Ewch i’r prif gynnwys
Hanxing Zhu

Dr Hanxing Zhu

Darllenydd

Yr Ysgol Peirianneg

Trosolwyg

Mae Dr Zhu yn Ddarllenydd mewn Mecaneg Deunyddiau.  Mae wedi cael ei restru mewn gwahanol argraffiadau o "2% gwyddonydd gorau'r byd" a gyhoeddwyd gan Brifysgol Stanford.  Mae ei waith ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar briodweddau mecanyddol a swyddogaethau ffisegol gwahanol fathau o ddeunyddiau/strwythurau.  Mae'n aelod o'r Sefydliad Mecaneg Gymhwysol a Chyfrifiadol yn Ysgol Peirianneg Caerdydd, a thiwtor myfyrwyr PhD mewn disgyblaethau'r Adran Beirianneg Bensaernïol, Sifil ac Amgylcheddol.  Gwnaeth ei PhD mewn Meteleg a Deunyddiau ym Mhrifysgol Birmingham. Cyn ymuno ag Ysgol Peirianneg Caerdydd, bu'n gweithio fel cydymaith ymchwil ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Mae ei ymchwil yn cynnwys dadansoddi damcaniaethol, efelychiad cyfrifiadurol a mesuriadau arbrofol, ac mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys

 • Deunyddiau cellog/mandyllog
 • Deunyddiau biolegol a deunyddiau hierarchaidd
 • Nano-ddeunyddiau
 • Deunyddiau cyfansawdd
 • Deunyddiau ffibrog
 • Mecaneg torri
 • Cynaeafu golau
 • Deunyddiau swyddogaethol
 • Aerogels

Mae wedi ysgrifennu/cyd-ysgrifennu dros 150 o gyhoeddiadau.   Cyhoeddir llawer o'i bapurau ymchwil mewn cylchgronau mecaneg gorau (e.e., J. Mech. Phys. Solidau;   Int. J. Plasticity), cyfnodolion deunyddiau uchaf (ee, Advanced Materials; Acta Materialia; Carbon), cyfnodolion ynni gorau (e.e., Energy & Environmental Science; Renewable & Sustainable Energy Reviews), a phrif gylchgronau cyffredinol (ee, Proc. Natl. Acad. Sci.; Nano Research).   Dyfynnir ei bapurau ymchwil dros 4800 o weithiau (Google Scholar), 3800 o weithiau (SCI) a 3700 (Scopus), a'i fynegeion H yw 36 (Google Scholar) a  32 (SCI a Scopus). Cyflwynodd Dr Zhu lawer o gyflwyniadau ymchwil gwahoddedig mewn prifysgolion/sefydliadau (ee, Canolfan Genedlaethol Nano Sci. & Tech. o Tsieina,  Peking Univ.,  Shanghai Jiaotong Univ.,  Huazhong Univ. o Sci. & Tech., Sefydliad Fraunhofer, Glasgow Univ.).   Bu'n aelod pwyllgor gwyddonol mewn llawer o gynadleddau rhyngwladol, ac wedi gorffori a chadeirio nifer o sesiynau cynhadledd ryngwladol.  Fe'i  gwahoddwyd i wneud cyflwyniad cyweirnod ar y pwnc 'Deunyddiau Cellog a'u Cymwysiadau Biofeddygol' ar gyfer dros 20,000 o gynulleidfaoedd ar-lein yn Tsieina ym mis Hydref 2022.   Fe'i gwahoddwyd hefyd i wneud y Cyfarfod Llawn (e.e. 2il Gynhadledd Ryngwladol ar Ddulliau Cyfrifiadurol ac Arbrofol ar gyfer deunyddiau a strwythurau cyfansawdd, Wuhan, Tsieina, Mai 2017) a chyweirnod (ee, 23ain ICTAM, Beijing, Awst, 2012;   6th European Congress of Computational Mechanics, Glasgow, UK, Mehefin 2018) cyflwyniadau mewn cynadleddau rhyngwladol.  Mae Dr Zhu yn aelod o goleg  adolygydd cymheiriaid EPSRC. Mae wedi gweithredu fel arholwr PhD allanol ar gyfer llawer o brifysgolion, e.e., Coleg Imperial, Prifysgol Manceinion, Prifysgol Glasgow, Prifysgol Bryste. Gwasanaethodd fel Prif Olygydd Gwadd rhifyn arbennig o'r cyfnodolyn Advances in Condensed Matter Physics (2014) ac mae'n aelod o fwrdd golygyddol ar gyfer ychydig o gyfnodolion rhyngwladol, e.e. Scitific  Reports, Materials, Biomimetics, Frontiers in Mechanical Engineering, ac ati. Mae Dr Zhu yn adolygydd o gynigion EPSRC a phapurau ymchwil ar gyfer llawer o  gyfnodolion rhyngwladol o fri gan gynnwys yr holl gylchgronau mecaneg solet gorau a llawer o ddeunyddiau top. cyfnodolion e.e.

