Ewch i’r prif gynnwys
Emiliano Spezi FInstP PhD FIPEM CPhys

Yr Athro Emiliano Spezi

(e/fe)

FInstP PhD FIPEM CPhys

Athro Peirianneg Gofal Iechyd
Cyfarwyddwr Ymchwil

Yr Ysgol Peirianneg

Email
espezi@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76521
Campuses
Adeiladau'r Frenhines, Ystafell S/2.05, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae ail bapur nodedig o Fenter Safoni Image Biomarker https://theibsi.github.io (IBSI) ar safoni hidlwyr cyfnewidiol ar gyfer radiomigau atgynhyrchadwy bellach wedi'i gyhoeddi yng nghyfnodolyn Radiolgy Cymdeithas Radiolgy https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.231319  Cymdeithas Radiolgy Cymdeithas Radiolgy Gogledd America Radiolgy (RSNA).

Dyma garreg filltir arall o safoni, atgynhyrchedd a defnyddioldeb biofarcwyr delweddu meintiol ac rwy'n arbennig o falch o gyfraniad fy nhîm SPAARC (https://spaarc-radiomics.io) yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd i'r gwaith penodol hwn.

Sylwer hefyd ar y golygyddol Radioleg cysylltiedig gan Merel Huisman a Tugba Akinci D'Antonoli yn esbonio pam mae'r gwaith hwn yn bwysig a chylchlythyr Prifysgol Caerdydd yn disgrifio'r gwaith hwn i gynulleidfa leyg.

Rhyngddisgyblaethol Precision Oncology Cardiff Hub (IPOCH)

Rydym yn cynnal Canolfan Hyfforddiant Doethurol Ryngddisgyblaethol EPSRC-DTP mewn Oncoleg Precision ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'r prosiectau ym maes delweddu biofeddygol, patholeg a genomeg yn cael eu cyflwyno gan ein myfyrwyr gwych ar draws yr Ysgolion Peirianneg, Cyfrifiadureg a Meddygaeth.

Darganfyddwch fwy ar wefan ymchwil IPOCH.

 

Aelod Sefydlu, Grŵp Ymchwil Peirianneg Feddygol

Arweinydd Tîm, Tîm Ymchwil Delweddu Bywyd a Data Analytics

Cadeirydd, Ysgol Moeseg Ymchwil Peirianneg 

Golygydd Cyswllt, European Journal of Medical Physics

Golygydd Adolygu, Frontiers in Medicine | Meddygaeth Niwclear

Cadeirydd blaenorol, Grŵp Tasg Rhif 363 - Canllawiau ar gyfer cysoni dilysu algorithmau auto-segmentu tiwmor PET

Yr Athro Emiliano Spezi yw Cyfarwyddwr Ymchwil Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd, Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg Ymchwil Ysgolion ac Arweinydd y tîm Delweddu Bywyd a Dadansoddi Data. Mae'n Wyddonydd Clinigol cofrestredig yn y wladwriaeth gyda 15 mlynedd o brofiad gwaith mewn Ymchwil a Datblygu yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, lle mae bellach mewn swydd anrhydeddus gydag Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Chanolfan Ganser Felindre.  Mae ei ddiddordebau ymchwil presennol yn canolbwyntio ar dri phrif faes: (1) Biofarcwyr Delweddu Meintiol a Radiomics, (2) Canllawiau Delwedd ar gyfer Meddygaeth Fanwl, (3) Modelu mewn Oncoleg Ymbelydredd. Mae'n derbyn grantiau gan gyrff cyllido Cenedlaethol a Rhyngwladol ac oddi wrth y Diwydiant.

Mae enghreifftiau o gymhwyso'r ymchwil a gynhyrchir yn labordy'r Athro Spezi yn cynnwys: (1) defnyddio dulliau segmentu delweddau uwch ym mhrawf radiotherapi PEARL fel y gwelir yn Newyddion y BBC, (2) defnydd arloesol o AI gydag Intel Corporation i wella cywirdeb ac effeithlonrwydd triniaethau radiotherapi (MedWales Lifestories Magazine, tt. 26), (3) datblygu dulliau dysgu ffederal i gynorthwyo ymchwil canser.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Adrannau llyfrau

 • Spezi, E. and Bray, M. 2024. Foreword. In: Proceedings of the Cardiff University Engineering Research Conference 2023. Cardiff: Cardiff University Press, (10.18573/conf1.a)
 • Sykes, J., Alaei, P. and Spezi, E. 2017. Imaging dose in radiation therapy. In: Mijnheer, B. ed. Clinical 3D Dosimetry in Modern Radiation Therapy. CRC Press, pp. 561-588.

