Ewch i’r prif gynnwys
Zhihua Xie

Dr Zhihua Xie

Darllenydd

Yr Ysgol Peirianneg

Email
ZXie@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79375
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y Gorllewin, Ystafell W/2.36, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr Zhihua Xie yn Ddarllenydd yn yr Ysgol Peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Cafodd Ph.D. mewn Dynameg Hylifol Cyfrifiadol (CFD) yn 2010 o Brifysgol Leeds, a ariannwyd gan Gymrodoriaeth EST Marie Curie. Cyn hynny, bu'n gweithio fel Cydymaith Ymchwil mewn Hydroleg Gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Caerdydd rhwng 2010 a 2012 cyn gweithio fel Cydymaith Ymchwil ym maes Modelu Rhifiadol o Lifoedd Aml-Gyfnod yng Ngholeg Imperial Llundain rhwng 2013 a 2016. Ym mis Ionawr 2017, cafodd ei gyflogi fel Darlithydd Mecaneg Hylif yn yr Ysgol Peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd a chafodd ei ddyrchafu'n Uwch-ddarlithydd ym mis Awst 2019 ac yn Ddarllenydd ym mis Awst 2022. Cynhaliodd Gymrodoriaeth Uwch Newton y Gymdeithas Frenhinol yn 2020 a dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil Alexander von Humboldt ar gyfer Ymchwilwyr Profiadol yn 2023.

Ei brif ddiddordeb ymchwil yw datblygu a chymhwyso codau CFD (FVM, FDM, FEM) ar gyfer rhagweld llif rhyngwyneb ac aml-gam mewn problemau amgylcheddol a diwydiannol. Mae ei ymchwil yn cael ei ariannu gan EPSRC, y Gymdeithas Frenhinol a'r Cyngor Prydeinig. Mae'n aelod o Goleg Panel Talent UKRI a Choleg Adolygu Cymheiriaid EPSRC, Tîm Arweinyddiaeth Pwyllgor Technegol Cymdeithas Ryngwladol Peirianneg ac Ymchwil yr Amgylchedd Hydro (IAHR) ar Hydroleg Arfordirol a Morwrol, a Phwyllgor Rhaglen Dechnegol ar gyfer Cymdeithas Ryngwladol Peirianwyr Alltraeth a Phegynol (ISOPE). Mae'n Aelod Bwrdd Golygyddol ar gyfer Ymchwil Cefnforoedd Cymhwysol ac Adroddiadau Gwyddonol.

Cyhoeddiadau Dethol:

 • P. Hergibo, Q. Liang, T.N. Phillips, Z. Xie. Dull myfyriol quadtree ar gyfer ailadeiladu rhyngwyneb â ffilamentau. Journal of Computational Physics, 499: 112719, 2024. DOI
 • S. Martelo Lopez, A. Christou, S. Pan, T. Stoesser, Z. Xie. Dull newydd o osod celloedd ysbryd / lefel-set ar gyfer llifoedd tri dimensiwn. Journal of Computational Physics, 499: 112710, 2024.  DOI
 • P. Hergibo, T.N. Phillips, Z. Xie. Dull eiliad o hylif ar gyfer datrys strwythurau ffilamentaidd gan ddefnyddio dull aml-ddeunydd cymesur. Journal of Computational Physics, 491: 112401, 2023. DOI
 • W. Doherty, T.N. Phillips, Z. Xie. Fframwaith elfen feidraidd sefydlog ar gyfer llif aml-gam viscoelastig gan ddefnyddio dull gosod lefel geidwadol. Journal of Computational Physics, 477: 111936, 2023. DOI
 • Z. Xie. Dull torri celloedd Cartesaidd ymhlyg ar gyfer llif viscous anghywasgadwy gyda geometregau cymhleth. Dulliau Cyfrifiadurol mewn Mecaneg Gymhwysol a Pheirianneg, 399: 115449, 2022. DOI
 • Z. Xie, P. Lin, T. Stoesser. Dull tor-gell Cartesaidd ymhlyg ceidwadol a chyson ar gyfer geometregau symudol gyda llai o osgiliadau pwysau spurious. Journal of Computational Physics, 459: 111124, 2022. DOI
 • Cludiant Z. Xie, P. Lin. Eulerian a Lagrangian trwy donnau torri bas-dŵr. Ffiseg Hylifau, 34: 032116, 2022. DOI
 • Z. Xie, B. Lin, R.A. Falconer, A.N. Nichols, S.J. Tait, a K.V. Horoshenkov. Efelychiad mawr-eddy o lif wyneb rhydd cythryblus dros wely graean. Journal of Hydraulic Research, 60: 205-219, 2022. DOI
 • Z. Xie, T. Stoesser. Dull torri celloedd torri Cartesaidd tri dimensiwn / cyfaint-o-hylif ar gyfer llifoedd dau gam gyda chyrff sy'n symud. Journal of Computational Physics, 416: 109536, 2020. DOI
 • Z. Xie, T. Stoesser, S. Yan, Q. Ma, a P. Lin. Model llif aml-gam sy'n seiliedig ar gelloedd torri Cartesaidd ar gyfer efelychiad mawr o ryngweithiad strwythur tonnau tri dimensiwn. Cyfrifiaduron a Hylifau, 213: 104747, 2020. DOI

