Skip to main content

Mr Rhys Dafis

Academic Support Assistant

School of Welsh

Email
DafisR@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 29225 12046
Campuses
John Percival Building, Room 1.55, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU
cymraeg
Welsh speaking

Overview

Dechreuais weithio fel Cynorthwyydd Cymorth Academaidd ym mis Ionawr 2022. Rwy’n darparu cymorth amrywiol i’r gwasanaethau proffesiynol yn yr ysgol. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys nifer o ddyletswyddau gwahanol megis gweinyddu prosesau cyllid, prosesu marciau a gwaith gweinyddol cyffredinol sy’n ymwneud â modiwlau a chynorthwyo gyda threfnu digwyddiadau i fyfyrwyr. Rwyf hefyd yn bwynt cyswllt cyntaf i’r Ysgol, gan ymdrin ag amrywiaeth o gwsmeriaid mewnol ac allanol dros y ffôn, dros e-bost ac wyneb yn wyneb.

Biography

Symudais i Gaerdydd o Sir Gaerfyrddin yn 2014 er mwyn astudio cwrs BA yn y Gymraeg. Wedi hynny, dilynais gwrs MA Astudiaethau Celtaidd a Chymreig cyn gweithio fel cyfieithydd. Dechreuais weithio yn Ysgol y Gymraeg yn 2022.