Ewch i’r prif gynnwys
Charlotte Brookfield

Dr Charlotte Brookfield

Uwch Ddarlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Trosolwyg

I am a lecturer of Social Sciences based in the Cardiff Q-Step Centre of Excellence in Quantitative Methods Teaching (www.cardiff.ac.uk/qstep). My main role includes leading and supporting the Q-Step Placement module. As part of this, I am responsible for maintaining and developing links between Q-Step, the further education sector and related external agencies. I also teach on a number of substantive and research methods modules within the School of Social Sciences. My recent work has focussed on the place of quantitative research methods in British Sociology. 

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2017

2016

Articles

Book sections

Books

Thesis

Ymchwil

Yn gyffredinol, mae fy niddordebau ymchwil yn dod ym maes addysg. Mae gen i ddiddordeb mewn sut y gallwn ennyn diddordeb myfyrwyr gwyddorau cymdeithasol, ac yn fwy cyffredinol, pobl ifanc â rhif. Mae fy niddordebau ymchwil wedi deillio o'm cyfranogiad yng Nghanolfan Ragoriaeth Dulliau Meintiol Caerdydd mewn Addysgu a Dysgu Dulliau Meintiol, yn ogystal â mentrau addysgeg eraill sydd wedi'u rhoi ar waith i helpu i ymgysylltu â myfyrwyr gwyddorau cymdeithasol gyda rhif. 

 

Addysgu

Ar hyn o bryd, rwy'n cyfrannu at addysgu ar y modiwlau israddedig canlynol:

Blwyddyn 2:
Real World Research with Placement (Convenor Modiwl)
Dulliau Ymchwil Cymdeithasol (Cynullydd Modiwl)
Gwybod y Byd Cymdeithasol, Ar-lein ac All-lein
Dadansoddiad Data Eilaidd

Blwyddyn 3: 
Traethawd Hir (Cynullydd Modiwl)

MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol:
Dulliau Ymchwil Meintiol

 

Bywgraffiad

2014-2018: PhD Gwyddorau Cymdeithasol (Prifysgol Caerdydd)* (a gyflwynwyd yn 2017 ac a ddyfarnwyd yn 2018) 

2013-2014: MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Prifysgol Caerdydd)*

2010-2013: Addysg (Wedi'i achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain) (Prifysgol Caerdydd) 

*wedi derbyn ysgoloriaeth ymchwil 1+3 o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd

Anrhydeddau a dyfarniadau

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst- German Academic Exchange Service) Scholarship for the GESIS 4th Summer Methodology School (Cologne, Germany) (2015)

Aelodaethau proffesiynol

Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch / Uwch

Cymdeithas Seicolegol Prydain

Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain

 

 

Pwyllgorau ac adolygu

Golygydd ar gyfer International Journal of Social Research Methodology 

Grŵp Astudio Ystadegau Cymdeithasol Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (Cydgynullwyd 2018-2021)

Rhwydwaith Ôl-raddedig a Gyrfa Gynnar Q-Step (Cydgynullwyd 2017-2020)

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Melanie Mckee

Melanie Mckee

Myfyriwr ymchwil

Zebedee Friedman

Zebedee Friedman

Myfyriwr ymchwil

Gill Ellis

Gill Ellis

Myfyriwr ymchwil

Angela Britton

Angela Britton

Myfyriwr ymchwil

Fay Cosgrove

Fay Cosgrove

Myfyriwr ymchwil

Selma Dogan

Selma Dogan

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Methodoleg gymdeithasegol a dulliau ymchwil