Diddordebau Ymchwil:

 • Deinameg Hylif Gyfrifiadurol
 • Modelu ac efelychu cythryblus
 • Llif rhyngwyneb ac aml-gam
 • Mecaneg Tonnau Dŵr
 • Hydrodynameg
 • Hydroleg
 • Peirianneg Arfordirol ac Eigion
 • Mecaneg Hylif Amgylcheddol
 • Rhyngweithio Hylif-Strwythur
 • Peirianneg Gemegol
 • Dulliau rhifiadol a chyfrifiadura perfformiad uchel.

Adolygydd Arbenigol ar gyfer Cyfnodolion:

 • Journal of Fluid Mechanics (Gwasg Prifysgol Caergrawnt)
 • Journal of Computational Physics (Elsevier)
 • Cyfrifiaduron a Hylifau (Elsevier)
 • International Journal for Numerical Methods in Fluids (Wiley)
 • Journal of Hydraulic Research (IAHR)
 • Journal of Peirianneg Hydrolig (ASCE)
 • Ymchwil Cefnfor Cymhwysol (Elsevier)
 • Datblygiadau mewn Adnoddau Dŵr (Elsevier)
 • Journal of Hydro-Environment Research (Elsevier)
 • European Journal of Mechanics / B Fluids  (Elsevier)
 • Modelu Cefnforoedd (Elsevier)
 • Peirianneg Eigion (Elsevier)
 • Modelu Mathemategol Cymhwysol (Elsevier)
 • International Journal of Multiphase Flow (Elsevier)
 • Ffiseg Hylifau (AIP)
 • Journal of Geophysical Research (AGU)
 • Ymchwil Adnoddau Dŵr (AGU)
 • Ymchwil Dŵr (Elsevier)
 • Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering (ASCE)
 • Journal of Engineering Mechanics (ASCE)
 • International Journal of Sediment Research (Elsevier)
 • Cyfathrebu Ffiseg Gyfrifiadurol (Elsevier)
 • Modelu Cyfrifiadurol mewn Peirianneg a'r Gwyddorau (Gwyddor Technoleg)
 • Journal of Computational and Applied Mathematics (Elsevier)
 • Cyfrifiaduron a Mathemateg gyda Chymwysiadau (Elsevier)
 • Trafodion ICE - Rheoli Dŵr (ICE)
 • Cymwysiadau Peirianneg Mecaneg Hylif Gyfrifiadurol (Taylor & Francis)
 • International Journal of River Basn Management (Taylor & Francis)
 • Journal of Applied Water Engineering and Research (Taylor & Francis)
 • Journal of Scientific Computing (Springer)
 • Journal of Hydrodynamics (Springer)
 • Peryglon Naturiol (Springer)
 • Algorithmau Rhifiadol (Springer)
 • International Journal of Heat and Mass Transfer (Elsevier)
 • Peirianneg Thermol Gymhwysol (Elsevier)
 • Gwyddoniaeth Peirianneg Gemegol (Elsevier)
 • Technoleg Pŵer Uwch (Elsevier)
 • Journal of Colloid and Interface Science (Elsevier)
 • Ymchwil a Dylunio Peirianneg Cemegol (Elsevier)
 • Cyfnodolyn Peirianneg Cemegol Tsieineaidd (Elsevier)
 • Prosesu Bwyd a Biogynhyrchion (Elsevier)
 • Cymdeithas Ryngwladol Peirianwyr Alltraeth a Pholar (ISOPE)
 • Adroddiadau Gwyddonol (Natur)
 • Cyfrifiannau Peirianneg (Emrallt)
 • Proc. IMechE, Rhan C: J. o Wyddoniaeth Peirianneg Fecanyddol (SAGE)
 • International Journal of Ocean and Coastal Engineering (World Scientific)

