

 • Sefydliad Ymchwil Prifysgol Imiwnedd Systemau ac Is-adran Heintiau ac Imiwnedd, Prifysgol Caerdydd:  Darlithydd, Uwch Ddarlithydd (2016-presennol)

 • Cyfadran Meddygaeth, Prifysgol Helsinki: Athro Atodol / Docent mewn Meddygaeth Foleciwlaidd (Teitl anrhydeddus a roddwyd am oes, Mai 2015-presennol)

 • Minerva Foundation Institute for Medical Research. PostDoctor Cymrawd yn Biowybodeg. Goruchwyliwr: Yr Athro Hannele Yki-Järvinen (2013-2016)

 • Minerva Foundation Institute for Medical Research, Y Ffindir. Ymchwilydd. Goruchwyliwr: Cyfarwyddwr a'r Athro Vesa Olkkonen (2012-2013)

 • Is-adran Clefydau Anhrosglwyddadwy a Hyrwyddo Iechyd, Sefydliad Iechyd y Byd, pencadlys Ewropeaidd, Denmarc. Goruchwyliwr: Dr. João Breda.  (2012)

 • Sefydliad Cenedlaethol Iechyd a Lles, y Ffindir. Ymchwilydd. Goruchwyliwr: Yr Athro Vesa Olkkonen (2007-2011)
 • Labordy allweddol y wladwriaeth o Virology, Tsieina. Cynorthwy-ydd Ymchwil. Goruchwyliwr Deyin Guo (2005-2007).

Addysg a chymwysterau

 • PhD mewn Biocemeg Feddygol a Bioleg Ddatblygol, Cyfadran Meddygaeth, Prifysgol Helsinki, Y Ffindir (Tachwedd 2007-Ebrill. 2013).
 • Minor mewn Mathemateg ac Ystadegau, Cyfadran Gwyddoniaeth, Prifysgol Helsinki, Y Ffindir (a gafwyd 60 ECTs, Tachwedd 2007-Apr. 2013).
 • Meistr Gwyddoniaeth mewn Microbioleg, Coleg Gwyddorau Bywyd, Prifysgol Wuhan, China.GPA: Safon Uwch, 93/100 (sy'n cyfateb i 3.8/4.0). (Medi 2005-Awst 2007)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Gwyddonydd Ifanc, Fforwm Nordig Lipid, fforwm rhyngwladol dwyflynyddol, Mehefin 2011.
 • Gwobr Cronfa Meddygaeth Prifysgol Helsinki am 2 flynedd (2011-2013)
 • Gwobr grant teithio Cymdeithas Atherosclerosis y Ffindir am 6 blynedd barhaus (2008-2014).
 • Grant Canghellor Prifysgol Helsinki am 5 mlynedd barhaus (2008-2013)
 • Trydydd Gwobr, Olympiad Mathemategol Cenedlaethol Tsieineaidd (2000).

Aelodaethau proffesiynol

Cadeirydd, Grŵp Imiwnoleg BSI De Cymru (Ebrill 2018 - presennol)