Ewch i’r prif gynnwys
Ze Ji

Dr Ze Ji

Uwch-ddarlithydd
Addysgu ac ymchwil

Yr Ysgol Peirianneg

Email
JiZ1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70017
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell Ystafell S/3.07, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

-----
Rwy'n cynnal fy safle personol yn allanol. 
-----

Rwy'n derbyn Cymrodoriaeth Ddiwydiannol yr Academi Beirianneg Frenhinol, a gynhelir gan Spirent Communications Ltd. 

Rwy'n uwch ddarlithydd (athro cyswllt) Roboteg a Systemau Ymreolaethol yn yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd, ac yn arweinydd Grŵp Roboteg a Peiriannau Deallus Ymreolaethol (RAIM). Rwyf hefyd yn gyd-ymchwilydd/arweinydd thema'r IROHMS (Canolfan Ymchwil ar gyfer AI, Roboteg a Systemau Peiriant Dynol) a ariennir gan ERDF trwy WEFO.

Ar hyn o bryd rwy'n gwasanaethu fel Golygydd Cyswllt ar gyfer

Rwy'n rheoli'r Labordy Roboteg a Systemau Ymreolaethol, sy'n darparu cyfleusterau robotig blaengar, gan gynnwys dau robot Kuka Lbr iiwa, Robotnik Vogui+, tri Kuka youbots, rhai crwbanod, rhai dronau, systemau golwg uwch (camerâu 3D, ac ati), a synwyryddion. Rydym hefyd wedi adeiladu dau USVs (cerbydau wyneb di-griw) gyda phrosiectau myfyrwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Rwyf wedi dal sawl swydd fel ymchwilydd a pheiriannydd systemau roboteg ac ymreolaethol yn y byd academaidd a diwydiant (Dyson, Lenovo, a Cherbydau Arwyneb Ymreolaethol). Noddwyd fy PhD fel rhan o brosiect FP6 yr UE, TAI- CHI (Rhyngwynebau Acwstig Diriaethol ar gyfer Rhyngweithio Dynol Cyfrifiadurol), a enillodd wobr arddangos orau arddangosfa FP6 yr UE yn Helsinki, y Ffindir, yn 2006.

Mae gen i brofiad eang mewn roboteg, gan gynnwys robotiaid symudol dan do, manipulators robot diwydiannol, robotiaid humanoid, a cherbydau wyneb ymreolaethol di-griw awyr agored. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar Canfyddiad a Dysgu Robot (RoPAL), gan gwmpasu ystod eang o bynciau, gan gynnwys lleoleiddio a mapio simulataneous (SLAM), gweledigaeth robot, dysgu atgyfnerthu robotau, synhwyro cyffyrddol, dysgu dwfn, synhwyro craff, a'u cymwysiadau ar lywio robotiaid, trin ac, yn ehangach, gweithgynhyrchu craff.

Yn Dyson, fel peiriannydd systemau roboteg, rwyf wedi ffeilio a chyhoeddi patentau ym maes roboteg symudol. Y prif brosiect yno oedd robot Dyson 360, sy'n defnyddio camera 360 ar gyfer lleoleiddio a mapio dan do (Visual SLAM). Bûm yn gweithio yn Lenovo ar roboteg gwasanaeth, fel Pensaer Systemau Robotig ac Arweinydd Technegol tîm o 10 o ymchwilwyr a pheirianwyr gyda chefndir dysgu peiriannau, gweledigaeth gyfrifiadurol, slam, cwmwl ac IoT. Yn ASV (Cerbydau Arwyneb Ymreolaethol), rwyf wedi llwyddo fel aelod ymchwil craidd, wedi cyflwyno sawl prosiect a ariennir gan Innovate UK, DSTL, a NOC / SBRI. Cyn y rhain, roeddwn i wedi bod yn gweithio fel cymrawd ymchwil yn y byd academaidd ar gyfer nifer o brosiectau FP6 a FP7 yr UE, fel TAI-CHI, IWARD (HAID ROBOT DEALLUS AR GYFER PRESENOLDEB, CYDNABYDDIAETH, GLANHAU A CHYFLENWI), ROBOSKIN (TECHNOLEGAU A GALLUOEDD SEILIEDIG AR Y CROEN AR GYFER ROBOTIAID DIOGEL, ANNIBYNNOL A RHYNGWEITHIOL), AC SRS (System Robotig Cysgodol Aml-Rôl ar gyfer Byw'n Annibynnol).

