Ewch i’r prif gynnwys
Emiliano Spezi

Yr Athro Emiliano Spezi

Athro Peirianneg Gofal Iechyd
Cyfarwyddwr Ymchwil

Yr Ysgol Peirianneg

Email
espezi@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76521
Campuses
Adeiladau'r Frenhines, Ystafell Ystafell S/2.05, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rhyngddisgyblaethol Precision Oncology Cardiff Hub (IPOCH)

Rydym yn cynnig 7 ysgoloriaeth ymchwil wedi'i hariannu sydd ar gael yn yr Hyb Hyfforddi Doethurol Rhyngddisgyblaethol mewn Oncoleg Fanwl ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'r ysgoloriaethau sydd ar gael mewn delweddu biofeddygol, patholeg a genomeg. Mae'r ysgoloriaethau 3.5 mlynedd hyn yn darparu cyllid ar gyfer ffioedd a chyflog ar y gyfradd a bennir gan Gynghorau Ymchwil y DU, yn ogystal â chostau hyfforddiant ymchwil a chymorth eraill, ac maent ar gael i fyfyrwyr y DU, yr UE a Rhyngwladol.

Darganfyddwch fwy ar wefan ymchwil IPOCH ac ar FindAPhD.

 

Aelod Sefydlu, Grŵp Ymchwil Peirianneg Feddygol

Arweinydd Tîm, Tîm Ymchwil Delweddu Bywyd a Data Analytics

Cadeirydd, Ysgol Moeseg Ymchwil Peirianneg 

Golygydd Cyswllt, European Journal of Medical Physics

Golygydd Adolygu, Frontiers in Medicine | Meddygaeth Niwclear

Cadeirydd blaenorol, Grŵp Tasg Rhif 363 - Canllawiau ar gyfer cysoni dilysu algorithmau auto-segmentu tiwmor PET

Yr Athro Emiliano Spezi yw Cyfarwyddwr Ymchwil Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd, Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg Ymchwil Ysgolion ac Arweinydd y tîm Delweddu Bywyd a Dadansoddi Data. Mae'n Wyddonydd Clinigol sydd wedi'i gofrestru yn y wladwriaeth gyda 15 mlynedd o brofiad gwaith mewn Ymchwil a Datblygu yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, lle mae bellach mewn swydd anrhydeddus gydag Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Chanolfan Ganser Felindre.  Mae ei ddiddordebau ymchwil presennol yn canolbwyntio ar dri phrif faes: (1) Biofarcwyr a Radiomics Delweddu Meintiol, (2) Canllawiau Delwedd ar gyfer Meddygaeth Fanwl, (3) Modelu mewn Oncoleg Ymbelydredd. Mae'n derbyn grantiau gan gyrff cyllido Cenedlaethol a Rhyngwladol ac oddi wrth y Diwydiant.

Mae enghreifftiau o gymhwyso'r ymchwil a gynhyrchwyd yn labordy'r Athro Spezi yn cynnwys: (1) defnyddio dulliau segmentu delweddau uwch ym mhrawf radiotherapi PEARL fel y gwelir yn Newyddion y BBC, (2) defnydd arloesol o AI gydag Intel Corporation i wella cywirdeb ac effeithlonrwydd triniaethau radiotherapi (MedWales Lifestories Magazine, tt. 26), (3) datblygu dulliau dysgu ffederal i gynorthwyo ymchwil canser.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Adrannau llyfrau

 • Sykes, J., Alaei, P. and Spezi, E. 2017. Imaging dose in radiation therapy. In: Mijnheer, B. ed. Clinical 3D Dosimetry in Modern Radiation Therapy. CRC Press, pp. 561-588.

