Ewch i’r prif gynnwys
Prachi Sahjwani

Ms Prachi Sahjwani

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Mathemateg

Email
SahjwaniP@caerdydd.ac.uk
Campuses
Abacws, Ystafell 4.36, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

Ar hyn o bryd rwy'n ymchwilydd ôl-raddedig yn yr Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd. Derbyniais fy ngradd meistr gan Sefydliad Addysg ac Ymchwil Gwyddoniaeth India (IISER) Bhopal. Mae fy niddordebau ymchwil mewn Dadansoddi Geometrig, lle rwy'n astudio sefydlogrwydd gwahanol anghydraddoldebau geometrig. Fy ngoruchwylwyr yw'r Athro Dr. Julian Scheuer, yr Athro Dr. Federica Dragoni, a'r Athro Dr. Nicolas Dirr. 

Ymchwil

 • Geometric Analysis
 • Differential Geometry
 • Partial Differential Equations

Gosodiad

Stability In Physical Systems Governed By Curvature Quantities

Nod fy nhraethawd ymchwil yw deall sefydlogrwydd gwahanol anghydraddoldebau geometrig. Mae'r anghydraddoldebau yr wyf yn gweithio arnynt ar hyn o bryd yn cynnwys anghydraddoldebau Alexandrov-Fenchel mewn gofod hyperbolig, ac anghydraddoldebau Minkowski mewn gofod cynnyrch rhyfel cyffredinol. 

Preprintiau:

 • Gyda J. Scheuer, Sefydlogrwydd anghydraddoldebau quermassintegral mewn gofod hyperbolig, (2023), arxiv: 2306.17610

 

Ffynhonnell ariannu

Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) Manylion y grant

 

Addysgu

Cyrsiau lle rwyf wedi darparu sesiynau tiwtorial ac adborth:

 • Sefydliadau Mathemateg ll (Prifysgol Caerdydd)- 2023
 • Sylfeini Mathemateg l (Prifysgol Caerdydd)- 2022
 • Sylfeini Mathemateg II (Prifysgol Caerdydd)- 2022
 • Newidyn Cymhleth (IISER Bhopal)- 2021
 • Calcwlws amlnewidiol (IISER Bhopal) - 2020

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • [Ebrill 2022] Ysgoloriaeth Teithio Cecil King: Wedi derbyn £6,000 i deithio dramor a gweithio gyda'r Athro Dr. Guofang Wang, Prifysgol Freiburg, yr Almaen am dri mis. Gweinyddir y wobr hon gan Gymdeithas Fathemategol Llundain a'i hariannu gan Sefydliad Coffa Cecil King i gefnogi ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa am gyfnod ymchwil ar y bwrdd. 
 • [Hydref 2021- Yn bresennol] Grant PhD EPSRC:Cronfeydd i gefnogi PhD, sy'n cynnwys ffioedd hyfforddi a chyflogau. Mae hyn yn cael ei weinyddu gan Brifysgol Caerdydd a'i ariannu gan EPSRC. 
 • [Gorffennaf 2018-Mehefin 2021] Cymrodoriaeth MHRD -Cronfeydd i gefnogi gradd Meistr yn India. Mae hyn yn cael ei weinyddu gan Sefydliad Addysg ac Ymchwil Gwyddoniaeth India (IISER) Bhopal ac fe'i hariennir gan MHRD. 

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • 05/07/2023: Sefydlogrwydd Anghydraddoldebau Alexandrov-Fenchel yn y Gofod Hyperbolig (Poster) mewn dulliau Amrywiant ar gyfer PDE aflinol ym Mhrifysgol Caerdydd, y Deyrnas Unedig.
 • 04/07/2023: Sefydlogrwydd Anghydraddoldebau Alexandrov-Fenchel yn y Gofod Hyperbolig (Poster) yn yr Ysgol Haf: Dadansoddiad Geometrig a PDEs yn Checiny, Gwlad Pwyl
 • 23/05/2023: Sefydlogrwydd anghydraddoldebau Alexandrov-Fenchel yn y gofod hyperbolig yn y Colocwiwm Mathemategol Cymreig yn Neuadd Gregynog, Y Deyrnas Unedig.
 • 06/03/2023: Sefydlogrwydd anghydraddoldebau geometrig mewn gwahanol fannau yn Seminar Dadansoddi Caerdydd ym Mhrifysgol Caerdydd, y Deyrnas Unedig.
 • 27/06/2022: Sefydlogrwydd Anghydraddoldebau Alexandrov-Fenchel yn y Gofod Hyperbolig yn y Menywod Ifanc mewn Dadansoddiad Geometrig ym Mhrifysgol Bonn, yr Almaen.
 • 12/07/2022: Sefydlogrwydd Anghydraddoldebau Alexandrov-Fenchel yn y Gofod Hyperbolig yn y Gwahaniaethialgeometrie Oberseminar ym Mhrifysgol Freiburg, yr Almaen.

Goruchwylwyr

Federica Dragoni

Federica Dragoni

Cadeirydd Personol

Nicolas Dirr

Nicolas Dirr

Cadeirydd Personol

Arbenigeddau

 • Dadansoddiad geometrig
 • Geometreg Wahaniaethol
 • Dadansoddiad Mathemategol