Dyma gyfrif grŵp Github ar gyfer prosiectau a gynhaliwyd gyda'n tîm RoPAL .

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2007

Articles

Book sections

Conferences

Thesis

Ymchwil

Rydym yn rhagweld gwell gallu gwybyddol robot trwy ddefnyddio galluoedd canfyddiadol aml-foddol uwch o synwyryddion golwg, cyffyrddol, lidar, ac ati, a hunan-ddysgu parhaus i ddeall yr amgylchedd mewn 3D, rhagweld sefyllfaoedd trwy beiriant / dysgu dwfn, a chefnogi bodau dynol ar gyfer problemau'r byd go iawn. Ein nod yw gwaddol lefel uwch o ymreolaeth i robotiaid a systemau di-griw, gan ddarparu galluoedd ymwybyddiaeth o sefyllfa uwch, synhwyro aml-foddol, dysgu gweithredol robot, lleoleiddio a mapio, cynllunio llwybr gorau posibl, a chydweithio lluosog ar robotiaid.

Gellir rhannu diddordebau ymchwil fy ngrŵp yn rhydd i'r meysydd canlynol:

 • Dysgu Atgyfnerthu Dwfn ar gyfer llywio robot a thrin
 • Amcangyfrif y Wladwriaeth, e.e. Visual SLAM ac Odometreg Visual
 • Llywio a thrin robot ymreolaethol dan arweiniad synhwyrydd
 • Synhwyro robot aml-foddol, megis gweledigaeth robot, synhwyro cyffyrddol, ac ati.
 • Gweledigaeth Gyfrifiadurol a dulliau seiliedig ar ddysgu sy'n seiliedig ar ddata ar gyfer gweithgynhyrchu smart, gan gynnwys monitro yn y fan a'r lle, metroleg 3D arwyneb, cynulliad robotig ac yn y blaen

Contractau

Ymchwilwyr

Noddwr

Gwerth

Teitl

Hyd

Ze Ji (Hyrwyddwr Academaidd)

Academi Frenhinol Peirianneg

30,000

Athro Ymweld yr Academi Beirianneg Frenhinol ar gyfer Raphael Grech (Spirent)

Medi 2023 - Medi 2026

Ze Ji

DTII, Prifysgol Caerdydd

4,000

Gwella Systemau Ymreolaethol gyda Digideiddio'r Amgylchedd Aml-Foddol: Sicrhau Diogelwch, Diogelwch a Dibynadwyedd

Mehefin 2023 - Gorffennaf 2023

Ze Ji

DTP (EPSRC) (Ysgoloriaeth PhD)

~ 76,000

Dysgu Robot ar gyfer Trin

Hyd 2023 - Ebrill 2027

Ze Ji

Cymrodoriaeth Ddiwydiannol yr Academi Frenhinol Peirianneg

50,000

Canfyddiad Gweithredol a Dysgu ar gyfer Llywio Ymreolaethol

Medi 2022 - Medi 2024

Ze Ji, Yukun Lai

EPSRC (Gorwelion Newydd)

~ £250k

PHYDL: Dysgu Gwahaniaethadwy wedi'i lywio gan ffiseg ar gyfer trin roboteg o Viscous a Granular Cyfryngau

Ionawr 2023 - Rhagfyr 2024

Haijiang Li, Abhishek Kundu, Ze Ji (CoI)

Partneriaid diwydiant: Centregreat Rail, Crouch Waterfall, Centregreat Engineering)

SmartExpertise

£111,884

DIGIBRIDGE: Roedd gefell ddigidol wedi'i llywio gan ffiseg yn cefnogi cynnal a chadw pont glyfar