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Contracts

TitlePeopleSponsorValueDuration
Raydose GUI developmentSpezi EVelindre NHS Trust2664601/09/2015 - 31/08/2016
Advanced Personalised 3D Dosimetry for a clinical trial in peptide radionuclide therapySpezi ECancer Research Wales8034101/10/2015 - 30/09/2018

Supervised Students

TitleStudentStatusDegree
ADVANCED AUTOMATED PET IMAGE SEGMENTATION IN RADIATION THERAPY.PARKINSON CraigCurrentPhD
ADVANCED PERSONALISED 3D DOSIMETRY FOR A CLINICAL TRIAL IN PETIDE RADIONUCLIDE THERAPY.BERENATO SalvatoreCurrentPhD
DEVELOPMENT OF TECHNIQUES FOR VERIFICATION OF ADVANCED RADIOTHERAPY BY PORTAL DOSIMETRY.MD RADZI YasminCurrentPhD

Addysgu

Yn ogystal â darparu prosiect israddedig, traethawd hir a goruchwyliaeth draethawd, rwy'n Drefnydd Modiwl ar gyfer y modiwlau canlynol yn yr Ysgol Peirianneg:

 • EN4505: Prosesu Delwedd Feddygol (MEng)
 • EN4506: Peirianneg Glinigol 2 (MEng)

Rhwng 2016 a 2021 roeddwn hefyd yn drefnydd modiwl ar gyfer y modiwl canlynol yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth:

 • PX3247: Ymbelydredd ar gyfer Therapi Meddygol (BSc)

Bywgraffiad

Addysg

2003: PhD (Ffiseg Feddygol), Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, Caerdydd, UK
1998: MSc (Gwyddonydd Clinigol), Prifysgol Bologna, Bologna, Yr Eidal
1996: Laurea (Ffiseg), Prifysgol Bologna, Bologna, Yr Eidal

Anrhydeddau a dyfarniadau

Enillydd Gwobr Arian ESGAR Radioleg Ewropeaidd 2018 (gwobrwywyd yn 2019)

 • Foley et al Datblygu a dilysu model prognostig sy'n ymgorffori dadansoddiad gwead sy'n deillio o segmentu safonedig o PET mewn cleifion â chanser oesoffagaidd. Eur Radiol 2018 Ionawr; 28(1): 428-436

Enillydd Gwobr Ymchwil ESTRO-Varian 2019

 • Deist et al Dysgu dosbarthu ar gleifion canser yr ysgyfaint 20 000+, Radiother Oncol (2019) Cyf 133 Supp. 1, S287-8 https://www.estro.org/Congresses/ESTRO-38/Awards


Enillydd Gwobr Papur Gorau'r cylchgrawn 2018: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Physics

 • Sjögreen Gleisner et al Variations in the practice of molecular radiotherapy and implementation of dosimetry: results from a European survey, EJNMMI Physics (2017) 4:28 https://doi.org/10.1186/s40658-017-0193-4 

Enillydd Gwobr Ysgoloriaeth Burgen 2016: Academia Europaea

 • Modelau Cyfrifiadurol mewn Delweddu Ffwngaidd a Therapi Ymbelydredd

Enillydd Gwobr Poster Ffiseg Gorau 2016: ESTRO

 • Berthon et al Tuag at safoni PET-autosegmentaion gyda'r algorithm dysgu peiriant ATLAAS, Radiother. Oncol. (2016) 119 (Supp 1): S452

Enillydd Gwobr Gweithgynhyrchu am Arloesi 2015: IPEM

 • ATLAAS: penderfyniad awtomatig algorithm dysgu yn seiliedig ar goeden ar gyfer segmentu delwedd uwch mewn tomograffeg allyriadau positron, Phys. Med. Biol. (2016) Gorff 7; 61(13): 4855-69

Enillydd Gwobr Teithio IPEM / AAPM: IPEM / AAPM 

 • Ymchwiliad Monte Carlo o gywirdeb radiotherapi wedi'i fodiwleiddio dwyster, Med. Phys. (2004) https://doi.org/10.1118/1.164451

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o'r Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM®)

Aelod Siartredig o'r Instutte Ffiseg (IoP)

Gwyddonydd Clinigol Cofrestredig y Wladwriaeth: Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC)

Safleoedd academaidd blaenorol

Arholwr allanol (graddau ymchwil): Prifysgol y Wladwriaeth Rydd (De Affrica), Prifysgol Cape Town (De Affrica), Prifysgol Abertawe, Abertawe (Y Deyrnas Unedig), Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (Sbaen), Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway (Iwerddon), Prifysgol Llundain, Llundain (Y Deyrnas Unedig), Sefydliad Niels Bohr, Copenhagen (Denmarc).

Pwyllgorau ac adolygu

Dyletswyddau cyfredol 

Cadeirydd Adran Moeseg Ymchwil Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd

Golygydd Cyswllt y European Journal of Medical Physics (Physica Medica), Elsevier

Aelod o Lywodraeth Cymru - Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru

Dyletswyddau blaenorol

Is-gadeirydd Grŵp  Tasg 211 Cymdeithas Ffisegwyr mewn Meddygaeth America (AAPM), Manteision a Chyfyngiadau'r Ymagweddau Auto-Segmentation ar gyfer PET

Cadeirydd y Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol (NCRI) Profion Radiotherapi QA Datrysiadau Cronfa Ddata ac is-grŵp TG

