Ewch i’r prif gynnwys
John Harvey

Dr John Harvey

Darlithydd mewn Gwyddorau Mathemategol

Yr Ysgol Mathemateg

Email
HarveyJ13@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70943
Campuses
Abacws, Ystafell Room 3.58, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd mewn Gwyddorau Mathemategol sy'n gweithio yn y grŵp ymchwil Geometreg, Algebra, Ffiseg Fathemategol a Thopoleg . Cyn cyrraedd Caerdydd, gweithiais ym Mhrifysgol Abertawe fel Cymrawd Daphne Jackson.

Mae fy ymchwil mewn geometreg, ar gyfer harddwch cynhenid y pwnc mathemategol pur ac ar gyfer ei gymwysiadau mewn gwyddor data yn ogystal ag mewn perthnasedd mathemategol. Mae meysydd penodol o ddiddordeb yn cynnwys crymedd , cymesuredd, cwymp cyfaint, dadansoddi data topolegol a chasgliad geometrig.

Cefnogir fy ngwaith gan Gymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol UKRI.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2017

2016

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

 • Geometreg Riemannian
 • Geometreg alexandrov
 • Mannau hyd Lorentzian
 • Casgliad geometrig

Mae fy ngwaith presennol mewn geometreg Riemannian yn canolbwyntio ar ddeall manifolds o gyfaint isel a submetries. Mewn geometreg Alexandrov, rwy'n astudio sut mae cymesuredd a chrymedd yn rhyngweithio. Rwy'n cymhwyso fy ngwybodaeth o geometreg Alexandrov i theori newydd gofodau hyd Lorentzian, sydd fel spacetimes, ond yn llai rheolaidd. Mewn casgliadau geometrig rwy'n astudio dylanwad crymedd ar berfformiad estimator ac amcangyfrif meintiau geometrig.

Tîm

Preprints

Beran, T., Harvey, J., Napper, L. a Rott, F. 2023. Canlyniad globaleiddio Toponogov ar gyfer gofodau hyd Lorentzian. arXiv: 2309.12733. (10.48550 / arXiv.2309.12733)

Prosiectau a ariennir

 • Maniffoldiau cyfaint-chwalu mewn geometreg Riemannian a chasgliad geometrig. DP. Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol UKRI. MR/W01176X/1.  07/22 – 06/26
 • Cronfa ddata COVID-19 amlfoddol ar gyfer ymchwil. Cyd-I (PI: L Tarassenko). Syniadau UKRI i fynd i'r afael â COVID-19 EP/W012294/1. 08/21 – 06/22.
 • Crymedd data: Defnyddio geometreg i wella ein dealltwriaeth o setiau data mawr. DP. Cymrodoriaeth Daphne Jackson Ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Daphne Jackson gyda nawdd gan Brifysgol Abertawe ac EPSRC. 08/19 – 01/22.

Addysgu

Rwy'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Yn hydref 2023 rwy'n dysgu cwrs ar geometreg Riemannian ar gyfer myfyrwyr MMath.

Bywgraffiad

Appointments

 • 07/22 –   Cardiff University, Lecturer
 • 12/21 – 06/22 Swansea University, Senior Research Officer
 • 08/19 – 01/22 Swansea University, Daphne Jackson Fellow.
 • 01/19 – 07/19 Swansea University, Tutor.
 • 11/16 – 12/18 Career break for childcare reasons.
 • 07/14 – 10/16 University of Münster, Postdoctoral researcher.

Education

 • 2008 – 14 University of Notre Dame, PhD in Mathematics.
 • 2007 – 08 Cambridge University, Part III of the Mathematical Tripos.
 • 2004 – 06 University College Dublin, MSc Quantitative Finance.
 • 2000 – 04 University College Dublin, BSc Mathematical Science.

Funded Projects

 • UKRI Future Leaders Fellowship "Volume-collapsed manifolds in Riemannian geometry and geometric inference". MR/W01176X/1. 07/22 – 06/26
 • A multimodal COVID-19 database for research. Co-I (PI: L Tarassenko). UKRI Ideas to Address COVID-19. EP/W012294/1. 08/21 – 06/22.
 • The curvature of data: Using geometry to improve our understanding of large data sets. PI. Daphne Jackson Fellowship. Funded by the Daphne Jackson Trust with sponsorship from Swansea University and EPSRC. 08/19 – 01/22.

Outreach and Public Engagement

 • Association for Women in Mathematics, EvenQuads, data collector and biography writer for a deck of playing cards featuring profiles of women who have made significant contributions to mathematics, 2022.
 • Science Museum, Presenter at Science of UNESCO Lates, March 2019.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol UKRI, 2022

Aelodaethau proffesiynol

 • Member of the London Mathematical Society

Pwyllgorau ac adolygu

 • adolygydd ceisiadau grant ar gyfer
  • Ymddiriedolaeth Leverhulme
 • adolygydd cyfnodolion ar gyfer
  • Not Am Math Soc 
  • SpringerBriffiau mewn Mathemateg
  • J Geom gwahaniaethol
  • Traws Amer Math Soc
  • J Reine Angew Math
  • Môr Tawel J Math
  • J Topol Anal
  • Artif Intell.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd

 • Geometreg Riemannian
 • Geometreg alexandrov
 • Mannau hyd Lorentzian
 • Casgliad geometrig

Goruchwyliaeth gyfredol

Giorgos Tsimperis

Giorgos Tsimperis

Myfyriwr ymchwil

James Binnie

James Binnie

Tiwtor Graddedig