Tachwedd 2021 - Rhagfyr 2022

Ze Ji

Diwydiant (Spirent) - Ysgoloriaeth PhD llawn amser

£32,000

Atgyfnerthu Dysgu ar gyfer llywio annibynnol gyda lleoleiddio GNSS

2021 - 2024

Haijiang Li, Ze Ji (Cyd-I, Goruchwyliwr Gwybodaeth), Abhishek Kundu

Innovate UK/KTP

£280,000

BIM ac Efeilliaid Digidol i gefnogi Arolygu Strwythurol Pont Smart

Medi 2021-Medi 2024

Ze Ji

Y Gymdeithas Frenhinol

£17,812

Dysgu Robot Gweithredol ar gyfer Manipulations Tynnu, Ffurfiannol ac Ychwanegyn o ddeunyddiau gronynnog a Viscous

09 Maw 2020 - 08 Maw 2021

Setchi, R., Ji, Z., (ENGIN)

Jones, D., Morgan, P., (PSYCH)

Allen, S., Eslambolchilar, P. (COMSC)

ERDF/WEFO

£4,600,000 (gan gynnwys arian cyfatebol gan Brifysgol Caerdydd)

Canolfan Ymchwil mewn AI, Roboteg a Systemau Dynol-Peiriant (IROHMS)

1 Ebr 19 – 1 Medi 23

Bigot, S., Ji, Z., Packianather, M., Kerfriden, P.

H2020 yr UE

€ 476,000

Gweithgynhyrchu Ychwanegion gan ddefnyddio Llinell Beilot Metel (MANUELA)

Hydref 2018 - Medi 2022

Setchi, R., Ji, Z., Evans, S.

Endevr / Airbus

£61,000

Dysgu Deep Enabled Wing Box Inspection (DEWI)

1 Gorff 19 – 30 Medi 19

Ji Z (PI), Setchi R, Bigot S

Cronfa Strategol Renishaw a Phrifysgol Caerdydd

£39,986

Nodweddu 3D prosesau ALM

01 Ebr 2019 - 31 Maw 2020

Ji Z (PI), Wu J, Setchi R.

Cronfa Strategol Renishaw a Phrifysgol Caerdydd

£40,000 o arian parod o'r gronfa partneriaeth strategol (cyfanswm gwerth y prosiect: £101,332)

Gwthio ffin delweddu wyneb 3D sy'n seiliedig ar weledigaeth

01 Ebr 2018 - 31 Maw 2019

Setchi R., Ji Z.

WEFO drwy ASTUTE a Diwydiant

£884,673 gan gynnwys £652,661 o'r Cyfandir a £232,012 gan WEFO

Gweithgynhyrchu ychwanegion a roboteg i gefnogi gwell ymateb i fwy o hyblygrwydd

02 Chwef 2018 – 01 Chwef 19

Ardaloedd Ymchwil

Dysgu Atgyfnerthu Robot:

Mae Dysgu Atgyfnerthu yn faes newydd sy'n dod i'r amlwg sy'n paratoi cyfeiriad newydd i ganiatáu i robotiaid ddysgu sgiliau newydd ar gyfer sefyllfaoedd pan nad yw codio â llaw yn addas.

Nod y gwaith presennol yw ymchwilio a datblygu system hunan-ddysgu i robot drin gwrthrychau mewn man gwaith anniben ar gyfer tasgau sy'n gofyn am sawl cam.

Gwyliwch fideo o'r ymchwil ar YouTube

Mae'r fideo canlynol yn dangos y gwaith o ddefnyddio Dysgu Atgyfnerthu i hyfforddi robot i lywio ac osgoi gwrthdrawiad.

Gwyliwch y fideo o'r ymchwil ar YouTube

Robotiaid Symudol:

Un o fy mhrofiad mwyaf gwerthfawr yn y maes hwn yw'r gwaith ar brosiect Dyson 360 Robot. Mae fy niddordebau yn cynnwys Robot Autonomous Navigation, Visual SLAM, Visual Servoing, a Vision Odometry

Gwyliwch fideo o'r ymchwil ar YouTube

Prosiect arall yw prosiect FP7 yr UE, SRS®, a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu a phrototeipio datrysiadau robotig lled-annibynnol a reolir o bell mewn amgylcheddau domestig i gefnogi pobl oedrannus.

