Ewch i’r prif gynnwys
Nicole Koenig-Lewis

Yr Athro Nicole Koenig-Lewis

(hi/ei)

Athro Marchnata

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
Koenig-LewisN@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70967
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell E01b, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr Nicole Koenig-Lewis yn Athro Marchnata yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd ac yn aelod cyswllt i CAST (Canolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewidiadau Cymdeithasol). 

Mae ei hymchwil yn esblygu o amgylch themâu profiadau cwsmeriaid, defnydd cynaliadwy a defnydd sy'n seiliedig ar fynediad gyda ffocws arbennig ar ymgysylltu â defnyddwyr, rôl emosiynau ac agweddau defnyddwyr. Mae ei phrosiectau presennol yn mynd i'r afael â'r ddadl ddamcaniaethol am yrwyr a rhwystrau i ymddygiad cynaliadwy gan ddefnyddwyr mewn cyd-destunau megis defnydd cynaliadwy, pecynnu sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, defnydd sy'n seiliedig ar fynediad a gwyliau fel asiantau newid ymddygiad cynaliadwy. Mae ganddi ddiddordeb yn y modd y mae agweddau defnyddwyr tuag at ddefnydd cynaliadwy yn cael eu llunio a sut y gallwn ddylanwadu ar ymddygiad gyda'r nod o ysbrydoli dulliau gwirioneddol gynaliadwy o ymdrin â busnes.

Hi oedd Prif Ymchwilydd y prosiect ymchwil academaidd am agweddau defnyddwyr tuag at yr economi rhannu a ariennir gan Grant Ymchwil Bach yr Academi Brydeinig/Leverhulme, "Lleihau'r defnydd o adnoddau trwy fynediad a rennir i nwyddau defnyddwyr – nodi rhwystrau isymwybod i newid ymddygiad gorfodol", (gyda Bosangit, C.). Mae hi wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion a gydnabyddir yn rhyngwladol, megis Journal of Business Research, European Journal of Marketing, Journal of Environmental Psychology, Tourism Management, Journal of Services Marketing, Journal of Marketing Management ac Annals of Tourism Research. Gan bontio'r bwlch rhwng y byd academaidd a'r gymuned fusnes, mae Nicole yn gweithio'n agos gyda nifer o bartneriaid busnes allanol sy'n cyfrannu at godi proffil y Brifysgol. Mae ei hymchwil a'i hymgysylltiad academaidd allanol yn gyson yn llywio ei haddysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Mae Nicole wedi ennill statws Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ym mis Chwefror 2015 ac mae hefyd yn aelod ardystiedig proffesiynol o'r Gymdeithas Ymchwil i'r Farchnad.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Defnydd cynaliadwy
 • Defnydd sy'n seiliedig ar fynediad (ee, defnydd o ddeunydd, rhentu)
 • Economi gylchol (e.e. agweddau defnyddwyr, ail-law)
 • Digwyddiadau/gwyliau fel asiantau newid ymddygiad cynaliadwy

Prosiectau ymchwil, cyllid, digwyddiadau effaith ac ymgysylltu

Defnydd sy'n Seiliedig ar Fynediad / Economi Cylchlythyr

 • Academi Ariannu Ymchwil Marchnata (AMRC) 2022-2023: "A yw cynhyrchion ail-law yn ein gwneud ni (llai) yn hapus? Rôl gwerthoedd materol ac adeiladu hunaniaeth ar farn llesiant defnyddwyr o gynhyrchion cylchol", 1 Awst 2022 – 31 Gorffennaf 2023 (PI - O Moldes Andres, CoI – N Koenig-Lewis, C Bosangit) 
 • Grant Ymchwil Bach yr Academi Brydeinig/Leverhulme 2018-2020, "Lleihau'r defnydd o adnoddau trwy fynediad a rennir i nwyddau defnyddwyr – nodi rhwystrau isymwybod i newid ymddygiad gorfodol", (gyda Bosangit,  C.), Gorffennaf 2018- Ionawr 2020
 • Grant Ymchwil ADU Prifysgol Abu Dhabi 2018-2019, "Archwilio cymhellion defnyddwyr yn UEA i gymryd rhan yn yr economi sy'n rhannu", (gyda Iyanna, S., Carrigan, M. a Bosangit, C.)
 • Siaradwr Arbenigol Gwahoddedig ac Aelod o'r Panel i roi tystiolaeth yn y Panel "Beth rydym yn ei brynu: Prynu Ail-law, Rhentu, Rhannu: Dyfodol Defnydd?", yn y Cynulliad Hinsawdd y DU, Birmingham, 8 Chwefror 2020 (comisiynwyd gan chwe phwyllgor dethol Tŷ'r Cyffredin, Adroddiad Terfynol – Climate Assembly UK – Y llwybr i sero net
 • Blog Ysgol Busnes Caerdydd 9 Tach 2020 - Defnydd sy'n seiliedig ar fynediad: y ffordd ymlaen tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy a chylchol?

