Ewch i’r prif gynnwys
Claudia Metzler-Baddeley

Dr Claudia Metzler-Baddeley

Darllenydd, Cymrawd Ymchwil Uwch NIHR/HCRW

Yr Ysgol Seicoleg

Email
Metzler-BaddeleyC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70705
Campuses
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Crynodeb ymchwil

Rwy'n niwrowyddonydd gwybyddol sydd â diddordeb mewn: 

 • cyfieithu canfyddiadau o seicoleg wybyddol a niwrowyddoniaeth i gymhwysiad clinigol (ymyriadau cymhleth) ar gyfer pobl â chlefyd yr ymennydd/anaf

Rwyf wedi arwain y gwaith o ddatblygu cais hyfforddi symudiad rhythmig (drymio) llechen (HD-DRUM) i ysgogi swyddogaethau gwybyddol a motor mewn pobl ag anhwylderau symud fel clefyd Huntington (HD). Mae fy nhîm ymchwil (Vasilis Ioakeimidis, Lucy Layland, Fionnuala Rogers, Amy Dangerfield) yn astudio dichonoldeb,  effeithiau clinigol a'u mecanweithiau ymennydd sylfaenol (gydag MRI) HD-DRUM ac ymyriadau eraill sy'n seiliedig ar gerddoriaeth (dysgu chwarae'r piano) mewn pobl ag HD ac mewn oedolion hŷn.

 • deall ffenoteipiau gwybyddol ac ymennydd heneiddio iach yn erbyn patholegol (sy'n gysylltiedig â ffactorau risg dementia) i nodi biofarcwyr clefyd cynnar

Rwyf wedi arwain Astudiaeth Heneiddio a Risg Dementia Caerdydd (CARDS) sydd wedi darganfod rhyngweithiadau newydd rhwng genetig (statws cludwr APOE4) a ffactorau risg o fyw (gordewdra) dementia ar fater yr ymennydd mewn rhanbarthau limbig sy'n awgrymu difrod meinwe oherwydd llid a gorbwysedd. 

 

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2001

2000

1996

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Ymchwil

Pynciau ymchwil a phapurau cysylltiedig

HD-DRUM: hyfforddiant gwybyddol a modur, plastigrwydd yr ymennydd, clefyd Huntington

CARDIAU: Ffactorau heneiddio / risg iach a phathologaidd dementia

Clefydau niwroddirywiol (clefyd Alzheimer, clefyd corff Lewy, clefyd Huntington)

Modelau niwroglia o heneiddio a niwroddirywiol

Anatomeg llwybrau mater gwyn limbig

Cyllid

Metzler-Baddeley, C (PI) (2022-2026) Datblygu a dichonoldeb astudiaeth beilot rheoledig ar hap o HD-DRUM - ap hyfforddi dilyniant modur newydd ar gyfer pobl â chlefyd Huntington. Cymrodoriaeth Ymchwil Uwch y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR) / Cymrodoriaeth Ymchwil Uwch Gofal ac Ymchwil Iechyd Cymru (HCRW). £917,217.

Duckers, J et al (CoA) (2019) Ffibrosis Systig - Asesiad cof a sgrinio MRI. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £19,200.

Rosser, A, Busse, M & Metzler-Baddeley (2016) Archwilio hyfforddiant gwybyddol fel ymyrraeth anfferyllol i bobl â chlefyd Huntington. Sefydliad Jaque a Gloria Gossweiler £94,714.

Metzler-Baddeley  C (PI) (2014) Sut mae gwahaniaethau unigol mewn adiposity canol oed a genoteip APOE fel ffactorau risg ar gyfer dementia yn effeithio ar strwythur a gwybyddiaeth? Astudiaeth MRI trawstoriadol Cymdeithas Alzheimer a Chymrodoriaeth BRACE £305,161.

Metzler-Baddeley, C (PI), Jones, DK, Rosser AE. (2014) Effeithiau ymyrraeth newydd ar ficrostrwythur a gwybyddiaeth mater gwyn yng nghlwy'r Huntington. Grant prosiect ISSF NISCHR ac Ymddiriedolaeth Croeso. £69,769.