Prosiect SRS (Robot Gwasanaeth)

Cerbydau Ymreolaethol:

Fel rhan o'm gweithgareddau addysgu (modiwl Mecatroneg), arweiniais ychydig o dîm o fyfyrwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf i adeiladu USVs (Cerbyd Arwyneb Di-griw) ac UAVs.

Gwyliwch fideo o'r ymchwil ar YouTube

Mae ymchwil gysylltiedig yn cynnwys ymddygiad robotiaid, megis golwg gyfrifiadurol ac ymasiad synhwyrydd ar gyfer osgoi gwrthdrawiadau, cydweithredu â cherbydau, ymwybyddiaeth sefyllfa a chynllunio gweithredu.

Synhwyro (Lleoleiddio Acwstig ar gyfer Rhyngweithio Cyfrifiadurol Dynol):

Dyma fy ymchwil cynnar iawn ar gyfer fy mhrosiect PhD, sy'n rhan o brosiect FP6 yr UE, "Rhyngwynebau Acwstig Diriaethol ar gyfer Rhyngweithio Dynol Cyfrifiadurol".

Synhwyro cyffyrddol a Rhyngweithio Robot Dynol:

Dyma hefyd fy ymchwil gynnar yn gweithio fel cymrawd ymchwil ar gyfer prosiect FP7 yr UE, RoboSkin, gan ddatblygu algorithmau dysgu peiriannau ar gyfer cydnabod y mathau o gyffyrddiad dynol gan ddefnyddio synwyryddion cyffyrddol ar raddfa fawr.

Addysgu

2022 - Now

 • EN4110 Mecatroneg Dylunio

2019-2022

 • EN3062 Roboteg a Phrosesu Delweddau (Arweinydd modiwl)
 • EN4062 Uwch Roboteg (Arweinydd modiwl)
 • EN4110 Mecatroneg Dylunio

2018-2019

 • EN4110 Mecatroneg Dylunio
 • EN3062 Roboteg a Phrosesu Delweddau
 • EN4062 Roboteg Uwch
 • Systemau Mesur ENT604 (Arweinydd Modiwl)

2017-2018

 • EN4100 Mecatroneg Dylunio
 • EN4062 Roboteg Uwch
 • Systemau Mesur ENT604 (Arweinydd Modiwl)

2016-2017

 • EN4100 Mecatroneg Dylunio
 • Systemau Mesur ENT604
 • Eraill, gan gynnwys Dylunio a Lab

Bywgraffiad

Education and qualifications

 • 2007: PhD (Systems Engineering) Cardiff University, Cardiff, UK
 • 2003: MSc (Computer Science) University of Birmingham, Birmingham, UK
 • 2001: BEng (Electronic Engineering), Jilin University, China

Career overview

 • 2016 - present: Lecturer in robotics and autonomous systems, Cardiff University
 • 2014 - 2016: Unmanned Systems Engineer (R&D), ASV ltd
 • 2013 - 2014: Robotics Systems Engineer (R&D), Dyson Ltd
 • 2009 - 2011: Research Fellow, Adaptive System Research Group, University of Hertfordshire
 • 2007 - 2013: Research Fellow, Cardiff University

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Dyfarnwyd y Papur Cynadledda Gorau i'n papur "PnuTac: Vision based nimatic tactile sensor for slip detection and object classification", (Awduron: Prasad Rayamane, Peter Herbert, Francisco Munguía Galeano, a Ze Ji) y Papur Cynhadledd Gorau yn y 29ain CYNHADLEDD RYNGWLADOL IEEE AR MECATRONEG A GWELEDIGAETH PEIRIANT YN YMARFEROL M2VIP 2023 yn Queenstown, Seland Newydd. 
 • Mae ein papur "RPS-Net: Indoor Scene Point Cloud Completion using RBF-Point Sparse Convolution" dyfarnwyd Gwobr Terry Hewitt: Papur Technegol Myfyrwyr Gorau yng nghynhadledd CGVC 2023.  https://lnkd.in/dsWQYMHJ
 • Mae'r papur o'r enw "Anisotropic GPMP2: A Fast Continuous-Time Gaussian Processes Based Motion Planner for Unmaned Surface Vehicles in Environments With Ocean Currents", wedi derbyn IEEE Trafodion ar Wyddoniaeth Awtomeiddio a Pheirianneg Gwobr Papur Cais Newydd Gorau, fel y sawl sy'n dyfarnu yn rownd 2023 (https://www.ieee-ras.org/awards-recognition/publications-awards?view=article&id=67:the-best-new-application-paper-award&catid=70:publication-awards)
 • Ennill yr Arddangosiad Gorau ar gyfer prosiect FP6 yr UE TAI-CHI "Rhyngwyneb Acwstig Diriaethol ar gyfer Rhyngweithio Cyfrifiadurol Dynol" yn Arddangosfa EC IST, Helsinki, Y Ffindir, 2006
 • Gwobr papur gorau, TAROS, Bryste, 2018
 • Ail Wobr yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Dylunio Cerbydau Morol ac Adeiladu Gwahoddiadol 2019, Harbin, Tsieina