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Contracts

TitlePeopleSponsorValueDuration
Raydose GUI developmentSpezi EVelindre NHS Trust2664601/09/2015 - 31/08/2016
Advanced Personalised 3D Dosimetry for a clinical trial in peptide radionuclide therapySpezi ECancer Research Wales8034101/10/2015 - 30/09/2018

Supervised Students

TitleStudentStatusDegree
ADVANCED AUTOMATED PET IMAGE SEGMENTATION IN RADIATION THERAPY.PARKINSON CraigCurrentPhD
ADVANCED PERSONALISED 3D DOSIMETRY FOR A CLINICAL TRIAL IN PETIDE RADIONUCLIDE THERAPY.BERENATO SalvatoreCurrentPhD
DEVELOPMENT OF TECHNIQUES FOR VERIFICATION OF ADVANCED RADIOTHERAPY BY PORTAL DOSIMETRY.MD RADZI YasminCurrentPhD

Addysgu

Yn ogystal â darparu prosiect israddedig, traethawd hir a goruchwyliaeth draethawd, rwy'n Drefnydd Modiwl ar gyfer y modiwlau canlynol yn yr Ysgol Peirianneg:

 • EN4505: Prosesu Delwedd Feddygol (MEng)
 • EN4506: Peirianneg Glinigol 2 (MEng)

Rhwng 2016 a 2021 roeddwn hefyd yn drefnydd modiwl ar gyfer y modiwl canlynol yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth:

 • PX3247: Ymbelydredd ar gyfer Therapi Meddygol (BSc)

Bywgraffiad

Addysg

2003: PhD (Ffiseg Feddygol), Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, Caerdydd, UK
1998: MSc (Gwyddonydd Clinigol), Prifysgol Bologna, Bologna, Yr Eidal
1996: Laurea (Ffiseg), Prifysgol Bologna, Bologna, Yr Eidal

Anrhydeddau a dyfarniadau

Enillydd Gwobr Arian ESGAR Radioleg Ewropeaidd 2018 (gwobrwywyd yn 2019)

 • Foley et al Datblygu a dilysu model prognostig sy'n ymgorffori dadansoddiad gwead sy'n deillio o segmentu safonedig o PET mewn cleifion â chanser oesoffagaidd. Eur Radiol 2018 Ionawr; 28(1): 428-436

Enillydd Gwobr Ymchwil ESTRO-Varian 2019

 • Deist et al Dysgu dosbarthu ar gleifion canser yr ysgyfaint 20 000+, Radiother Oncol (2019) Cyf 133 Supp. 1, S287-8 https://www.estro.org/Congresses/ESTRO-38/Awards


Enillydd Gwobr Papur Gorau'r cylchgrawn 2018: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Physics

 • Sjögreen Gleisner et al Variations in the practice of molecular radiotherapy and implementation of dosimetry: results from a European survey, EJNMMI Physics (2017) 4:28 https://doi.org/10.1186/s40658-017-0193-4 

Enillydd Gwobr Ysgoloriaeth Burgen 2016: Academia Europaea

 • Modelau Cyfrifiadurol mewn Delweddu Ffwngaidd a Therapi Ymbelydredd

Enillydd Gwobr Poster Ffiseg Gorau 2016: ESTRO

 • Berthon et al Tuag at safoni PET-autosegmentaion gyda'r algorithm dysgu peiriant ATLAAS, Radiother. Oncol. (2016) 119 (Supp 1): S452

Enillydd Gwobr Gweithgynhyrchu am Arloesi 2015: IPEM

 • ATLAAS: penderfyniad awtomatig algorithm dysgu yn seiliedig ar goeden ar gyfer segmentu delwedd uwch mewn tomograffeg allyriadau positron, Phys. Med. Biol. (2016) Gorff 7; 61(13): 4855-69

Enillydd Gwobr Teithio IPEM / AAPM: IPEM / AAPM 

 • Ymchwiliad Monte Carlo o gywirdeb radiotherapi wedi'i fodiwleiddio dwyster, Med. Phys. (2004) https://doi.org/10.1118/1.164451

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o'r Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM®)

Aelod Siartredig o'r Instutte Ffiseg (IoP)

Gwyddonydd Clinigol Cofrestredig y Wladwriaeth: Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC)

Safleoedd academaidd blaenorol

Arholwr allanol (graddau ymchwil): Prifysgol y Wladwriaeth Rydd (De Affrica), Prifysgol Cape Town (De Affrica), Prifysgol Abertawe, Abertawe (Y Deyrnas Unedig), Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (Sbaen), Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway (Iwerddon), Prifysgol Llundain, Llundain (Y Deyrnas Unedig), Sefydliad Niels Bohr, Copenhagen (Denmarc).

