Ewch i’r prif gynnwys
Kelly Morgan

Dr Kelly Morgan

Uwch Gymrawd Ymchwil, DECIPHer

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
MorganK22@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70296
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 1.17, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Gymrawd Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn y Ganolfan Datblygu, Gwerthuso, Cymhlethdod a Gweithredu mewn Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer).

Ffocws sylweddol fy ymchwil yw gwella iechyd a lles plant a phobl ifanc. Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn datblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth gyda'r nod o gynyddu gweithgarwch corfforol ymhlith plant ac oedolion.

Rwy'n gyd-ymchwilydd i'r tîm PHIRST Insight a ariennir gan NIHR, sy'n gweithio gydag awdurdodau lleol i gyd-gynhyrchu ymchwil ar effeithiau mentrau iechyd cyhoeddus. Rwy'n arweinydd thema Iechyd a Lles ym Mhartneriaeth Strategol Prifysgol Caerdydd gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Rwy'n arweinydd thema ar gyfer Newid Lefel Poblogaeth yn Sefydliad Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Chwaraeon Cymru (WIPAHS). 

Yn fethodolegol, mae gen i brofiad sylweddol o arwain prosiectau cysylltu data arferol a chynnal astudiaethau dulliau cymysg, gan gynnwys treialon dichonoldeb. Rwy'n cyd-arwain nifer o gyrsiau Arloesi Methodolegol DECIPHer mewn Gwyddor Ymyrraeth Iechyd y Cyhoedd, gan gyflwyno cyfres o gyrsiau byr methodoleg sefydledig. 

Rwy'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn Aelod Cyn-fyfyriwr o Gyfadran Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

Articles

Monographs

Websites

Ymchwil

Grantiau cyfredol:

2020-2023 Campbell R, Jago R, Murphy S, Kidger J, de Vocht F, Hawkins J, Morgan K (cyd-I) a Gray C. Tîm Astudiaethau Ymatebol Ymyrraeth Iechyd y Cyhoedd (PHIRST) Y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd, Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd, £1,499,680

2020-2024 Moore G, Hawkins J, Morgan K (cyd-I), Murphy S, Roberts, J et al. Ehangu'r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion i ysgolion cynradd. Llywodraeth Cymru £1,500,000

Grantiau blaenorol:

2021-2022 Morgan K (PI), Hawkins J, Moore G, van Sluijs E, Hallingberg B, Roberts J, Charles J a Cannings-John R. CHoosing Active Role Models to INspire Girls (CHARMING): astudiaeth ddichonoldeb ar hap clwstwr o raglen sy'n gysylltiedig â'r gymuned mewn ysgolion i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol mewn merched 9-11 oed, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Gwobr Grant Iechyd, £249,830

2020-2021 Pulsford R, Foster C, Rouse P, Morgan K (cyd-I), Salmon V, Rodgers L a Williams O. Symud trwy fod yn fam. Rhaglen Cymunedau Adeiladu GW4, Cronfa Generadur, £14,948.85

2016-2019 Morgan K (PI) ( mentor Moore G) Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £279,000

2017-2017 Morgan K ( PI), Moore G (cyd-PI), Hawkins J, Littlecott H, Long S a McConnon L. Asesiad gwerthuso Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol Bwyd a Ffitrwydd yng Nghymru. CLlLC.  £49,718

2016-2017 Fletcher A, Morgan, K (cyd-I) a Hawkins, J. Gwerthusiad ffurfiannol o Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol. WLGA.   £50,000

2015-2016 Morgan K (PI), Fildes A a Darwent K. Astudiaeth CHARMING: Dewis Modelau Rôl Gweithredol i Ferched INspire. Cancer Research UK - Innovation Grant Application. £20,000

2010-2014 Morgan K (Goruchwylwyr Yr Athro Sinead Brophy a Dr Rebecca Hill) Canolfan Ymchwil Gwybodaeth a Gwerthuso Iechyd (CHIRAL) Ysgoloriaeth PhD. £42,000

Diddordebau Ymchwil

Gyda ffocws cyffredinol ar ymchwil iechyd cyhoeddus, mae fy niddordebau ymchwil yn perthyn i dair thema eang:

Datblygu a gwerthuso ymyriadau iechyd cyhoeddus cymhleth:

 • Prif ymchwilydd ar ddatblygu ymyrraeth gweithgaredd corfforol yn yr ysgol (astudiaeth CHARMING)
 • Prif ymchwilydd ar werthuso polisi cenedlaethol yn y tymor hir (Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Cenedlaethol yng Nghymru)
 • Cymryd rhan mewn gwerthuso dau ymyriad yn yr ysgol (Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (Cyd-App) a'r Gylchdaith Gwybodaeth am Weithgaredd (Cynorthwy-ydd Ymchwil))

Defnyddio arbenigedd technegau meintiol a chysylltu data arferol:

 • Prif awdur ar bapurau effaith uchel gan ddefnyddio platfform gwybodeg iechyd sefydledig
 • Ymchwilydd arweiniol yn archwilio dylanwadau amgylcheddol ar iechyd a lles gyda ffocws penodol ar atal gordewdra
 • Profiad o ddefnyddio data arferol i werthuso darpariaeth gofal iechyd ac ymyriadau gofal sylfaenol presennol, ar lefel y gymuned a'r boblogaeth

Gwella iechyd a lles plant:

 • Cymryd rhan mewn sefydlu astudiaeth carfan geni a recriwtiwyd yn flaenorol: Tyfu i fyny yng Nghymru
 • Cynhyrchwyd tystiolaeth gadarn ar gyfer rhanddeiliaid ysgolion, rhanbarthol a chenedlaethol (Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgol)
 • Gwerthfawrogiad o'r cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â mesur gweithgarwch corfforol (yn ystod beichiogrwydd, babandod, plentyndod ac oedolaeth)

Addysgu

I worked as a part-time lecturer from 2008-2010 within the School of Sport at Cardiff Metropolitan University. The modules I taught included; Applied Sports Principles and Techniques and Games Applications.

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau:

 • 2014 PhD Iechyd y Cyhoedd, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Abertawe
 • 2010 MSc (gyda rhagoriaeth): Gweithgarwch Corfforol ac Iechyd, Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd
 • 2008 BSc (Dosbarth Cyntaf Anrh): Chwaraeon ac Addysg Gorfforol, Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd

Trosolwg gyrfa:

 • 2021 - Uwch Gymrawd Ymchwil presennol  , DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • Cymrawd Ymchwil 2016 - 2021      , DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • 2019 - 2019      Darlithydd, Ysgol Astudiaethau Polisi, Prifysgol Bryste (Rhan Amser)
 • Cymrawd Ymchwil 2016-2016        , Y Lab (Secondiad), Prifysgol Caerdydd
 • 2015-2016        Cydymaith Ymchwil, DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil 2010-2015        , Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Abertawe
 • 2008 -2010       Darlithydd cyflogedig yr awr. Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd

Anrhydeddau a dyfarniadau

PhD, MSc, BSc

Aelodaethau proffesiynol

 • Arweinydd eisteddog ar gyfer datblygu Cardiau Adroddiad Plant Iach Egnïol Cymru 2018/2020

 • Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Gweithgarwch Corfforol ac Iechyd

Pwyllgorau ac adolygu

 • Bwrdd Golygyddol, International Journal for Environmental Research and Public Health
 • adolygydd cyfnodolion

Meysydd goruchwyliaeth

Rwyf wedi goruchwylio un myfyriwr PhD i'w gwblhau ochr yn ochr â nifer o draethodau hir israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgolion Meddygaeth a'r Gwyddorau Cymdeithasol. Rwyf hefyd wedi darparu goruchwyliaeth ôl-raddedig i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bryste a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ar hyn o bryd, rwy'n goruchwylio dau fyfyriwr doethuriaeth broffesiynol. 

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau ymchwil mewn meysydd gan gynnwys:

 • dulliau datblygu ymyriad/gwerthuso;
 • astudiaethau cysylltu data arferol;
 • astudiaethau yn yr ysgol;
 • dulliau atal gordewdra;
 • iechyd plant a phobl ifanc;
 • beichiogrwydd a'r blynyddoedd cynnar.