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o IEEE
 • Aelod o'r British Machine Vision Association (BMVA)
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
 • Aelod o'r Gymdeithas Peirianneg Meddalwedd Ymchwil

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2020 - presennol: Uwch Ddarlithydd roboteg a systemau ymreolaethol, Prifysgol Caerdydd
 • 2016 - 2020: Darlithydd roboteg a systemau ymreolaethol, Prifysgol Caerdydd
 • 2014 - 2016: Peiriannydd Systemau Di-griw (R&D), ASV Ltd
 • 2013 - 2014: Peiriannydd Systemau Roboteg (Ymchwil a Datblygu), Dyson Cyf
 • 2009 - 2011: Cymrawd Ymchwil, Grŵp Ymchwil System Addasol, Prifysgol Swydd Hertford
 • 2007 - 2013: Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Gwahoddiad prif sgwrs yng nghynhadledd IEEE ISRIMT 2021 a drefnwyd gan Brifysgol Hohai, Tsieina.
 • Cyfweliad gan BBC Radio Wales - Science Cafe (https://www.bbc.co.uk/programmes/m000l14c) 21 Gorffennaf 2020
 • Siaradwr gwadd yn CoInnovate, Caerdydd (http://coinnovate.co.uk/speakers/), 24 Ion 2018
 • Gwahodd sgyrsiau i nifer o brifysgolion, gan gynnwys Prifysgol Essex, Prifysgol Waikato, Prifysgol Nankai, Prifysgol Shandong ac ati (2018 - 2021)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Arholwr PhD allanol ar gyfer Prifysgol Manceinion (2023)
 • Arholwr PhD allanol ar gyfer Prifysgol Birmingham (2022)
 • Arholwr PhD allanol ar gyfer Coleg y Brifysgol, Llundain (2021)
 • Golygydd Cyswllt adran Roboteg a Systemau Ymreolaethol "Trafodion Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, Rhan C (JMES)" (ers 2021)
 • Pwyllgor Rhaglen Dechnegol cynhadledd IEEE ISRIMT 2021 (Y 3ydd symposiwm rhyngwladol ar Roboteg a Thechnoleg Gweithgynhyrchu Deallus) a drefnir gan Brifysgol Hohai, Tsieina.
 • Cadeirydd rhanbarthol a chadeirydd sesiwn IEEE ICCSE 2021
 • Golygydd Cyswllt IEEE Access (ers 2020)
 • Cynhadledd Pwyllgor Rhaglen Ryngwladol KES 2021
 • Adolygydd nifer o gyfnodolion a chynadleddau rhyngwladol, gan gynnwys
  • IEEE Sensors Journal,
  • Trafodion IEEE ar Roboteg
  • Trafodion IEEE ar Wyddoniaeth Awtomeiddio a Pheirianneg
  • Trafodion IEEE ar Rwydweithiau Nerfol a Systemau Dysgu
  • IEEE Roboteg a Llythyrau Awtomeiddio (RAL)
  • Journal of Field Robotics
  • Roboteg a Gweithgynhyrchu Integredig Cyfrifiadurol
  • Gwyddor Mesur a Thechnoleg,
  • nifer o gynadleddau mawr, gan gynnwys ICRA, IROS, ACHOS ac ati