Grŵp Ymchwil yr Ŵyl ac Ymchwil Digwyddiadau

 • Sefydlwyd Grŵp Ymchwil yr Ŵyl (FRG) yn 2016 i ddod ag academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd ynghyd â rhanddeiliaid allweddol i ymgymryd ag ymchwil gydweithredol ar sîn yr ŵyl, ac i ystyried cwestiynau brys ar ddyfodol gwyliau.

 • Cyfrif Cyflymu Effaith Cytûn Prifysgol Caerdydd (IAA) – ESRC 2023-2024: " Gyrru ymlaen Newid Ymddygiad Cynaliadwy drwy Chwaraeon a Digwyddiadau Diwylliannol", Tachwedd 2023-Medi 2024 (Cyd-I – N Koenig-Lewis (CARBS), A Collins (Geopl), D Dineva (CARBS), K Steentjes (PSYCH))

 • Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC Prifysgol Caerdydd (IAA) 2023: "Digwyddiadau fel asiantau newid ymddygiad cynaliadwy: Effaith argyhoeddi a chynllunio gweithgareddau effaith yn y dyfodol gyda phartneriaid", Mehefin-Medi 2023 (Cyd-I - A Collins (Geopl), N Koenig-Lewis (CARBS), D Dineva (CARBS) 

 • Cyllid Cychwynnol Cyfrif Effaith ESRC Prifysgol Caerdydd (IAA) 2022-2023: "Lleihau ôl troed teithio cynadleddau academaidd mawr: ffocws ar Gynhadledd Rheoli Chwaraeon y Gymdeithas Ewropeaidd", 1 Awst 2022 – 31 Mawrth 2023 (Cyd-PI – A Collins (Geopl), N Koenig-Lewis (CARBS))

 • Cyllid Arloesi i Bawb, Cyllid Arloesi Ymchwil Cymru (RWIF) gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) 2022: "Effaith digwyddiadau chwaraeon fel asiantau ar gyfer newid ymddygiad cynaliadwy", 2022-2023 (Cyd-PI – A Collins (Geopl), N Koenig-Lewis (CARBS), CoI – Dineva, D. (CARBS) mewn cydweithrediad â NTT DataUK

 • CUROP (Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd) 2022: "Cysylltu Gwyliau yng Nghymru – Barn ar Gynaliadwyedd", Prifysgol Caerdydd (Canolfan Cymorth ac Arloesi Addysg), 2022 (PI – N Koenig-Lewis, CoI: A Collins)

 • Prosiect CUROP (Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd) 2018: "Dylanwadu ar Effaith a Chymynroddion Gwyliau yng Nghymru: Sylw ar Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018", Prifysgol Caerdydd (Canolfan Addysg ac Arloesi) http://blogs.cardiff.ac.uk/business-school/2019/04/25/wonderful-and-unique-our-curop-experience-at-the-national-eisteddfod-of-wales/

 • Blog Caerdydd Creadigol, 29 Mehefin 2020, Rhaid i sioe'r ŵyl fynd ymlaen(llinell)

 • Blog Caerdydd Creadigol, 3 Ebrill 2017, Prosiect Gŵyl Cerdd Swn - Spotligth ar Ŵyl Gerdd Swn - Lansiad yr Adroddiad