Grŵp ymchwil

CUBRIC
Niwrowyddoniaeth Gwybyddol
Delweddu Gwyddoniaeth

Cydweithredwyr ymchwil

 • Yr Athro Derek Jones (Caerdydd)
 • Yr Athro David Linden (Caerdydd)
 • Yr Athro Anne Rosser (Caerdydd)
 • Yr Athro John Aggleton (Caerdydd)
 • Dr Seralynne Vann (Caerdydd)
 • Yr Athro Monica Busse (Caerdydd)
 • Dr John Evans (Caerdydd)
 • Dr Rebecca Sims (Caerdydd)
 • Dr Emma Kidd (Caerdydd)
 • Fabrizio Fasano (Siemens)
 • Dr Elizabeth Coulthard (Bryste)
 • Dr Roland J Baddeley (Bryste)
 • Yr Athro Karen Caeyenberghs (Prifysgol Deakin, Awstralia)
 • Yr Athro Michael O'Sullivan (Prifysgol Queensland, Awstralia)
 • Yr Athro Fernando Maestu (Prifysgol Madrid, Sbaen)
 • Dr Michael Funke (Prifysgol Texas, UDA)
 • Yr Athro Derek Hamilton (Prifysgol New Mexico, UDA)

Cyfryngau

 • Beth mae CUBRIC yn ei olygu i chi? https://youtu.be/1OB2krtm434
 • Good Night Wales, BBC Radio Wales (11/12/2018)
 • ITV Cymru (23/04/18).
 • BBC Cymru  http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-36286847,
 • Gwarcheidwad  - https://www.theguardian.com/science/2016/aug/04/brains-of-overweight-people-look-ten-years-older-than-those-of-lean-peers (4/08/16)
 • Rhaglen Panorama "Byw gyda Dementia – Stori Chris yn cael ei darlledu ar BBC One (2/06/16).
 • Digwyddiad Pint of Science Caerdydd ar blastigrwydd yr ymennydd (11/05/18)
 • Dogfennaeth y BBC ar Terry Pratchett Living with Alzheimer's, darlledwyd Chwefror 2009 https://www.bbc.co.uk/programmes/b00hhgsb
 • Profiad Coffa BBC Radio 4

Addysgu

Rwy'n darlithio ar fodiwlau BSc Seicoleg Blwyddyn 1 Cyflwyniad i Seicoleg (PS1016), Prosesau ac Anhwylderau Cof modiwl Blwyddyn 3 (PS3208), a MSc Pynciau mewn Seicoleg (PST720).

Bywgraffiad

Addysg israddedig

Seicoleg ym Mhrifysgol Bonn, yr Almaen

Addysg ôl-raddedig

D.Phil yn gweithio ar ddiffygion sylw blaen ym Mhrifysgol Sussex

Cyflogaeth

Cymrawd Ymchwil Uwch NIHR/HCRW (2022-2025)

Darllenydd mewn Niwrowyddoniaeth Wybyddol, Prifysgol Caerdydd (2020-presennol)

Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd (2016-2020)

Cymdeithas Alzheimer a Chymrawd Ymchwil BRACE (2014-2018)

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd (2009-2014)

Niwroseicolegydd yn y Sefydliad Ymchwil ar gyfer Gofal Pobl Hŷn (RICE) yng Nghaerfaddon (2005-2009)

Darlithyddiaeth mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Manceinion a gwaith ôl-ddoethurol yn y Sefydliad Seiciatreg, King's College Llundain

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobrau/Pwyllgorau Allanol

Seicolegydd Siartredig (CPsychol) a Chymrawd Cyswllt Cymdeithas Seicolegol Prydain (AFBPsS).

Aelod o'r Bwrdd Cynghori Gwyddonol, elusen BRACE Alzheimer

Aelod o UKRI BBSRC Aging Across the Lifecourse Working Group

Aelod o'r bwrdd golygyddol ar gyfer Adroddiadau Gwyddonol (NPG)

Aelodaethau proffesiynol

Cymdeithas Niwrowyddoniaeth (SfN)

Cymdeithas Niwrowyddoniaeth Wybyddol (CNS)

Sefydliad Mapio Ymennydd Dynol (OHBM)

Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cyseiniant Magnetig mewn Meddygaeth (ISMRM)

Meysydd goruchwyliaeth

Cyswllt ymchwil ôl-ddoethurol: Vasilis Ioakeimidis (a ariennir gan NIHR/HCRW Uwch Gymrodoriaeth)

Myfyrwyr PhD cyfredol yn ymchwilio plastigrwydd yr ymennydd wrth heneiddio: Lucy Layland (Ysgol Seicoleg Efrydiaeth PhD Agored 2022-2025), Fionnuala Rogers (Ysgol Seicoleg Efrydiaeth PhD Agored 2021-2024)

Myfyrwyr PhD blaenorol: Chiara Casella, Lauren Revie, Jilu Mole, Kat Christiansen