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Dysgu Robot (Dysgu Atgyfnerthu Dwfn)
 • Amcangyfrif y Wladwriaeth ar gyfer llywio ymreolaethol, ee SLAM, VO
 • Canfyddiad robotig / Sensing / Servoing Gweledol ar gyfer gafael a thrin
 • Gweledigaeth Gyfrifiadurol / Delweddu 3D
 • Synhwyro cyffyrddol

Goruchwylio Presennol

Myfyrwyr PhD cyfredol ym Mhrifysgol Caerdydd:

 • Xintong Yang (2019 - 2023, cyflwynwyd): Dysgu Atgyfnerthu Deep ar gyfer trin gwrthrychau sy'n canolbwyntio ar dasgau
 • Feiqiang Lin (2019 - ): Atgyfnerthu Deep Dysgu ar gyfer llywio lleoleiddio sy'n ddiogel yn methu
 • Prasad Rayamane (2019 - ): Synhwyro Cyffyrddol Optegol ar gyfer trin
 • Yan Gao (2020 - ): Archwiliad annibynnol seiliedig ar Ddysgu Atgyfnerthu Deep gyda chynrychiolaeth ofodol hierarchaidd
 • Fraser McGhan (2021 - ): Dysgu Atgyfnerthu Dwfn ar gyfer llywio annibynnol cadarn gyda lleoleiddio GNSS
 • Yixin Chen (2021 - , MPhil): SLAM gweledol ar gyfer llywio annibynnol
 • Boliang Cai (2021 -): Dysgu Atgyfnerthu Diogel ar gyfer Roboteg
 • (Cyd-oruchwyliwr) Peter Herbert (2020 - ): SLAM gweledol
 • (Cyd-oruchwyliwr) Jingwen Sun (2020 - ): Dysgu perthynol ar gyfer cynrychiolaeth a llywio golygfa lefel gwrthrych

 

Goruchwylio Myfyrwyr Allanol: 

Myfyrwyr MSc mewn cydweithrediad â Phrifysgol Antwerp:

 • Ms Daniëlle Jongstra: Robot Navigation Cymdeithasol Seiliedig ar Ddysgu (2021-2022)
 • Mr Wei Wei: Rhanbarthau Grasping trwy Ddysgu a Thechnegau Golwg Cyfrifiadurol (2021-2022)
 • Mr Kristof Egghe: Trin Robot yn Clutter gyda Dysgu Atgyfnerthu Dwfn (2021-2022)

Myfyrwyr MSc/PhD mewn cydweithrediad â Phrifysgol Genedlaethol Colombia:

 • Mr Juan S. Hernandez Reyes (myfyriwr MSc): Atgyfnerthu Dysgu ar gyfer Robot Navigation (cyfredol, 2021 - nawr)

Goruchwyliaeth gyfredol

Prasad Rayamane

Prasad Rayamane

Arddangoswr Graddedig

Xintong Yang

Xintong Yang

Cydymaith Ymchwil

Njuod Alsudays

Njuod Alsudays

Myfyriwr ymchwil

Tony Wang

Tony Wang

Arddangoswr Graddedig

LÉopold Le Roux

LÉopold Le Roux

Myfyriwr ymchwil

Yan Gao

Yan Gao

Arddangoswr Graddedig

Feiqiang Lin

Feiqiang Lin

Myfyriwr ymchwil

Yan Gao

Yan Gao

Arddangoswr Graddedig

Boliang Cai

Boliang Cai

Arddangoswr Graddedig

Meiyuan Gong

Meiyuan Gong

Arddangoswr Graddedig

Fraser McGhan

Fraser McGhan

Myfyriwr ymchwil

Francisco Munguia Galeano Munguia Galeano

Francisco Munguia Galeano Munguia Galeano

Myfyriwr ymchwil

Minglun Wei

Minglun Wei

Myfyriwr ymchwil

Zekun Ning

Zekun Ning

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Roboteg maes
 • Roboteg deallus
 • Peirianneg rheoli, mecatroneg a roboteg
 • Roboteg weithgynhyrchu
 • Dysgu atgyfnerthu