Pwyllgorau ac adolygu

Dyletswyddau cyfredol 

Cadeirydd Adran Moeseg Ymchwil Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd

Golygydd Cyswllt y European Journal of Medical Physics (Physica Medica), Elsevier

Aelod o Lywodraeth Cymru - Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru

Dyletswyddau blaenorol

Is-gadeirydd Grŵp  Tasg 211 Cymdeithas Ffisegwyr mewn Meddygaeth America (AAPM), Manteision a Chyfyngiadau'r Ymagweddau Auto-Segmentation ar gyfer PET

Cadeirydd y Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol (NCRI) Profion Radiotherapi QA Datrysiadau Cronfa Ddata ac is-grŵp TG

Aelod o weithgor Ymchwil Radiotherapi Clinigol a Throsol NCRI (CTRad) Ffrwd Waith 4: Technoleg Newydd, Ffiseg a Sicrhau Ansawdd

Meysydd goruchwyliaeth

Ardaloedd o ddiddordeb

Rwyf ar gael i oruchwylio  myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig yn y meysydd canlynol:

 • DADANSODDIAD DELWEDD FEDDYGOL
 • RADIOMICS
 • DYSGU PEIRIANT MEWN ONCOLEG YMBELYDREDD
 • MODELU MONTE CARLO O DRAFNIDIAETH YMBELYDREDD
 • DOSIMETREG RADIOTHERAPI MOLECIWLAIDD
 • TECHNEGAU RADIOTHERAPI UWCH

PubMed yn chwilio am gyhoeddiadau gan yr Athro Spezi (dolen).

 

Rhyngddisgyblaethol Precision Oncology Cardiff Hub (IPOCH)

Rydym yn cynnig 7 ysgoloriaeth ymchwil wedi'i hariannu sydd ar gael yn yr Hyb Hyfforddi Doethurol Rhyngddisgyblaethol mewn Oncoleg Fanwl ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'r ysgoloriaethau sydd ar gael mewn delweddu biofeddygol, patholeg a genomeg. Mae'r ysgoloriaethau 3.5 mlynedd hyn yn darparu cyllid ar gyfer ffioedd a chyflog ar y gyfradd a bennir gan Gynghorau Ymchwil y DU, yn ogystal â chostau hyfforddiant ymchwil a chymorth eraill, ac maent ar gael i fyfyrwyr y DU, yr UE a Rhyngwladol.

Darganfyddwch fwy ar wefan ymchwil IPOCH a FindAPhD.

Cyfleoedd eraill ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig

Mae gennym y cyfle cyffrous canlynol i ymgeiswyr PhD hunan-ariannu

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru ar Ymchwil Ôl-raddedig ym maes Peirianneg yr Ysgol Og, cysylltwch â Thîm Ymholiadau PGR  i gael gwybod mwy am yr holl gyfleoedd presennol.

 

Prosiectau PGR cyfredol 

Teitl

Myfyriwr

Statws

Gradd

Math

Rôl

GWEITHREDU TECHNEGAU AWTOMATAIDD WRTH GYNLLUNIO TRINIAETH RADIOTHERAPI FOSTER Iona Cerrynt Phd Llawn amser Prif oruchwyliwr

GWELLODD RADIOMICS CLASSIFIER SEILIEDIG AR DDYSGU DWFN I WELLA GOROESIAD YN GLIOBLASTOMA MULTIFORME

DUMAN Kerim

Cerrynt

Phd

Llawn amser

Prif oruchwyliwr

CYNLLUNIO AWTOMATAIDD AR GYFER RADIOTHERAPI DAN ARWEINIAD DELWEDDAU

CAGNI Elisabetta

Cerrynt

Phd

Llawn amser

Prif oruchwyliwr

Goruchwyliaeth gyfredol

Elisabetta Cagni

Elisabetta Cagni

Myfyriwr ymchwil

Iona Foster

Iona Foster

Myfyriwr ymchwil

Kerim Duman

Kerim Duman

Myfyriwr ymchwil