 • Cyfnodolyn y Mecaneg a Ffiseg Solidau
 • International Journal of Plasticity
 • Deunyddiau Cymhwysol Heddiw
 • Acta Materialia
 • Acta Biomaterialia
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Cyfansawdd
 • Adroddiadau Gwyddonol
 • Mater Meddal
 • Data Gwyddonol
 • ASME Journal of Applied Mechanics
 • International Journal of Solids and Structures
 • Mecaneg deunyddiau
 • Bioleg Gorfforol
 • J. Biomecaneg
 • Strwythurau Deunyddiau Smart
 • Journal of Colloid and Interface Science
 • J. Ffiseg Gymhwysol
 • Cylchgrawn Philosphical
 • Int. J. Gwyddor Deunyddiau
 • Gwyddoniaeth Deunyddiau a Pheirianneg A
 • J. Mech. Ymddygiad Deunyddiau Biofeddygol
 • International Journal of Mechanical Science
 • ACS Appli. mater. & Rhyngwyneb
 • Phys. Lett. A
 • Strwythurau cyfansawdd
 • Deunyddiau a Dylunio
 • J. Micromechanics & Microengineering
 • Cymhwyso Mech. a Math.
 • Awtomeiddio mewn Adeiladu
 • J. Dylunio a Chymhwyso Deunyddiau
 • Int. J.  Impact Eng.
 • European Journal of Mechanics
 • J. Micromech. & Microeng.
 • Biomimetics
 • Nanoddeunyddiau
 • Gwyddor Deunyddiau Comoutational
 • J. Comput. Defnyddiau
 • Arwyneb Haenau Technoleg
 • Offthalmoleg Ymchwiliol a Gwyddoniaeth Weledol
 • J. Mater. Sci. Technoleg.
 • ASME J. Eng. Mater. Dechnoleg.
 • International Journal of nanomanufacturing
 • Cyfathrebu Ffiseg Gyfrifiadurol
 • Dulliau Cyfrifiadurol mewn Biomecaneg a Pheirianneg Biofeddygol
 • J. Astudiaethau Gwead
 • Mecaneg Int. J. Nonlinear
 • Int. J. for Num. Meth. yn Biofeddygol Eng.
 • Cyfnodolyn Ymchwil Tecstilau
 • Acta Mechanica
 • Gwyddoniaeth Gymhwysol
 • Egni
 • J. Phys. D.
 • J. Bionic Eng.
 • Gwyddoniaeth Tsieina
 • Acta Mech Solida Sinica
 • Mathemateg gymhwysol. Modelu
 • J. Mech. Sci. Technoleg.
 • J. Nano Gweithgynhyrchu
 • Micron
 • Adv. Mater. Sci. Eng.
 • Int. J. Phys. Sci.
 • Eng. Comput. Mech.
 • Trafodion ar Beirianneg Biofeddygol

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1993

1992

1991

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Contractau

TeitlPoblyn NoddiHyd Gwerth

Mecanweithiau cyrydiad a chracio strwythurau concrit wedi'u cydosod sy'n agored i amgylchedd sylffad sych ac oer

Zhu H, Kwan A Tsieina £30,000

01/09/2021 -31/08/2025

Dyluniad gorau posibl o ddeunyddiau sgaffaldiau mandyllog cellog ychwanegol ar gyfer cymwysiadau biofeddygol

Zhu H Cyllid cydweithio CU-DUT £2,900

01/01/2024-30/06/2024

Y mecanwaith methiant a'r dyluniad gorau posibl o baneli brechdan llwythi deinamig

Zhu H State Key Lab, DUT 120,000 CNY

01/09/2022-31/08/2024

Y rhyngweithio cell-sgaffald a'r dyluniad gorau posibl o sgaffaldiau

Zhu H State Key Lab, DUT 80,000 CNY

01/11/2018-31/10/2020

Efrydiaeth EPSRC DTP ar gyfer Petar Markov

Zhu H, Blain E. Boote C. EPSRC £65,000

01/10/2016 - 31/03/2020

Rheoleiddio gwahaniaethu bôn-gelloedd drwy fodelu a throi stiffrwydd sgaffaldiau nanofibrous