Aelod o weithgor Ymchwil Radiotherapi Clinigol a Throsol NCRI (CTRad) Ffrwd Waith 4: Technoleg Newydd, Ffiseg a Sicrhau Ansawdd

Meysydd goruchwyliaeth

Ardaloedd o ddiddordeb

Rwyf ar gael i oruchwylio  myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig yn y meysydd canlynol:

 • DADANSODDIAD DELWEDD FEDDYGOL
 • RADIOMICS
 • DYSGU PEIRIANT MEWN ONCOLEG YMBELYDREDD
 • MODELU MONTE CARLO O DRAFNIDIAETH YMBELYDREDD
 • DOSIMETREG RADIOTHERAPI MOLECIWLAIDD
 • TECHNEGAU RADIOTHERAPI UWCH

PubMed yn chwilio am gyhoeddiadau gan yr Athro Spezi (dolen).

 

Cyfleoedd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru ar Ymchwil Ôl-raddedig ym maes Peirianneg yr Ysgol Og, cysylltwch â Thîm Ymholiadau PGR  i gael gwybod mwy am yr holl gyfleoedd presennol.

 

Prosiectau PhD cyfredol

Teitl

Myfyriwr

Statws

Gradd

Math

Rôl

Gwellodd radiomics classifier seiliedig ar ddysgu dwfn i wella goroesiad mewn amlforme glioblastoma

DUMAN Kerim

Cerrynt

Phd

Llawn amser

Prif oruchwyliwr

Delweddu micro-strwythurol micro-amgylchedd tiwmor: tuag at biopsi rhithwir o ganser y prostad.  

MITRA Solanki

Cerrynt

Phd

Llawn amser

Prif oruchwyliwr

Integreiddio nodweddion delweddu radiomics dysgu peirianyddol a dwfn i nodweddu heterogenedd tiwmor mewn canser yr ysgyfaint celloedd nad ydynt yn fach

LI Mengcheng

Cerrynt

Phd

Llawn amser

Prif oruchwyliwr

Deallusrwydd Artiffisial gyda Dynol Yn Y Ddolen ar gyfer Delweddau Meddygol Awtomataidd Cyfuchlinio. 

WARREN Faye

Cerrynt

Phd

Llawn amser

Cyd-oruchwyliwr

Nodweddiad anfewnwthiol microstrwythur meinwe canser yr ymennydd o MRI gan ddefnyddio Dysgu Dwfn 

THRELFALL Adam

Cerrynt

Phd

Llawn amser

Cyd-oruchwyliwr

Cynorthwyodd deallusrwydd artiffisial raddio dilyniant canser y prostad mewn biopsïau cleifion gyda biofarcwyr labelu meinwe newydd. 

PAPACHRISTOS Michail

Cerrynt

Phd

Llawn amser

Cyd-oruchwyliwr

Goruchwyliaeth gyfredol

Abdulkerim Duman

Abdulkerim Duman

Arddangoswr Graddedig

Mengcheng Li

Mengcheng Li

Arddangoswr Graddedig

Solanki Mitra

Solanki Mitra

Myfyriwr ymchwil

Adam Threlfall

Adam Threlfall

Myfyriwr Ymchwil

Michail Papachristos

Michail Papachristos

Myfyriwr ymchwil

Faye Warren

Faye Warren

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Gweithredu Technegau Awtomataidd mewn Cynllunio Triniaeth Radiotherapi, PhD, Iona Foster

Dadansoddiad gwead delwedd PET a Radiotherapi, PhD, Emad Alsyed

Cynllunio Radiotherapi Awtomatig dan Arweiniad Delwedd, PhD, Elisabetta Cagni

Cymhwyso dadansoddiad gwead i nodi biofarcwyr prognostig ar gyfer optimeiddio triniaethau radiotherapi, PhD, Philip Whybra

Dosimetreg 3D Personol Uwch ar gyfer Treial Clinigol mewn Therapi Radionuclide peptid, PhD, Salvatore Berenato

Segmentu Awtomataidd Uwch o PET mewn Radiotherapi, PhD, Craig Parkinson

Paramedrau sy'n Effeithio ar Reoli Tiwmorau a Gwenwyndra mewn Canser Oesoffagaidd: Dadansoddiad Canlyniadau Aml-Ddimensiwn, PhD, Rhys Carrington

Amlinelliad Amrywiolyn mewn Treialon Clinigol Radiotherapi Canser Gastrinperfeddol Uchaf, MD, Sarah Swynne

Datblygu Technegau ar gyfer Gwirio Radiotherapi Uwch gan Ddosimetreg Port, PhD, Yasmin Radzi

Cyfrifo dos radiotherapi mewn canser oesoffagaidd: cymharu dulliau dadansoddol a Monte Carlo, PhD, Dewi Johns

Optimeiddio Cyfrol Targed Tomograffeg Allyriadau Positron yn Radiotherapi Pen a Gwddf, PhD, Beatrice Berthon

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Cyfrifiadura cymhwysol
 • Ffiseg radiotherapi
 • radiomics
 • Dadansoddiad delwedd feddygol
 • Delweddu biofeddygol