Ewch i’r prif gynnwys
Asma Khan

Dr Asma Khan

(hi/ei)

Cydymaith Ymchwil mewn Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil mewn Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig yng Nghanolfan Astudio Islam ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Rwy'n ymchwilydd dulliau cymysg (QUANT-QUAL). Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys anghydraddoldebau'r farchnad lafur, mudo ac iechyd meddwl.

Rwy'n mwynhau gweithio ar brosiectau a gyd-gynhyrchwyd gyda sefydliadau'r trydydd sector i gynnal ymchwil sy'n helpu pobl i fyw bywydau iach, hapus a chynhyrchiol. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2019

2018

2017

  • Scourfield, J., Gilliat-Ray, S., Khan, A. and Otri, S. 2017. Learning to be a Muslim. In: Strhan, A., Parker, S. G. and Ridgely, S. B. eds. The Bloomsbury Reader in Religion and Childhood. London: Bloomsbury Academic, pp. 123-130.

2014

2013

2012

2011

2008

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Prosiect cyfredol

Trawsnewidiol: Trosi ym mywyd Mwslimaidd Prydain. Prifysgol Caerdydd. 2022-2025.

Prosiectau blaenorol

Prif Ymchwilydd. Deall iechyd meddwl mewn cymunedau Mwslimaidd. Prifysgol Caerdydd. 2022-2023.

Prif Ymchwilydd. Llwybrau i weithio ar gyfer menywod Mwslimaidd. Prifysgol Caerdydd. 2022-2023.

Cydymaith Ymchwil. Ffiniau bob dydd yn y Deyrnas Unedig. Prifysgol Sheffield. 2021-2022. 

Prosiect PhD. Credoau, Dewisiadau a Chyfyngiadau: Deall ac egluro anweithgarwch economaidd menywod Mwslimaidd Prydain. Prifysgol Caerdydd. 2013-2018.

Cydymaith Ymchwil. Ymchwiliad cyfrinachol i farwolaethau cynamserol pobl ag anableddau dysgu. Prifysgol Bryste. 2011-2012. 

Cydymaith Ymchwil. Cydlyniant cymdeithasol a llysoedd crefyddol. Prifysgol Caerdydd. 2010-2011.

Cynorthwy-ydd Ymchwil. Meithrinfa grefyddol mewn teuluoedd Mwslimaidd. Prifysgol Caerdydd. 2008-2010. 

Cydymaith Ymchwil. Dysgu fel gwaith. Prifysgol Caerdydd. 2007.

Addysgu

Bywgraffiad

Meysydd goruchwyliaeth

  • Menywod Mwslimaidd yn y farchnad lafur Brydeinig
  • Iechyd Meddwl Mwslimaidd
  • Anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol ethno-grefyddol

Goruchwyliaeth gyfredol

Nancy Kamal

Nancy Kamal

Myfyriwr ymchwil

Hanan Basher

Hanan Basher

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

  • Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig
  • Cymdeithaseg mudiant, ethnigrwydd ac amlddiwylliannedd
  • Y farchnad lafur
  • Iechyd Meddwl
  • Rhyw, iechyd a lles

External profiles