Zhu H EPSRC £7,400 01/10/2012 - 31/03/2013
Laser nanoscale gweithgynhyrchu (LASER NAMI) - rhwydwaith Zhu H Y Comisiwn Ewropeaidd (FP7) £75,276 01/09/2010 - 31/08/2013
Priodweddau elastig sy'n dibynnu ar faint o diliau mêl Zhu, H X Academi Frenhinol Peirianneg £600 08/08/2010 - 13/08/2010
Deunyddiau micro a nanocrystalline, wedi'u graddio'n swyddogaethol ar gyfer cais trafnidiaeth Karihaloo BL, Kulasegaram S, Zhu H Y Comisiwn Ewropeaidd (FP7) £153,602 01/02/2010 - 31/01/2013

 

Myfyrwyr dan oruchwyliaeth

Teitl
GraddStatws Myfyriwr
PRIODWEDDAU MECANYDDOL DEUNYDDIAU A STRWYTHURAU NANO MAINT ZHANG Hongchao Graddedig Phd
YMCHWILIO I BERFFORMIAD CYNAEAFU GOLAU BIOMATERIALS ARTIFFISIAL. DING Liang Graddedig Phd
DATBLYGU ALGORITHM RHIFIADOL AR GYFER LLIFAU DAU GAM CYWASGADWY A'I GYMHWYSIAD I AEROBREAKUP. LI Qijie Graddedig Phd
Priodweddau mecanyddol o gyfansoddion rhwydwaith ffibr isotropig trawswrthdro LIN Xiude Graddedig Phd

Eiddo Mecanyddol Rhwydwaith Fibrous Stochastic Tri Dimensiwn gyda Cross-Link

MA Yan Hui Graddedig Phd
 Modelu meinwe meddal ac efelychu symudiad wyneb gan ddefnyddio dull elfen gyfyngedig LU Yongtao Graddedig Phd
Adnewyddu ac optimeiddio rhwydweithiau gwresogi ardal presennol: tuag at gridiau thermol carbon isel smart LI Yu Graddedig

Phd

Deunyddiau cyfansawdd

ZHANG Zhengyang

Garduate Phd
Biomecaneg

CHEN Xindong

Graddedig Phd
Priodweddau mecanyddol biomaterials

WANG Xiaobo

Graddedig Phd
Prosesu laser nanosecond o ddeunyddiau peirianneg

JIAO Yang

Graddedig Phd
Ennill rheolaeth gellog o fiomecaneg ocwlar – llwybr posibl i drin clefyd y llygaid

MARKOV Petar

Graddedig

Phd

Sgwrs modelau BIM Awtomatig

ALI  Khudhair

Graddedig

Phd

Deunyddiau Concrit

XIONG Zeyu

Cerrynt

Phd

Metamaterials Canonaidd  Z. CHEN Graddedig Phd
Quasicrystalline Metamaterials A. FARHAT Graddedig Phd
Actuator Dielectric Meddal P. LIGUORI Graddedig Phd
Diogelwch mewn Gorsaf Ynni Niwclear M.E. KANIK Graddedig Phd
Deunyddiau nano-strwythuredig Penghao QI Cerrynt Phd
Cyfansoddion wedi'u hatgyfnerthu gan bioffibrau Xinru LIANG Cerrynt Phd
       

Bywgraffiad

Gwnaeth Dr Zhu ei PhD mewn Meteleg a Deunyddiau ym Mhrifysgol Birmingham (Hydref 1994 -Gorffennaf 1997). Cyn ymuno ag Ysgol Peirianneg Caerdydd, bu'n gweithio fel cydymaith ymchwil ym Mhrifysgol Caergrawnt (1997-2003).    Mae ei ymchwil yn cynnwys anaysis damcaniaethol, efelychiad cyfrifiadol a mesuriadau arbrofol.  Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar briodweddau/ymddygiadau mecanyddol a ffisegol deunyddiau a strwythurau, Gan gynnwys deunyddiau cellwlar / mandyllog, deunyddiau biolegol, deunyddiau nano-strwythuredig a hierarchaidd, deunyddiau cyfansawdd, deunyddiau ffibrog, deunyddiau swyddogaethol, mecaneg toriad, a chynaeafu ynni.