Ewch i’r prif gynnwys
Hanna Pageau

Ms Hanna Pageau

Tiwtor Graddedig

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Trosolwyg

Mae Hanna Marie Pageau yn osteoarcheolegydd sydd wedi gweithio gydag olion dynol ac anifeiliaid, er ei fod bellach yn canolbwyntio i raddau helaeth ar sŵarchaeoleg. Derbyniodd ei BA (dualing mewn Anthropoleg a Chelfyddydau'r Cyfryngau) o Brifysgol DePaul yn Chicago (gyda Dr. Jane Eva Baxter a Dr. Michael Gregory) a chwblhaodd ei gradd MA (mewn Anthropoleg) yn Albany SUNY Albany, Efrog Newydd. Roedd ei thraethawd meistr yn ddadansoddiad safle ar eiddo Stockade Schenectady gwreiddiol a fu unwaith yn dal preswylfa breifat a ddaeth yn breswylfa bugeiliol Eglwys Diwygio'r Iseldiroedd yn y pen draw cyn iddo gael ei ddymchwel, a roddodd gyfle iddi redeg ei hysgol maes gyntaf.

Mae gwaith presennol Ms Pageau - yn ei thraethawd ymchwil a'r tu allan iddi - yn canolbwyntio ar addasu mamaliaid, moeseg mewn mannau digidol, a gwneud archaeoleg yn fwy hygyrch (yn benodol, i fyfyrwyr ac ymchwilwyr anabl).

Ar hyn o bryd mae Ms Pageau yn aelod o Bwyllgor Craffu Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac fe'i hetholwyd i wasanaethu fel Cynrychiolydd Anabl Rhyddhad NUS eleni. Ar gyfer y flwyddyn ysgol 2023-24 bydd yn gwasanaethu'r Undeb Myfyrwyr ag Anableddau.

Maent hefyd yn cymryd rhan yn y gwaith o gyflwyno nifer o gyrsiau o fewn SHARE: Archaeology of Britain (arddangoswr, asesydd), Darganfod Archaeoleg (arddangoswr, asesydd), Projecrting the Past (darlithydd, arweinydd seminar, aseswr), World Full of Gods (arweinydd y seminar, aseswr).

Ymchwil

 • Sŵarchaeoleg
 • Addasu ac Esblygiad
 • Ynysoedd Biogeography ac Amgylcheddau Niche
 • Anthropoleg Ddeintyddol (gyda ffocws ar esblygiad y molar a'r microwear mewn pobl ac anifeiliaid)
 • Archaeoleg Gyhoeddus/Cymunedol 
 • Treftadaeth Ddigidol
  • Allgymorth
  • Defnyddio Mannau Digidol
  • Moeseg Ddigidol
  • Cof a Ffantasi yn y Cyfryngau

Gosodiad

Ynysoedd Preswyl: Stoc a Chynaliadwyedd yn Ynysoedd Gorllewin yr Alban

Addysgu

Cyn hynny bu Ms Pageau yn gweithio fel darlithydd atodol yng Ngholeg Cymunedol Sir Schenectady yn ystod ei rhaglen Meistr. Gweithiodd yn y rhaglen Archaeoleg (di-gredyd) sy'n rhoi Tystysgrif Archaeoleg Gymunedol a dysgu, dylunio, neu helpu gyda'r cyrsiau canlynol ::

 • Dod yn Hyfforddwr Dynol (Gwanwyn 2016),                                                         Dylunydd Cwrs
 • Dulliau Maes Archaeolegol (Gwanwyn 2016)                                                          Cynorthwy-ydd Maes
 • Ysgol Maes Archaeolegol i Blant (Haf 2016)                   Hyfforddwr, Dylunydd Cyd-Gwrs
 • Hyfforddwr Ymchwil Archaeoleg (Credydau Annibynnol Parhaus)                                               
 • Dehongli Gweddillion Anifeiliaid (Fall 2016)                                            Hyfforddwr, Dylunydd Cwrs
 • Hyfforddwr Hanes Claddedigaethau Dynol (Ar-lein, Canslo),                                    Cynllunydd Cwrs

Tra yng Nghaerdydd, mae Ms Pageau wedi cyfrannu sgyrsiau a darlithwyr gwadd yn y modiwlau neu'r digwyddiadau canlynol ::

 • Zooarchaeology (Fall 2019 :: Cwrs MSc :: O ran ei hymchwil a'i dadansoddiad metrig ar olion faunal. 2020-21SY :: Dadansoddiad Metrig mewn Zooarchaeology.)
 • Bioarchaeoleg (2020-21SY :: Cwrs UG :: Dwy ran yn siarad am Newid Hinsawdd ac Archaeoleg.)
 • 'Tiny Talks' 100 mlwyddiant Archaeoleg Caerdydd (Haf 2020 :: Digwyddiad Allgymorth :: Ynghylch allgymorth gwyddonol a moeseg mewn mannau digidol fel Animal Crossing.)

Fel Tiwtor Ôl-raddedig o fewn SHARE, mae Ms Pageau wedi bod yn ymwneud â'r cyrsiau canlynol ::

 • Archaeoleg Prydain (2021-22 :: Arweinydd Seminarau, Asesu a Marcio, 2022-23 :: Arddangoswr, Asesiad a Marcio'r Cyfarfod Llawn)
 • Darganfod Archaeoleg (2020-21 :: Asesu a Marcio, 2021-23:: Arddangoswr Labordy, Asesu a Marcio)
 • Taflu'r Gorffennol (2021-23 :: Arweinydd Seminarau, Asesu a Marcio, 2022-23 :: Darlithydd)
 • World Full of Gods (2022-23 :: Arweinydd Seminarau, Asesu a Marcio)

External profiles