 • Prosiect Ymchwil yr Eisteddfod Genedlaethol ar brofiad/ymgysylltu, gwerthoedd ac effeithiau etifeddiaeth ymwelwyr yr ŵyl, yn ogystal â dulliau teithio cynaliadwy, 2017 a 2018

 • Siaradwr Gwadd mewn digwyddiad cyhoeddus 'Digwyddiadau Chwaraeon a Diwylliannol: Gwella ansawdd gwerthusiadau effaith digwyddiadau', Prifysgol Caerdydd, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, 6 Chwefror 2019

 

Gwerth Cyhoeddus a Chynaliadwyedd

 • Golygydd Llyfrau - Lindgreen, A., Koenig-Lewis, N ., Kitchener, M., Brewer, J D., Moore, M. H. a Meynhardt, T. (Eds) (2019), Gwerth Cyhoeddus: Dyfnhau, Cyfoethogi, ac Ehangu'r Theori ac Ymarfer. Abingdon, Routledge. (ISBN 978-1-138-05966-5), https://www.cardiff.ac.uk/news/view/1707143-research-for-business,-society-and-communities
 • Cyllid Cynllun Datblygu Rhyngwladol 2016, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, "Cydweithrediad Gwerth Cyhoeddus" gyda'r Athro Timo Meynhardt, https://www.cardiff.ac.uk/news/view/1025436-working-lunch-with-public-value-advocate; https://www.cardiff.ac.uk/news/view/1251233-making-an-impact
 • Cyllid Ymchwil AMRC 2014, Grant Ymchwil yr Academi Farchnata 2014-2015 "Mabwysiadu deunydd pecynnu sy'n gyfeillgar yn ecolegol – asesiad gan ddefnyddio Prawf Cymdeithas Ymhlyg", Koenig-Lewis, N (PI), Palmer, A. (CoI)
 • Cyllid Hwb Busnes IAA ESRC 2019, 'Defnyddwyr' gwerthusiad o becynnau te – cyfleu'r manteision cywir i ddylanwadu ar ddefnydd cynaliadwy', Ymgeisydd Arweiniol, gyda Bosangit, C. & Adwell Foods Ltd. - Welsh Brew, Prifysgol Caerdydd, 1af Chwefror i 31 Mawrth 2019
 • Llywodraeth Cymru (Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod Cymru) 2018/2019, Rhaglen Partneriaeth Arloesi ar Waith, "Creu iechyd sy'n hybu te gan ddefnyddio mêl a phlanhigion meddyginiaethol Cymreig -Gweithio gyda phedwar cydweithredwr o'r cysyniad i'r farchnad" Ymgeisydd arweiniol Adwell Food Ltd, Partneriaid cydweithredol - Prifysgol Caerdydd: Ysgol Fferylliaeth ac Ysgol Busnes Caerdydd,  29 Hydref 2018 i 1 Mawrth 2019

Trefniadaeth Cynhadledd a Chadeiriau Trac

 • Pwyllgor Cynhadledd yr Academi Farchnata, AM2024 Marchnata: Cyfuno gwytnwch a phŵer er gwerth cyhoeddus - tanio ysbryd cymdeithasol marchnata, Ysgol Busnes Caerdydd, 1-4 Gorffennaf 2024
 • Cyd-gadeirydd Cynhadledd 3ydd WPGRC - Cynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Cymru mewn Rheoli Busnes ac Economeg, Ysgol Busnes Caerdydd, 15 Mehefin 2023 (gyda De Luca, L., Reggiano, T.; Kaya, E. & Gosling, J.)
 • Cyd-gadeirydd Cynhadledd 2il WPGRC - Cynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Cymru mewn Rheoli Busnes ac Economeg, Ysgol Busnes Caerdydd, 16 Mehefin 2022 (gyda De Luca, L., Kaya, E. & Gosling, J.)
 • ICRM2018 Cyd-gadeirydd y gynhadledd - 26ain Colocwiwm Rhyngwladol mewn Marchnata Perthynas "Gwerth Cyhoeddus a Marchnata Perthynas: Cyd-greu Gwerth i Gymdeithas, Ysgol Busnes Caerdydd, 11-14 Medi 2018 (gyda Toon, M.);
 • Cyd-gadeirydd Cynhadledd 1af WPGRC – Cynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Cymru mewn Rheoli Busnes ac Economeg, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU, 19eg Mehefin 2019 (gyda De Luca, L. & Daunt, K.);
 • Cadeirydd Trac "Heriau a chyfleoedd yn yr economi sy'n rhannu", 43ain Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Macrofarchnata, 10-13 Gorffennaf 2018, Leipzig, Yr Almaen (gyda Bosangit, C.)

