Ewch i’r prif gynnwys
Sunbul Ahmad

Sunbul Ahmad

Cydymaith Addysgu

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
AhmadS31@caerdydd.ac.uk
Campuses
Abacws, Llawr 3, Ystafell 3.46, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

Dechreuais fy nhaith yng Nghaerdydd ym mis Ionawr 2020 fel Cydymaith Addysgu. Fy maes ymchwil yw rhyngweithio dynol-robot / rhyngweithio dynol-cyfrifiadur lle mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn defnyddio Robotiaid Cymdeithasol i helpu Oedolion Hŷn yn eu cartrefi sy'n  dioddef o broblemau diffyg ymlyniad meddyginiaeth lafar gyda chymorth Robotiaid Cymdeithasol.  Ar hyn o bryd, rwy'n cynorthwyo i addysgu'r modiwlau e.e. rhyngweithio dynol-cyfrifiadurol, cymwysiadau gwe, rhaglennu Python, technolegau sy'n dod i'r amlwg, Meddwl Cyfrifiannol a Roboteg Gyfrifiadurol.

 

 

 

Cyhoeddiad

2023

Conferences

Ymchwil

Rwy'n fyfyriwr PhD rhan-amser ym Mhrifysgol Caerdydd. Fy maes ymchwil yw Rhyngweithio Dynol-Robot / Rhyngweithio Dynol-Gyfrifiadur lle mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn defnyddio Robotiaid Cymdeithasol i helpu Oedolion Hŷn yn eu cartrefi sy'n  dioddef o broblemau diffyg ymlyniad meddyginiaeth lafar gyda chymorth Robotiaid Cymdeithasol. Ar hyn o bryd, rwy'n casglu data a all fy helpu i ddod o hyd i'r rhesymau dros ymlyniad â meddyginiaeth wael a'r ffyrdd o oresgyn y broblem. Mae gan fy ymchwil orwelion ehangach lle rwyf hefyd yn archwilio potensial robotiaid cymdeithasol i helpu oedolion hŷn sydd â rheoli meddyginiaethau yn y De Byd-eang.

 

Proffil Caerdydd:

https://tinyurl.com/u7hddj4b

 

Goruchwylwyr:

Dr. Katarzyna Stawarz

Dr. Nervo Verdezoto Dias

Dr. Carolina Fuentes Toro

Arbenigeddau

  • Rhyngweithio dynol-robot
  • Rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron
  • Roboteg gymdeithasol
  • Robotiaid a thechnoleg gynorthwyol
  • Cyfrifiadura sy'n canolbwyntio ar bobl