map

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009

2008

2007

2006

2005

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

 • Yan, S., Wang, J., Wang, J., Ma, Q. and Xie, Z. 2019. Numerical simulation of wave structure interaction using qalefoam. Presented at: 29th International Ocean and Polar Engineering Conference, Honolulu; US, 16-21 June 2019Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference. US: International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE) pp. 3089-3095.
 • Xie, Z., Yan, S., Ma, Q., Stoesser, T. and Lü, L. 2019. Three-dimensional numerical study of solitary waves interacting with a horizontal plate. Presented at: 29th International Ocean and Polar Engineering Conference, Honolulu; US, 16-21 June 2019Proceedings of the Twenty-ninth (2019) International Ocean and Polar Engineering Conference, Vol. 3. US: International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE) pp. 2733-2738.

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Deinameg Hylif Gyfrifiadurol
 • Modelu ac efelychu cythryblus
 • Llif rhyngwyneb ac aml-gam
 • Mecaneg Tonnau Dŵr
 • Hydrodynameg
 • Hydroleg
 • Peirianneg Arfordirol, Cefnfor ac Alltraeth
 • Mecaneg Hylif Amgylcheddol
 • Rhyngweithio Hylif-Strwythur
 • Peirianneg Gemegol
 • Dulliau rhifiadol a chyfrifiadura perfformiad uchel.

Grantiau a phrosiectau ymchwil

Teitl Pobl Cyllidwr Gwerth Hyd

ARCHER2 prosiect eCSE

Z.Xie

EPSRC £171,930

15/02/2024-14/08/2025

Cymrodoriaeth Ymchwil Humboldt ar gyfer Ymchwilydd Profiadol

Z.Xie (a gynhelir gan yr Athro Markus Uhlmann yn KIT)

Sefydliad Alexander von Humboldt  

01/03/2024-28/02/2027

Cyfnewidiadau Rhyngwladol gyda Tsieina (IEC \ NSFC \ 211143)

Z.Xie

Y Gymdeithas Frenhinol £12,000

31/03/2022-30/03/2024

Ystafell Fodelu'r Genhedlaeth Newydd ar gyfer Hyfywedd Convertors Ynni Tonnau mewn Amgylcheddau Morol (WaveE-Suite) (EP / V040235/1)

CoI, PI Caerdydd (dan arweiniad Prifysgol Dinas Llundain)

EPSRC £1,003,317

01/09/2021-31/08/2024

Gwobr Prosiect Bach GCRF

Z.Xie

CCAUC £37,395

01/01/2021-30/06/2021

Cyfnewidiadau Rhyngwladol gyda'r Eidal ar gyfer yr Athro Maurizio Brocchini (IES\R2\202095)

Z.Xie

Y Gymdeithas Frenhinol £12,000

14/12/2020-13/12/2024

Efrydiaeth PhD EPSRC DTP ar gyfer Philippe Hergibo (2440134)

Z.Xie, T.N. Phillips

EPSRC £65,000

01/10/2020-31/03/2024

Efrydiaeth PhD EPSRC DTP ar gyfer Will Doherty (2397637)

Z.Xie, T.N. Phillips, S.Pan

EPSRC £65,000

01/07/2020-31/12/2023

Newton Uwch Gymrodoriaeth                        (NAF\R1\201156)

Z.Xie (DU PI),            J.XIA (PI Tsieina)

Y Gymdeithas Frenhinol £73,000

31/03/2020- 30/09/2023

Dosbarthu Fiber optig Cable Sensing ar gyfer Seilwaith Pibellau Claddedig (EP / S016376 / 1)

T.Stoesser, Z.Xie, P.Ouro

EPSRC £371,330

01/05/2019- 30/04/2022

Gweithdy Cyswllt Ymchwilwyr Tsieina-DU "Systemau Ynni Adnewyddadwy Arfordirol ac Alltraeth o dan Ddigwyddiadau Eithafol" (2018-RLWK10-10151)