Addysgu

Ymrwymiadau addysgu

BSc Rheoli Busnes (Blwyddyn 1): BS1528 Marchnata (Arweinydd Cyd-fodiwl, 340 o fyfyrwyr),

MSc Marchnata: BST350 Hanfodion Marchnata (Arweinydd Modiwl, 110 o fyfyrwyr)

MSc Marchnata Strategol: BST146 Ymchwil mewn Marchnata Strategol

Goruchwylio PhD

MSc Goruchwylio

 

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA), 2015
 • PhD (Prifysgol Cymru): "Archwilio amrywiadau galw tymhorol i dwristiaid yng Nghymru", Prifysgol Abertawe, 2004
 • Rheoli Busnes Dipl-Kffr (Prifysgol Technoleg Dresden, yr Almaen), 1998

Gweithgareddau ychwanegol

 • Cynullydd Llwybr DTP ESRC Cymru (Arweinydd ar gyfer Rheoli a Llwybr Busnes), 2016-2023
 • Aelod sefydlu Grŵp Ymchwil Gŵyl Prifysgol Caerdydd
 • Aelod sefydlu Rhwydwaith SFHEA Prifysgol Caerdydd
 • Aelod o Fwrdd Rheoli Cysgodol yr Ysgol, 2015-2018
 • Arholwr Allanol ar gyfer rhaglen MSc Marchnata, Prifysgol Swydd Gaerloyw, 2011-2015
 • Arholwr Allanol ar gyfer rhaglen BSc Rheoli Busnes (Marchnata), Prifysgol Brunel, 2013-2017
 • Arholwr Allanol ar gyfer Rhaglenni MBA Hyblyg a Gweithredol (modiwlau sy'n gysylltiedig â Marchnata), Ysgol Fusnes Henley, Prifysgol Reading, 2019-2023

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth (10 Tach 2022) – Enillydd, Tîm Ymchwil Rhyngddisgyblaethol o CARBS a GEOPL am 'Ragoriaeth mewn Cynaliadwyedd Amgylcheddol' (Collins, A., Munday, M., Roberts, A., Koenig-Lewis, N., Flynn, A., Cooper, C., Jones, C.), Prifysgol Caerdydd
 • ESLA 2022 (Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr) – Enwebwyd ar gyfer 'Aelod Staff Mwyaf Dyrchafol y Flwyddyn', Prifysgol Caerdydd, Undeb y Myfyrwyr
 • Gwobr Papur Canmoliaeth Uchel 2018 yn y BrEPS 5th Annual Conference, Prifysgol Surrey (Papur: Dermody, J., Hanmer-Lloyd, S., Koenig-Lewis, N. a Zhao, A.L., 'Ymchwilio materoliaeth werdd ymhlith cenedlaethau iau a hŷn yn Tsieina a'r Unol Daleithiau: A all cymorth marchnata cynaliadwy?'
 • Gwobr Papur Academaidd Gorau yng Nghynhadledd 4ydd IPM (Sefydliad Rheoli Lleoedd), Manceinion (Papur: Laura Reynolds, L., Koenig-Lewis, N. & Doering, H. (2017), 'Cwestiynu rhethreg cynwysoldeb wrth gyd-greu brandiau dinas trwy lens maes-gyfalaf Bourdieu.'
 • 2017. Gwobr Cyfraniad Eithriadol 2017, Prifysgol Caerdydd, Hydref 2017
 • 2015. Gwobr Cyfraniad Eithriadol 2015, Prifysgol Caerdydd, Tachwedd 2015
 • 2014. Enillydd Gwobr Grant Ymchwil yr Academi Farchnata Cyllid Ymchwil AMRC 2014, Grant Ymchwil yr Academi Farchnata 2014-2015 (gyda Palmer, A.)
 • 2013. Cynhadledd Academi Farchnata Papur Gorau – Gwobr Trac Marchnata Gwleidyddol, a noddir gan Wiley (Papur:Dermody, J, Hanmer-Lloyd, S., Koenig-Lewis, N. a Zhao, A.L. (2013), "Agweddau Pleidiau Prydeinig Ifanc a Di-Bleidleiswyr i Ymosod Hysbysebu Etholiad – Tystiolaeth o Ymgyrch Etholiad 2010", yn: Doherty, A. M. (gol.): Relevance Marchnata - Cynhadledd Academi Marchnata, 8-11 Gorffennaf 2013, Pontypridd: Prifysgol De Cymru)
 • 2011. Adolygydd Eithriadol yng Ngwobrau Emerald Literati Network for Excellence 2011, a ddewiswyd ar gyfer y cyfraniad trawiadol a sylweddol iawn a wnaed fel Adolygydd i International Journal of Bank Marketing

Aelodaethau proffesiynol

 • Senior Fellow of HIgher Education Academy (SFHEA)
 • Certified Member of Market Research Society (CMRS)
 • Member of Academy of Marketing Science (AMS)
 • Member of the American Marketing Academy (AMA)
 • Member of Academy of Marketing (AM)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2023-presennol: Athro Marchnata, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, UK
 • 2018-2023: Darllenydd (Athro Cyswllt) mewn Marchnata, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, UK
 • 2016-2018: Uwch Ddarlithydd (Athro Cyswllt) mewn Marchnata, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, UK
 • 2015-2016: Darlithydd mewn Marchnata, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, UK
 • 2012-2012: Uwch Ddarlithydd (Athro Cyswllt) mewn Marchnata, Prifysgol Abertawe, Ysgol Reolaeth
 • 2005-2012: Darlithydd mewn Marchnata, Prifysgol Abertawe, Ysgol Reolaeth
 • 2000-2004: Arddangoswr Posgraduate, Prifysgol Abertawe, Ysgol Reolaeth

Pwyllgorau ac adolygu

 • Ad-hoc journal reviewer (e.g. Journal of Business Ethics, Psychology and Marketing, Journal of Business Research, etc)
 • Member of the Editorial Advisory Board for Event Management

Meysydd goruchwyliaeth

PhD supervision research interests

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • Sustainable consumption
 • Sharing economy
 • Customer engagement
 • Customer experiences and emotions over time

Goruchwyliaeth gyfredol

Tiansheng Yang Yang

Tiansheng Yang Yang

Myfyriwr ymchwil

Sarah Hughes

Sarah Hughes

Myfyriwr ymchwil

Edward Davies

Edward Davies

Myfyriwr ymchwil

Yinan Li

Yinan Li

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Tiansheng Yang (2023) "Deall y newid tuag at systemau gwasanaeth cynnyrch cynaliadwy ar gyfer symudedd personol. Astudiaeth o gynlluniau rhannu cerbydau trydan ym Mharth Economaidd Delta Afon Yangtze Tsieina", tîm goruchwylio: Ken Peattie, Nicole Koenig-Lewis a Jean-Paul Skeete), Ysgol Busnes Caerdydd

Bader Alkaffary (2022) "Astudiaeth o Berchnogaeth Seicolegol mewn Defnydd Seiliedig ar Fynediad" (Tîm goruchwylio: Nicole Koenig-Lewis, Carmela Bosangit a Rebecca Mardon), Ysgol Busnes Caerdydd

Laura Reynolds (2018) "Dull hanfodol o lywodraethu brandio lleoedd: o 'dal glynion' i 'ddal baneri'" (tîm goruchwylio: Nicole Koenig-Lewis, Ken Peattie a Heike Doering), Ysgol Busnes Caerdydd

Kate Stacey (2013) "Mesur Gwerthoedd Arbrofol Gwyliau Bwyd yng Nghymru", Prifysgol Abertawe (Tîm goruchwylio: Jane Probert, Nicole Koenig-Lewis), Ysgol Reolaeth Abertawe