Z.Xie Cronfa Newton gan British Council £21,600

01/01/2019- 31/12/2019

Monitro Cyflym o Hydrodynameg Afon a Morffoleg gan ddefnyddio Holograffeg Acwstig (EP / R022135/1) T.Stoesser, Z.Xie, R.A.Falconer EPSRC £410,620 01/11/2018- 30/04/2022
Cronfa Hadau Crucible GW4 "Y Gemau Cydnerthedd" M.Alexander, H.Smith, A.Healy, G.Giardina, L.Petetin, R.Poole, Z.Xie GW4 £4,000 01/09/2018- 31/03/2019
Cymrodoriaeth GCRF-CCAUC Prifysgol Caerdydd Z.Xie GCRF £6,500 01/05/2018- 31/07/2018
Ymweliad Ymchwil Byr â Phrifysgol Caergrawnt Z.Xie EPSRC drwy rwydwaith hylifau'r DU £960 01/01/2018- 31/12/2018

Addysgu

Undergraduate courses

 • EN1091 - Engineering Analysis
 • EN1914 - Professional Studies (Fluid Mechanics)

Postgraduate courses

 • ENT602 - Environmental Fluid Mechanics

Bywgraffiad

Education and qualifications

 • 2010: PhD in Computational Fluid Dynamics, University of Leeds, Leeds, UK
 • 2006: Postgraduate study in Hydrodynamics, Dalian Maritime University, Dalian, China
 • 2003: BEng Environmental Engineering, Dalian Maritime University, Dalian, China

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cymrodoriaeth Ymchwil Alexander von Humboldt ar gyfer Ymchwilwyr Profiadol (2023).
 • Medal Baker, Sefydliad y Peirianwyr Sifil (2021, 2022)
 • Gwobr Cyfraniad Eithriadol, Prifysgol Caerdydd (2018)
 • Cyfranogwr Rhaglen Crucible GW4 (2018)
 • Cymrodoriaeth EST Marie Curie, Prifysgol Leeds (2006-2009)
 • Ysgoloriaeth Kwang-Hua, Sefydliad Addysg Kwang-Hua (2006)

Aelodaethau proffesiynol

 • Member of EPSRC Associate Peer Review College (2017 - )
 • Member of American Physical Society (APS)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 03/2024 -             :  Cymrawd Humboldt, Sefydliad Technoleg Karlsruhe
 • 08/2022 - presennol:  Darllenydd, Prifysgol Caerdydd
 • 08/2019 - 07/2022: Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • 01/2017 - 07/2019: Darlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • 01/2017 - Yn bresennol: Cydymaith Ymchwil er Anrhydedd, Coleg Imperial Llundain
 • 01/2013 - 12/2016: Cydymaith Ymchwil, Coleg Imperial Llundain
 • 01/2010 - 12/2012: Cyswllt Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 11/2006 - 10/2009: Marie Curie Cymrawd Ymchwil EST, Prifysgol Leeds

Pwyllgorau ac adolygu

Cyd-gadeirydd, Cronfa Newton Tsieina-DU Ymchwilwyr Link Gweithdy ar Coastal ac Offshore Renewable Energy Systems o dan fentiau Extreme E(CORESEE 2019) yn Dalian, Tsieina 28-31 Gorffennaf 2019. http://coresee2019.wordpress.com

Arholwr PhD Allanol ar gyfer:

 • Prifysgol Caergrawnt, y DU (2018, 2022)
 • Coleg Prifysgol Dulyn, Iwerddon (2021)
 • Prifysgol Bournemouth, y DU (2021)
 • Prifysgol Warwick, y DU (2022)
 • Prifysgol Cranfield, y DU (2022)
 • Queen Mary University of London, UK (2023)
 • Prifysgol Technoleg Delft, Yr Iseldiroedd (2023)
 • Coleg Prifysgol Llundain, y DU (2024)

Bwrdd Golygyddol ar gyfer:

 • Ymchwil Cefnfor Cymhwysol (Elsevier)

Adolygydd grant ar gyfer:

 • EPSRC
 • British Council
 • Cynigion UKRI COVID-19
 • Sefydliad Gwyddoniaeth Tsiec

Aelod o'r Pwyllgor ar gyfer:

 • Tîm Arweinyddiaeth Pwyllgor Technegol IAHR ar Hydroleg Arfordirol a Morwrol
 • Pwyllgor Rhaglen Dechnegol ar gyfer Cymdeithas Ryngwladol Peirianwyr Alltraeth a Pholar (ISOPE)

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Santiago Lopez

Santiago Lopez

Myfyriwr ymchwil

Roman Mikhaylov

Roman Mikhaylov

Myfyriwr ymchwil

William Doherty

William Doherty

Tiwtor Graddedig

Philippe Hergibo

Philippe Hergibo

Arddangoswr Graddedig